Defarma İlaçları › PENEPIN 0.3 mg/0.3 ml I.M. enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga 1 adet › Kullanma Talimatı

PENEPIN 0.3 mg/0.3 ml I.M. enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga 1 adet Kullanma Talimatı

Adrenalin }

Kalp Damar Sistemi > Kardiyak Stimülanlar > Epinephrine (Adrenalin) Defarma İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 12 December  2014

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PENEPIN nedir ve ne için kullanılır?

2. PENEPIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PENEPIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PENEPIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PENEPIN nedir ve ne için kullanılır?

 • PENEPİN 0.3mg/0.3ml İ.M. Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga, anafilaktik reaksiyon geçiren hastaların kendi kendilerine hemen uygulamaları için tasarlanmıştır. Sadece intramüsküler yoldan uygulanır.
 • Epinefrin strese yanıt olarak salgılanan doğal bir hormondur. Akut alerjik durumlarda kan basıncını, kalp fonksiyonunu ve solunumu düzenler ve şişkinliği azaltır.
 • Epinefrin böcek sokması veya ısırması, fındık veya diğer gıdalar, ilaçlar ve diğer allerjenlerle bilinmeyen sebeplerle ve egzersizle oluşan anaflaksilerin (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık) acil tedavisinde endikedir.

 • 2.PENEPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PENEPIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • PENEPİN veya PENEPİN’in içeriğindeki diğer yardımcı maddelere alerjiniz varsa.
 • PENEPIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Doktorunuz PENEPİN’i hangi durumlarda kullanacağınızı ve nasıl uygulayacağınızı ayrıntılı bir biçimde açıklamalıdır.
 • PENEPİN sadece acil destekleyici tedavi olarak endikedir ve hastaların uygulamadan sonra hemen doktora başvurmaları tavsiye edilir.
 • Anjina (bir çeşit kalp hastalığı), hipertiroidizm (kanda tiroit hormonlarının yükselmesi), yüksek kan basıncı, kandaki potasyum seviyelerinde düşüş ve kalsiyumda artış, kan dolaşımında bozukluklar, feokromositoma (bir çeşit böbreküstü bezi tümörü), glokom (göz içi basıncının yükselmesi), böbrek veya prostat rahatsızlıkları, diyabet gibi rahatsızlıklarınız varsa doktorunuza danışmalısınız.
 • Tekrarlanan lokal enjeksiyon, enjeksiyon bölgesinde hasara yol açabilir. Kazayla kan damarına enjekte edilmesi durumunda kan basıncında ani bir yükselme meydana gelebilir. Kazayla el ve ayaklara enjekte edilirse etkilenen bölgelerde kan akışının kaybına neden olabilir.
 • Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes (ritm bozukluğu) hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  PENEPIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkol, PENEPİN’in etkisini arttırarak olumsuz yönde etkileyebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Epinefrin kullanımının anne karnındaki bebek üzerinde risk yaratıp yaratmayacağı belli değildir. Fakat durumunuz çok acil ise hamile olmanız bu ilacı kullanmanızı engellememelidir çünkü hayatınız tehlikede olabilir. Böyle acil bir durum meydana gelmeden önce konu ile ilgili doktorunuzla konuşmuş olmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Epinefrin’in emzirme döneminde herhangi bir etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Anafilaktik şoktan etkilenmiş olabileceğinizde PENEPİN uygulamasından sonra araç veya makine kullanımı tavsiye edilmemektedir.

  PENEPIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PENEPİN yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit (E223) içerir. Bu, duyarlı kişilerde özellikle astım geçmişi olanlarda anaflaktik (aşırı derecede duyarlılık) semptomlar ve bronkospazm (bronş ve bronşiyollerin düz kaslarının kasılması) dahil alerjik tipte reaksiyonlara neden olabilir. Bu hastalar dikkatli olmalıdırlar ve PENEPİN’i hangi koşullarda kullanabilecekleri konusunda eğitilmiş olmalıdırlar.

  Bu tıbbi ürün her şırıngada 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıda listelenen ilaçları kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza belirtiniz:

 • Digitalis (digoksin), beta blokerler, kinidin gibi kalp ilaçları,
 • Trisiklik antidepresanlar, mono amin oksidaz inhibitörleri, serotonin -norepinefrin geri alım inhibitörleri gibi depresyon ilaçları,
 • Diyabet ilaçları (PENEPİN kullandıktan sonra doktorunuz ilacınızın dozunu değiştirebilir),
 • Parkinson ilaçları,
 • Tiroid rahatsızlığı için kullanılan ilaçlar,
 • Diğer ilaçlar: Difenhidramin veya klorfeniramin, teofilin, ipratropium ve oksitropium (astımın da dahil olduğu solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır), oksitosin (doğumda kullanılır), inhalasyon anestezikleri, alfa adrenerjik blokerler (yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır), sempatomimetikler (astım, diğer solunum yolu hastalıkları ve burun tıkanıklığında kullanılır).
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.PENEPIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Bu ilacı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde uygulayınız.
 • Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.
 • PENEPİN tek kullanımlıktır. Lütfen ilacı kullandıktan sonra güvenli bir biçimde attığınızdan emin olunuz.
 • Alerjik reaksiyon genellikle alerjen (alerjiye sebep olan madde) ile temas edilen dakikalar içerisinde başlar ve aşağıdaki olaylar gözlemlenebilir:

 • Ciltte kaşıntı, ürtikeryal döküntü artışı (kurdeşen), gözlerde, dudaklarda veya dilde kızarma ve şişme.
 • Boğazda şişme sonucu solunum güçlüğü. Hırıltı, akciğerdeki kasların sıkışması sonucu nefes darlığı ve öksürük.
 • Baş ağrısı, kusma ve ishalin de bulunduğu diğer anafilaksi belirtileri.
 • Ani kan basıncı düşüşüne bağlı olarak bilinç kaybı.
 • Bu belirtilerle karşılaştığınızda hemen PENEPİN KULLANINIZ. Bu ilaç sadece uyluğun ön yan kısmına enjekte edilmelidir. Kaba ete enjekte edilmemelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Alerjik reaksiyon geçirmeden önce PENEPİN’i kullanmak için hazırlıklı olun.

  Birden fazla PENEPİN bulundurunuz. Birini yanınızda taşıyınız ve diğerlerini işte ve evde kolay bulunabilecek yerlerde muhafaza ediniz. Ailenize, arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza ciddi alerjik reaksiyonunuz olduğunda ne yapmaları gerektiğini anlatınız. Alerjik reaksiyonunuz varsa 112 Acil’i aramalarını söyleyiniz.

  Alerjik Reaksiyonunuz varsa, PENEPİN kullanıma hazır şırıngayı kendinize uygulayınız, PENEPİN tıbbi yardım gelinceye kadar alerjik reaksiyonun etkisini yok eder.

  Enjeksiyon için resimde görüldüğü şekilde şırınganın koruyucu başlığını yukarıya doğru çekerek çıkarınız (Şırınganın başlığını uygulama esnasında çıkarınız. Daha önceden çıkarmayınız.) Uyluğun ön yan kısmına dik gelecek şekilde şırınganın iğnesini batırarak ve pistonu ileriye doğru iterek ilacı uygulayınız. Enjeksiyonu takiben enjeksiyon bölgesine 10 saniye hafif bir masaj yapınız. Yardım gelinceye kadar uzanınız ve bacaklarınızı havaya kaldırınız.  Değişik yaş grupları

  Yetişkinlerde kullanımı:

  Normal doz 300 mikrogramdır.

  Kilolu yetişkinlerde alerjik reaksiyon etkilerini tersine çevirmek için birden fazla enjeksiyon gerekebilir.

  Bazı durumlarda epinefrinin tek bir dozu alerjik reaksiyon etkilerini tamamen tersine çevirmeyebilir. Bu hastalar için tekrar edilecek enjeksiyon 10-15 dakika sonra uygulanabilir. 

  Çocuklarda kullanımı

 • Uygun doz 150 mikrogram veya 300 mikrogramdır. Bu çocuğun vücut ağırlığına ve doktorun takdirine bağlıdır.
 • 150 mikrogram epinefrin sunmak için PENEPİN 0.15mg/0.3ml İ.M. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şırınga formu da mevcuttur. 15 kg’dan düşük kilodaki

çocuklarda, 150 mikrogramın altındaki doz, yeterli doğrulukta uygulanamayacağından, hayati tehlike yoksa ve doktor kontrolü altında değilse uygulanması önerilmez.

PENEPİN kullandıktan sonra doktorunuzu bilgilendirmelisiniz veya mümkün olduğunca kısa sürede en yakın hastaneye gitmelisiniz. PENEPİN’i uyluk kası içine enjekte ettiğinizi mutlaka söyleyiniz. İlacın kutusunu ve bu kullanma talimatını doktorunuza gösteriniz.

Eğer PENEPİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PENEPIN kullanırsanız

Kan damarınıza ya da parmağınıza kazayla gerekenden fazla epinefrin enjekte ederseniz hemen bir hastaneye başvurunuz.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza danışınız.

PENEPİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PENEPIN'i kullanmayı unuttuysanız

Geçerli değildir.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Defarma İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680184950128
Etkin Madde Adrenalin
ATC Kodu C01CA24
Birim Miktar 0.3
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Kalp Damar Sistemi > Kardiyak Stimülanlar > Epinephrine (Adrenalin)
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PENEPIN 0.3 mg/0.3 ml I.M. enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga 1 adet Barkodu