Ferring İlaçları › PENTASA 1 G uzatılmış salınımlı 150 tablet › Kullanma Talimatı

PENTASA 1 G uzatılmış salınımlı 150 tablet Kullanma Talimatı

Mesalazin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 23 October  2015

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PENTASA nedir ve ne için kullanılır?

2. PENTASA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PENTASA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PENTASA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


PENTASA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


2.PENTASA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PENTASA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

PENTASA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Sulfasalazine karşı alerji veya hassasiyet gösteren bir bünyeniz varsa, mesalazin ile çok büyük bir olasılıkla bu hassasiyet görülmeyecektir. Ancak sulfasalazine karşı alerjiniz varsa PENTASA kullanırken dikkatli olmalısınız (salisilatlara karşı alerji riski); Ani olarak ortaya çıkan belirtilere tahammülsüzlük örneğin kramplar, karın ağrısı, ateş, ciddi başağrısı ve döküntü durumunda tedavi hemen kesilmelidir;
 • Karaciğer işlevlerinizde bozukluk varsa dikkatli olmalısınız;
 • Böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa PENTASA kullanımı tavsiye edilmemektedir; böyle bir durumda doktorunuz bazı böbrek testleri yapmayı düşünebilir. Mesalazinin böbreklere zarar verici etkisi ortaya çıkabilir. Non-steroid antienflamatuar grubu ilaçlar (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar) ve azatioprin gibi böbreklere zarar verici etkisi olduğu bilinen diğer ilaçlar ile birlikte kullanımda, böbrek reaksiyonu görülme riski artar.
 • Özellikle astım gibi akciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.
 • Mesalazin ile çok nadiren kalp aşırı duyarlılık reaksiyonları (kalp kasında ve ve kalbin dış zarında) iltihap ve kan hücrelerini ilgilendiren hastalıklar bildirilmiştir. Azatioprin veya 6-merkaptopurin alan hastalarda birlikte mesalazin kullanılması, kan hastalığı riskini arttırabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PENTASA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PENTASA yiyeceklerle birlikte alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PENTASA hamilelik sırasında, doktorun görüşüne bağlı olarak, muhtemel yararları muhtemel zararlarından fazla ise kullanılmalıdır. PENTASA ile tedavi edilen annelerin bebeklerinde bazı kan hastalıkları (kandaki tüm hücrelerde azalma, akyuvarlarda azalma, kan pulcuklarında azalma, kansızlık) görülmüştür.

  Tek bir vakada hamilelik esnasında uzun süre yüksek doz mesalazin kullanımından sonra yenidoğanda böbrek yetmezliği bildirilmiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PENTASA emzirme döneminde, doktorunuzun görüşüne bağlı olarak, muhtemel yararları muhtemel zararlarından fazla ise kullanılmalıdır. Kullanılması durumunda bebekte ishal gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları göz önünde bulundurulmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  PENTASA araç sürme ve makine kullanma yetilerinizi etkilemez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  PENTASA ile azatioprin veya 6-merkaptopurinin veya tiyoguanin birlikte tedavisi birçok çalışmada kemik iliği baskılaması (miyelosüpresyon) etkisinin sıklığını arttırmakta ve etkileşim olduğu görülmektedir. Bununla birlikte mekanizmanın ardındaki etkileşim tam olarak belirli değildir. Akyuvar sayımının düzenli takip edilmesi önerilmektedir ve tiopurinlerin dozaj rejimi buna göre ayarlanmalıdır.

  Mesalazinin varfarinin (kalp ve damar sisteminde pıhtılaşmaya karşı kullanılan bir ilaç) kan sulandırıcı etkisini düşürdüğü konusunda çok az kanıt bulunmaktadır.


  3.PENTASA nasıl kullanılır ?

  PENTASA’yı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

  Ülseratif kolit

  Aktif hastalığın tedavisinde: Erişkinler:


  Çocuklar (6 yaş ve üzerindekiler):


  Devam tedavisinde: Erişkinler:


  Dozaj bireye göre belirlenmelidir. Bunun için, günde 4 g’a kadar bölünmüş dozlar halinde uygulanır.

  Dozaj bireye göre belirlenmelidir. Bunun için, günde kg başına 30 - 50 mg ile başlayan bölünmüş dozlar halinde tavsiye edilir. Günde maksimum doz kg başına 75 mg, bölünmüş dozlar şeklinde tavsiye edilir. Toplam doz günde 4 g’ı aşmamalıdır (maksimum erişkin doz).

  Dozaj bireye göre belirlenmelidir. Bunun için, günde tek doz 2 g mesalazin tavsiye edilir. Bu doz bölünmüş dozlar halinde de alınabilir.

  Çocuklar (6 yaş ve üzerindekiler):


  Dozaj bireye göre belirlenmelidir. Bunun için, günde kg başına 15-30 mg mesalazin ile başlayan bireysel dozaj bölünmüş dozlar halinde tavsiye edilir. Toplam doz günde 2 g’ı aşmamalıdır (önerilen erişkin doz).

  Genel olarak erişkin dozunun yarısı 40 kg ağırlığına kadar olan çocuklara ve normal erişkin dozu da 40 kg üzerindeki çocuklara verilebilir.

  Crohn Hastalığı

  Aktif hastalığın tedavisinde:

  Erişkinler:

  Çocuklar (6 yaş ve üzerindekiler):


  Günde 4 g’a kadar, bölünmüş dozlar halinde dozaj bireye göre belirlenerek uygulanır.

  Dozaj bireye göre belirlenmelidir. Bunun için, günde kg başına 30 - 50 mg mesalazin ile başlayan bireysel dozaj bölünmüş dozlar halinde tavsiye edilir. Maksimum doz: Günde kg başına 75 mg bölünmüş dozlar halindedir. Toplam doz günde 4 g’ı aşmamalıdır (önerilen erişkin doz).

  Devam tedavisinde: Erişkinler:

  Çocuklar:


  Günde 4 g’a kadar, bölünmüş dozlar halinde dozaj bireye göre belirlenerek uygulanır.

  Dozaj bireye göre belirlenmelidir. Bunun için, günde kg başına 15-30 mg mesalazin ile başlayan bireysel dozaj bölünmüş dozlar halinde tavsiye edilir. Toplam doz günde 4 g’ı aşmamalıdır (önerilen erişkin doz).

  Genel olarak erişkin dozunun yarısı 40 kg ağırlığına kadar olan çocuklara ve normal erişkin dozu da 40 kg üzerindeki çocuklara verilebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Uzatılmış salimli granüller çiğnenmemelidir. Saşe içindeki toz dil üstüne boşaltılıp bir miktar su veya meyva suyuyla yutulmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  :Veri yoktur.

  Çocuklarda kullanımı

  6-18 yaş arasındaki çocuklar için sınırlı veri bulunmaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği: PENTASA ağır karaciğer ya da böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Eğer PENTASA ’nın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PENTASA kullanırsanız

  PENTASA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PENTASA'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu unutursanız, ilacınızı hatırlar hatırlamaz içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse veya yaklaşmışsa, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  PENTASA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti
  Satış Fiyatı 470.68 TL [ 8 Oct 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 470.68 TL [ 1 Oct 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8697621030602
  Etkin Madde Mesalazin
  ATC Kodu A07EC02
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 150
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin
  İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PENTASA 1 G uzatılmış salınımlı 150 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  8 Oct 2021470.68 TL
  1 Oct 2021470.68 TL
  27 Sep 2021470.68 TL
  22 Sep 2021470.68 TL
  14 Sep 2021470.68 TL
  6 Sep 2021470.68 TL
  27 Aug 2021470.68 TL
  16 Aug 2021470.68 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları