Ecz.Baxter İlaçları › OLICLINOMEL N7-1000E 1000 ml üç odalı torba › Kullanma Talimatı

OLICLINOMEL N7-1000E 1000 ml üç odalı torba Kullanma Talimatı

Amino Asit + Glükoz + Zeytinyağı Bazlı Lipid Solüsyonu }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 4 May  2018

OLICLINOMEL N7-1000 E elektrolitli amino asit ve glukoz çözeltisi, yağ emülsiyonu Damar yolundan kullanılır.

Etken Madde

Her 100 mililitre beslenme karışımı şu miktarlarda etkin madde içerir:

Rafine zeytinyağı - rafine soya yağı karışımı (oran %80-%20)

4g

L-alanin

0.828 g

L-aıjinin

0.460 g

Glisin

0.412 g

L-histidin

0.192 g

L-izolösin

0.240 g

L-lösin

0.292 g

L-lizin (0.160 g L-lizin HC1 olarak)

0.232 g

L-metiyonin

0.160 g

L-fenilalanin

0.224 g

L-prolin

0.272 g

L-serin

0.200 g

L-treonin

0.168 g

L-triptofan

0.072 g

L-tirozin

0.016 g

L-valin

0.232 g

Sodyum asetat 3H20

0.245 g

Sodyum gliserofosfat 5H2O

0.214 g

Potasyum klorür

0.179 g

Magnezyum klorür 6H2O

0.045 g

Glukoz (17.6 g glukoz monohidrat olarak)

16 g

Kalsiyum klorür 2H2O

0.030 g

Yardımcı maddeler

Saf yumurta fosfatidleri, gliserol, sodyum oleat, sodyum hidroksit, glasiyel asetik asit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OLICLINOMEL N7-1000E nedir ve ne için kullanılır?

2. OLICLINOMEL N7-1000E’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OLICLINOMEL N7-1000E nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OLICLINOMEL N7-1000E’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OLICLINOMEL N7-1000E nedir ve ne için kullanılır?

 • OLICLINOMEL N7-1000 E, içerisinde amino asitler, elektrolitler, glukoz ve yağlar bulunan steril bir üründür. Bu bileşenler vücut için gerekli yapı taşlarıdır.
 • OLICLINOMEL N7-1000 E, 1000, 1500 ve 2000 mililitrelik üç bölmeli plastik torbalarda sunulmuştur. Bu bölmeler arasındaki geçici separatörler ayrılarak bölmelerin içerisindeki üç ayrı sıvı karıştırıldıktan sonra kullanılır.
 • OLICLINOMEL N7-1000 E, iki yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerin ağız yoluyla beslenemediği durumlarda damar içi yoldan uygulanan bir beslenme karışımıdır. İlaç yalnızca toplardamar içine bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla ve tıbbi gözetim altında kullanılır.

2.OLICLINOMEL N7-1000E kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLICLINOMEL N7-1000E'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Hastanın 2 yaşın altındaki çocuk, süt çocuğu ya da prematür yeni doğan olması durumunda.
 • Yumurta, soya fasulyesi veya yer fıstığı proteinlerine ya da OLICLINOMEL N7-1000 E’nin, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız (aleıji) varsa.
 • - Vücudunuzun amino asit denilen proteinlerin yapıtaşlarını kullanmasında bir sorun varsa.

  - Kanınızdaki yağ düzeyleri artmışsa (hiperlipidemi).

  - Ağır bir kan şeker düzeyi yüksekliği (hiperglisemi) durumunuz varsa.

 • OLICLINOMEL N7-1000 E'nin içeriğinde bulunan ve elektrolit adı verilen maddelerden (sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfat ve asetat) herhangi birinin anormal derecede yüksek olduğu durumlar.
 • Doktorunuz her durumda sizin bu ilacı kullanıp kullanmayacağınıza sizin yaşınız, vücut ağırlığınız ve klinik durumunuz yanında sizin test sonuçlarınıza göre karar verecektir.

  OLICLINOMEL N7-1000E'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer sizde ateş, titreme, deride döküntü ya da solunum güçlüğü, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı gibi herhangi bir aleıjik belirtiye işaret eden bir belirti görülürse ilacın uygulanmasına hemen son verilecektir. Bu ilaç soya fasulyesi ve yumurta fosfatidi proteinleri içermektedir. Soya fasülyesi ve yumurta proteinleri aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (aleıji) yol açabilir. Yer fıstığına aleıjik olan kişilerde soya fasülyesine karşı da aleıjik olunabileceği bildirilmiştir.

  Tedaviniz süresince doktorunuz sizin kanınızda bulunan bir tür yağ olan trigliserit düzeylerinizi belirli aralıklarla ölçerek izleyecektir.

  Bu ilacı size uygulamak için toplardamarlarınıza bir tüp (intravenöz kateter) yerleştirildiğinde sizde bir iltihaplanma (enfeksiyon) ya da sepsis (kanınızda bakteri görülmesi) durumu gelişebilir. Bazı ilaç ve hastalıklar sizde enfeksiyon ya da sepsis gelişme riskini arttırır. Damar yoluyla beslenmesi gereken kişiler, enfeksiyon gelişmeye daha yatkın olurlar. Kateter yerleştirme ve bakımı ile beslenme formülasyonlarının hazırlanmasında “aseptik tekniklerin” (“mikropsuz teknik”) kullanılmasıyla bu risk azaltabilir.

  Karaciğer veya böbrek sorunları olan, kanında pıhtılaşma sorunu olan, kan yoğunluğu artmış olan (ozmolaritesi yükselmiş), böbrek üstü bezinin yetmezliği olan, kalp yetmezliği olan, akciğerlerinde işlev bozukluğu olan, vücudu normalden fazla su tutmuş veya susuz kalmış olan hastalar ile ağır yaralanma geçirmiş, şeker hastalığı tedavi edilmemiş, ani gelişen kalp yetmezliği, kalp krizi, ağır metabolik asidoz (kanın aşırı asit hale geldiği bir durum) ve septisemiye (vücutta yaygın enfeksiyonlar) bağlı durumu stabil (dengede) olmayan hastalara ya da komadaki hastalara OLICLINOMEL uygulanırken özel bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

  Benzer ürünlerle yağ yüklenmesi sendromu görülebildiği bildirilmiştir. OLICLINOMEL bileşimindeki yağların ortamdan uzaklaştırılmasındaki yetersizlik “yağ yüklenmesi sendromu” ile sonuçlanabilir (Bkz. Bölüm 4. Olası yan etkiler nelerdir?).

  Geçimli olup olmadığını kontrol etmeden önce ilacınızın torbasına herhangi bir ekleme yapılmamalıdır. Torba içinde ufak parçacıklar ya da yağ içeren bölümde ayrışma görülebilir. Bu durum kan damarlarınızda tıkanıklığa yol açabilir.

  Kan şekeriniz çok yükselirse doktorunuz OLICLINOMEL’in uygulama hızını azaltacak ya da size insülin uygulayacaktır.

  Damar yolundan beslenmenizi gerektirecek ölçüde ağır beslenme bozukluğunuz varsa, damar yolundan yapılacak bu beslenmenin yavaş ve dikkatle başlatılması gerekmektedir.

  Bu ilaçla tedaviye başlanmadan önce, vücudunuzun sıvı ve tuz dengesinde metabolik bir bozukluk varsa düzeltilmiş olmalıdır. Tedaviniz sırasında doktorunuz durumunuzu izleyerek gerek duyduğu durumlarda ilacınızın dozunu değiştirebilir ya da size ek besleyici maddeler, örneğin vitaminler, ek elektrolitler ve eser element adı verilen maddeleri verebilir.

  Doktorunuz bu ilacın kullanımı sırasında halen etkili ve güvenli olup olmadığını kontrol etmek için zaman zaman sizin klinik durumunuzu inceleyecek ve size bazı kan testleri yapacaktır. Ayrıca bu ilacı uzun süredir kullanmaktaysanız düzenli aralıklarla kan testleriyle kontrol edileceksiniz. Bu testler özellikle sizde bir karaciğer hastalığı ya da bir böbrek hastalığı varsa, vücudunuzun amino asit denilen proteinlerin yapıtaşlarım kullanmasında bir sorun olduğu bir durum varsa, kanınızın normalden daha asit olduğu durumlarda, kanınızdaki yağ ve kolesterol düzeylerinin normalden daha yüksek olduğu durumlarda, şeker hastalığınız varsa, sizde bir kansızlık (anemi) durumu varsa ya da kanamalarınız zor duruyorsa yapılacaktır.

  İlacın uygulandığı kişi bir çocuksa, doğru dozu uygulamak için özel dikkat edilecektir. İlacın uygulanma doz ve süresine göre tedaviye ek vitamin ya da eser element eklemek gerekebilir. Ayrıca çocuklar iltihabi bir duruma (enfeksiyon hastalığına) daha yatkın olduklarından önlemler daha sıkı tutulacaktır.

  OLICLINOMEL N7-1000E'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OLICLINOMEL N7-1000E'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde OLICLINOMEL N7-1000 E’yi kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde OLICLINOMEL N7-1000 E’yi kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  OLICLINOMEL N7-1000 E’nin araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  OLICLINOMEL N7-1000E'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  OLICLINOMEL N7-1000 E’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  OLICLINOMEL N7-1000 E kanla aynı setten verilmemelidir.

  OLICLINOMEL N7-1000 E kalsiyum içerir. İlacınızda partikül oluşumuna neden olabileceğinden bir antibiyotik olan seftriakson ile birlikte verilmemelidir.

  OLICLINOMEL N7-1000 E’nin bileşimindeki zeytinyağı ve soya yağı, kumarin ve varfarin adı verilen ilaçlarla etkileşebilecek Kİ vitamini içerir. Bu ilaçlar kanınızın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlardır.

  İlacınız bileşiminde bulunan yağlar vücudunuzdan atılmadan önce size bazı testler yapılırsa, bu testlerin sonuçlan etkilenebilir (bu yağlar genellikle yağ aliminin durdurulmasından sonraki 5 ila 6 saat sonra vücuttan temizlenmiş olmaktadır).

  OLICLINOMEL N7-1000 E potasyum içerir. Yüksek tansiyonu için idrar söktürücü, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü ya da anjiyotensin II reseptör antagonisti alan hastalar ile bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlarda özel dikkat gerekmektedir. Bu türden ilaçlar kanınızdaki sodyum düzeyinde artışa neden olabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.OLICLINOMEL N7-1000E nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  OLICLINOMEL N7-1000 E’yi yalnızca erişkinler ve 2 yaşından büyük çocuklar kullanmalıdır. Yalnızca göğsünüzdeki büyük bir damara yerleştirilmiş plastik bir boru aracılığıyla uygulanır.

  Sizdeki duruma göre, doktorunuz reçetelediği sürece kullanılabilir.

  OLICLINOMEL N7-1000 E yalnızca tek kullanımlıktır, kullanım sonrası torbadaki artan bölümü tekrar kullanılmamalıdır.

  Erişkinlerde dozaj

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Bu sırada yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenini dikkate alacaktır. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Bir gün içinde vücut ağırlığınızın kilogramı başına OLICLINOMEL N7-1000 E’den en fazla 36 mililitre alabilirsiniz. Örneğin vücut ağırlığınız 70 kg ise bir günde en fazla 2,520 mİ OLICLINOMEL N7-1000 E kullanabilirsiniz.

  2 yaşından büyük çocuklarda dozaj

  Çocuklar için, doz ve ne süreyle kullanılacağına doktor tarafından karar verilir. Doktorunuz bu kararını çocuğun yaşı, vücut ağırlığı, boyu, klinik durumu ile günlük gereksinim duyduğu sıvı hacmi, enerji ve azot gereksinimine göre belirleyecektir.

  Çocuklar bir gün içinde vücut ağırlığının kilogramı başına OLICLINOMEL N7-1000 E’den en fazla 75 mililitre alabilir. Örneğin vücut ağırlığı 30 kg ise bir günde en fazla 2,250 mİ OLICLINOMEL N7-1000 E kullanabilir.

  Doktorunuz OLICLINOMEL N7-1000 E ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (kateter) aracılığıyla uygulanır.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer OLICLINOMEL N7-1000 E’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OLICLINOMEL N7-1000E kullanırsanız

  Eğer OLICLINOMEL N7-1000 E size kullanmanız gerekenden daha yüksek dozda ya da daha hızlı olarak uygulanmışsa içeriğindeki amino asitler kanınızı normalden daha asit bir hale getirebilir ve dolaşan kanınızdaki sıvının miktarı artabilir. İlacın içeriğindeki glukoz, kan ya da idrarınızdaki şeker düzeylerini yükseltebilir. İlacın içeriğindeki yağ ise kanınızdaki trigliserid düzeylerinde yükselmeye neden olabilir. İlacın hızlı ya da fazla miktarda uygulaması sonucunda mide bulantınız, kusmanız, titremeniz olabilir ve kanınızdaki elektrolit düzeylerinde bozukluklar görülebilir. Bu gibi durumlarda, uygulamaya hemen son verilmelidir. Total parenteral nutrisyon (tüm beslenmenin damar yoluyla yapılması durumu) için kullanılan beslenme sıvılarının aşırı hızlı uygulanması ölüme yol açabilir.

  Bazı ciddi vakalarda, doktorunuz böbreklerinizin aşırı yükselen bu maddeleri atabilmesine yardım için size geçici bir diyaliz uygulayabilir.

  Bu durumları önlemek için doktorunuz düzenli olarak sizin durumunuzu inceleyecek ve size bazı kan testleri yapacaktır.

  OLICLINOMEL N7-1000 E’den kullanmanız ger ekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OLICLINOMEL N7-1000E'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OLICLINOMEL N7-1000E ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA05682
  Satış Fiyatı 137.44 TL [ 4 May 2018 ]
  Önceki Satış Fiyatı 137.44 TL [ 27 Apr 2018 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699556692788
  Etkin Madde Amino Asit + Glükoz + Zeytinyağı Bazlı Lipid Solüsyonu
  ATC Kodu B05BA10
  Birim Miktar
  Birim Cinsi
  Ambalaj Miktarı 1000
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  OLICLINOMEL N7-1000E 1000 ml üç odalı torba Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  4 May 2018137.44 TL
  27 Apr 2018137.44 TL
  20 Apr 2018137.44 TL
  13 Apr 2018137.44 TL
  6 Apr 2018137.44 TL
  30 Mar 2018137.44 TL
  23 Mar 2018137.44 TL
  16 Mar 2018137.44 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları