Aset İlaçları › PISAN 750 mg 7 film tablet › Kullanma Talimatı

PISAN 750 mg 7 film tablet Kullanma Talimatı

Levofloksasin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Levofloksasin Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 17 November  2011

PİSAN 750 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Levofloksasin hemihidrat (750 mg levofloksasine eşdeğer) 768.69 mg

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil metilselüloz, Krospovidon, Mikrokristalin selüloz, Sodyum stearil fumarat, Opadry white (Y-1-7000).

Opadry white (Y-1-7000); HPMC 2910/Hipromellos 5cP, Titanium dioxide (E171), Macrogol /PEG 400 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PISAN nedir ve ne için kullanılır?

2. PISAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PISAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PISAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PISAN nedir ve ne için kullanılır?

■ PİSAN ağız yolu ile uygulanan, sentetik, fluorokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Akciğer, sinüs, deri ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılır.

■ PİSAN, 7 ve 14 film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilir.

■ PİSAN aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

- Akut sinüzit

- Kronik bronşitin akut alevlenmesi

- Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni

- Toplumdan edinilmiş pnömoni

- Piyelonefrit dahil, komplike üriner sistem enfeksiyonları

- Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları

- Komplike deri ve yumuşak deri enfeksiyonları

- Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

- Kronik bakteriyel prostatit


2.PISAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PISAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

■ Levofloksasin veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,

■ Nöbet (konvülsiyon) riskini attırabileceğinden, epilepsi (sara) hastalığınız varsa,

■ Florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığınız (örneğin tendinitis) varsa,

■ PİSAN tedavisi sırasında veya hemen sonrasında, ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

■ Hamileyseniz veya süt verme dönemindeyseniz,

■ Tabletler sadece yetişkinlerin kullanımı için olduğundan, 18 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

PISAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

■ Bilinen bir kalp hastalığınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz var ise,

■ Diyabet (şeker) hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

■ Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

■ Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği hastalığınız var ise,

■ Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,

■ Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız, PİSAN'ı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PISAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PİSAN'ı yiyecekle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle PİSAN sadece doktor tarafından zorunlu görülürse hamile kadınlarda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceğine doktor karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

PİSAN ile tedavi sırasında görülen baş dönmesi, sersemlik hali, görme bozuklukları gibi bazı yan etkiler, konsantrasyon ve reaksiyon yeteneklerinizi azaltabilir. Bu yeteneklerinizin azaldığını hissederseniz, motorlu taşıt veya iş makinesi kullanmayınız.

PISAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PİSAN'ın içeriğinde özel durumu olan yardımcı maddeler bulunmadığı için herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

■ Demir tuzları, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ile PİSAN birlikte alındığında, PİSAN'ın emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, PİSAN uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

■ Sukralfat, PİSAN birlikte alındığında, PİSAN'ın emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilacı, PİSAN uygulamasından iki saat sonra kullanınız.

■ Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbufen ve benzeri ilaçlar ve teofilin sara nöbet riskini artırabilir.

■ PİSAN ile K vitamini antagonisti olan varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

■ Nonsteroidal antienflamatuar bir ilacın, PİSAN ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

■ PİSAN ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

■ Probenesid ve simetidin böbreklerin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.

■ PİSAN siklosporin'in etkisini uzatabilir.

■ Sınıf IA ve Sınıf III kalp atışlarını düzenleyici (antiaritmik) ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresan), bir tür antibiyotik olan eritromisin ve reflü hastalığında kullanılan bir ilaç olan sisaprid ile PİSAN birlikte kullanıldığında kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) oluşabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.


3.PISAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

■ Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve PİSAN ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

■ PİSAN'ın önerilen dozu günde bir veya iki tablettir.

■ Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

■ Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

Uygulama yolu ve metodu

■ PİSAN, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

■ Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.

■ Tabletleri günün aynı saatinde alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde olan yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

3

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde PİSAN dozunun ayarlanması gerekir. PİSAN kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer PISAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PISAN kullanırsanız

PISAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımının sonuçları, zihin karışıklığı, sersemlik, bilinç kaybı ve nöbet gibi merkezi sinir sistemi belirtileri ve kalp ritmi anormalliğine yol açabilecek kalp rahatsızlıklarıdır. Aşırı doz alımının tedavisinde, levofloksasin diyaliz yöntemi ile vücuttan uzaklaştırılamaz. Belirli bir antidotu yoktur.

PISAN'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, hatırladığınız anda unuttuğunuz dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PISAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı 69.97 TL [ 14 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 69.97 TL [ 10 Jan 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699724090361
Etkin Madde Levofloksasin
ATC Kodu J01MA12
Birim Miktar 750
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 7
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Levofloksasin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PISAN 750 mg 7 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Jan 202269.97 TL
10 Jan 202269.97 TL
7 Jan 202269.97 TL
5 Jan 202269.97 TL
3 Jan 202269.97 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları