› › Kullanma Talimatı

PF NEPHRICAMINE %5.4 aminoasit IV infüzyon için çözelti 500 ml (setli) Kullanma Talimatı

Aminoasit }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Amino Asit Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 4 October  2019

PF NEPHRİCAMİNE %5.4 amino asit i.v. infüzyon için çözelti Damar yolundan uygulanır.

Etken Madde

Her 100 mL'lik çözelti 0.25 g L-Histidin, 0.56 g L-İzolösin, 0.88 g L-Lösin,

0.64 g Lizin (0.90 g L-Lizin Asetat), 0.88 g L-Metiyonin, 0.88 g L-Fenilalanin, 0.40 g L-Treonin, 0.20 g L-Triptofan, 0.64 g L-Valin ve 0.02 g'dan az L-Sistein hidroklorür dihidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Glasiyal asetik asit, sodyum bisülfit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PF NEPHRICAMINE nedir ve ne için kullanılır?

2. PF NEPHRICAMINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PF NEPHRICAMINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PF NEPHRICAMINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PF NEPHRICAMINE nedir ve ne için kullanılır?

- PF NEPHRİCAMİNE vücut için besleyici maddelerden proteinlerin yapıtaşı olhn amino asitleri içeren bir çözeltidir. 500 mililitrelik cam şişelerde bulunur.

-Tek başına ya da diğer besleyici maddelerle karıştırılarak damar içi yoldan uygulanan PF NEPHRİCAMİNE, özellikle genel amaçlı amino asit verilmesine tahammül edemeyçn böbrek hastalarında gerekli besinsel desteği sağlamak amacıyla kullanılır.


2.PF NEPHRICAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF NEPHRICAMINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

PF NEPHRICAMINE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

- Belirgin karaciğer yetmezliğiniz varsa ya da karaciğer komasındaysanız;

Size uzun süredir damar yoluyla beslenme ya da sıvı uygulaması yapılıyorsa ve buna bağlı olarak vücudunuzda aşırı sıvı toplanması (ödem) veya akciğerlerimizde sıvı birikimi varsa;

Astım hastalığınız varsa;

Kalp yetmezliğiniz varsa;

Bu İlacı diğer besleyici maddelerle birlikte kullanıyorsanız ve sizde şeker hastalığı ya da bu hastalığa yatkınlık durumu varsa;

Bu ürün size kol veya bacaklarınızdaki damarlardan veriliyorsa (Bu dürümda PF NEPHRİCAMİNE uygun oranda sulandırılacak ve yeterli miktarda kalori i e birlikte verilecektir).

Doktorunuz uzun süredir damar yoluyla beslendiğiniz durumlarda size düzenli aralıklarla kan testleri ya da klinik değerlendirmeler yapacak ve normal değerlerden sapma durumunda ek ilaçlar kullanacaktır.

Ayrıca PF NEPHRİCAMİNE miadından önce doğmuş (prematüre) bebeklerde ya da düşük doğum ağırlıklı süt çocuklarında kullanılacaksa doktorunuz bu ilacı kullanırken özel bir dikkat gösterecek, tedavi sırasında belirli aralıklarla yapılan testleri daha sık yapacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PF NEPHRICAMINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Damar yoluyla beslenme sırasında normal yiyecek içeceklerinizi tüketebilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde PF NEPHRİCAMİNEa kullanıp kullanamayacağınıza, bu tedavinin size sağlayacağı faydalar ile olası zararlarını karşılaştırdıktan sonra doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu far kederşeniz hemen doktorunuza veya danışınız.

eczacınıza


Emzirme

Bebeğinizi emzirirken doktorunuz tarafından bu ilacın size sağlayacağı faydalar, olası zararlarından fazla olduğu düşünülürse, doktorunuzun kararıyla ilacı kullanabilirsiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Damar içi yoldan beslenme sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Tedaviniz sonlandıktan sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

PF NEPHRİCAMİNE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkınca önemli bilgiler

PF NEPHRİCAMİNETn içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşırı duyarlılığınız [yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu ürün yardımcı madde olarak sodyum bisülfıt içermektedir. Sülfıt bazı duyarlı kişilerde alerjik tipte reaksiyonlara, anafılaksiye ya da ağır ve yaşamı tehdit eden astım atağına yol açabilir. Toplumda sülfıte karşı duyarlılığın genel yaygınlığı bilinmemekle birlikte çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sülfıt duyarlılığı astımı olan kişilerde olmayanlara görç daha sık görülmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhan almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen do' bildiriniz.

Hekiminiz içine katacağı herhangi bir ilacm çözeltiyle geçimli olup olmadığııiı kontrol edecektir. PF NEPHRİCAMİNE'e herhangi bir ilaç eklendiği ya da ilacın diğer besleyici maddelerle karıştırılarak kullanıldığı durumlarda, karışım hemen uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PF NEPHRICAMINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızın uygulama sıklığı, her defa uygulanacak miktarı ve ne kadar süreyle jlamar içi uygulamaya devam edeceğiniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Genel olarak günde 250-500 mİ PF NEPHRİCAMİNE yeterli olur. Ayrıca yeterli kalori de almalısınız.

miktarda


Uygulama yolu ve metodu

PF NEPHRİCAMİNE toplardamarlarınıza yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla damar içi yoldan kullanılır. Damar içi uygulama kol veya bacaklarınızdaki damarlardan olabileceği gibi boyun bölgenizdeki büyük toplardamarlardan yapılabilir.

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz beslenme sıvısının toplam hacmini ve uygulama hızını çocuğun y^şı, vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonlarına göre bireysel olarak hesaplayacaktır.

Doktorunuz, hastanın yeni doğan ve küçük bebek olması durumunda kan şeker düzeyleri dahil bir çok kan değerini daha yakından izleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastaların, daha genç olanlara göre sıvı yüklenmesi ve tuz dengesizliklerine daha yatkın olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda daha sık görülen böbrek fonksiyonlarında bozulmayla ilişkili olabilir. Sonuç olarak yaşlılarda sıvı-tuz tedavileri sırasında dikkjatle izlem yapılması gerekliliği daha fazladır.

Yaşlılar için belirlenmiş özel bir dozu bulunmamasına rağmen tüm parenteral beslenme uygulamaları sırasında, hekiminiz ilacınızın dozunu yaşlılar dahil tüm hastalarda vücut ağırlığınız, klinik durumunuz ve izleme sırasında yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarına göre vakadan vakaya bireysel olarak belirleyecektir. Ayrıca yaşlı hastalarda daha genç

olanlara göre karaciğer ve kalp fonksiyonlarının daha düşük olduğunu; birlikte başkh hastalık ve ilaç kullanımının daha sık olduğunu dikkate alarak, tedavinizi etkili en düşük doz ile başlatacaktır.

Özet kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Böbrek fonksiyon bozukluğu durumlarında amino asit uygulanması, yükselmiş olajı kan üre azotunu daha da yükseltebilir.

PF NEPHRİCAMİNE, genel amaçlı amino asit infüzyonlarına tahammül edemeyen böbrek hastalıklarında gerekli besinsel desteği sağlamak amacıyla özellikle formüle edildiğinden bu hastalarda güvenle kullanılabilir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda genel kullanım amaçlı amino asit çözeltilerinin verilmesi, kanda amino asit dengesizliğine, amonyak yükselmesine, bilinç kaybı ve yol açabilir. Bu nedenle damar yolundan beslenmeye gereksinimi olan ve genel am asitlere tahammülü olmayan karaciğer hastalıklarında gerekli besinsel desteği amacıyla özellikle formüle edilmiş (PF K-CAMİNE vb gibi) çözeltiler kullanılmalıdı

komaya amino sağlamak


açlı


r.


Eğer PF NEPHRİCAMİNE in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlefnınız var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PF NEPHRICAMINE kullanırsanız

PF NEPHRİCAMİNE den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PF NEPHRICAMINE'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PF NEPHRICAMINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz PF NEPHRİCAMİNE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer PF NEPHRİCAMİNE ile birlikte yüksek yoğunlukta dekstroz (glukoz) içeren çözeltiler kullanıyorsanız, tedaviniz sonlandırıldığında oluşabilecek bir kan şekeri düşmesi durumunu (rebound hipoglisemi) yaşamamanız için, daha az miktarlarda dekstroz içeren çözeltiler (örneğin % 5 dekstroz çözeltisi) ile tedavinize bir süre daha devam edilecektir.

Otism Hastalığı Otism Hastalığı  Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 20.47 TL [ 4 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.47 TL [ 28 Sep 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699606693666
Etkin Madde Aminoasit
ATC Kodu B05BA01
Birim Miktar 5.4
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Amino Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PF NEPHRICAMINE %5.4 aminoasit IV infüzyon için çözelti 500 ml (setli) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
4 Oct 201920.47 TL
28 Sep 201920.47 TL
20 Sep 201920.47 TL
13 Sep 201920.47 TL
6 Sep 201920.47 TL
29 Aug 201920.47 TL
23 Aug 201920.47 TL
19 Aug 201920.47 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları