E.İ.P İlaçları › OLIGMA 0.5 mg 50 kapsül › Kullanma Talimatı

OLIGMA 0.5 mg 50 kapsül Kullanma Talimatı

Takrolimus }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Takrolimus Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) | Güncelleme : 7 September  2012

OLİGMA1* 0.5 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her kapsül 0.5 mg takrolimus (monohidrat olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum, hipromelloz, magnezyum stearat, jelatin, titanyum dioksit (El71), sarı demir oksit (E172), sodyum lauril sülfat, şellak, propilen glikol, potasyum hidroksit, siyah demir oksit (E 172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OLIGMA nedir ve ne için kullanılır?

2. OLIGMA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OLIGMA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OLIGMA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OLIGMA nedir ve ne için kullanılır?

1. OLİGMA!‘ nedir vc ne için kullanılır?

 • /K\
 • OLİGMA ' 0.5 mg kapsül, her biri beyaz ila beyaza yakın granüle toz içeren, kapağında “TCR”, gövde kısmında “0.5” basılı “5” boyutunda Açık Sarı/Açık Sarı sert jelatin kapsül içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.
 • OLİGMA , immünosüpresanlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Organ naklinizi takiben (örn. karaciğer, böbrek, kalp) vücudunuzun bağışıklık sistemi yeni organı reddetmeye çalışacaktır. OLİGMA, vücudunuzun bağışıklık cevabını kontrol ederek, vücudunuzun nakledilen organı kabul etmesini sağlamak için kullanılmaktadır. OLİGMA* çoğu kez, bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
 • Ayrıca OLİGMA, size nakledilen karaciğer, böbrek, kalp ya da diğer organınızın devam eden reddi için ya da daha önceden almış olduğunuz bir tedavinin transplantasyondan sonraki bağışıklık cevabını kontrol edemediği durumlarda da verilebilir.


  2.OLIGMA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OLIGMA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer takrolimus veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
 • Eğer makrolid antibiyotiklerin alt grubundaki herhangi bir anhibiyotiğe (örn.
  eritromisin, klaritromisin, josamisin) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
 • OLIGMA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Nakledilen organınızın reddini önlemek için bağışıklık sisteminizin baskılanmasına ihtiyaç duyduğunuz sürece OLİGMA’yı her gün almanız gerekecektir. Doktorunuzla düzenli olarak iletişim halinde olmanız gerekmektedir.
 • OLİGMAK,yı kullanırken doktorunuz zaman zaman bir takım testler yaptırmanızı (kan, idrar, kalp fonksiyonu, görme ve nörolojik testler dahil) isteyebilir. Bu oldukça normaldir ve doktorunuzun sizin için en uygun OLİGMA * dozuna karar vermesine yardımcı olacaktır.

  /R>

  Almanız gereken OLİGMA dozunu ve etkinliğini etkileyebileceği için, St. John’s Wort (Hiperikum perforatum) (Sarı Kantaron) gibi bitkisel ilaçları ya da diğer herhangi bir bitkisel ürünü kullanmaktan kaçınınız. Şüphede olduğunuz takdirde, herhangi bir bitkisel ürün ya da ilacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

 • Eğer karaciğer problemleriniz varsa ya da karaciğerinizi etkilemiş olabilecek bir
 • hastalık geçirdiyseniz, alacağınız OLİGMA* dozunu etkileyebileceği için lütfen doktorunuza söyleyiniz.
 • Eğer bir günden uzun süre ishal olursanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz, çünkü aldığınız OLİGMA dozunun ayarlanması gerekebilir.

 • OLİGMA kullanırken uygun koruyucu kıyafetler giyerek ve yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi kullanarak, güneş ışığına ve UV ışığına maruz kalmanızı sınırlandırmalısmız. Bunun nedeni, bağışıklık sistemini baskılayan tedavilerde kötü huylu cilt değişikliklerine dair potansiyel risk olmasıdır.
 • Eğer herhangi bir aşı olmanız gerekiyorsa, lütfen doktorunuza önceden haber veriniz.
  Doktorunuz sizin için en uygun yöntemi tavsiye edecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OLIGMA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OLİGMA ’yı genellikle boş mide ile veya yemekten en az 1 saat önce veya 2 ila 3 saat sonra almalısınız. OLİGMA alırken greyfurt ve greyfurt suyu tüketiminden kaçınılmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamile olmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • * (fi)

  Takrolimus anne sütüne geçmektedir. Bu sebeple OLİGMA ’yı kullanırken bebeğinizi

  emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  OLİGMA kullandıktan sonra, baş dönmesi veya uyku hali hissediyorsanız veya net görme konusunda problem yaşıyorsanız herhangi bir araç, alet ya da makine kullanmayınız. Bu etkiler, OLİGMA* alkol ile birlikte alındığında daha sık gözlenmektedir.

  OLIGMA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her kapsülde 50,14 mg laktoz ihtive eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her kapsülde 10,66 miligram sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  OLİGMA siklosporinlerle birlikte alınmamalıdır.

  OLİGMA kan düzeyleri aldığınız diğer ilaçlardan etkilenebilir ve diğer ilaçların kan düzeyleri de OLİGMA* kullanmanızdan etkilenebilir ve bu durum OLİGMA8 dozunun artırılmasını veya azaltılmasını gerektirebilir. Özellikle, aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:

 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ve özellikle makrolid antibiyotikler adı verilen antibiyotikler ve antifungal ilaçlar, örn. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin ve rifampisin
 • HIV proteaz inhibitörleri, örn. ritonavir

 • Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan omeprazol
 • Etinilöstradiol (örn. ağızdan alman doğum-kontrol hapı) veya danazol ile hormon tedavileri
 • Nifedipin, nikardipin, diltiazem ve verapamil gibi yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar
 • Yüksek kolesterol ve trigliseridlerin tedavisinde kullanılan ve “statinler” olarak bilinen ilaçlar
 • Epilepsi (sara) hastalığında kullanılan antiepileptik ilaçlar fenitoin veya fenobaıbital
 • Kortikosteroidler prednizolon ve metilprednizolon Depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan nefazodon
 • St. John Wort (hiperikum perforatum) (Sarı Kantaron)
 • İbuprofen, amfoterisin B veya antiviraller (örn. asiklovir) alıyorsanız veya almanız gerekiyorsa doktorunuza söyleyiniz. Bunlar OLİGMA^ ile birlikte alındığında böbrek veya sinir sistemi sorunlarınızı kötüleştirebilir.

  Ayrıca OLİGMA*’yı aldığınız sırada potasyum takviyeleri veya potasyum tutucu diüretikler (idrar söktürücüler) (örn. amilorid, triamteren veya spironolakton), belirli ağrı kesiciler (NSAİİ adı verilen ilaçlar, örn. ibuprofen) antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar) veya diyabet tedavisi için oral tedavi alıyorsanız, doktorunuzun bilmesi gerekmektedir.

  Eğer aşı olmanız gerekiyorsa, öncesinde lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.OLIGMA nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ÖT*

  OLİGMA ’yı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Transplantasyonda uzman hekiminiz farklı bir takrolimus ilacına değiştirmeye karar vermediği sürece reçeteniz her yazıldığında aynı takrolimus ilacını aldığınızdan emin olunuz. Bu ilaç günde iki kez alınmalıdır. Eğer ilacın görünüşü her zamankinden farklı ise veya doz talimatları değişmişse doğru ilacı aldığınızdan emin olmak için en kısa sürede dokturunuzla ya da eczacınızla konuşunuz._

  Nakledilen organınızın reddini önlemek için başlangıç dozu, vücut ağırlığınıza göre hesaplanarak doktorunuz tarafından belirlenecektir. Transplantasyondan hemen somaki başlangıç dozları genellikle nakledilen organa bağlı olarak,

  vücut ağırlığı (kg) başına günlük 0.075 - 0.30 mg

  aralığında olacaktır.

  Dozunuz genel durumunuza ve kullanmakta olduğunuz diğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara bağlıdır. Doğru dozu belirlemek veya zaman zaman dozu ayarlamak için doktorunuz düzenli kan testlerine ihtiyaç duyacaktır. Durumunuz istikrarlı olduğunda, doktorunuz genellikle OLİGMA dozunuzu azaltacaktır. Doktorunuz size alacağınız kapsül miktarını ve sıklığını tam olarak söyleyecektir.

  OLİGMA , genellikle sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa ağız yoluyla alınır.
  OLİGMA* ’yı genellikle boş mide ile veya yemekten en az 1 saat önce veya 2 ila 3 saat sonra almalısınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kapsüller bir bardak su ile bütün halde yutulmalıdır. OLİGMA aldığınız sırada greyfurt ve greyfurt suyu tüketiminden kaçınınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

  Eğer OLİGMA1' ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OLIGMA kullanırsanız

  Eğer kazayla OLİGMA* 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  OLIGMA'i kullanmayı unuttuysanız

  OLİGMA* kapsüllerinizi almayı unutursanız, somaki dozun zamanı gelene kadar bekleyiniz ve daha soma önceki gibi devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OLİGMA" ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  • • •

  OLİGMA tedavinizi durdurmak, nakledilen organınızın reddedilme riskini arttrabilir.
  Doktorunuz bunu yapmanızı söylemedikçe tedavinizi kesmeyiniz.

  İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olduğunda, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)
Geri Ödeme KoduA12852
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699586152061
Etkin Madde Takrolimus
ATC Kodu L04AD02
Birim Miktar 0.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Takrolimus
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OLIGMA 0.5 mg 50 kapsül Barkodu