Ucb Pharma İlaçları › NOOTROPIL 1200 mg 40 film tablet › Kullanma Talimatı

NOOTROPIL 1200 mg 40 film tablet Kullanma Talimatı

Pirasetam }

Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Pirasetam UCB Pharma A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

NOOTROPİL 1200 mg film tablet

Ağızdan alınır.

NOOTROPİL 1200 mg FİLM TABLET

•

Etken Madde

Her bir film kaplı tablette 1200 mg pirasetam

•

Yardımcı maddeler

Makrogol 6000 (toz), kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, kroskarmeloz sodyum, Opadry OY-3445 turuncu[HPMC 2910 5 cP (E464), titanyum dioksit (E 171), Sunset sansı FCF alüminyum lakı (El 10), Makrogol 400] ve Opadry O Y-S-29019 şeffaf(HPMC 2910 50 cP, Makrogol 6000)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NOOTROPIL nedir ve ne için kullanılır?

2. NOOTROPIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NOOTROPIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NOOTROPIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NOOTROPIL nedir ve ne için kullanılır?

NOOTROPİL, turuncu renkli, oblong, çentikli, N/N olarak işaretli film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 40 tablet bulunur.

NOOTROPİL, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştıncı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.

Erişkinlerde

- Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromlann belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi,

- Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-benzeri") kas kasılmaları) tedavisi (tek başma veya diğer ilaçlarla birlikte),

- Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.

Çocuklarda

-    8    yaş    ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi

(okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.


2.NOOTROPIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NOOTROPIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- NOOTROPİL’in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,

-    Beyin kanamanız varsa,

-    Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,

-    Huntington Koresi hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

NOOTROPİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

 • Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta    yatan

  bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız,    beyin

 • kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen    ilaçlar

  kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz,

  -    Böbrek yetmezliğiniz varsa NOOTROPİL’i dikkatle kullanınız.

  - Yaşlıysanız ve uzun süredir NOOTROPİL kullamyorsamz böbrek işleviniz doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.

  - NOOTROPİL’i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.

  Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  NOOTROPIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NOOTROPİL’i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  •    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber

  veriniz.

 • NOOTROPİL'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafından gerekli görülmedikçe NOOTROPİL hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.
 • Bu ilacı kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız.

•    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

•    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    NOOTROPİL anne sütüne geçtiği için, NOOTROPİL'i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.

Araç ve makina kullanımı

NOOTROPİL baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

NOOTROPİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NOOTROPİL 1200 mg Film Tablet’in içeriğinde Sunset Sarısı FCF (El 10) bulunur. Bu yardımcı madde aleıjik reaksiyonlara neden olabilir, dikkatli olunuz.

Aynca NOOTROPİL 1200 mg Film Tablet sodyum içerdiğinden, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar dikkatli olmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

NOOTROPİL bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile eş zamanlı kullanıldığında, konfüzyon (zihin karışıklığı), irritabilite (uyanya aşm tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.

Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçlann etkilerini artırabilir.

Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.

4 hafta boyunca günlük 20g'lık dozda alman pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alman antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.

Eşzamanlı alkol kullanımı, pirasetam serum düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan alman 1.6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, NOOTROPİL ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NOOTROPİL nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

NOOTROPİL’i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız.

Kaç tablet kullanılacağı ve ne zaman alınacağı ile ilgili bilgiler

Yetişkinler:

- Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromlann belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi:

Günlük önerilen doz; 2.4g (2 tablet) - 4.8g’a (4 tablet) kadardır.

Gün içerisinde 2 tableti sabah, akşam l’er tablet veya 4 tableti sabah, akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

- Baş dönmesi ve ilişkili denge bozukluklan (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik

hissi hariç) tedavisi:

Günlük önerilen doz; 2.4g (2 tablet) - 4.8g’a (4 tablet) kadardır.

Gün içerisinde 2 tableti sabah, akşam l’er tablet veya 4 tableti sabah, akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

- Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-benzeri") kas kasılmaları) tedavisi:

Normal başlangıç dozu 7.2 g (6 tablet)’dir.

Gün içerisinde, dozu 3’e bölerek sabah, öğlen, akşam 2’şer tablet şeklinde almanız

önerilir.

NOOTROPİL’ i almaya başladığınızda, doktorunuz günlük dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Çocuklar (8 yaş ve üzeri):

- Konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü)

tedavisi:

Günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g dir.

Gün içerisinde dozu 3’e bölerek sabah ve öğlen l’er adet Nootropil 1200mg Film Tablet, akşam 1 adet Nootropil 800mg Film Tablet şeklinde almanız önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

NOOTROPİL 1200 mg Film Tablet, ağızdan kullanım içindir ve yemek sırasında veya tok kamına alınabilir. Tabletleri bütün halinde bir bardak su ile yutunuz, çiğnemeyiniz veya kırmayınız.

• Değişik yaş gruplan:

Yaşlılarda kullanımı

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir.

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği varsa dozun ayarlanması önerilir Eğer NOOTROPİL ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NOOTROPIL kullanırsanız

NOOTROPİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NOOTROPIL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NOOTROPIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

NOOTROPİL ile tedavinin süresi, hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktomnuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu dumm hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. NOOTROPİL ile tedavinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

UCB Pharma A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11134
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699624090102
Etkin Madde Pirasetam
ATC Kodu N06BX03
Birim Miktar 1200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 40
Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Pirasetam
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NOOTROPIL 1200 mg 40 film tablet Barkodu