İlaçları › PARKYN 1 mg 100 tablet › Kullanma Talimatı

PARKYN 1 mg 100 tablet Kullanma Talimatı

Pramipeksol }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Pramipeksol Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 27 April  2012

PARKYN 1 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir PARKYN 1 miligram Tablet, 0,7 miligram pramipeksol baza eşdeğer, 1 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Kolloidal silikondioksit, polividon K25, mannitol (E421), nişasta, magnezyum stearat

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. PARKYN nedir ve ne için kullanılır?

  2. PARKYN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. PARKYN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. PARKYN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.PARKYN nedir ve ne için kullanılır?

  PARKYN tablet formunda üretilmektedir. 1 mg tablet, beyaz renkli, iki yüzü çentikli yuvarlak tablettir. PARKYN 1 mg tablet, 100 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

  PARKYN’in etkin maddesi olan pramipeksol, dopamin agonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Dopamin agonistleri beyinde dopamin reseptörlerini (algılayıcılarını) uyarır. Dopamin reseptörlerinin uyarılması beyindeki sinir iletilerini tetikleyerek vücut hareketlerinin kontrol edilmesine yardımcı olur.

  PARKYN;

 • Erişkinlerde, primer Parkinson hastalığının belirtilerinin tedavi edilmesi için kullanılır. Tek başına veya levodopa (Parkinson hastalığında kullanılan bir başka ilaç) ile birlikte kullanılabilir.

 • Erişkinlerde orta ila şiddetli Huzursuz Bacak Sendromunun belirtilerinin tedavi edilmesi için kullanılır.


 • 2.PARKYN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PARKYN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  PARKYN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  PARKYN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Eğer herhangi bir tıbbi sorununuz varsa veya bir sorun veya belirti hissederseniz, özellikle de aşağıda belirtilen durumlardan biri sizin için geçerliyse, doktorunuza söyleyiniz:

 • - Böbrek hastalığı;

 • - Hayal görme. Gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme (halüsinasyonlar). Halüsinasyonların çoğu görseldir.

 • - Diskinezi (Örneğin, kol ve bacaklarda anormal, kontrol edilemeyen hareketler): Parkinson hastalığınız ileri bir evredeyse ve aynı zamanda levodopa adlı ilacı kullanıyorsanız, PARKYN dozunun arttırıldığı dönemde diskinezi ortaya çıkabilir.

 • - Uykulu hal ve aniden uyuyakalma nöbetleri.

 • - Şizofreni hastalığına benzer belirtilerin ortaya çıkması (psikoz).

 • - Görme bozukluğu. PARKYN tedavisi sırasında düzenli olarak göz kontrolü yaptırmalısınız.

 • - Ağır kalp veya damar hastalıkları. Özellikle tedavinizin başlangıç aşamalarında, kan

 • basıncınızı düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz. Bu postural hipotansiyondan (ayağa kalktığınızda kan basıncınızın düşmesi) kaçınmak için gereklidir.

 • - Hastalığınızın artması. Belirtileriniz alıştığınız zamandan daha önce başlayabilir, daha yoğun olabilir ve diğer uzuvlarınızı da etkileyebilir.

 • - Distoni : Vücut ve boynu düz ve dik olarak tutamama (aksiyel distoni). Özellikle, başın ve boynun öne doğru eğilmesi (antekollis olarak da bilinir), belin öne doğru eğilmesi (kamptokormi olarak da bilinir) veya sırtın yana doğru eğilmesi (plörototonus veya Pisa Sendromu olarak da bilinir) durumları oluşabilir. Bu olur ise, doktorunuz ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

 • Eğer siz veya bakımınızla ilgilenen kişiler, sizin için normal olmayan davranışlarda bulunmanıza neden olan dürtü ve istekler geliştiğini ve kendinize veya başkalarına zarar verebilecek hareketlere yol açan engelleyemediğiniz içgüdü, tahrik ve aşırı istekler ortaya çıktığını fark ederse hemen doktorunuzla görüşünüz. Bu belirtiler “dürtü kontrol bozuklukları” olarak adlandırılır ve bağımlılık derecesinde kumar oynama, aşırı yemek yeme, aşırı para harcama, anormal derecede fazla seks dürtüsü veya takıntı şeklinde seksüel duygu ve düşüncelerde artış gibi davranışları içerir. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama veya tedaviyi kesme gereğini duyabilir.

  Eğer siz veya bakımınızla ilgilenen kişiler sizde mani (gerginlik, coşku hissi veya aşırı heyecan) veya deliryum (bilinç azalması, kafa karışıklığı, gerçeklerden kopma) durumunun geliştiğini fark ederse derhal doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama veya tedaviyi kesme gereğini duyabilir.

  Eğer PARKYN dozunu azaltırken veya tedaviyi durdurduktan sonra depresyon (ruhsal çöküntü), apati (kayıtsızlık), anksiyete (endişe), bitkinlik, terleme veya ağrınız ortaya çıkarsa doktorunuza söyleyiniz. Eğer bu sorunlar birkaç haftadan uzun sürerse doktorunuz tedavinizi düzenlemek gereğini duyabilir.

  Vücudunuzu ve boynunuzu düz tutamamaya başladıysanız (aksiyel distoni), bu durumu doktorunuza bildiriniz. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, doktorunuz, ilacınızın dozunu ayarlamak veya ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PARKYN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PARKYN tedavisi sırasında alkol alırken dikkatli olmalısınız.

  PARKYN yemeklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PARKYN’in anne karnındaki bebeğe olan etkileri bilinmemektedir.

  PARKYN, açıkça gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamile iseniz, hamile olabileceğinizden şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğini emziren anneler PARKYN kullanmamalıdır. PARKYN anne sütünü azaltabilir. Aynı zamanda, sütünüze ve bebeğinize geçebilir. Ancak eğer doktorunuz mutlaka kullanmanız gerektiğini söylediyse, emzirmeye son veriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  PARKYN tedavisi sırasında, gerçekte olmayan şeyleri görebilir, duyabilir veya hissedebilirsiniz. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa araç ve makine kullanmayınız.

  PARKYN, özellikle Parkinson hastalığı olan kişilerde, uyku hali veya aniden uyuyakalma nöbetleriyle ilişkilidir. Eğer bu yan etkiler sizde de varsa, araç ve makine kullanmayınız. Bu durumu doktorunuza bildiriniz.

  PARKYN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PARKYN uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bunlar arasında diğer ilaçlar, reçetesiz olarak temin ettiğiniz bitkisel ilaçlar, sağlıklı gıda ürünleri veya her türlü gıda desteği de bulunur.

  PARKYN’i antipsikotik ilaçlarla (ruh hastalığı ilaçları) birlikte kullanmayınız.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PARKYN almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz ve dikkatli olunuz:

 • - Simetidin (midede asit fazlalığı ve mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • - Amantadin (Parkinson hastalığında kullanılabilen bir ilaç)

 • - Meksiletin (“ventriküler aritmi” olarak adlandırılan düzensiz kalp atışlarının tedavisinde kullanılır)

 • - Zidovudin (insan bağışıklık sisteminin bir hastalığı olan “edinilmiş yetersiz bağışıklık sistemi sendromu” (AIDS) tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • - Sisplatin (çeşitli kanser hastalıklarında kullanılan bir ilaç)

 • - Kinin (gece ortaya çıkan ağrılı bacak kramplarının önlenmesi ve bir sıtma türü olan “falciparum malaria” (malign sıtma) hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • - Prokainamid (düzensiz kalp atışları için kullanılır)

 • Eğer levodopa alıyorsanız, PARKYN tedavisine başlarken levodopa dozunun azaltılması önerilmektedir.

  Birlikte sakinleştirici (sedatif) özellik taşıyan başka ilaçlar veya alkol alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bu durumda PARKYN sizin araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.


  3.PARKYN nasıl kullanılır ?

  PARKYN’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza sorunuz. Doktorunuz size almanız gereken dozu söyleyecektir.

  Parkinson hastalığı

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Günlük doz, üç eşit bölünmüş doz olarak günde 3 kez uygulanır.

  İlk hafta boyunca olağan doz, günde 3 kez yarım (1/2) tablet PARKYN 0,25 mg’dır (günlük toplam 0,375 mg’a eşdeğer):

  Birinci hafta

  Tablet sayısı

  Günde 3 kez yarım (1/2) tablet PARKYN 0,25 mg

  Toplam günlük doz (mg)

  0,375

  Bu doz, hastalığınızın belirtileri kontrol altına alınıncaya kadar, doktorunuzun talimatları doğrultusunda her 5-7 günde bir artırılacaktır (idame dozu):

  İkinci hafta

  Üçüncü hafta

  Tablet sayısı

  Günde 3 kez bir (1) tablet PARKYN 0,25 mg

  Günde 3 kez iki (2) tablet

  PARKYN 0,25 mg ya da

  Günde 3 kez yarım (1/2) tablet PARKYN 1 mg

  Toplam günlük doz (mg)

  0,75

  1,5

  Olağan idame dozu günde 1,5 mg’dır. Ancak alacağınız dozun daha da artırılması gerekebilir. Eğer gerekli olursa, doktorunuz alacağınız dozu günde en çok 4,5 mg pramipeksole kadar yükseltebilir. Günde 3 kez yarım (1/2) tablet PARKYN 0,25 mg şeklinde, daha düşük bir idame dozu vermesi de mümkündür:

  En düşük idame dozu

  En yüksek idame dozu

  Tablet sayısı

  Günde 3 kez yarım (1/2) tablet PARKYN 0,25 mg

  Günde 3 kez bir buçuk (1+1/2) tablet PARKYN 1 mg

  Toplam günlük doz (mg)

  0,375

  4,5

  PARKYN 1 mg tablet çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir. Böylece yukarıdaki tablolarda verilen dozlar, tabletler ortadan ikiye bölünerek elde edilebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. PARKYN yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  PARKYN’in çocuklar ve 18 yaşına kadar ergenlerdeki etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir. PARKYN’nin Parkinson hastalığında bu yaş grubuna ilişkin bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  PARKYN’in vücuttan atılma süresi yaşlılarda biraz daha uzayabilmektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Eğer orta derecede ya da şiddetli böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz daha düşük bir doz reçete edecektir. Bu durumda tabletleri günde yalnızca bir ya da iki kez almanız gerekecektir. Eğer böbrek hastalığınız orta derecede ise, olağan başlangıç dozu günde iki kez yarım (1/2) tablet PARKYN 0,25 mg’dır. Eğer böbrek hastalığınız şiddetli ise, olağan başlangıç dozu günde yalnızca bir kez yarım (1/2) tablet PARKYN 0,25 mg’dır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olmadığı düşünülmektedir.

  Huzursuz bacak sendromu

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  PARKYN tablet başlangıç dozu, genel olarak, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alınır.

  İlk hafta süresince normal doz, günde bir kez alınan 0,125 mg’dır (günde yarım adet PARKYN 0,25 mg tablete eşdeğer).

  İlk hafta boyunca

  Tablet sayısı

  Yarım (1/2) PARKYN 0,25 mg tablet

  Toplam günlük doz (mg)

  0,125

  Semptomlarınız kontrol altına alınıncaya kadar doz, doktorunuz tarafından her 4-7 günde bir arttırılacaktır (idame dozu - aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde).

  İkinci hafta

  Üçüncü hafta

  Dördüncü hafta

  Tablet sayısı

  1 tablet PARKYN 0,25 mg tablet

  2 adet PARKYN 0,25 mg tablet

  3 adet PARKYN 0,25 mg tablet

  Toplam günlük doz (mg)

  0,25

  0,5

  0,75

  Günlük doz, 0,75 mg pramipeksol tuz dozunu aşmamalıdır.

  Tedaviye birkaç günden daha fazla ara verilirse, tedavi yeniden başlatılırken en düşük doz ile başlanmalıdır. Daha sonra dozu yeniden belirlerken, ilk defasında yapıldığı gibi yukarıda anlatılan doz arttırımı uygulanmalıdır. Bu konuda doktorunuza danışınız.

  Doktorunuz, 3 ay sonra tedavinizi yeniden değerlendirecek ve tedaviye devam edip etmeyeceğinize karar verecektir.

  Uygulama yolu ve metodu:

  Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. PARKYN yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

  PARKYN’in çocuklar ve 18 yaşına kadar ergenlerdeki etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  PARKYN’in vücuttan atılma süresi yaşlılarda biraz daha uzayabilmektedir.

  Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

  Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa, PARKYN sizin için uygun olmayabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Emilen ilacın yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olmadığı düşünülmektedir.

  Eğer PARKYN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PARKYN kullanırsanız

  PARKYN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla PARKYN tablet almışsanız;

 • - Doktorunuza veya en yakın hastanenin acil servisine derhal başvurunuz.

 • - Kusma, huzursuzluk veya “4. Olası yan etkiler” bölümünde açıklanan yan etkilerden herhangi biri ortaya çıkabilir.

 • PARKYN'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz. Sadece o dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız. Unuttuğunuz dozu telafi etmeye çalışmayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PARKYN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzla görüşmeden PARKYN tedavisini sonlandırmayınız. Tedavinizin sonlandırılması gerekiyorsa, doktorunuz bunu ilaç dozunu yavaş yavaş azaltarak yapacaktır. Böylece belirtilerinizin kötüleşme riski azalacaktır.

  Eğer Parkinson hastasıysanız, PARKYN tedavisini aniden sonlandırmayınız. Bu gruptaki ilaçların ani olarak kesilmesi büyük bir sağlık problemi olan ve “nöroleptik malign sendrom” olarak adlandırılan bir tıbbi duruma yol açabilir. Belirtiler arasında şunlar bulunur:

 • - Kas hareketlerinin kaybı (akinezi)

 • - Kaslarda sertlik

 • - Ateş

 • - Kan basıncında değişiklikler

 • - Kalp atımlarının hızlanması (taşikardi)

 • - Zihin karışıklığı (konfüzyon)

 • - Şuur kaybı (örneğin, koma)

 • Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
  Geri Ödeme KoduA11172
  Satış Fiyatı 289.76 TL [ 14 Sep 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 289.76 TL [ 6 Sep 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699514010135
  Etkin Madde Pramipeksol
  ATC Kodu N04BC05
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Pramipeksol
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PARKYN 1 mg 100 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Sep 2021289.76 TL
  6 Sep 2021289.76 TL
  27 Aug 2021289.76 TL
  16 Aug 2021289.76 TL
  9 Aug 2021289.76 TL
  30 Jul 2021289.76 TL
  26 Jul 2021289.76 TL
  16 Jul 2021289.76 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları