İlaçları › PEXA XR 0.75 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet › Kullanma Talimatı

PEXA XR 0.75 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Kullanma Talimatı

Pramipeksol }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Pramipeksol Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 22 January  2016

PEXA XR 0.75 mg uzatılmış salimli tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Pramipekso1.

Her bir PEXA XR 0.75 uzatılmış salimli tablet, 0,52 miligram pramipeksol baza eşdeğer, 0,75 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Methocel K15M, kollidon SR, aerosil, etil selüloz, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PEXA XR nedir ve ne için kullanılır?

2. PEXA XR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PEXA XR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PEXA XR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


PEXA XR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:


2.PEXA XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PEXA XR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

PEXA XR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PEXA XR tedavisi sırasında alkol alırken dikkatli olmalısınız.

PEXA XR yemeklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PEXA XR’ın anne karnındaki bebeğe olan etkileri bilinememektedir.

PEXA XR, açıkça gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamile iseniz, hamile olabileceğinizden şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu durumda PEXA XR tedavisine devam edip edemeyeceğinizi size bildirecektir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğini emziren anneler PEXA XR kullanmamalıdır. PEXA XR anne sütünü azaltabilir. Aynı zamanda, sütünüze ve bebeğinize geçebilir. Eğer PEXA XR kullanmanız kaçınılmaz ise, emzirmeyi kesmelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

PEXA XR tedavisi sırasında, gerçekte olmayan şeyleri görebilir, duyabilir veya hissedebilirsiniz. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa araç ve makine kullanmayınız.

PEXA XR, özellikle Parkinson hastalarında, uyuklama hali ve aniden uyuyakalma nöbetleriyle ilişkilendirilmiştir. Eğer bu yan etkiler sizde de varsa, araç ve makine kullanmayınız. Bu durumu doktorunuza bildiriniz.

PEXA XR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PEXA XR’ın içerdiği yardımcı maddeler herhangi bir uyarıcı bilgi gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız yakın zamanda kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bunlar arasında diğer ilaçlar, reçetesiz olarak temin ettiğiniz bitkisel ilaçlar, sağlıklı gıda ürünleri veya gıda takviyeleri de bulunur.

PEXA XR’ı antipsikotik ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PEXA XR almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz ve dikkatli olunuz:

Simetidin (midede asit fazlalığı ve mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç) Amantadin (Parkinson hastalığında kullanılabilen bir ilaç)

- Meksiletin (“ventriküler aritmi” olarak adlandırılan düzensiz kalp atışlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

-    Zidovudin (insan bağışıklık sisteminin bir hastalığı olan “edinilmiş yetersiz bağışıklık sistemi sendromu” (AIDS) tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Sisplatin (çeşitli kanser hastalıklarında kullanılan bir ilaç)

-    Kinin (gece ortaya çıkan ağrılı bacak kramplarının önlenmesi ve bir sıtma türü olan “falciparum malaria” (malign sıtma) hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

-    Prokainamid (düzensiz kalp atışları için kullanılır)

Eğer levodopa kullanıyorsanız, PEXA XR ile tedaviye başlarken levodopa dozunun azaltılması önerilmektedir.

Birlikte sakinleştirici (sedatif etkili) özellik taşıyan başka ilaçlar veya alkol alıyorsanız dikkatli olmalısınız. Bu durumda PEXA XR sizin araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.


3.PEXA XR nasıl kullanılır ?

PEXA XR’ı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza sorunuz. Doktorunuz size almanız gereken dozu söyleyecektir.

İlk hafta boyunca olağan günlük doz 0,375 mg pramipeksoldür. Doktorunuz ilacınızın dozunu belirtileriniz kontrol altına alınıncaya kadar 5-7 günde bir arttıracaktır (idame dozu).

PEXA XR Doz Artırma Şeması

Hafta

Günlük Doz (mg)

Tablet sayısı

1

0,375 mg

1 adet 0,375 mg PEXA XR Uzatılmış Salimli Tablet

2

0,75 mg

1 adet 0,75 mg PEXA XR Uzatılmış Salimli Tablet

veya

2 adet 0,375 mg PEXA XR Uzatılmış Salimli Tablet

1,5 mg

1 adet 1,5 mg PEXA XR Elzatılmış Salimli Tablet

veya

3

2 adet 0,75 mg PEXA XR Elzatılmış Salimli Tablet

veya

4 adet 0,375 mg PEXA XR Elzatılmış Salimli Tablet


Olağan idame dozu günde 1,5 mg’dır. Bununla birlikte doktorunuz gerekirse dozunuzu daha fazla arttırılabilir. Eğer gerekli olursa, doktorunuz alacağınız dozu günde en çok 4,5 mg pramipeksole kadar yükseltebilir. Günde bir adet PEXA XR 0,375 mg uzatılmış salimli tablet şeklinde, daha düşük bir idame dozu vermesi de mümkündür.

Pramipeksol çabuk salım tabletten PEXA XR’a geçiş:

Doktorunuz, PEXA XR dozunu, halen kullanmakta olduğunuz pramipeksol (çabuk salım) tablet dozunu temel alarak düzenleyecektir.

Geçiş yapmadan önceki gün pramipeksol (çabuk salım) tabletinizi normal zamanında alınız. Daha sonra, ertesi sabah PEXA XR dozunu alınız ve artık eski ilacınızdan kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

PEXA XR günde bir kez ve her gün aynı saatte alınmalıdır.

PEXA XR, yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.


PEXA XR’ı, bütün olarak, su ile yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz, bölmeyiniz veya ezmeyiniz. Aksi takdirde, ilacın içindeki etkin madde kanınıza çok hızla geçeceği için aşırı doz alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

PEXA XR’ın çocuklar ve 18 yaşma kadar ergenlerde kullanımı önerilmez. PEXA XR’ın Parkinson hastalığında bu yaş grubuna ilişkin bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı

PEXA XR’ın vücuttan atılma süresi yaşlılarda biraz daha uzayabilmektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz, ilk hafta süresince normal başlangıç dozu olan 0,375 mg XR tableti sadece gün aşırı almanızı önerecektir. Sonrasında, doktorunuz doz sıklığını her gün bir adet 0,375 mg XR tablet şeklinde arttırabilir. Eğer daha fazla doz artırımı gerekirse, doktorunuz bu artışı 0,375 mg’lık doz basamakları şeklinde yapabilir.

Eğer böbrekteki problemleriniz ciddi ise, doktorunuz pramipeksol içeren farklı bir ilaca geçmenizi isteyebilir. Tedavi sırasında böbrek problemleriniz kötüleşirse, mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde doktorunuz ile temasa geçiniz.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olmadığı düşünülmektedir.

Eğer PEXA XR ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PEXA XR kullanırsanız

PEXA XR ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

- Eğer kazaen daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza başvurunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

-Fazla dozda PEXA XR almışsanız, kusma, huzursuzluk veya “4. Olası yan etkiler” bölümünde açıklanan yan etkilerden herhangi biri ortaya çıkabilir.

PEXA XR'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu almanız gereken zamandan 12 saat sonrasına kadar alabilirsiniz. Bir sonraki dozu olağan zamanında alınız.

Aradan 12 saatten fazla geçtiyse bu dozu almayınız. Bu durumda, bir sonraki dozunuzu, ertesi gün normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PEXA XR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla görüşmeden PEXA XR tedavisini sonlandırmayınız. Tedavinizin sonlandırılması gerekiyorsa, doktorunuz bunu ilaç dozunu yavaş yavaş azaltarak yapacaktır. Böylece belirtilerinizin kötüleşme riski azalacaktır.

Eğer Parkinson hastasıysanız, PEXA XR tedavisini kesinlikle aniden sonlandırmayınız. Bu gruptaki ilaçların ani olarak kesilmesi önemli bir sağlık problemi olan ve “nöroleptik malign sendrom” olarak adlandırılan bir tıbbi duruma yol açabilir. Bu semptomun belirtileri arasında şunlar bulunur:

-    Akinezi (Kas hareketlerinin kaybı)

-    Kaslarda sertlik

-    Ateş

-    Kan basıncında değişiklikler

-    Taşikardi (Kalp atımlarının hızlanması)

-    Konfüzyon (Zihin karışıklığı)

-    Şuur azalması veya kaybı (örneğin, koma)

Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA15375
Satış Fiyatı 52.38 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 52.38 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543030234
Etkin Madde Pramipeksol
ATC Kodu N04BC05
Birim Miktar 0.75
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Pramipeksol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PEXA XR 0.75 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202152.38 TL
6 Sep 202152.38 TL
27 Aug 202152.38 TL
16 Aug 202152.38 TL
9 Aug 202152.38 TL
30 Jul 202152.38 TL
26 Jul 202152.38 TL
16 Jul 202152.38 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları