Ali Raif İlaçları › PAXERA 30 mg 56 film tablet › Kullanma Talimatı

PAXERA 30 mg 56 film tablet Kullanma Talimatı

Paroksetin }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Paroksetin Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 21 December  2012

PAXERA30 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her tablet 30 mg paroksetine eşdeğer 34,2 mg paroksetin hidroklorür içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Laktoz (inek sütü kaynaklı), emcompress (dikalsiyum fosfat), H.P.M.C.2910, Kroskarmelloz sodyum, Prejelatinize nişasta, primojel (sodyum nişasta glikolat), Magnezyum stearat, Mavi Opadry -03B20671: (Polietilen glikol(makrogol), titanyum dioksit, hidroksipropil metil selüloz, FD&C mavi no:2)

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. PAXERA nedir ve ne için kullanılır?

  2. PAXERA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. PAXERA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. PAXERA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.PAXERA nedir ve ne için kullanılır?

  PAXERA, etkin maddesi paroksetindir ve SSRI (Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

  PAXERA, blister ambalajlarda sunulmaktadır ve her kutuda 14, 28 ve 56 tablet bulunur.

  PAXERA, aşağıdakilerden herhangi birinden şikayeti olan YETİŞKİNLERE reçete edilebilir:

 • • Majör depresif bozukluk

 • •  Obsesif (saplantılı) ve kompülsif (kontrol edilemeyen) davranışlar

 • • Kişinin toplum önüne çıkması gereken durumlarda yaşadığı aşırı endişe ve gerginlik

 • •  Travmatik olayları, örneğin trafik kazası, fiziksel saldırı, sel veya deprem gibi doğal felaketleri takip eden aşırı endişe

 • •  Açık alan korkusundan (agorafobi) kaynaklananlar dahil çeşitli korkulardan kaynaklanan panik ataklar

 • •  Yaygın endişe ve gerginlik hali

 • Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXRG83M0FyQ3NRak1USHY3 Yukarıdaki durumlar beyinde serotonin adı verilen kimyasal maddenin seviyesinde azalma olduğunda ortaya çıkabilir. PAXERA, tedavinin ilk birkaç haftasında beyindeki serotonin seviyesini arttırarak etki eder.


 • 2.PAXERA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PAXERA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  •  Eğer PAXERA’nın içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlılık) veya daha önce bunlardan birine karşı kötü reaksiyon verdiyseniz.

 • • Eğer depresyon için monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri adı verilen başka ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)

 • • Eğer linezolid adlı antibiyotiği kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)

 • • Eğer metiltiyoninium klorür (metilen mavisi) adlı ilacı kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)

 • • Eğer moklobemid adlı ilacı kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)

 • •  Eğer tiyoridazin veya pimozid (genellikle şizofreni tedavisinde kullanılır) adlı ilacı kullanıyorsanız.

 • Eğer bu tedavilerden birinin size uygulandığını düşünüyorsanız, doktorunuzla görüşmeden PAXERA kullanmayınız.

  PAXERA

  PAXERA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  PAXERA’nın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı yoktur. Bu yaş grubunda etkinliği gösterilmemiştir. Depresyon ve diğer zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde intihar düşüncesi ve davranışını artırabilir. Bu yaş grubunda uzun süreli güvenliliğine dair bir bilgi mevcut değildir.

  PAXERA kullanmadan önce aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz;

 • • Eğer MAOI denilen başka bir antidepresan tedavisi gördüyseniz ve tedaviyi kestiğiniz tarihi doktorunuza söyleyiniz.

 • •  Eğer linezolid denilen antibiyotik ilacı kullandıysanız ve almayı kestiğiniz tarihi doktorunuza söyleyeniz.

 • • Eğer tamoksifen kullanıyorsanız (meme kanserinin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır),

 • • Eğer manik atak (kontrol edilemeyen heyecan, mutluluk ve aşırı hareketlilik) geçirdiyseniz,

 • • Eğer depresyon periyodları ile değişkenlik gösteren manik periyodlar geçirdiyseniz (iki uçlu duygudurum bozukluğu),

 • • Eğer böbrek, karaciğer veya kalp hastasıysanız,

 • • Eğer epilepsiniz (sara hastalığı) veya daha öncesinde kriz veya nöbet öykünüz varsa,

 • Bu befge sBl^ky EonılzifZ;teaMiı (EaJKTX'llrüy •aİai’anAizalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXRG83M0FyQ3NRak1USHY3

 • • Eğer glokom (gözde yüksek tansiyon) hastası iseniz,

 • •  Şeker hastalığınız (diyabet) var ise,

 • • Düşük sodyum diyetindeyseniz,

 • • Eğer vücudunuzda kolayca çürük oluşuyorsa, kolayca kanamanız oluyorsa, kanamanız kolayca durmuyorsa veya kanamayı artırabilecek başka bir ilaç kullanıyorsanız (varfarin gibi kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar, perfenazin veya klozapin gibi antipsikotikler, trisiklik antidepresanlar, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) denilen, asetilsalisilik asit, ibuprofen, selekoksib, etodolak, diklofenak, meloksikam gibi ağrı ve inflamasyon için kullanılan ilaçlar).

 • • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.

 • Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse PAXERA 'yı nasıl kullanacağınız konusunda doktorunuzla konuşunuz.

  Aşağıdaki durumlarda doktorunuzla temasa geçiniz veya derhal bir hastaneye başvurunuz

  İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun kötüleşmesi:

  Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncesine sahip olabilirsiniz. Bu durum antidepresanlara ilk başladığınız zamanda artabilir, çünkü bu ilaçların etki göstermesi için yaklaşık olarak iki hafta veya bazen daha uzun bir zaman gerekmektedir.

  Aşağıdakiler sizin için geçerliyse bu şekilde düşünebilirsiniz:

 • • Eğer daha önceden kendinizi öldürme veya kendinize zarar verme düşünceniz olduysa,

 • •  Eğer genç bir yetişkin iseniz. Klinik çalışma bilgileri, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik durumda olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerin intihara yönelik davranışlarında artan risk olduğunu göstermiştir.

 • Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz oluyorsa, doktorunuzla temasa geçinizi veya derhal bir hastaneye başvurunuz.

  Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu anlatmanız ve bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Eğer depresyonunuzun kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki değişikliklere dair endişeleniyorlarsa size bildirmelerini rica ediniz.

  Dikkat etmeniz gereken koşullar

  Şiddetli alerjik reaksiyonlar:

  PAXERA kullanan kişilerde çok nadir olarak kurdeşen (kaşıntılı döküntü), yüzde ve ağızda solunum güçlüğüne neden olan şişlik (anjiyoödem), bayılma veya bilinç kaybı gibi septomlar görülebilmektedir.

  Zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan PAXERA benzeri ilaçlar nadir vakalarda Serotonin Sendromu veya Nöroleptik Malign Sendrom denilen ciddi durumlara neden olabilir. PAXERA kullanırken herhangi bir problem çıkması riskini azaltmak için bazı belirtilere dikkat etmelisiniz. Belirtiler şunları içerebilir: çok tedirgin veya sinirli hissetme, zihin karışıklığı, huzursuz hissetme, sıcak hissetme, terleme, ürperme, titreme, halüsinasyonlar (gerçek olmayan görüntüler ya da gerçek olmayan sesler duyma), kas tutulması, bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılması veya kalp atımının hızlanması. Şiddeti artabilir ve

  la temasa geçiniz (detaylı bilgi "Olası yan etkiler nelerdir?" bölümünde yer almaktadır).

  Akatizi:

  Bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar içten gelen bir huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramamaya neden olabilir. Bu PAXERA’nın nadir gözlenen bir yan etkisidir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında gözlenir.

  Kemik Kırılması:

  PAXERA kullanan hastalarda kemik kırılma riski normale göre daha fazla bulunmuştur. Tedavinin ilk aşamaları riskin en yüksek olduğu dönemdir.

  Hiponatremi (Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi):

  Başlıca yaşlılarda olmak üzere nadiren rapor edilmiştir. Paroksetinin kesilmesinden sonra ise genelde normale dönmüştür.

  Kanama:

  PAXERA tedavisini takiben vücudun ağız, burun içi, mide, barsak, vajina, akciğer gibi organlarını döşeyen zarlarındaki kanamalar bildirilmiştir. Bu nedenle kanamaya eğilimi olduğu bilinen veya yatkınlaştırıcı faktörleri olan hastalarda PAXERA, kanama riskini artıran ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  Kalp ile ilgili bozukluklar:

  Kalp hastalıkları olan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır.

  Alkol kullanımı ve PAXERA:

  PAXERA kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir.

  Cinsel işlev kaybı:

  Çok yaygın olarak cinsel işlev kaybı görülebilir.

  Hormon salınımı:

  Uygun olmayan antidiüretik hormon (idrar miktarını düşürerek vücuttaki su miktarının artmasına sebep olan hormon) salınımı görülebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PAXERA

  PAXERA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PAXERA tercihen yemekle beraber alınır. PAXERA’nın sabahları yemekle birlikte alınması hasta hissetme (bulantı) ihtimalini azaltacaktır.

  Birçok ilaçta olduğu gibi, PAXERA kullanırken alkol almayınız. Alkol, belirtilerinizin ya da yan etkilerin kötüleşmesine neden olabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PAXERA’nın hamilelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size sağlayacağı faydayı ve bebek için oluşturacağı riski değerlendirecektir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXRG83M0FyQ3NRak1USHY3

  PAXERA’yı hamilelik sırasında kullanırsanız karşılaşabileceğiniz olası riskler şunlardır:

 • • Bazı çalışmalarda hamileliğin ilk birkaç ayında paroksetin kullanan annelerin bebeklerinde doğuştan gelen kusurlar ve özellikle kalp kusuru riskinde artış olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda erken hamilelik döneminde paroksetin kullanan annelerin kardiyovasküler kusuru olan bebek sahibi olma riskinin yaklaşık 2/100 olduğunu göstermektedir. Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında böyle kusurlar için beklenen oran yaklaşık 1/100’dür.

 • •  Gebelik sırasında, özellikle gebeliğin son dönemlerinde anneleri SSRI kullanan bebeklerde özel bir doğum komplikasyonu (PPHN: Yeni doğanların dirençli akciğer hipertansiyonu) riski artabilir. PPHN'de bebeğin kalbi ve ciğerleri arasındaki kan damarlarında kan basıncı çok yüksektir. Genel popülasyonda PPHN görülme riski 1000 gebelikte 1 ila 2 kişide iken hamileliğin son dönemlerinde paroksetin benzeri antidepresanları kullanan annelerin bebeklerinde görülme sıklığı 4 ila 5 kat daha yüksektir.

 • • Paroksetin kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, kullanıldığı vakalarda erken doğumlar bildirilmiştir.

 • Paroksetin’i hamileliğinizin son 3 ayında kullandıysanız, yenidoğan bebeğinizde başka durumlar da gelişebilir, bunlar genellikle doğumdan sonraki 24 saat içerisinde başlar. Belirtiler şunları içerir:

 • - nefes almada güçlük

 • - deride mavimsi renk değişimleri veya vücudun çok sıcak veya çok soğuk olması

 • -  dudakların mavi renk olması

 • - kusma veya beslenmede zorluk

 • - çok yorgun olma, uyuyamama veya sürekli ağlama

 • - gergin veya tamamen gevşemiş kaslar

 • - titreme, seğirme veya nöbetler

 • -  aşırı refleksler

 • Eğer bebeğiniz doğduğunda bu belirtilerden herhangi birini gösterirse doktorunuzla temasa geçiniz.

  PAXERA benzeri ilaçlar sperminizi etkileyebilir. PAXERA ile tedavi sırasında bazı erkeklerde üreme azalabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzufark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Paroksetin çok düşük oranda anne sütüne geçebilir. PAXERA’nın anneye sağlaması beklenen yararları, bebeğe olan potansiyel riskinden fazla değilse emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  PAXERA araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilememektedir. Ancak PAXERA sizi yorgun veya uykulu hissettiriyorsa, sersemliğe, bilinç değişikliğine veya görüşünüzde bulanıklığa neden oluyorsa araç veya makine kullanmayınız.

  PAXERA

  PAXERA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bİ'PAİTM,'»

  intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanmadan önce doktorunuzu halen kullanmakta olduğunuz veya yakın zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz. Bu durum, bitkisel ilaçları ve reçetesiz satın aldığınız diğer ilaçları da içermektedir.

  PAXERA’nın beyinde serotonin düzeyini artırabilen ilaçlarla birlikte kullanımı, istenmeyen etki gözlenme riskini artırabilir. Bunlar:

 • •  Triptanlar (migren tedavisinde kullanılır)

 • •  Tramadol ve petidin (ağrı tedavisinde kullanılır)

 • •  Triptofan (besin takviyesi) veya SSRI'lar (depresyon tedavisinde kullanılır)

 • •  St. John's wort (sarı kantaron - depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç)

 • •  Lityum (bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılır)

 • •  Fentanil (kronik ağrılarda veya anestezide kullanılır)

 • PAXERA, diğer ilaçların etkisini değiştirebilir, ya da diğer ilaçlar PAXERA’nın etkisini değiştirebilir. Bunlar:

 • • Krizlerin (nöbetler veya sara) tedavisinde yaygın olarak kullanılan karbamazepin, fenobarbital, sodyum valproat ve fenitoin

 • • Mivaküryum ve süksametanyum (genel antesteziye ek olarak iskelet kaslarını gevşetmek için kullanılır)

 • •  Rifampisin (tüberkuloz -verem-tedavisinde kullanılır)

 • • Fosamprenavir ve ritonavir kombinasyonu (HIV tedavisinde kullanılır)

 • •  Prosiklidin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır)

 • •  Amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desimipramin (depresyon tedavisinde kullanılır)

 • •  Perfenazin, klozapin ve risperidon (bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılır)

 • •  Atomoksetin (dikkat eksikliği hiperaktivite hastalığı (ADHD) tedavisinde kullanılır)

 • •  Propafenon ve flekainid (düzensiz kalp ritmi tedavisinde kullanılır)

 • •  Metoprolol (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)

 • • Tamoksifen (meme kanseri veya üreme problemlerinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır)

 • •  Pravastatin (yüksek kolestrol tedavisinde kullanılır)

 • •  Ağrı ve iltihap için kullanılan asetilsalisilik asit, ibuprofen veya NSAID selekoksib, etodolak, diklofenak ve meloksikam gibi (non steroid anti inflamatuar ilaçlar) olarak adlandırılan diğer ilaçlar


 • 3.PAXERA nasıl kullanılır ?

  İlacınızı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Önerilen dozu aşmayınız.

  Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXRG83M0FyQ3NRak1USHY3

  Farklı hastalıklar için standart dozlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

  Başlangıç dozu

  Önerilen günlük doz

  Maksimum günlük doz

  Depresyon

  20 mg

  20 mg

  50 mg

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  20 mg

  40 mg

  60 mg

  Panik Bozukluk

  10 mg

  40 mg

  60 mg

  Sosyal Anksiyete Bozukluğu

  20 mg

  20 mg

  50 mg

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  20 mg

  20 mg

  50 mg

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu

  20 mg

  20 mg

  50 mg

  PAXERA’nın başlangıç dozu hastalığınıza bağlıdır. Genellikle günde 10 mg veya 20 mg’dır. Doktorunuz belirtileri kontrol altında tutmak için dozu kademeli olarak maksimum günde 50 mg veya 60 mg'a kadar artırabilir.

  Tedavinin süresi hastalığınıza bağlıdır. Hastaların genellikle ilk iki hafta içinde bazı iyileşmeler hissetmesine rağmen, ilacın tam etkisinin gözlenmesi daha uzun zaman alabilir.

  Kendinizi iyi hissetseniz dahi, belirtilerin geri dönmesini önlemek için doktorunuzun önerdiği süre boyunca ilacı almaya devam etmelisiniz. Bu depresyonun atlatılmasından sonra birkaç ay sürebilir, panik bozukluklarda veya obsesyon (takıntı) ve kompülsiyonlarda (kontrol edilemeyen davranışlar) daha uzun sürebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  PAXERA’yı sabahları yemekle birlikte alınız. Tabletleri bir miktar su ile alınız ve çiğnemeden yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  PAXERA’nın 18 yaş altındaki çocuk ve ergenlerde kullanımı yoktur. 18 yaşın altındaki çocuklar antidepresan ilaçlar ile tedavi edildiklerinde, intihar düşüncesi ve intihar davranış riski artar.

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer yaşınız 65 veya üzerinde ise, doktorunuz tedavinizi en düşük doz ile başlatabilir ve dozu zamanla en yüksek doz olan 40 mg'a kadar artırabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Eğer şiddetli böbrek veya karaciğer hastasıysanız, doktorunuz normalden daha düşük bir PAXERA dozu almanıza karar verebilir.

  Eğer PAXERA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PAXERA kullanırsanız

  kullandıysanız:


  Hiçbir zaman doktorunuzun önerdiğinden fazla PAXERA tablet kullanmayınız. Eğer BubekulPahmaiılWerefenaeHnuf2iaP,AXERoAk kmtl,lat¥id?ıysDaükfz,anisen4bt<ey6ıg°;etkillet,rU/Eözi'ehebi'lli r. adresinden kontrol edilebilir. Güvenlielektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kOdu : 1YnUyZmxXRG83M0FyQ3NRak1USHY3

  Çok fazla PAXERA kullanılması kan basıncı değişikliklerine, kontrolsüz kas kasılmalarına, sinirlilik, yüksek vücut ısısı ve kalp atım hızında artışa neden olabilir.

  PAXERA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PAXERA

  PAXERA'i kullanmayı unuttuysanız

  PAXERA kullanmayı unutursanız, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PAXERA

  PAXERA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Ali Raif İlaç San. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA12055
  Satış Fiyatı 308.83 TL [ 10 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 308.83 TL [ 3 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699543090689
  Etkin Madde Paroksetin
  ATC Kodu N06AB05
  Birim Miktar 30
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 56
  Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Paroksetin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PAXERA 30 mg 56 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  10 May 2024308.83 TL
  3 May 2024308.83 TL
  26 Apr 2024308.83 TL
  22 Apr 2024308.83 TL
  15 Apr 2024308.83 TL
  5 Apr 2024308.83 TL
  1 Apr 2024308.83 TL
  26 Mar 2024308.83 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları