Saba İlaçları › OCERAL %1 20 ml sprey {Saba} › Kullanma Talimatı

OCERAL %1 20 ml sprey {Saba} Kullanma Talimatı

Oksikonazol }

Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Oksikonazol Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

OCERAL % 1 deri spreyi Haricen uygulanır.

*

Etken Madde

1ml çözeltide, 10 mg oksinazole eşdeğer miktarda oksinazol nitrat içermektedir.

*

Yardımcı maddeler

Benzil alkol ve etano1.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OCERAL nedir ve ne için kullanılır?

2. OCERAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OCERAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OCERAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OCERAL nedir ve ne için kullanılır?

OChRA1. 111 i'lik vaporı/.alürlii plasiık şişe içerisinde berrak. hemen lıemen berrak bir

sı\ kİ it'. OCERAL oksikonazol etkin maddesi içermektedir. < iksıkona/o1. manlar hücrelerinin çevresini oluşturan /arın oluşumunda önemli elan eınosternl adı verilen maddenin seıııe/nıı engelleyerek etki göstermektedir. OCERAL, topikal antifungal bir İlaçtır. Derinizde mantar üremesini önler,

OCERAL mantar enfeksiyonlarının bulunduğu ekstrem itelere, vücut, başın saçlı kısımları ve dış genital organlara ve kıvrımlı cilt bölgelerine uygulanabilir.


2.OCERAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OCERAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

* OCERAL’ in etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (hipersensitivite) varsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OCERAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•()(.’! KAI., gözler, mukoza \ e vajina (kadın iireıııe organı ı ile temas etmemelidir.

* ()( 1 RAİ . doktor taralından öııerilmediği takdirde diğer topikal ilaçlar ile avın /amanda kullanılmamalıdır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi hır donemde dalıı oKa sızın ıçm geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OCERAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

OCERAL deriye uygulandığından yiyecek ve içecek etkisi yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OCERAL, hamilelikte ancak doktor gerekli gördüğü takdirde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Topikal uygulanan oksikonazol, anne sütüne geçer. Bu dönemde ilaç kullanıp kullanamayacağınıza risk/yarar ilişkisini değerlendirdikten sonra doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

OCERAL’in araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

OCERAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OCERAL deri spreyi etanol içermektedir. Ancak OCERAL’in topikal kullanımı için herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuz önermediği takdirde, diğer topikal ilaçları OCERAL ile aynı zamanda kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.OCERAL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

OCERAL’i daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

OCERAL’i mantar hastalığından etkilenen bölge ve çevresine günde 1 veya 2 defa uygulayınız. Hastalığın tekrarlamasını önlemek amacıyla, ayakta oluşan mantar tedavisinde 1 ay ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan mantar tedavisinde 2 hafta süreyle kullanmaya devam ediniz.

Uygulama yolu ve metodu

Genital bölgedeki (kadın üreme organının bulunduğu bölge) mantar tedavisine, olası alkol iritasyonunu (tahriş) önlemek amacıyla, ürünün önce krem formu ile başlanmalı ve çözelti ile devam edilmelidir. Sprey çözeltinin genital bölge uygulamalarında, uygulama yerinin ilaç püskürtüldükten sonra bir müddet açık tutularak sprey içeriğindeki alkolün uçmasının beklenmesi tavsiye edilir.

•Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

t_ vaşııı altındaki çocuklarda inanlar en teksir oııkırının nadir olarak görülmesi ne karşın, bu hastalık ların iedn\ isimle Ot 1 K M krem etki İi hır şekilde kullanılabilir.

Yaşlılarda kıı İlanımı: Ot. T RA I .'in yaşi ı larda o/el kul lamını yokiıır.

• Öze) kullanım durumları:

liöhrek/Karaeiğcr yetmezliği: t)(1- K Al din böbrek \ e karaciğer velme/lığı olan basialarda ö/el kullanımı yoktur.

Eğer OCERAL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OCERAL kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla OCERAL kullanırsanız

OCERAL'i kullanmayı unuttuysanız

OCERAL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OCERAL ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA05622
Satış Fiyatı 110.71 TL [ 29 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 110.71 TL [ 22 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699511510119
Etkin Madde Oksikonazol
ATC Kodu D01AC11
Birim Miktar 1
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 20
Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Oksikonazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OCERAL %1 20 ml sprey {Saba} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
29 Sep 2023110.71 TL
22 Sep 2023110.71 TL
15 Sep 2023110.71 TL
8 Sep 2023110.71 TL
1 Sep 2023110.71 TL
29 Aug 2023110.71 TL
21 Aug 2023110.71 TL
14 Aug 2023110.71 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları