› › Kullanma Talimatı

PF 1/4 POLIDEKS IV infüzyon için çözelti 500 ml setli Kullanma Talimatı

Dekstroz + Sodyum Klorür }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidratlar ile Elektrolitler Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 8 November  2019

PF 1/4 POLİDEKS İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir litre çözelti 2,25 gram sodyum klorür (tuz) ve 37,5 gram glukoz (dekstroz anhidr) içerir.

Yardımcı maddeler

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PF nedir ve ne için kullanılır?

2. PF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PF nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PF’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PF nedir ve ne için kullanılır?

PF 1/4 POLİDEKS vücut için yaşamsal önemi olan sodyum, klorür iyonları ile glukoz içeren damar içi yoldan kullanılan steril bir çözeltidir.

PF 1/4 POLİDEKS ‘Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler/ Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri’ adlı ilaç grubuna aittir.

PF 1/4 POLİDEKS, 500 ve 1000 mililitre hacminde cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

Vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır. Özellikle terleme, kusma ve ameliyat vb. gibi durumlarda mide sıvılarının dışarı çekilmesi gibi nedenlerle vücuttaki klorür adlı bir maddenin kaybının, sodyum adlı maddenin kaybına eşit ya da daha fazla olduğu durumlarda, kan nakline ek olarak ayrıca sıvı verilmesi istenen hastalarda, ameliyat öncesi ve sonrası bakımında, böbrek fonksiyonlarını başlatabilecek bir ilaç olarak tercih edilir.

PF 1/4 POLİDEKS, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.


2.PF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Vücudunuzda aşırı sıvı ve tuz birikmiş olması ve buna bağlı yaygın şişlikler (ödem) görülmesi.
 • Ağır bir böbrek yetmezliğiniz olması (idrara hiç çıkamıyor olmanız ya da ancak çok az miktarlarda idrar yapıyor olmanız).
 • Ağır ve tedaviyle yanıt alınamayan bir kalp yetmezliğinizin olması.
 • Kanınızdaki sodyum, klorür ve laktat düzeylerinin yükselmiş olması (hipematremi, hiperkloremi ve hiperlaktatemi).
 • Siroz (karında sıvı birikimi olan).

 • Koma durumu (şeker hastalığı ya da kanınızın yoğunluğunun artmasına bağlı komalar)
 • - Kan şekerinin aşırı yüksek olduğu durumlar ve açlık ya da travma gibi durumlarda (metabolik stress durumları) şekere karşı tahammülsüzlük olması.

  - Mısır kaynaklı ürünlere karşı bir alerjiniz olması durumu (alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız).

  PF'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

  Şeker hastalığı ya da karbonhidratlara karşı tahammülsüzlük durumu,

 • kalp yetmezliği,
 • ciddi bir böbrek yetmezliği, idrar yollarınızda tıkanıklık,
 • yüksek tansiyon varsa,
 • sodyum kaynaklı ödemle seyreden bir klinik tablonz varsa,

 • kortikosteroid veya kortikotropin tedavisi alıyorsanız,
 • şeker hastalığınız varsa veya herhangi    bir    nedenden dolayı karbonhidratlara karşı
 • tahammülsüzlüğünüz varsa,

  digitalis türü ilaçlar kullanıyorsanız,

 • kafa travması varsa,
 • prematüre ve yenidoğan bebeklerde,
 • vücudunuzda veya kol ya da bacaklarınızda su toplanması (ödem) ve özellikle de ameliyattan hemen sonraki dönemdeyseniz ya da yaşlı iseniz bu ilaç size dikkatle uygulanmalıdır.

  Eğer,

  - bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir.

  Bu ilacın size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca yalmzca şişe sağlam ve sızdırmıyorsa, içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

  PF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde PF 1/4 POLİDEKS’i kullanmayınız.

  Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. PF 1/4 POLİDEKS gebe kadınlara uygulandığında cenine zararlı olup olmadığı bilinmediğinden, kullanılması tavsiye edilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  PF 1/4 POLİDEKS’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bebeğinizi emzirmeden önce doktorunuzun tavsiyesini almalısınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde PF 1/4 POLİDEKS’i kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  İnfiizyon yoluyla uygulanan çözeltilerin kullanımı sırasında araç kullanımı pratik yönden mümkün değildir. PF 1/4 POLİDEKS’in araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  PF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PF 1/4 POLİDEKS’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez. Yardımcı madde olarak enjeksiyonluk su içerdiğinden herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  PF 1/4 POLİDEKS, bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir: Aşağıdakiler geçimsiz olduğu bilinen ilaçlardandır.

  - Ampisilin sodyum Mitomisin Amfoterisin B

  - Eritromisin laktobinat

  Ayrıca çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

  PF 1/4 POLİDEKS, karbenoksolon (mide ülserinde mide yüzeyini koruyucu olarak kullanılır), kortikosteroid (çeşitli alerjik durumlarda damar içi yoldan, astım vb. alerjik solunum yolu hastalıklarda solunum yoluyla ve çeşitli alerjik durumlarda cilt üzerine sürülerek kullanılan bir ilaç) veya kortikotropin (beyinden salgılanan bir hormondur; eksikliğinde ilaç olarak kullanılır) kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır. Bu ilaçlarla beraber kullanımı ödem ve hipertansiyona neden olabilir.

  Böbrek işlevleri iyi olan aç hastalara, özellikle hastanın digitalis türü kalp ilaçlarıyla tedavi altında olduğu durumlarda, PF 1/4 POLİDEKS yeterli potasyum eklenerek uygulanmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.PF nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz PF 1/4 POLİDEKS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir. PF 1/4 POLİDEKS yenidoğanlarda ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde dikkatle kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Karaciğer, böbrek ya da kalp işlevlerinde azalma daha sık görüldüğünden ve birlikte başka hastalık görülme ya da başka ilaç kullanma olasılığı daha fazla olduğundan genel olarak yaşlılarda doz seçimi dikkatle ve genelde doz aralığının mümkün olan en alttaki sınırı alınarak yapılmalıdır.

  Bu ilaç büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu durumlarda ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerinin azalması daha fazla olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalı ve tedavi sırasında böbrek işlevleri izlenmelidir.

  PF 1/4 POLİDEKS yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızın şiddetine bağlı olarak bu ilacı size uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama sırasında dikkatle izleyecektir.

  Eğer PF 1/4 POLİDEKS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PF kullanırsanız

  PF 1/4 POLİDEKS’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PF'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PF ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13673
Satış Fiyatı 7.56 TL [ 8 Nov 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 7.56 TL [ 1 Nov 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699606693901
Etkin Madde Dekstroz + Sodyum Klorür
ATC Kodu B05BB02
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidratlar ile Elektrolitler
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PF 1/4 POLIDEKS IV infüzyon için çözelti 500 ml setli Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 Nov 20197.56 TL
1 Nov 20197.56 TL
25 Oct 20197.56 TL
18 Oct 20197.56 TL
14 Oct 20197.56 TL
4 Oct 20197.56 TL
28 Sep 20197.56 TL
20 Sep 20197.56 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları