› › Kullanma Talimatı

OXCARPIN 600 mg 50 divitab film tablet Kullanma Talimatı

Okskarbazepin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Okskarbazepin Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 22 December  2017

KULLANMA TALİMAT.*.    '

OKCARPİN 600 mg divilab film tablet Ağız yolu İle alınır.

Etken Madde

600 mg okskarbazepin içerir.

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil metil selüloz (E464), Mikroknstalin selüloz, Kroskarmelİoz sodium, Krospovİdon, Koiloidal silikon dioksit, Magnezyum stearat (E572), Polİvinil alkol, Lesitin aikolak (E322), Talk (ES53b), Ksan.tam gum (E415), Titanyum dioksit (El 71), Kırmızı demir oksit (El72), Sarı demir oksit (El 72)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OXCARPIN nedir ve ne için kullanılır?

2. OXCARPIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OXCARPIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OXCARPIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OXCARPIN nedir ve ne için kullanılır?

OKCARPİN, 50 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Her bir tablet 600 mg etkin madde, okskarbazepin içenr,

OKCARPİN antikonvülsanlar ya da aııtiepileptİkler (epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

OKCARPİN gibi epilepsi (sara hastalığı) ilaçları (antiepileptik ilaçlar) epilepsi için standart tedavidir.

Epilepsi teşhisi konan hastalar tekrarlanan nöbetler ya da kasılmalar yaşamaktadır. Nöbetler beynin elektriksel iletişim sisteminde sürekli olmayan, anlık bir bozulmadan kaynaklanmaktadır. Normalde, beyin hücreleri sinirler aracılığıyla kaslara organize ve düzenli bir şekilde uyanlar yollayarak vücudun hareketlerini düzenlemektedir. Epilepside, beyin hücreleri zaman zaman bozuk bir şekilde gereğinden çok fazla uyarı yollamaktadır. Bunun sonucu, epilepsi (sara) nöbeti olarak adlandırılan düzensiz kas hareketleri ortaya çıkabilmektedir. OXCARPİN beynin “aşırı uyarılabilir” duruma gelmiş olan sinir hücrelerini kontrol altında tutmak ve böylelikle bu tip nöbetleri baskılamak ya da sıklıklarım azaltmak suretiyle etkili olmaktadır.

Başlıca iki epilepsi nöbeti sınıfı vardır: yaygın ve kısmi.

Yaygın nöbetler beynin geniş bir bölgesini kapsamakta, bilinç kaybına yol açmakta ve tüm vücudu etkileyebilmektedir. Yaygın nöbetlerin de iki türü vardır: tonik-klonik (grand mal (büyük)) ve absans nöbetleri (pctit. mal (küçük)).

Kısmi nöbetler beynin, sınırlı bir alanını kapsamakla birlikte, (yani belirli bir odaktan kaynaklanır), tüm beyne yayılarak, yaygın bir tonik-klonik nöbete yol açabilmektedir. İki tip kısmi nöbet mevcuttur: basit ve karmaşık. Basit kısmi nöbetlerde, hastanın şuuru yerinde iken, karmaşık kısmi nöbetlerde, hastanın bilinç düzeyi değişmekledir.

OXCARPIN kısmi nöbetlerin ve yaygın tonik-klonik nöbetlerin tedavisinde kullanılmaktadır.

Genellikle, doktorunuz en etkili olacak tek İlacı saptamayı deneyecektir; fakat daha şiddetli epilepside, nöbetleri kontrol altına almak için iki ya da daha fazla ilacın birlikte kullanılması gerekebilir. OXCARPİN hem tek başına (yani monoterapi) hem de diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte eşzamanlı olarak kullanılabilir,


2.OXCARPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OXCARPIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:    ,    ,

- Okskarbazepine (OXCARPIN’in etkin maddesi) ya da OXCARPİNJiıı bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

OXCARPIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Daha önce karbamazepine (bir başka antiepileptik ilaç) ya da diğer herhangi bir ilaca karşı normal olmayan bir hassasiyet gösterdiyseniz (deri döküntüsü ya da diğer alerji bulgulan gibi), Eğer karbamazepine karşı alerjiniz varsa, okskarbazepine (ÛXCARPİN) karşı da alerjinizin olma olasılığı %25’dir (yani her 4 hastadan 1 ’inde alerji gelişebilir,).
 • Bir böbrek hastalığınız varsa,
  • Ciddi bir karaciğer hastalığınız varsa,
  • ™ İdrar söktürüçü ilaç (Üretilen idrar miktarım artırmak suretiyle böbreklerin su ve tuz atmasına yardımcı olan ilaçlar) kullanıyorsanız,

   ~ Kalp hastalığınız, nefes darlığınız ve/veya ayak veya bacaklarınızda sıvı birikimine bağlı şişme (Ödem) varsa.

   “ Kan sodyum düzeyinizin (kandaki tuz oranı) düşük olduğunu biliyorsanız

  • Kullandığınız başka ilaçlar mevcutsa (bkz. diğer ilaçlarla birlikte kullanımı),
  • Kadın hastalar için: Hormona! bir doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, OXCARPİN bu
  • hapı etkisiz, hale getirebilir. Bu nedenle, OXC ARPIN kullanırken farklı ya da ilave hormon dışı bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Bu, istenmeyen bir gebeliğin Önlenmesine yardımcı olacaktır. Düzensiz vajina] kanama ya da lekelenme yaşadığınız takdirde, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza ya da sağlık uzmanınıza danışınız,    .

   Eğer yukarıdaki durumlardan birine sahipseniz OXCARPİN kullanmadan önce doktorunuzu

   bilgilendiriniz.

   “ Dudaklarda, göz kapaklarında, yüzde, boğazda, ağızda şişme gibi bir alerjik reaksiyon ya da ani nefes alma sıkıntısı, lenf düğümlerine şişme ile ateş, deride döküntü, kızarıklık ya da kabarma meydana gelirse, derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz (bkz. Olası yan etkiler).

  • Deri döküntüsü, kızarıklık, dudaklar, gözler ve ağızda kabarcık oluşumu, derinin soyulması gibi ciddi deri reaksiyonları ve bunlara eşlik eden ateş ortaya çıkarsa (bkz. Olası yan etkiler). Bu reaksiyonlar bazı Asya ülkelerindeki (Öm. Tayvan, Malezya ve FiHpinlcr) hastalarda ve Çin soyundan gelen hastalarda daha sık görülebilir.
  • Sarılık gibi karaciğer iltihabım (hepatiti) akla getiren belirtileri fark ederseniz (deride ve gözlerde sarılaşma) derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz.
  • Yorgunluk, iş yaparken, ya da spor sırasında nefes darlığı gelişmesi, solgun görünüm, baş ağrısı, üşüme-titreme, baş dönmesi, ateşe yol açan sık enfeksiyonlar, boğaz ağrısı, ağızda ülser yaraları, normalden daha kolay kanama ya da çürük: oluşumu, burun kanaması, ciltte kırmızımsı ya da'morumsu benekler ya da deride açıklanamayan lekeler gibi kanla ilgili bozuklukları akla getiren belirtileri fark ederseniz, derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz,
  • Herhangi bir zaman, kendinize zarar verme ya da kendinizi öldürme gibi düşüncelere sahip olursanız. Antiepileptikler (sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastaların küçük bir kısmında böyle düşünce veya davranışlar gözlenmiştir. Böyle bir durumda derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz.
  • Kalbiniz hızlı veya alışılmadık derecede yavaş atıyorsa bu durumu en kısa zamanda doktorunuza bildiriniz.
  • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız,

   OXCARPIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   OXCARPİN aç kanuna ya da yemeklerden sonra alınabilir. Alkol OXCARPIN’i.n sakinleştirici ve uyku verici etkilerini artırabilir. Alkol almaktan mümkün olduğunca kaçınınız ve doktorunuza danışınız.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Hamilelik

   Doktorunuza haber vermeden hamildik sırasında OXCARPIN tedavinizi kesmeyiniz.

   Hamilelik

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   OXCARPİN’in etkin maddesi anne sütüne geçer. Bu emzirilen bebeklerde yan etkilere yol açabilir. Bu nedenle, OXCARPİN emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Emzirirken herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız,

   Araç ve makina kullanımı

   OXCARPTN kendinizi uykulu hissetmenize ya da sersemlik haline yol açabileceği için, araç ya da makine kullanmanız sakıncalı olabilir.    .    .

   OXCA.RP.tN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

   OXCARPİN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir,

   *    Hormonal doğum kontrol (gebelik önleyici) hapları (bkz. OXCARPİNii aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız bölümü).

   *    Diğer epilepsi ilaçlan (Örneğin; karbamazepin, fenobarbital ya da fenitoin).

   « Felodipin (yüksek kan basıncım tedavi etmek için kullanılan bir ilaç türü).

   *    Kandaki sodyum, (tuz) düzeyini düşüren İlaçlar, örneğin: idrar süktürücüler (üretilen idrar miktarım artırmak suretiyle böbreklerin su ve tuz atmasına yardımcı olan ilaçlar).

   *    Vücudunuzun bağışıklık sistemini kontrol eden ilaçlar (örneğin: siklosporin).

   Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   ,


   3.OXCARPIN nasıl kullanılır ?

   Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

   Ru kullanma talim atındaki lerden Farklı bile olsa, doktorunuz ve eczacınızın tavsiyelerine uyunuz, İlacınızı aynen doktorunuzun ya da eczanızın önerdiği şekilde kullanınız.

   Doktor tarafından başka şekilde Önerilmcdiği sürece, OXCARPİN her gün günde iki kere aym saatlerde alınmalıdır. Tabletlerin her gün aynı saatte alınması nöbetlerin kontrol altında tutulması için en iyi etkiyi sağlayacaktır. Ayrıca tabletlerinizi ne zaman almanız gerektiğini hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

   Yetişkinlerde OXCARPIN için alışılmış başlangıç dozu günde 600 mg’dır (yaşlı hastalar dahil). Günde iki kere birer 300 mg’lık tablet ya da doktorunuzun önerisine göre ikişer 150 mg’hk tablet, kullanabilirsiniz. Bu dozlar, gerektiğinde en iyi sonuçlar alınana kadar kademeli olarak artırılabilir, İdame dozları genellikle günde 600 ila 2400 mg arasındadır. En yüksek doz, istisnai durumlarda günde 4200 mg’a çıkarı labilir.

   OXCARPIN diğer bir epilepsi ilacı ile birlikte kullanılırken dozları aynıdır.

   Uygulama yolu ve metodu

   Tabletleri bir miktar su (örneğin 1 bardak) ile yutunuz. Gerektiğinde, daha kolay yutabilmek için tabletler yarıya bölünebilir.

   Değişik yaş grupları

   Çocuklarda kullanımı

   Çocuklardaki dozlar doktorunuz tarafından çocuğunuzun ağırlığına bağlı olarak hesaplanacaktır. Başlangıç dozu, bölünmüş iki doz halinde (kg) vücut, ağırlığı başına günlük 8 ila 10 mg'dır. Örneğin, 30 kg’İlk bir çocuk günde iki kere 150 mg’lık bir dozla (2.5 mİ oral süspansiyon) tedaviye başlayacaktır. Gerektiğinde, bu doz en iyi sonuçlar alınana kadar kademeli olarak artırılabilir. Çocuklar için alışılmış bir idame dozu (kg) vücut ağırlığı başına günlük 30 mg’dır. Çocuklar için en yüksek doz (kg) vücut ağırlığı başına günlük 60 nıg’dır.

   Yaşlılarda kullanımı

   OXCARPIN için, alışılmış başlangıç dozu yaşlı hastalarda da yetişkinlerde olduğu gibi günde 600 mg’dır.

   65 yaş veya Üzerindeki hastalarda, OXCARPİN’in etkililiği ve güvenirliğinde bir fark saptanmamıştır.

   Özel kullanım durumları

   Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

   Böbrek hastalığı (böbrek, yetmezliği) olan hastalarda başlangıç dozu alışılmış başlangıç dozunun yarısıdır.

   Hafif ve orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalar için doz ayarlaması gerekli değildir.

   Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ÖXCARPİN ile yapılmış çalışma yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda OXCARPİN kullanırken dikkatli olunmalıdır.

   Doktorunuz sizin ya da çocuğunuzun OXCARPIN ile tedavisinin ne kadar süre devam edeceğini size söyleyecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız. Tedavinin süresi, sizin ya da çocuğunuzun nöbet tipine bağlıdır. Nöbetlerin kontrol altında tutulabilmesi için yıllar sürecek bir tedavi gerekebilir. Doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz ya da tedaviyi kesmeyiniz.

   Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

   İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

   Eğer OA'CARPİN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

   Kullanmanız gerekenden daha fazla OXCARPIN kullanırsanız

   OXCARPIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

   OXCARPIN'i kullanmayı unuttuysanız

   Yalnızca bir doz almayı unuttuysanız, hatırladığınızda bu dozu hemen alınız. Fakat eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse, atladığınız dozu artık almayınız. Normal ilaç alma düzeninize aynen devanı ediniz.

   Birden fazla dozu almayı unuttuysanız ya da tam olarak emin değilseniz, doktorunuzla temas kurunuz.

   Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

   OXCARPİN ile tedavi soniandırıldığında oluşabilecek etkiler:

   Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

   Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
   Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Satış Fiyatı 36.86 TL [ 22 Dec 2017 ]
  Önceki Satış Fiyatı 36.86 TL [ 15 Dec 2017 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699523090647
  Etkin Madde Okskarbazepin
  ATC Kodu N03AF02
  Birim Miktar 600
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 50
  Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Okskarbazepin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  OXCARPIN 600 mg 50 divitab film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  22 Dec 201736.86 TL
  15 Dec 201736.86 TL
  8 Dec 201736.86 TL
  1 Dec 201736.86 TL
  24 Nov 201736.86 TL
  17 Nov 201736.86 TL
  10 Nov 201736.86 TL
  3 Nov 201736.86 TL
  2019 / 2008 İlaç Fiyatları