Polifarma İlaçları › PF PEDIATRIAMINE %6 AMINO ASIT IV infüzyon için çözelti 500 ml (setli) › Kullanma Talimatı

PF PEDIATRIAMINE %6 AMINO ASIT IV infüzyon için çözelti 500 ml (setli) Kullanma Talimatı

Aminoasit }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Amino Asit Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 27 March  2020

PF PEDİATRİAMİNE %6 amino asit İ.V. infüzyon için çözelti

Damar yolundan kullanılır.

Etken Madde

   Her 100 ml’lik çözelti 0,49 g L-İzolösin, 0,84 g L-Lösin, 0,49 g Lizin

(0,69 g L-Lizin asetat olarak), 0,20 g L-Metiyonin, 0,29 g L-Fenilalanin, 0,25 g L-Treonin, 0,12 g L-Triptofan, 0,47 g L-Valin, 0,02 g’dan az L-Sistein hidroklorür dihidrat, 0,29 g L-Histidin, 0,14 g L~ Tirozin (0,04 g L-Tirozin ve 0,12 g N-Asetil-L-Tirozin olarak), 0,32 g L-Alanin, 0,73 g L-Arjinin, 0,41 g L-Prolin, 0,23 g L-Serin, 0,22 g Glisin (Amino asetik asit), 0,19 g L-Aspartik asit, 0,30 g L-Glutamik asit ve 0,015 g Taurin içerir.

Yardımcı maddeler

G1 as i yel asetik asit, sodyum metabisülfıt ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PF PEDIATRIAMINE nedir ve ne için kullanılır?

2. PF PEDIATRIAMINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PF PEDIATRIAMINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PF PEDIATRIAMINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PF PEDIATRIAMINE nedir ve ne için kullanılır?

PF PEDİATRİ AMİNE, vücut için besleyici maddelerden proteinlerin yapıtaşı olan amino asitleri içeren bir çözeltidir. 500 mililitrelik şişelerde bulunur ve 500 mlTik bir şişesi 30 gram, amino asit sağlar.

Tek başına ya da diğer besleyici maddelerle karıştırılarak damar içi yoldan uygulanan PF PEDİATRİAMİNE, özellikle süt çocukları ve küçük çocukların beslenme ve tedavisinde iyi tahammül edilecek şekilde düzenlenmiştir.

PF PEDİATRİAMİNE, plazmadaki amino asit yoğunluklarını normalleştirir ve anne sütü ile beslenen normal çocuklarınkine eş bir amino asit desteği sağlar.


2.PF PEDIATRIAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF PEDIATRIAMINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Böbrek işleviniz bozuksa ya da mide bağırsak kanamanız varsa;

Size uzun süredir damar yoluyla beslenme ya da sıvı uygulaması yapılıyorsa ve buna bağlı olarak vücudunuzda aşırı sıvı toplanması (ödem) veya akciğerlerinizde sıvı birikimi varsa; Karaciğer işleviniz bozuksa ve ilacın size uygulanmasıyla kandaki amonyak düzeyleri yükseliyorsa;

Astım hastalığınız varsa;

Kalp yetmezliğiniz varsa;

Bu ilacı diğer besleyici maddelerle birlikte kullanıyorsanız ve sizde şeker hastalığı ya da bu hastalığa yatkınlık varsa;

Bu ürün size kol veya bacaklarınızdaki damarlardan veriliyorsa (Bu durumda PF PEDİATRİAMİNE uygun oranda sulandın İmalı ve yeterli miktarda kalori ile birlikte verilmelidir).

Doktorunuz bu ilacı zamanında önce doğmuş (prematüre) bebeklerde kullanırken özel bir dikkat gösterecektir. Ayrıca uzun süredir damar yoluyla beslendiğiniz durumlarda doktorunuz size düzenli aralıklarla kan testleri ya da klinik değerlendirmeler yapacak ve normal değerlerden sapma durumunda ek ilaçlar kullanacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PF PEDIATRIAMINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Damar yoluyla beslenme sırasında normal yiyecek içeceklerinizi tüketebilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde PF PEDİATRİ AMİNE’i kullanıp kullanmayacağınıza, bu tedavinin size sağlayacağı faydalar ile olası zararlarım karşılaştırdıktan sonra doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bebeğinizi emzirirken doktorunuz tarafından bu ilacın size sağlayacağı faydalar, olası zararlarından fazla olduğu düşünülürse doktorunuzun kararıyla ilacı kullanabilirsiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Damar içi yoldan beslenme sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Tedaviniz sonlandıktan sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

PF PEDIATRIAMINE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PF PEDİATRİ AMİNE’in içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

PF PEDİATRİAMİNE yardımcı madde olarak sodyum metabisülfıt içermektedir. Sülfıt bazı duyarlı kişilerde alerjik tipte tepkilere, anafılaksi adı verilen ağır ve ciddi bir alerjik tepkiye ya da ağır ve yaşamı tehdit eden astım atağına yol açabilir. Toplumda sülfıte karşı duyarlılığın genel yaygınlığı bilinmemekle birlikte çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sülfıt duyarlılığı astımı olan kişilerde, olmayanlara göre daha sık görülmektedir.

Bu ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında ‘’sodyum içermez” olarak kabul edilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Hekiminiz içine katacağı herhangi bir ilacın çözeltiyle geçimli olup olmadığını kontrol edecektir. PF PEDİATRİ AMİNE’e herhangi bir ilaç eklendiği ya da ilacın diğer besleyici maddelerle karıştırılarak kullanıldığı durumlarda, karışım hemen uygulanmalıdır.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PF PEDIATRIAMINE nasıl kullanılır ?

İlacınızın uygulama sıklığı, her defa uygulanacak miktarı ve ne kadar süreyle damar içi uygulamaya devam edeceğiniz doktorumuz tarafından belirlenecektir.

Süt çocuğu beslenmesinde genel olarak önerilen protein miktarı günde kilo başına 2-4 gram arasındadır. PF PEDİATRİAMİNE çözeltisi, vücut ağırlığı 10 kg’a kadar olan çocuklarda günde kilo başına 2-2,5 gram ve 10 kg’dan yukarı olan çocuklarda ilk 10 kg için günde 20-25 grama ek olarak 10 kg’m üzerindeki her kilo için günde 1-1,25 g amino asit olacak şekilde verilir.

Uygulama yolu ve metodu

PF PEDİATRİAMİNE toplardamarlarınıza yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla damar içi yoldan kullanılır. Damar içi uygulama kol veya bacaklarınızdaki damarlardan olabileceği gibi boyun bölgenizdeki büyük toplardamarlardan yapılabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz beslenme sıvısının toplam hacmini ve uygulama hızını çocuğun yaşı, vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonlarına göre bireysel olarak hesaplayacaktır.

Doktorunuz, hastanın yeni doğan ve küçük bebek olması durumunda kan şeker düzeyleri dahil bir çok kan değerini yakından izleyecektir. Özellikle böbrek yetmezliği olan, ani başlayan şiddetli bir iltihabi durumu (akut sepsis) olan ya da düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PF PEDIATRİAMINE kullanırken özel dikkat edecek ve tedaviyi dikkatle izleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastaların, daha genç olanlara göre sıvı yüklenmesi ve tuz dengesizliklerine daha yatkın olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda daha sık görülen böbrek fonksiyonlarında bozulmayla ilişkili olabilir. Sonuç olarak yaşlılarda sıvı-tuz tedavileri sırasında dikkatle izlem yapılması gerekliliği daha fazladır.

Yaşlılar için belirlenmiş özel bir dozu bulunmamasına rağmen tüm parenteral beslenme uygulamaları sırasında, hekiminiz ilacınızın dozunu yaşlılar dahil tüm hastalarda vücut ağırlığınız, klinik durumunuz ve izleme sırasında yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarına göre vakadan vakaya bireysel olarak belirleyecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Böbrek fonksiyon bozukluğu durumlarında amino asit uygulanması, yükselmiş olan kan üre azotunu daha da yükseltebilir. Çocuğunuzun bir böbrek hastalığı varsa doktorunuz PF PEDIATRİAMINE'i kullanırken özel dikkat edecek ve tedaviyi dikkatle izleyecektir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda amino asit çözeltilerinin verilmesi, kanda amino asit dengesizliğine, amonyak düzeylerinde yükselmeye, bilinç kaybı ve komaya yol açabilir. Çocuğunuzun bir karaciğer hastalığı varsa doktorunuz PF PEDIATRİAMINE’i kullanırken özel dikkat edecek ve tedaviyi dikkatle izleyecektir.

Eğer PF PEDİA TRİAMİNE ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PF PEDIATRIAMINE kullanırsanız

PF PEDİA TRİAMİNE 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PF PEDIATRIAMINE'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PF PEDIATRIAMINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz PF PEDIATRIAMİNE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 20.47 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.47 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699606693741
Etkin Madde Aminoasit
ATC Kodu B05BA01
Birim Miktar 6
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Amino Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PF PEDIATRIAMINE %6 AMINO ASIT IV infüzyon için çözelti 500 ml (setli) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202020.47 TL
23 Mar 202020.47 TL
18 Mar 202020.47 TL
13 Mar 202020.47 TL
6 Mar 202020.47 TL
28 Feb 202020.47 TL
21 Feb 202020.47 TL
14 Feb 202020.47 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları