Vitalis İlaçları › OFANS ODT 7.5 mg ağızda dağılan 28 tablet › Kullanma Talimatı

OFANS ODT 7.5 mg ağızda dağılan 28 tablet Kullanma Talimatı

Olanzapin }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Olanzapin Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 25 January  2013

OFANS ODT 7,5 mg ağızda dağılan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Olanzapin

Her ağızda dağılan tablet 7,5 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, düşük sübstitüe hidroksipropil selüloz (LHPCLH-11), sodyum siklamat, magnezyum stearat, levomento1.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OFANS ODT nedir ve ne için kullanılır?

2. OFANS ODT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OFANS ODT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OFANS ODT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OFANS ODT nedir ve ne için kullanılır?

OFANS ODT 28 ve 84 tabletlik blister strip ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. OFANS ODT sarı, yuvarlak, bir yüzünde ‘7,5’ yazan diğer yüzü düz olan tabletler şeklindedir.

OFANS ODT antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

OFANS ODT, gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.

OFANS ODT, coşkulu ve fazlasıyla enerjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbirini kovalayan fikirler öne sürerek çok hızlı konuşma ve bazen aşırı sinirlilik gibi semptomların eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca bu durumla birlikte olabilen duygudurum iniş (deprese) ve çıkışlarını engelleyen bir duygudurum dengeleyicidir.

OFANS ODT benzer durumların tedavisi için 13 -17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.


2.OFANS ODT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OFANS ODT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer, olanzapine veya OFANS ODT’nin içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Aleıjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.

 • Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.
 • OFANS ODT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer OFANS ODT verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.
 • Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, OFANS ODT’nin demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
 • Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Kalp hastalığı
 • Karaciğer veya böbrek hastalığı
 • Parkinson hastalığı
 • Sara hastalığı (epilepsi)
 • Prostat sorunları
 • Barsak tıkanması (paralitik ileus)
 • Kan hastalıkları
 • İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)
 • Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

  Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuklar

  OFANS ODT, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

  OFANS ODT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OFANS ODT ve alkolün birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, OFANS ODT ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danışmadan OFANS ODT’yi hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OFANS ODT az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  OFANS ODT’nin uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

  OFANS ODT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Laktoz uyarısı:

  Her bir ağızda dağılan tablet 56.78 mg laktoz içermemektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Sodyum uyarısı

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  OFANS ODT’yi kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçlan alınız.

  OFANS ODT’nin huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

  OFANS ODT dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.OFANS ODT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  OFANS ODT’yi her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

  Doktorunuz kaç tane OFANS ODT tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. OFANS ODT’nin günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe OFANS ODT kullanmayı bırakmayınız.

  13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5-5 mg’dir. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.

  OFANS ODT tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

  OFANS ODT tabletler kolayca kırılabildiğinden, tableti tutarken dikkatli olunuz. Tabletler kırılabileceğinden tabletleri ıslak elle tutmayınız.

  Tabletiniz ayrıca bir bardak su, portakal suyu, elma suyu, süt veya kahve içine atıp karıştırabilirsiniz. Bazı içecekler ile karıştırıldığında karışımın rengi değişebilir ve karışım bulanıklaşabilir. Karışımı doğrudan içiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  OFANS ODT ağız yoluyla alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  OFANS ODT 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer OFANS ODT’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OFANS ODT kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OFANS ODT kullanırsanız

  OFANS ODT’den kullanmanız ger ekenden'fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OFANS ODT'i kullanmayı unuttuysanız

  Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OFANS ODT ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece OFANS ODT almaya devam etmeniz önemlidir.

  OFANS ODT’yi aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

  En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri  Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı 516.47 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 516.47 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697929072236
Etkin Madde Olanzapin
ATC Kodu N05AH03
Birim Miktar 7.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Olanzapin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OFANS ODT 7.5 mg ağızda dağılan 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023516.47 TL
15 Sep 2023516.47 TL
8 Sep 2023516.47 TL
1 Sep 2023516.47 TL
29 Aug 2023516.47 TL
21 Aug 2023516.47 TL
14 Aug 2023516.47 TL
7 Aug 2023516.47 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları