Adeka İlaçları › PARAKS 48 mg 6 tablet › Kullanma Talimatı

PARAKS 48 mg 6 tablet Kullanma Talimatı

Levamizol Hcl }

Parazit ve Böcek İlaçları > Antinematodal İlaçlar > Levamizol Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

PARAKS Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablette 48.00 mg levamizol hidroklorür

Her bir tablet 40 mg levamizole eşdeğer 48 mg levamizol hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, laktoz monohidrat, povidon, mikrokristallin selüloz pH 101, aerosil 200 (silisyum dioksit), talk, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PARAKS nedir ve ne için kullanılır?

2. PARAKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PARAKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PARAKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PARAKS nedir ve ne için kullanılır?

PARAKS, beyaz, dairesel ve çentikli bir tablettir.

6 tabletlik blister ile 500 ve 1000 tablet içeren blisterde sunulmaktadır.

PARAKS etkin madde olarak levamizol hidroklorür içerir.

   Ascaris lumbricoides adı verilen barsak solucanı, Necator americanus ve Ancylostoma duodenale adı verilen kancalı kurtlarının, Enterobius vermicularis adı verilen kıl kurdunun Trichuris trichuria, Strongyloides stercoralis ve Trichostrongylus colubriformis adı verilen barsak parazitlerinin tedavisinde,

•    Kalın barsak kanserlerinde, kalın barsağın Dukes C adenokarsinomu adı verilen türünde fluorourasil adı verilen kanser tedavi ilacı ile birlikte,

 • Barsak kanserlerinde ameliyat sonrası, sadece barsakta ortaya çıkmış olan tümör çıkarıldığı durumlarda (kanserin vücutta yayılmış kısımlarının çıkarıldığı kesin değilse ve hastalık artığı kaldığı mikroskobik olarak belli ise)
 • PARAKS kullanılır.


  2.PARAKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PARAKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Ciddi karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığınız var ise,
 • Kan testlerinizde bozukluk var ise,
 • Levamizol hidroklorüre ve PARAKS’ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise, kullanmayınız.
 • PARAKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıda gösterilen tıbbi sorunlar mevcutsa yarar-zarar durumu gözden geçirilmelidir.

 • Kemik iliğinin baskılandığı durumlar (bu baskılanmayı artırabilir.)
 • İltihabi durumlar (kemik iliği baskılanması sonucu bunlar kötüleşebilir.)
 • Nöbet düzensizliği (Nöbetlerin sıklığı levamizol hidroklorür kullanımı ile artabilir.)
 • Romatizmal hastalığımız varsa (kandaki savunma hücrelerinin azalması riski artabilir)
 • Gözyaşı ve ter bezlerini etkeleyen Sjogren Sendromu denilen hastalık varsa
 • Sara hastalığınız varsa (özellikle yüksek doz PARAKS kullanımında)

Barsak paraziti tedavisinde kullanıldığında asalaklardan tamamen kurtulmak için bu tedavinin yanında temizlik koşullarına kesinlikle uyulmalı, çiğ yiyecekler iyice yıkanmalı, mümkünse pişirildikten sonra yenilmeli, eller sık sık sabunla iyice yıkanmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PARAKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PARAKS ile birlikte alkol ve sigara alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.

Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.

PARAKS’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

PARAKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan süt şekeri (laktoz) nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında bir pıhtılaşma kontrol yöntemi olan ve kanda bulunan bir madde olan protrombinin süresinde artış olduğundan gerekirse kan sulandırıcı dozunun ayarlanması önerilir.

Kemik iliği baskılayıcıları ile birlikte kullanıldığında kan pulcuğu sayısını azaltıcı (trombositopenik) ve/veya beyaz kan hücresi sayısını azaltıcı (lökopenik) etkilerde artma olduğundan kemik iliğini baskılayıcı ilaçların dozu kan sayımlarına göre düzenlenir.
Alkolle birlikte kullanıldığında bulantı, kusma, ciltte kızarıklık, çarpıntı gibi durumlar görülebilir.

Sara ilaçları PARAKS ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.


3.PARAKS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

Barsak paraziti tedavisinde kullanımı:

Barsak paraziti tedavisinde PARAKS Tablet 1 gün ve 1 kez verilir. Çocuklarda vücut ağırlığının her bir kg'ı için 2.5 mg baz madde hesabı ile verilecek ilaç miktarı aşağıda gösterilmiştir.

Ortalama Vücut    Verilecek

Verilecek

Toplam Baz Miktar


Ağırlığı    Tablet Miktarı

Hasta Yaşı

15 kg 20-25 kg


1 tablet 1.5 tablet


2-5 yaş arası


40 mg 60 mg


30-35 kg 40 kg


2 tablet 2.5 tablet


5-15 yaş arası


80 mg 100 mg


50 kg


3 tablet


120 mg


Yetişkinler


Bu dozlarda tam tedavi gerçekleşmezse, bir hafta sonra aynı doz miktarı ile ikinci kez tedavi uygulanır.

Kanser tedavisinde kullanım:

Kalın barsak kanserinde yetişkinlerde, ameliyattan sonra 7 gün ila 30 gün arasında başlayarak 3 gün süre ile 8 saatte bir 50 mg baz madde karşılığı bir tablet ve ikinci tabletin çeyreği (1,25 tablet) kadar ilaç alınır. Bu doz şekli her iki haftada bir tekrarlanır ve bir yıl sürer.

Kalın barsak kanseri tedavisi için alınan Fluorourasil ile birlikte kullanımı:

Hastada ağız içi yaraları (stomatit) veya ishal gelişirse fluorourasil tedavisi derhal kesilmelidir. Eğer ağız içi yaraları veya ishal haftalık tedavi sırasında gelişirse, fluorourasilin ikinci dozu verilmemelidir. Fluorourasil tedavisi kesildikten sonra tedaviye yeniden başlarken doz ayarlaması gerekebileceğinden doktorunuza danışmadan tedaviye başlamanız önerilmez.

Kan değerlerinizde değişiklikler olduğu takdirde doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler bir miktar su ile tok karnına, ağız yoluyla alınır. Ayrıca müshil kullanılmasına gerek yoktur.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda yaş ile ilacın etkilerine ilişkin bilgiler yoktur. Güvenirliği ve etkinliği araştırılmamıştır. Ancak,

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

bölümünde çocuklar için verilen miktarlar aşılmamalı, dikkatle uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Levamizol hidroklorürün etkileri ile yaş arasındaki ilişkiler konusunda özel çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte yaşlılar üzerindeki klinik denemeler ve özel yaşlılığa bağlı sorunlar ilaç kullanımını sınırlayacak ölçüde değildir.

Özel kullanım durumları

PARAKS,

Yaşlılarda kullanımı

Eğer PARAKS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PARAKS kullanırsanız

PARAKS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PARAKS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PARAKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında oluşan herhangi bir yan etki bulunmamaktadır.

Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 7.8 TL [ 5 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 7.8 TL [ 1 Aug 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699587011640
Etkin Madde Levamizol Hcl
ATC Kodu P02CE01
Birim Miktar 48
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 6
Parazit ve Böcek İlaçları > Antinematodal İlaçlar > Levamizol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PARAKS 48 mg 6 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Aug 20227.80 TL
1 Aug 20227.80 TL
25 Jul 20227.80 TL
18 Jul 20227.80 TL
11 Jul 20227.80 TL
24 Jun 20225.09 TL
17 Jun 20225.09 TL
10 Jun 20225.09 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları