Generica İlaçları › NODIZIL 600mg/300 ml intravenoz infüzyon için çözelti içeren flakon › Kullanma Talimatı

NODIZIL 600mg/300 ml intravenoz infüzyon için çözelti içeren flakon Kullanma Talimatı

Linezolid }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Linezolid Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş | Güncelleme : 21 February  2020

NODİZİL 600 mg/300 ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir ml çözeltide 2 mg linezolid içerir.

Yardımcı maddeler

Dekstroz monohidrat, trisodyum sitrat dihidrat, sitrik asit anhidr ve enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NODIZIL nedir ve ne için kullanılır?

2. NODIZIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NODIZIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NODIZIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NODIZIL nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.NODIZIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NODIZIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Etkin madde içeriği linezolide veya yukarıda listelenen herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık).

• Monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlardan birini (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid) alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız. Bunlar depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa NODİZİL sizin için uygun olmayabilir. Doktorunuz genel durumunuzu ve tansiyonunuzu değerlendirmek için detaylı kontrol isteyebilir. Bazı durumlarda başka bir tedavisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verebilir.

Bu kategorilerin size uygulanıp uygulanmayacağına emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

• Tansiyonunuz yüksekse, bu durum için ilaç kullanıyorsanız veya kullanmıyorsanız,

• Aşın faaliyet gösteren tiroid tanısı konulduysa,

• Böbrek üstü bezinde tümör (feokromositom) veya hormon sistemlerindeki tümörden dolayı ishal, ciltte kızarıklık, hınltılı solunum gibi belirtiler (karsinoid sendrom) varsa,

• Manik depresyon, şizoafektif bozukluk, zihinsel karışıklık veya başka zihinsel problemleriniz varsa,

• Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

o Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçları veya burun tıkanıklığını gideren (dekonjestan) ilaçlar.

o    Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı    ilaçlar,

o    Trisiklik veya SSRI (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak    bilinen    amitriptilin,

sipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçları.

o    Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan    ilaçlar,

o Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

o Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobutamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar, o    Petidin gibi şiddetli ağrıyı azaltmak için kullanılan ilaçlar,

o    Buspiron gibi kaygı bozukluklarında (anksiyete) kullanılan ilaçlar.

NODIZIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

NODİZİL ile tedaviye başlamadan önce eğer,

• Kolay kanama ve morarma

• Kansızlık

• Enfeksiyona yatkınlık

• Daha önceden geçirilmiş kriz veya nöbet

• Özellikle diyaliz görüyorken böbrek ve karaciğer problemleri

• İshal

varsa doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz esnasında aşağıdaki durumların oluşması halinde hemen doktorunuza söyleyiniz.

• Bulanık görme, görüşte renk değişiklikleri, detayların görülmesinde zorluk, görme alanı bozukluğu gibi görüşünüz ile ilgili problemleriniz varsa.

• İshal, özellikle kanlı ishal olursanız tedavinizin kesilmesi gerekebilir. Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.

• Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NODIZIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• NODİZİL yemekten önce, yemek esnasında veya yemekten sonra alınabilinir.

NODIZIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• Yiyecek ve içeceklerden sonra zonklama ile baş ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda NODİZİL etkisi bilinmemektedir. Bu sebeple, hamilelik esnasında doktorunuz tavsiye etmediği sürece kullanmayınız. Hamile iseniz veya hamile kalmak istiyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

NODİZİL kendinizi sersemlemiş hissetmenize neden olabilir. Eğer kendinizi böyle hissederseniz, NODİZİL araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğinden kullanmayınız.

NODIZIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç diğer yardımcı maddeler yanında dektroz monohidrat (glukoz) ve trisodyum sitrat dihidrat içerir.

Bu ürün her dozunda 45,7 mg glukoza eşdeğer dekstroz monohidrat içerir. Bu, diabetes mellitus (şeker hastalığı) hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün her 1 mİ’sinde 0,4 mg sodyuma eşdeğer trisodyum sitrat dihidrat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

NODİZİL’in bazen belirli bazı ilaçlarla etkileşerek tansiyonda, vücut sıcaklığında veya kalp atım hızında değişiklik gibi yan etkilere neden olma riski vardır.

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçları hali hazırda kullanıyorsanız veya yakın dönemde kullandıysanız NODİZİL almayınız.

• Depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlar (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid).

Ayrıca, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviden önce ve tedavi esnasında doktorunuz genel sağlık durumunuzu ve tansiyonunuzu kontrol edip, size hala NODİZİL vermeye karar verebilir. Bazı durumlarda, başka bir tedavinin sizin için daha iyi olacağına karar verebilir.

• Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçları veya dekonjestan grubuna ait ilaçlar.

• Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar.

• Trisiklik veya SSRI (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak bilinen amitriptilin, sipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçları.

• Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

• Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

• Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobütamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar.

• Petidin gibi şiddetli ağrıyı azaltmak için kullanılan ilaçlar.

• Buspiron gibi kaygı bozukluklarında (anksiyete) kullanılan ilaçlar.

• Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.NODIZIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Bu ilaç doktor veya sağlık personeli tarafından damla damla (damar içine enjeksiyon ile) size verilecektir. Erişkinler (18 yaş ve üzeri) için doz günde iki kere 300 ml (600 mg linezolid) damardan damla damla 30 ila 120 dakikalık süre içerisinde direkt kana verilerek (damar içine) size uygulayacaktır.

Tedavi süresi genellikle 10 ila 14 günde tamamlanır, ancak 28 güne kadar da sürebilir. NODİZİL’in 28 günden daha fazla süren tedavisi için güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir. Tedavi sürenize doktorunuz karar verecektir.

NODİZİL alıyorken, doktorunuz kan sayımınızı izlemek için düzenli kan testleri yapacaktır.

28 günden daha uzun süre NODİZİL kullandıysanız doktorunuz görme gücünüzü izleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Damar içine damla damla uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

NODİZİL dozu çocuklarda yaş ve vücut ağırlığına göre doktorunuz tarafından belirlenir.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa veya diyaliz tedavisi görüyorsanız ilacın kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Karaciğer yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Karaciğer yetmezliğinizin şiddetine göre doktorunuz ilacın kullanılıp kullanılmayacağına karar verecektir.

Eğer NODİZİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var is'e doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NODIZIL kullanırsanız

NODIZİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Size verilen NODİZİL infüzyonun çok fazla olduğunu düşünüyorsanız beklemeden doktor veya hemşireye söyleyiniz.

NODIZIL'i kullanmayı unuttuysanız

NODİZİL infüzy onu doktor veya hemşire tarafından gözetim altında uygulanacağından, bir dozun atlanması pek muhtemel değildir. Ancak tedavinin bir dozunun atlandığım düşünüyorsanız beklemeden doktor veya hemşireye söyleyiniz.

NODIZIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bu ürünün kullanımı ile ilgili doktorunuza danışınız.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş
Geri Ödeme KoduA14296
Satış Fiyatı 121.7 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 108.65 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699293692553
Etkin Madde Linezolid
ATC Kodu J01XX08
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Linezolid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NODIZIL 600mg/300 ml intravenoz infüzyon için çözelti içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 2020121.70 TL
14 Feb 2020108.65 TL
7 Feb 2020108.65 TL
31 Jan 2020108.65 TL
24 Jan 2020108.65 TL
17 Jan 2020108.65 TL
10 Jan 2020108.65 TL
7 Jan 2020108.65 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları