Johnson & Johnson İlaçları › NIZORAL 200 mg 10 tablet › Kullanma Talimatı

NIZORAL 200 mg 10 tablet Kullanma Talimatı

Ketokanazol }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Ketokonazol Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

NIZORAL Tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Ketokonazo1.

Her bir NIZORAL Tablet, 200 miligram ketokonazol içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, laktoz, polividon, mikrokristalize selüloz, koloid anhidrid silika ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NIZORAL nedir ve ne için kullanılır?

2. NIZORAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NIZORAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NIZORAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NIZORAL nedir ve ne için kullanılır?

• NIZORAL Tablet, beyaz, yuvarlak, düz, eğimli kenarlı, çentikli ve bir yüzünde "JANSSEN" diğer yüzünde "K/200" baskısı olan tabletler şeklindedir.

NIZORAL Tablet, 10 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

• NIZORAL' in etkin maddesi olan ketokonazol, imidazol türevi sistemik antimikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Ketokonazol mantar hücresi duvarının yapısını bozarak, mantar hücresinin ölümüne yol açar.

Mantarlar, içinde yaşadığımız çevrede yaygın olarak bulunan mikroorganizmalardır. Vücut yüzeyine veya iç organlara yerleşerek çok değişik türlerde mantar enfeksiyonlarına yol açarlar. Oluşan enfeksiyon hastalığının belirtileri, bulunan bölgeye ya da organa göre değişebilmektedir.

Nizoral, cilt mantarı ve maya (örn. Candida) da dahil olmak üzere mantardan kaynaklanan

enfeksiyonların tedavisine yönelik bir ilaçtır.

Aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- enfekte olan bölgeye doğrudan ilaç uygulamak suretiyle tedavi edilemeyen cilt, saç ve mukoz membran enfeksiyonları;

- dirençli vajina enfeksiyonu;

- ağız, boğaz ve mide, bağırsak, diğer iç organlar veya aynı anda birkaç organdaki enfeksiyonlar.

Ketakonazolün merkezi sinir sistemine geçişi iyi olmadığından fungal menenjit tedavisinde oral ketokonazol kullanılmamalıdır.


2.NIZORAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NIZORAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Şu durumlarda Nizoral kullanmayın:

- herhangi bir karaciğer sorununuz varsa;

- ilaca aşırı duyarlı olduğunuzu biliyorsanız.

Ayrıca, Nizoral alırken şunları kullanmayın:

- terfenadin, astemizol ve mizolastin gibi belirli alerji ilaçları;

- sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç olan halofantrin;

- şiddetli ağrı ya da bağımlılığın yönetiminde kullanılan bir ilaç olan levasetilmetadol

(levometadil);

- birtakım sindirim sorunlarında kullanılan bir ilaç olan sisaprid;

- azalan mide hareketi ile ya da mide asidinin yemek borusuna geri akışı ile bağlantılı bulantı, kusma ve rahatsızlıklarda kullanılan bir ilaç olan domperidon;

- kolesterolü düşüren, simvastatin ve lovastatin gibi bazı ilaçlar;

- bazı uyku hapları, midazolam ve triazolam;

- psikotik bozukluklar için kullanılan ilaçlar, pimozid ya da sertindol;

- düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan kinidin, dizopramid ve dofetilid gibi bazı ilaçlar;

- anjin (ezici göğüs ağrısı) ve yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bepridil, epleronon ve nizoldipin gibi bazı ilaçlar;

- ergotamin, dihidroergotamin, ergometrin (ergonovin), metilergometrin (metilergonovin) gibi kanamayı kontrol etmek ve doğumdan sonra uterus kontraksiyonunu sürdürmek için kullanılan, ergot alkaloitleri olarak adlandırılan ilaçlar;

- bir anti-kanser ilacı olan irinotekan;

- genellikle organ naklinden sonra verilen everolimus.

NIZORAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- İştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, gözlerin ve/veya cildin sarı renk alması, karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtiler ortaya çıkarsa, ilacı almayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bunlar bir karaciğer iltihabının (hepatit) belirtileri olabilir.

Ketokonazol karaciğer üzerinde zehirli etkisi olabilen bir maddedir. Karaciğer fonksiyonları, tedavi öncesinde incelenmeli, ayrıca tedavi sırasında sık ve düzenli aralıklarla izlenmelidir. Çok nadir vakalarda ağızdan ketokonazol kullanımına bağlı ölümcül seyreden veya karaciğer nakli gerektiren ciddi karaciğer zehirlenmesi meydana gelmiştir. Bu hastaların bir kısmında, karaciğer hastalığı için belirgin risk faktörü bulunmamaktadır. Vakalar, bazıları ilk hafta olmak üzere tedavinin ilk ayında bildirilmiştir.

- Mide şikayetleriniz için antasit ilaçlar alıyorsanız, bunları NIZORAL' i aldıktan 2 saat sonra alınız. Çünkü bu ilaçlar ketokonazolün emilimini azaltırlar.

- Mide şikayetleriniz için asit salınımını baskılayan (H2 antagonistleri, proton pompa inhibitörleri gibi) ilaçlar alıyorsanız, NIZORAL' i asit arttırıcı içecekler (kola, gazoz vb.) ile alınız. Çünkü bu ilaçlar ketokonazolün emilimini azaltırlar.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Böbrek üstü bezlerinde yetmezliği olan veya bu bezin işlevleri sınırlı olan hastalarda, uzun süre stres altında olan hastalarda (büyük operasyon geçiren, yoğun bakımda olan hastalar, vb.) böbrek üstü bezi fonksiyonları izlenmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NIZORAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NIZORAL yemekle birlikte, bir miktar sıvı ile yutulmalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çok zorunlu durumların dışında, hamilelikte NIZORAL kullanılmasından kaçınılmalıdır. Eğer hamile iseniz, doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve NIZORAL kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğini emziren annelerde NIZORAL kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

NIZORAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NIZORAL Tablet laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Nizoral'ın vücudunuz tarafından düzgün şekilde absorbe edilmesini sağlamak için yeterince mide asidi olmalıdır. Bu nedenle, Nizoral'den sonra en az 2 saat boyunca mide asidini nötralize eden ilaçlar alınmamalıdır. Aynı nedenle, mide asidi üretimini durduran ilaçlar alıyorsanız, Nizoral'i kola ihtiva eden bir içecekle birlikte almalısınız. - O anda kullandığınız ilaçları doktorunuza ya da eczacınıza söylemeyi ihmal etmeyin. Özellikle bazı ilaçlar aynı dönemde alınmamalıdır ve diğer ilaçlar için adaptasyon yapılmalıdır.

Nizoral alırken kesinlikle almamanız gereken ilaçlara örnekler:

- terfenadin, astemizol ve mizolastin gibi belirli alerji ilaçları;

- sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç olan halofantrin;

- şiddetli ağrı ya da bağımlılığın yönetiminde kullanılan bir ilaç olan levasetilmetadol (levometadil);

- birtakım sindirim sorunlarında kullanılan bir ilaç olan sisaprid;

- azalan mide hareketi ile ya da mide asidinin yemek borusuna geri akışı ile bağlantılı bulantı, kusma ve rahatsızlıklarda kullanılan bir ilaç olan domperidon;

- kolesterolü düşüren, simvastatin ve lovastatin gibi bazı ilaçlar;

- bazı uyku hapları, midazolam ve triazolam;

- psikotik bozukluklar için kullanılan ilaçlar, pimozid ya da sertindol;

- düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan kinidin, disopiramid ve dofetilid gibi bazı ilaçlar;

- anjin (ezici göğüs ağrısı) veya yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bepridil, epleronon ve nisoldipin gibi bazı ilaçlar;

- ergotamin, dihidroergotamin, ergometrin (ergonovin), metilergometrin (metilergonovin) gibi kanamayı kontrol etmek ve doğumdan sonra uterus kontraksiyonunu sürdürmek için kullanılan, ergot alkaloitleri olarak adlandırılan ilaçlar;

- bir anti-kanser ilacı olan irinotekan;

- genellikle organ naklinden sonra verilen everolimus.

Diğer ilaçlarla kombinasyon için Nizoral ya da diğer ilaçta doz değişikliği yapılması gerekebilir. Örneğin:

- tüberküloz (örn. rifampisin, rifabutin ve izoniazid) ve epilepsi (örn. karbamazepin ve fenitoin) tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar;

- kalp ve kan damarlarına etki eden bazı ürünler (digoksin ve kalsiyum kanalı blokeri verapamil);

- kanın pıhtılaşmasını yavaşlatan ilaçlar;

- metilprednizolon, budesonid, flutikazon ve deksametazon, vücuttaki iltihap, astım ve alerjiler için enjeksiyon ya da inhalasyon yoluyla veya ağızdan alınan ilaçlar;

- genellikle organ naklinden sonra verilen siklosporin, takrolimus ve rapamisin (= sirolimus);

- bazı HIV proteaz inhibitörleri;

- bir HIV nükleosit olmayan ters transkriptaz inhibitörü olan nevirapin;

- bulusfan, dosetaksel, erlotinib ve imatinib gibi kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar;

- anksiyete için ya da uyumanıza yardımcı olmak için (sakinleştirici) kullanılan buspiron, alprazolam ve brotizolam gibi bazı ilaçlar;

- erektil bozukluk için sildenafil;

- belirli bir pnömoni türünün tedavisinde kullanılan trimetreksat;

- alerji için kullanılan ebastin;

- kolesterolü düşürmek için kullanılan atorvastatin;

- depresyon tedavisinde kullanılan reboksetin;

- fentanil ve alfentanil gibi bazı ağrı kesiciler;

- dolaşıma yardımcı olmakta kullanılan silostazol;

- migren baş ağrılarında kullanılan eletriptan;

- diyabette kullanılan repaglinid;

- çok sık idrara çıkma ihtiyacını kontrol etmeye yardımcı olmakta kullanılan tolterodin ve

solifenasin;

- psikiyatrik bozuklarda kullanılan ketiapin.

Çok nadir vakalar şeklinde, alkolle birlikte kullanıldığında, yüz ve boyunda kızarma, döküntü, vücutta sıvı toplanması, bulantı ve baş ağrısı ile karakterize olan disülfiram benzeri reaksiyon görüldüğü bildirilmiştir. Bu nedenle NİZORAL tedavisi sırasında alkol almamanız tavsiye edilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.NIZORAL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

NIZORAL' i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Erişkinler

Yemekle birlikte günde bir kez 1 tablet (=200 mg). Bu dozla yeterli yanıt alınamazsa doz günde bir kez alınan 2 tablete (=400 mg) çıkarılabilir.

Vajinal kandidozlu erişkinler: Yemekle birlikte günde bir kez 2 tablet (=400 mg). Çocuklar

- 15-30 kilo arası çocuklarda : Yemeklerle birlikte günde bir kez alınan yarım tablet (=100 mg)

- 30 kilo üzeri çocuklar için : Erişkinler ile aynı doz.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler yemekle birlikte, bir miktar sıvı ile yutulmalıdır. Uygulama süresi:

Doktorunuz başka türlü önermediği takdirde, ilacınızı aşağıda hastalıklara göre verilen sürelerde kullanmalısınız:

- Vajinal kandidoz: 5 gün

- Dermatofitlerin neden olduğu deri enfeksiyonları: Yaklaşık 4 hafta

- Pityriasis versicolor: 10 gün

- Kandidaların neden olduğu ağız ve deri enfeksiyonları: 2-3 hafta

- Saç enfeksiyonları: 1-2 ay

- Parakoksidiyoidomikoz, histoplasmoz, koksidiyoidomikoz: Genel tedavi süresi 6 aydır.

Bütün bu hastalıklarda tedavi, klinik göstergeler ya da laboratuar testleri mantar enfeksiyonunun düzeldiğini gösterinceye kadar kesintisiz sürdürülmelidir. Yetersiz bir tedavi dönemi aktif enfeksiyonun tekrarlamasına yol açabilir. Ancak iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, gözlerin ve/veya cildin sarı renk alması, karın ağrısı ya da koyu renkli idrar gibi karaciğer iltihabı belirtileri ortaya çıkarsa, tedaviye daha fazla devam etmeyip, derhal doktorunuza başvurunuz. Böyle bir durumda doktorunuz karaciğer fonksiyonlarını gösteren bazı kan testleri yaptıracaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Eğer NIZORAL' in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NIZORAL kullanırsanız

NIZORAL' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuzun reçete ettiği dozun takip edilmesi önem taşımaktadır. Eğer yanlışlıkla daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

NIZORAL'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer tabletinizi aynı gün almaz iseniz, bir sonraki gün normal dozunuzu alınız. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699593011108
Etkin Madde Ketokanazol
ATC Kodu J02AB02
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Ketokonazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NIZORAL 200 mg 10 tablet Barkodu