Atafarm İlaçları › OROFERON DEPO 30 draje › Kullanma Talimatı

OROFERON DEPO 30 draje Kullanma Talimatı

Demir + Mukoproteoz + Vitamin C }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Demir Eksikliği İlaçları > Demir + mukoproteoz + vitamin c Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 27 October  2020

OROFERON depo draje Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir draje 80mg demire eşdeğer miktarda demir sülfat içerir.

Yardımcı maddeler

Mukoproteoz, askorbik asit, hidrojene hint yağı, aseton, karbontetraklorür, magnezyum trisiklat, arap zamkı, sakkaroz, talk, beyaz balmumu, titanyum di oksit, camauba wax, izopropil alkol, polivinil pirolidon K-30, eudrogit S 100, eudrogit E 100, dibutil ftalat, nişasta, magnezyum stearat, distile su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OROFERON DEPO nedir ve ne için kullanılır?

2. OROFERON DEPO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OROFERON DEPO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OROFERON DEPO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OROFERON DEPO nedir ve ne için kullanılır?

Her bir OROFERON depo draje, etkin madde olarak 80 mg demir (demir sülfat halinde) içerir. OROFERON draje şeklindedir ve 30 depo draje içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

OROFERON kansızlık (anemi, kandaki kırmızı hücre sayısının düşüklüğü) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

OROFERON size, demir eksikliğinin neden olduğu kansızlığın tedavisi ve önlenmesi amacıyla reçete edilmiştir:

• Kan kaybının neden olduğu demir eksikliği anemisi

 • Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda, gelişme dönemindeki gençlerde ve ileri yaşlarda erişkinlerde görülen gizli demir yetersizlikleri

 • 2.OROFERON DEPO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OROFERON DEPO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz
 • Demir eksikliğine bağlı olmayan bir kansızlığınız varsa
 • Sizde demir yüklenmesi durumları söz konusuysa (Akdeniz anemisi, kemik iliği yetmezliğine bağlı anemi)
 • Demir emilimi (hemokromatoz) veya demir depolanması (hemosideroz) bozukluğu hastalığınız varsa
 • İlacın içeriğinde hidrojene hintyağı bulunması nedeniyle, barsak tıkanmasında
 • Size tekrarlanan kan nakilleri yapılıyorsa.
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda yüksek demir içeriğinden dolayı OROFERON kullanılmamalıdır.
 • OROFERON DEPO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Yaşlıysanız ve kansızlığınızın veya demir eksikliğinizin nedeni açıklanamıyorsa
 • Kanınızdaki demir düşüklüğü enflamatuvar sendromlara eşlik ediyorsa (çünkü bu durum OROFERON tedavisine cevap vermez)
 • OROFERON tedavisi, mümkün olduğunca demir eksikliği nedeninin tedavisiyle birlikte uygulanmalıdır
 • Ağızda ülser oluşumu ve dişlerde renk değişimi riski nedeniyle, drajeleri emmeyiniz, çiğnemeyiniz veya ağzınızda tutmayınız. Drajeleri bir bardak suyla bütün olarak yutunuz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OROFERON DEPO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Fazla miktarda çay, kahve ve kırmızı şarap tüketilmesi, demirin emilmesini engeller. Süt ürünleri ilaçla beraber alındığında, demirin emilmesini anlamlı oranda azaltır.

  OROFERON’ u bu içeceklerle aynı zamanda kullanmayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
 • Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • OROFERON süte geçebilir. Bu nedenle emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

OROFERON’un araç veya makine kullanma becerinize olumsuz bir etkisi yoktur.

OROFERON DEPO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OROFERON sakkaroz içerir.

Bu nedenle, sizde früktoz intoleransı, glukoz/galaktoz emilim bozukluğu sendromu veya sükraz- izomaltaz yetersizliği (şekerlere tahammülsüzlük oluşturan nadir görülen kalıtımsal hastalıklar) varsa, bu ilacı kullanmayınız.

OROFERON hidrojene hintyağı içerir.

Bu nedenle mide bulantısı veya ishale neden olabilir ve barsak tıkanmasında kullanılmaz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

OROFERON ile birlikte alındıklarında, bazı ilaçların etkilerinde değişiklik olabilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz, ilacın kesilmesi veya doz ayarlaması yapılması gerekebilir.

OROFERON’u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

OROFERON’ u aşağıdaki ilaçlar ile birlike kullanırsanız, baygınlık veya hatta şok görülebilir.

• Enjeksiyon yoluyla uygulanan demir tuzları

OROFERON’ u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunuz:

Demir, bağlanma yoluyla birçok tıbbi ürünün emilimini engeller. OROFERON ile diğer tıbbi ürünlerin ne kadar aralıklarla kullanılması gerektiğini doktorunuza mutlaka danışınız.

Siklinler (oralyolla): Tetrasiklinler ve tetrasiklin türevleri

Bir antibiyotik türü olan siklinlerin mide-barsak emilim oranı düşer.

Demir tuzları ve siklinler, 2-3 saat arayla alınmalıdır.

Magnezyum trisilikat (antasidler):

Demir tuzlarının mide-barsak emilim oranı düşer. Demir tuzlan ve mide ilaçlan (antasidler), en az 2 saat arayla alınmalıdır.

Fluorokinolonlar:

Demir bir antibiyotik türü olan fluorokinolonlann emilimini azaltabilir. Demir tuzlan ve fluorokinolon türü antibiyotiklerin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

Tiroid hormonları(tiroksin):

Tiroid hormonu tiroksinin mide-barsak emiliminde, kanda tiroksin hormonu düzeyinin azlığına (hipotiroksinemi) yol açan bir azalma meydana gelir.

Demir tuzlan ve tiroid hormonlannın kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

Penisilamin:

Penisilamin adı verilen ve bakır, çinko, kursun gibi metal zehirlenmelerinde emilmeyi önleyen ilacın emilimi azalır. Demir sülfat ile tedavi kesildiğinde D-penisilaminin zehirleme (toksisite) riski artar. Demir tuzları ve penisilamin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

Norı-steroidal antienflamatuvar ilaçlar:

Kortizon içermeyen iltihap önleyici ilaçların (nonsteroid antienflamatuvarlar) demir tuzları ile eş zamanlı kullanımı, mide-barsak üzerinde oluşan rahatsız edici etkiyi şiddetlendirir.

Bifosfonatlar:

Kemik erimesinde kullanılan ilaçların (bifosfonatlarm) mide-barsak emilimi azalır. Demir tuzları ve bifosfonatlarm kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

Metildopa, levodopa, carbidopa:

Parkinson ilacı olan dopa türevlerinin faydası azalır. Demir tuzları ve dopa türevlerinin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

Kalsiyum, çinko:

Kalsiyum ve çinko ile demirin mide-barsak emilimi azalır. Demir tuzları ve bu minerallerin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

Diğerleri:

Hücre koruyucu sitoprotektiflerle eş zamanlı kullanım sırasında demirin emilimi azalabilir. C vitamini (askorbik asit) barsak (intestinal) demir emilimini arttırır. Demir emilimini azaltabileceğinden süt ürünleri (kalsiyum), çay (tannatlar) ve kahve kullanımından kaçınılması gerekmektedir.

İdrar ve dışkıda kan aranması için kullanılan bir tahlil olan "Guajak Testi" yanlış sonuç verebilir.


3.OROFERON DEPO nasıl kullanılır ?

Erişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda OROFERON kullanılabilir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Anemi tedavisi:

• 6 yaşın üzerindeki çocuklarda: Günde 1 depo draje (80 mg demir sülfat).

• 10 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde: Günde 1-2 depo draje (80-160 mg demir sülfat).

Aneminin önlenmesi:

Gebelerde ve demir ihtiyacının arttığı durumlarda: 4. aydan itibaren günde 1 depo draje veya iki günde bir 1 depo draje.

Tedavi süresi:

Anemiyi düzeltmek ve demir depolarını normale getirmek için, tedaviye yeterince uzun süre devam etmeniz gerekir. OROFERON ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü bu durumda aneminiz tam olarak iyileşmeyebilir.

Uygulama yolu ve metodu

OROFERON ağızdan alınır. Depo draje formundaki ilacınızı tercihen yemeklerden önce veya yemek sırasında, bütün olarak, bir bardak su ile alınız. Drajeleri emmeyiniz, çiğnemeyiniz, ağzınızda tutmayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer/Böbrek yetmezliği

Şiddetli böbrek hastalığına bağlı eritropoietin eksikliği durumunda, OROFERON eritropoietin ile birlikte verilmelidir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer OROFERON’ un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OROFERON DEPO kullanırsanız

Önerilen dozu aşmayınız. Dozun aşılması durumunda, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve şok tablosunun eşlik ettiği sindirim sisteminde tahriş ve mukoza nekrozu görülebilir.

Ciddi zehirlenme durumunda karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişebilir.

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması ölümcül zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız.

Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı arayınız.

OROFERON ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OROFERON DEPO'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OROFERON ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Kansızlık ile ilgili şikayetleriniz tam olarak geçmeyebilir. OROFERON’u doktorunuza veya eczacınıza danışmadan kesmeyiniz.

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA05793
Satış Fiyatı 19.94 TL [ 27 Oct 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 19.94 TL [ 20 Oct 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828140030
Etkin Madde Demir + Mukoproteoz + Vitamin C
ATC Kodu B03AA07
Birim Miktar 270+80+30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Demir Eksikliği İlaçları > Demir + mukoproteoz + vitamin c
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OROFERON DEPO 30 draje Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Oct 202019.94 TL
20 Oct 202019.94 TL
13 Oct 202019.94 TL
6 Oct 202019.94 TL
25 Sep 202019.94 TL
18 Sep 202019.94 TL
11 Sep 202019.94 TL
7 Sep 202019.94 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları