Deva İlaçları › OADOR 50 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

OADOR 50 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Akarboz }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Akarboz Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 11 January  2013

OADOR 50 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablette 50 mg akarboz.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, kolloidal susuz silika, magnezyum stearat, mısır nişastası.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OADOR nedir ve ne için kullanılır?

2. OADOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OADOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OADOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OADOR nedir ve ne için kullanılır?

• OADOR tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 50 mg akarboz içerir.

• OADOR’un etkin maddesi olan akarboz, alfa glukosidaz inhibitörüdür. OADOR, şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini, ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir. Böylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile OADOR, yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışını azaltır.

• OADOR 30 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz renkli, yuvarlaktır ve bir yüzünde çentik bulunmaktadır.

• OADOR, şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.

• Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin 100-125 mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tanımlanır.


2.OADOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OADOR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• İlacm içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

• Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,

• Karaciğer sirozunuz varsa,

• Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. bağırsak tıkanıklıkları, büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

OADOR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.

• OADOR’un güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OADOR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

OADOR ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla karında rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OADOR hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OADOR emziren annelerde önerilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

OADOR kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir veri yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında OADOR’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,

• Kalp hastalıklarında kullamlan digoksin,

• Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,

• Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin.

• Bağırsaklarda emilimi arttırıcı ilaçlar,

• Sindirimi kolaylaştıran enzimler,

• Bir antibiyotik olan neomisin

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.OADOR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz tarafından başka    şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:

Başlangıç:    Günde    3 kez bir adet OADOR 50 mg tablet ya da

Günde    3 kez yarım OADOR 100 mg tablet

Doz daha sonra;    Günde    3 kez iki adet OADOR 50 mg tablet ya da

Günde 3 kez bir adet OADOR 100 mg tablet'e kadar çıkartılır.

Ortalama günlük doz 300 mg'dır (3x2 OADOR 50 mg tablet ya da 3x1 OADOR 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.

Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg'dır.

Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg'a kadar çıkılır.

Uygulama yolu ve metodu

OADOR ağız yoluyla alınır.

Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Çocuklarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

OADOR kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur. Doktorunuz OADOR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer OADOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OADOR kullanırsanız

OADOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OADOR şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda OADOR alındığında 4-6 saat süreyle şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

OADOR'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. ) ı i 0

OADOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

OADOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı 29.07 TL [ 30 Jan 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 29.07 TL [ 23 Jan 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525016010
Etkin Madde Akarboz
ATC Kodu A10BF01
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Akarboz
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OADOR 50 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
30 Jan 202329.07 TL
23 Jan 202329.07 TL
16 Jan 202329.07 TL
9 Jan 202329.07 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları