Abbott İlaçları › PHYSIOTENS 0.2 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

PHYSIOTENS 0.2 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Moksonidin }

Kalp Damar Sistemi > Santral Etkili Antiadrenerjikler > Moksonidin Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 10 May  2013

PHYSIOTENS 0,2 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

   

Etken Madde

0,2 mg moksonidin içerir.

   

Yardımcı maddeler

Tablet çekirdeği: Laktoz monohidrat, povidon K25, krospovidon, magnezyum stearat. Tablet kaplama: Hipromelloz, etilselüloz, makrogol 6000, talk, kırmızı demiroksit (E172), titanyum dioksit (E171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PHYSIOTENS nedir ve ne için kullanılır?

2. PHYSIOTENS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PHYSIOTENS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PHYSIOTENS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PHYSIOTENS nedir ve ne için kullanılır?

PHYSIOTENS, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Tabletler, bir yüzü "0.2" baskılı, açık pembe renkli, konveks ve yuvarlaktır. Blister ambalajda 28 film kaplı tablet formu mevcuttur.

Her bir film tablet, 0,2 mg moksonidin içerir.

PHYSIOTENS antihipertansifler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki ilaçlar yüksek kan basıncını düşürürler.


2.PHYSIOTENS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PHYSIOTENS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Moksonidin ya da ilacın yukarıda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız, tavsiye için doktorunuza danışınız).
 • Hasta sinüs sendromu (sinüs nodülü hastalığı nedeniyle kalpte aritmi)
 • Ciddi bradikardi, yani istirahat halinde kalp atım hızınızın 50 vuruş /dakikanın altında olduğu durumlarda.
 • 2. ya da 3. derece AV blok (kalp atımının yavaşladığı ve kalbin kasılma gücünün azaldığı bir kalp ritm bozukluğu)
 • Kalp yetmezliği (kalp kası zayıflığı)
 • Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

  PHYSIOTENS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Böbrek yetmezliğiniz varsa

 • Physiotens etkin maddesi (moksonidin) vücudunuzdan esas olarak böbreklerinizle atıldığından, böbrek hastalığınız varsa doktorunuz ilaç dozu konusunda da dikkatli olacaktır. Genel olarak, günlük 0.2 mg moksonidin dozu ile başlayıp, sadece gerektiğinde ve iyi tolere edildiğinde doz artırılacaktır (en fazla günde 0.4 mg).
 • Size 1. derece AV bloğu (kalp atım hızında azalma) tanısı konmuş ise, doktorunuz kalp atımınızın aşırı derecede yavaşlamasını (bradikardi) önlemek için, Physiotens kullanırken sizi yakından izleyecek ve/veya özel önlemler alacaktır.
 • Ciddi kalp damar hastalığınız (koroner arter hastalığı) ya da uzun süre geçmeyen göğüs ağrınız (kararsız angina pektoris) varsa, bu durumdaki kişilerde Physiotens kullanımına ilişkin deneyim sınırlı olduğundan doktorunuz size Physiotens önerirken dikkatli olacaktır. Bu koşullarda bu ilacı yalnızca çok gerekli olduğunda alacaksınız.
 • Tedavinize beta bloker grubundan bir ilaç da eklenmişse her iki ilacın alınmasını durdurma durumunda beta blokerin önce kademeli olarak kesilmesi gerekmektedir.
  Önce beta bloker ve birkaç gün sonra Physiotens kesilecektir.
 • Physiotens tedavisinin ani kesilmesinin kan basıncı üzerine ikincil etkileri olduğuna ilişkin kanıt olmamakla birlikte, ilaç tedavinizin aniden kesilmesi önerilmez. Bu nedenle tedavi kesilmesi sırasında size iki haftalık bir periyotta azaltarak kesmeniz söylenecektir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın

  PHYSIOTENS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PHYSIOTENS'i yemekle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

  Hamile kadınlarda çalışma yapılmamıştır; bu nedenle bu kişilere özgü veri toplanmamıştır.
  İnsanlar için potansiyel risk bilinmemekle birlikte, hamileyseniz doktorunuz kesin olarak gerekli olduğuna karar vermedikçe Physiotens kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.

  Moksonidin anne sütüne geçer ve bu nedenle emzirme dönemi süresince PHYSIOTENS kullanmayınız. Doktorunuz Physiotens tedavisinin kesin olarak gerekli olduğuna karar verirse, bebeğinizi emzirmeyi durdurmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  PHYSIOTENS’in araç veya makine kullanımına bir etkisi olup olmadığına dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

  Bununla birlikte olası yan etkiler olarak uyku hali ve baş dönmesi bildirildiğinden, araç ve makine kullanımından önce bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilmelisiniz.

  PHYSIOTENS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PHYSIOTENS'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu ilaç laktoz içerir. Galaktoz intoleransı (Lap-laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu) gibi seyrek rastlanan kalıtsal rahatsızlıklarınız varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Diğer kan basıncı ilaçları, antidepresanlar, sedatifler, tranklizanlar ve alkol moksonidin ile etkileşebilir. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Physiotens kullanırken alkol almayınız.
 • • Moksonidin kan basıncını düşüren diğer ilaçlar (diğer antihipertansif ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, ilaçlar her birinin oluşturduğu kan basıncı düşürücü etkiden daha fazla etki oluşturacak biçimde etkileşmez (aditif bir etki oluşturur).

 • Depresyon tedavisinde kullanılan ve trisiklik antidepresanlar (örn. Amitriptilin) PHYSIOTENS (ve diğer merkezi etkili antihipertansiflerin) etkinliğini azaltabilir. Bu ilaçların birlikte kullanılması önerilmez.
 • Moksonidin trisiklik antidepresanlar, tranklizanlar, alkol, sedatif ve hipnotiklerin etkisini artırabilir. Bu ilaçlar moksonidin ile birlikte verilmemelidir.
 • Endişe, kaygı tedavisinde kullanılan ve benzodiazepin olarak sınıflandırılan bazı ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • Moksonidin lorazepam kullananlarda bilişsel işlevlerdeki bozulmuş performansı (örn.
  konsantrasyon, bellek işlevi) orta derecede daha kötüleştirmiştir. Moksonidin birlikte kullanıldığında benzodiazepinlerin (örn. Valium) sedatif etkisini artırabilir.
 • Moksonidin tübüler ekskresyon (böbrekler yoluyla) ile atılır. Bu nedenle, aynı yol ile atılan ilaçlarla Moksonidin’in etkileşmesi olasıdır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.PHYSIOTENS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yüksek kan basıncı olan hastalar sıklıkla bu problemin belirtilerine dikkat etmezler. Birçok kişi, kendini bu durumda normal hissedebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile, bu durum sizin ilacınızı almanızı, doktorunuz ve eczacınızın söylediklerini yerine getirmenizi daha önemli kılar. En iyi sonucu almak ve yan etki riskini azaltmak için, bu ilacı aynen doktorunuzun söylediği şekilde almanız son derece önemlidir.

  Önerilen dozu aşmayınız.

 • PHYSIOTENS'i ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağına doktorunuz karar verecektir.
  Yüksek kan basıncının tedavisi için, standart başlangıç dozu günde bir kere 0,2 mg'lık bir tablettir. Bazı durumlarda, doktorunuz daha yüksek bir doz, 0,4 mg reçete edebilir. Bir kerede 0.4 mg üzerinde doz almayınız. Alınabilecek en yüksek günlük doz 2 eşit doza bölünmüş 0,6 mg'dır.
 • Uygulama yolu ve metodu

  PHYSIOTENS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

  PHYSIOTENS aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Güvenlilik ve etkinlik verilerinin yetersizliği nedeniyle PHYSIOTENS’in çocuklarda veya 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş veya üzerindeki kişiler için özel bir doz önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Orta derecede ya da şiddetli böbrek hastalığınız (böbrek yetmezliği) varsa ya da hemodiyaliz (kanın mekanik olarak temizlenmesi) uygulanıyorsa, size başlangıç dozu olarak

  günde 0.2 mg verilecektir. Gerektiğinde ve tolere edebildiğinizde doktorunuz günlük dozu 0.4 mg olacak şekilde artırabilir.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Doktorunuz PHYSIOTENS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü PHYSIOTENS tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer PHYSIOTENS ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PHYSIOTENS kullanırsanız

  PHYSIOTENS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PHYSIOTENS'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir. İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir tablet alınız.

  İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PHYSIOTENS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  PHYSIOTENS tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA06140
Satış Fiyatı 123.97 TL [ 1 Apr 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 123.97 TL [ 26 Mar 2024 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699820090081
Etkin Madde Moksonidin
ATC Kodu C02AC05
Birim Miktar 0.2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Santral Etkili Antiadrenerjikler > Moksonidin
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PHYSIOTENS 0.2 mg 28 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
1 Apr 2024123.97 TL
26 Mar 2024123.97 TL
11 Mar 2024123.97 TL
4 Mar 2024123.97 TL
23 Feb 2024123.97 TL
16 Feb 2024123.97 TL
9 Feb 2024123.97 TL
2 Feb 2024123.97 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları