Orva İlaçları › PERS-MANT 30 gr jel › Kullanma Talimatı

PERS-MANT 30 gr jel Kullanma Talimatı

Mikonazol + Aluminyumhidroksiklorit }

Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Mikonazol + aluminyumhidroksiklorit Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 20 October  2020

PERS-MANT jel Cilt üzerine uygulanır.

•

Etken Madde

1 g jel 20 mg mikonazol ve 190 mg alüminyum hidroksiklorit içerir.

•

Yardımcı maddeler

Metoksipolietilenglikol 350, propilen glikol, Klucel HF, etanol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PERS-MANT nedir ve ne için kullanılır?

2. PERS-MANT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PERS-MANT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PERS-MANT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PERS-MANT nedir ve ne için kullanılır?

PERS-MANT, haricen kullanıma yönelik antifungal (mantar hastalıklarına karşı etkili) ilaçlar grubuna dahil bir jeldir. Etkin madde olarak, 1 gramında 20 mg mikonazol ve 190 mg alüminyum hidroksiklorit içermektedir.

Mikonazol, bakteri ve mantarlara karşı etkili olan bir maddedir.

Alüminyum hidroksiklorit, terlemeyi önleyici, bakterilere ve mantarlara karşı etkili bir bileşiktir.

PERS-MANT, özgün kokulu, renksiz, bağdaşık (homojen) özelliklerde olup, 30g jel içeren plastik şişelerde bulunmaktadır.

PERS-MANT, nemli, sıcak ve hijyenik açıdan zayıf bölgelerde üreyen farklı mantarların neden olduğu saç kıran (Tinea capitis), ayak mantarları (Tinea pedis), gövde, kol, bacak ve kasıklarda görülen mantarların (Tinea corporis) tedavisinde kullanılır. PERS-MANT aynca, daha çok gövde, yüz, saçlı deri ve kıvnmlı bölgelerde görülen maya mantarlannın sebep olduğu mantar hastalıklannın (Pitriyazis versicolor, seboreik dermatit) tedavisinde de kullanılır.

Her türlü aşın terleme (hiperhidrozis), özellikle koltuk altı, ayak ve ellerde görülen aşırı terleme nedeniyle oluşan ve uygun ortamda kısmen mikroorganizmalann faaliyeti sonucu ortaya çıkan koku yayılmasına karşı kullanılır. Deri kıvnmlannda sık görülen ve aşın terlemeler sonucu ortaya çıkan ikincil enfeksiyonlarda (iltihap oluşturan mikrobik hastalık), vücudun kıvnmlı yerlerinde oluşan yüzeysel iltihaplarda (intertrigo) ve yürüyüş esnasında oluşabilecek ayaktaki sıvı dolu kabarcıklann önlenmesinde PERS-MANT etkin kullanılabilir.


2.PERS-MANT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PERS-MANT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Mikonazole, alüminyum hidroksiklorite veya PERS-MANTTn herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşın duyarlılığınız var ise, PERS-MANT’ı kullanmayınız.

PERS-MANT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Cildinizde tahriş, aşın kuruluk veya aşın hassasiyet olursa durumu hekiminize bildiriniz.

• Enfekte olmuş cilde ve açık yaralann üzerine PERS-MANT uygulamasından kaçınılmalıdır.

• PERS-MANT kumaşlar ile temas ettirilmemelidir.

• Gözlerle temas ettirmeyiniz.

• Varfarin gibi ağızdan alınan kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlarla (antikoagülan) birlikte kullanımında dikkatli olunmalı ve pıhtılaşmayı engelleyen ilacın etkisi izlenmelidir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PERS-MANT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PERS-MANT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mikonazolün hayvanlarda yapılan çalışmalannda, teratojenik (doğum kusurlanna neden olan) etkisinin olmadığı ancak ağızdan alınan yüksek dozlarında fötotoksik (ceninde zehirlenmeye neden olan) olduğu belirlenmiştir. Deri yüzeyinden uygulama ile çok az miktarda mikonazol kana geçmesine rağmen, yine de gebelik boyunca dikkatli olmak gerekir.

Alüminyum hidroksiklorit deriden emilmemektedir, ancak yine de gebelikte kullanımının risk ve yararları tartışılmalıdır.

PERS-MANT kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak, zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mikonazolün ve alüminyum hidroksikloritin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez.

Emzirme

PERS-MANT, süt veren annelerde ancak doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Deri üzerine bölgesel olarak uygulanan PERS-MANT ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

PERS-MANT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PERS-MANT’ ın içeriğinde bulunan;

•    Propilen glikol adlı madde nedeniyle deride tahrişe neden olabilir.

•    Etanol için kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Deriye bölgesel olarak uygulanan mikonazol, deriden çok az miktarda emildiği için bu yolla bir etki göstererek diğer ilaçlarla etkileşmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte; PERS-MANT’ın, ağızdan alman kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalı ve kan pıhtılaşmasını engelleyici etki İzlenmelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PERS-MANT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

PERS-MANT, doktorunuzca başka türlü önerilmediği takdirde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez uygulanmalıdır. Tedavi süresi 4-6 haftadır.

Tüm belirtilerin kaybolmasını izleyen 10 gün boyunca tedaviye devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

Uygulama öncesinde, hastalıklı bölge yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Bulaşma riskini önlemek için havlu vb, eşyalannızı başkalarıyla paylaşmayınız.

PERS-MANT, deri üzerine ince bir tabaka halinde sürülerek uygulanır.

PERS-MANT, tüylerde ve saçlarda yapışma yapmayacak şekilde formüle edilmiştir. Bu nedenle saçlı ve tüylü bölgelere de rahatlıkla uygulanabilir.

Uygulama sonrasında, enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine bulaşmasını önlemek için eller yıkanmalıdır. Benzer olarak, çorap vb. hastalıklı bölge ile temas halinde bulunan eşyalar da sık sık değiştirilmeli ve yıkanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda PERS-MANTTn etkisi ve güvenirliği bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda PERS-MANTTn etkisi ve güvenirliği bilinmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda PERS-MANTTn kullanımı araştırılmamıştır.

Eğer PERS-MANT’ ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PERS-MANT kullanırsanız

PERS-MANT önerilen dozdan fazla kullanıldığı durumda deride tahriş yapabilir. Tedavi sonlandırıldığında bu yan etki ortadan kalkar.

PERS-MANT yanlışlıkla yüksek miktarda yutulduğunda, gerekli görülürse uygun bir mide boşaltma yöntemi uygulanır.

PERS-MANT' tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PERS-MANT'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

PERS-MANT ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Böyle bir etki beklenmemektedir.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10742
Satış Fiyatı 13.09 TL [ 20 Oct 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.09 TL [ 13 Oct 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699561340124
Etkin Madde Mikonazol + Aluminyumhidroksiklorit
ATC Kodu D01AC52
Birim Miktar 0,02+0,19
Birim Cinsi G/G
Ambalaj Miktarı 30
Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Mikonazol + aluminyumhidroksiklorit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PERS-MANT 30 gr jel Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Oct 202013.09 TL
13 Oct 202013.09 TL
6 Oct 202013.09 TL
25 Sep 202013.09 TL
18 Sep 202013.09 TL
11 Sep 202013.09 TL
7 Sep 202013.09 TL
28 Aug 202013.09 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları