Berko İlaçları › NURSE BABY 50 mg/5 ml oral çözelti › Kullanma Talimatı

NURSE BABY 50 mg/5 ml oral çözelti Kullanma Talimatı

Sodyum Bikarbonat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Antiasit İlaçlar (mide asidi ilaçları) Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 3 April  2020

NURSE BABY 50 mg/5 ml oral çözelti Steril

Ağız yolu ile kullanılır.

Etken Madde

Her 5 mililitre çözelti 50 mg sodyum bikarbonat içerir.

Yardımcı maddeler

Maltodekstirin, kimyon yağı, dereotu yağı, sukroz, polioksil 40 hidrojene hint yağı (PEG 40) ve deiyonize su içerir.

Bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de NURSE BABY’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

•    Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NURSE BABY nedir ve ne için kullanılır?

2. NURSE BABY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NURSE BABY nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NURSE BABY’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NURSE BABY nedir ve ne için kullanılır?

 • NURSE BABY, polipropilen (PP) piston (plunger) ve düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) tıpadan (plug) oluşan, lineer düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) rezervuar kapak sistemi ile kapatılmış amber renkli polietilen tereftalat (PET) şişede (10 mİ x 10 şişe) ve 1 adet 5 ml’lik pipet ile birlikte pazarlanmakta olan, her 5 mililitresinde 50 mg sodyum bikarbonat içeren ağız yolu ile kullanılan bir çözeltidir.
 • Bebeklerde mide gazı, gaz sancısı (infantil kolik) ve gaz şikayeti ile ilişkili tüm ağrılarda belirtilere yönelik (semptomatik) iyileşme sağlamada kullanılır.
 • NURSE BABY steril, berrak, renksiz-sarımsı çözeltidir.

 • 2.NURSE BABY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NURSE BABY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • 1 aylıktan küçük bebeklerde ya da 1 yaşın üstündeki çocuklarda
 • Bebeğinizin NURSE BABY’nin içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjisi varsa (aşırı duyarlı ise)
 • Çocuğunuzun böbrek üstü bezlerinin aşırı hormon üretmesi durumunda
 • Çocuğunuzun yeterli mide asidi üretimi yoksa
 • Doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı dayanıksızlığı olduğu söylenmişse (sukroz içermektedir)
 • Çocuğunuzda yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği ya da ödem (su toplamasına bağlı şişkinlik) bulunuyorsa
 • Kandaki kalsiyum düzeyi aşırı derecede düşükse
 • Aşırı düzeyde alkali gıdanın alınması veya idrardan asit kaybı varsa ya da sürekli kusma varsa (metabolik alkaloz ya da respiratuar alkaloz)
 • Böbrek ya da karaciğer yetmezliği varsa
 • NURSE BABY’i kullanmayınız.

  NURSE BABY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Vücutta sıvı tutulması varsa dikkatli kullanınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NURSE BABY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NURSE BABY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NURSE BABY’nin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli bilgi mevcut değildir.

  NURSE BABY gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NURSE BABY’nin emzirme döneminde kullanımına ilişkin yeterli bilgi mevcut değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

  NURSE BABY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Polioksil 40 hidrojene hint yağı (PEG 40) içerdiğinden mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

  NURSE BABY sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bebeğinizin bazı şekerlere karşı dayanıksızlığı olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  NURSE BABY’nin etkin maddesi sodyum bikarbonatın bazı ilaçlarla etkileştiği bilinmektedir.

  Örn. zayıflama tedavisinde kullanılan anoreksiyan ilaçlar; ruh ve sinir hastalıkları tedavisinde kullanılan benzodiazepin, barbitürat, lityum türü ilaçlar; kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılan flekainit, bir çeşit mantar ilacı olan ketokonazol, romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan salisilatlar, tolmetin; bir çeşit antibiyotik olan tetrasiklinler, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre türü ilaçlar, kalp ve astım gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan adrenalin benzeri sempatomimetik ilaçlar.


  3.NURSE BABY nasıl kullanılır ?

  Yaş

  Doz

  Uygulama sıklığı

  1 ila 6 ay arası bebeklerde

  5 mİ

  İhtiyaç halinde her beslenme öncesi ya da sonrasında Günde en fazla 6 kez

  6 ila 12 ay arası bebeklerde

  10 mİ

  İhtiyaç halinde her beslenme öncesi ya da sonrasında Günde en fazla 6 kez

  Uygulama yolu ve metodu

  NURSE BABY besinlerle birlikte kullanılabilir.

  Ağız yolu ile kullanılır. Besinlere ya da biberona karıştırarak vermeyiniz.

  Günde 6 dozu geçmeyiniz.

  Kullanıma hazır hale getirmek için aşağıdaki talimatları izleyiniz:

  NURSE BABY rezervuar kapak sistemi ile kapatılmıştır. Kapak içinde sodyum bikarbonat içeren piston bulunmaktadır. Pistonun ucu tıpa ile kapalıdır.

  Şekil 1. Kapağı emniyet halkası kırılana kadar Şekil l’deki gibi çeviriniz. Kapağın içindeki sodyum bikarbonat içeren piston, otomatik olarak tıpayı delerek sodyum bikarbonatın flakondaki sıvıya karışmasını sağlayacaktır.

  Şekil 2. Şişeyi içerisinde partikül (parçacık) kalmayana kadar kuvvetlice çalkalayınız.

  Şekil 3. Kapağı açınız.

  Şekil 4. Pipetle uygun dozdaki çözeltiyi kullanınız ve kapağı tekrar kapatınız.

  Kullanıma hazır hale getirilmiş çözeltiyi 24 saat içinde kullanınız, kullanılmayan kısmı atınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  1 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği durumlarında doz ayarlaması gerekir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği durumlarında doz ayarlaması gerekir. Vücutta sıvı tutulumu veya karın zarı boşluğunda sıvı toplanması varsa, vücuda giren sodyum miktarı göz önünde bulundurulmalıdır.

  Eğer NURSE BABY’nirı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NURSE BABY kullanırsanız

  NURSE BABY’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı dozda kullanılması durumunda su kaybına bağlı olarak kandaki sodyum seviyesi (plazma sodyum konsantrasyonu) yükselir (hipernatremi). Belirtileri; uyuşukluk ve aşırı duyarlılık, ateş, hızlı soluma, derin ve sık nefes alma görülebilir. Daha ciddi akut aşırı sodyum yüklenmesi olan kişilerde su kaybı, şiddetli ve ani kasılma (spazm) gelişebilir.

  Tedavisi, gelişen su kaybı iyileştirilir ve plazma sodyum konsantrasyonu yavaş yavaş azaltılır. Eğer varsa, alkaloz (kandaki asit oranının azalması durumu) genellikle hipernatremi tedavisine yanıt verir. Tüm olgularda elektrolitler, dolaşım ve merkezi sinir sisteminin yakın takibi gerekmektedir.

  NURSE BABY'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unutulan dozu hatırlar hatırlamaz kullanınız.

  NURSE BABY ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 49.37 TL [ 3 Apr 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 49.37 TL [ 27 Mar 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699591650347
Etkin Madde Sodyum Bikarbonat
ATC Kodu A02AH
Birim Miktar 50/5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Antiasit İlaçlar (mide asidi ilaçları)
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NURSE BABY 50 mg/5 ml oral çözelti Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
3 Apr 202049.37 TL
27 Mar 202049.37 TL
23 Mar 202049.37 TL
18 Mar 202049.37 TL
13 Mar 202049.37 TL
6 Mar 202049.37 TL
28 Feb 202049.37 TL
21 Feb 202049.37 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları