Novartis İlaçları › NYOLOL %0.1 5 ml oft.JEL › Kullanma Talimatı

NYOLOL %0.1 5 ml oft.JEL Kullanma Talimatı

Timolol Maleat }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

NYOLOL % 0,1 steril oftalmik jel Göze uygulanır.

Etken Madde

Bir gram jel, 1 mg timolol (1,37 mg timolol maleat şeklinde) içerir.

Yardımcı maddeler

Benzalkonyum klorür, karbomer (karbopol 974 P), lizin monohidrat, polivinil alkol, sodyum asetat.3H2O, sorbitol, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NYOLOL nedir ve ne için kullanılır?

2. NYOLOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NYOLOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NYOLOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NYOLOL nedir ve ne için kullanılır?

NYOLOL etkin madde olarak her bir gram jelde, 1 mg timolol (1,37 mg timolol maleat şeklinde) içerir.

NYOLOL hemen hemen renksiz, opak, kokusuz, gözle görünür tanecikli madde içermeyen jeldir ve 5 g jel içeren şişeler ile kullanıma sunulmaktadır.

NYOLOL göz içi basıncının artmasına karşı kullanılan ve beta-blokerler olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Yüksek göz tansiyonu ve göz içi basıncında artışta (kronik açık açılı glokom, afakik glokom, bazı sekonder glokomlu hastalarda) kullanılır.


2.NYOLOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NYOLOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Timolol veya NYOLOL'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

• Sizde ileri derecede kalp yetmezliği, kalp atım düzensizliği, atriyoventriküler blok, kalp atımının yavaşlaması, kardiyojenik şok varsa

• Prinzmetal anjina (göğüs ağrısı) denilen bir kalp rahatsızlığınız varsa,

• Düşük tansiyonunuz varsa

• Sizde bronşiyal astım veya hikayesi, uzun süreli tıkayıcı hava yolu hastalığı hikayesi KOAH), ciddi alerjik rinit (saman nezlesi) veya bronşlarda aşırı duyarlılık varsa

• Gözün saydam tabakası (kornea) ile ilgili hastalıklarınız varsa

• Şiddetli dolaşım bozukluğunuz (Raynaud hastalığı) varsa

• Sizde tedavi edilmemiş, böbrek üstü bezi tümörü (feokromasitoma) varsa

• Sizde hasta sinüs sendromu varsa

NYOLOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Sizde diyabetik ketoasidoz, düşük kan basıncı varsa

• Şiddetli kalp yetmezliği hikayeniz varsa

• Kanınızda tiroid hormonlarının aşırı yükselmesi riski varsa

• Alerji oluşturan maddelere karşı çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (anaflaksi) hikayeniz varsa

• Etkin bileşen olarak amiodaron içeren başka tıbbi ürünler kullanıyorsanız

• Kontakt lens kullanıyorsanız NYOLOL'u dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NYOLOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NYOLOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NYOLOL'u doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NYOLOL'u doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

NYOLOL geçici olarak görmede bulanıklığa neden olabilir. Bu gibi durumlarda araç ve makine kullanmayınız.

NYOLOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NYOLOL koruyucu olarak benzalkonyum klorür maddesini içerdiğinden gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

• Epinefrin alıyorsanız

• Beta bloker ilaçlar veya digitalis glikozitleri (kalp hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) alıyorsanız

• Reserpin gibi katekolamin tüketen ilaçlar veya kalsiyum kanal blokeri ilaçlar alıyorsanız

• Parasempatomimetik ilaçlar alıyorsanız

• Amilsülpirid alıyorsanız

• CYP2D6 inhibitörleri (örn., kinidin, SSRI'lar) kullanıyorsanız

• Meflokin kullanıyorsanız

• Klonidin (kalp, migren veya glokom gibi rahatsızlıklarda kullanılan bir ilaç) alıyorsanız

• Bazı anti aritmik ilaçlar (kalp hastalığı tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) alıyorsanız

• Şeker hastalığınız için ilaç alıyorsanız

• Cerrahi operasyon sırasında anestetik ilaç alacaksanız

• Simetidin (ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya hidralazin (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız

• Lidokain (anestetik) veya ilaçlı kontrast ürünleri alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

• NYOLOL ile birlikte başka göz ilaçları kullanıyorsanız iki ilaç uygulaması arasında en az 5 dakika bekleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.NYOLOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde etkilenen göz(ler)e günde bir damla NYOLOL uygulayınız. Doktorunuz düzenli olarak göz içi basıncınızı takip edecek ve ilacınızın dozunu düzenleyecektir.

Daha önce kullanmakta olduğunuz başka göz ilaçları varsa doktorunuz başlangıç dozunuzu değiştirebilir.

Uygulama yolu ve metodu

Uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız. Aşağıda belirtildiği şekilde gözünüze uygulayınız:

1. Başınızı arkaya doğru eğiniz; bir elinizle alt göz kapağınızı yavaşça aşağı çekerek gözünüz ile göz kapağınız arasında bir çukur oluşturunuz.

2. Diğer elinizle şişeyi baş aşağı, gözünüzün üstünde dik olarak tutunuz. Yavaşça sıkarak bir damla damlatınız. Damlalığın ucunu eliniz veya gözünüze değdirmemeye dikkat ediniz.

3. Damlattıktan sonra gözünüzün iç ucuna parmak ucunuz ile 1-2 dakika bastırınız. Bu, ilacın gözyaşı kanallarından buruna akmasını önler.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

NYOLOL böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır.

Eğer NYOLOL'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NYOLOL kullanırsanız

NYOLOL'den yanlışlıkla çok fazla damlatır ya da ambalajın içeriğini yutarsanız; baş dönmesi ya da solunum güçlüğü meydana gelebilir veya kalp hızınızın yavaşladığını hissedebilirsiniz. Hemen doktorunuzla temas kurunuz.

NYOLOL'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NYOLOL'i kullanmayı unuttuysanız

NYOLOL'un bir dozunu uygulamayı unuttuysanız mümkün olan en kısa sürede kullanınız. Ama neredeyse bir sonraki dozunuzun zamanı geldiyse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve normal doz uygulama düzeninize geri dönünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

NYOLOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan NYOLOL kullanmayı bırakmayınız, istenilen sonucu alamazsınız.

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699504440102
Etkin Madde Timolol Maleat
ATC Kodu S01ED01
Birim Miktar 0.1
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 5
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NYOLOL %0.1 5 ml oft.JEL Barkodu