Novartis İlaçları › NITRODERM TTS 5 5 flaster › Kullanma Talimatı

NITRODERM TTS 5 5 flaster Kullanma Talimatı

Nitrogliserin }

Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > Gliseril Trinitrat Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

NITRODERM TTS 5

Deri üzerine yapıştırılarak kullanılır.

Etken Madde

Her bir 10 cm ciltten geçişli bant 25 mg nitrogliserin içerir.

Yardımcı maddeler

Silikon yağı 360, aerosil 200, etilenvinilasetat kopolimeri, medikal yapıştırıcı CH 15, polietilen tereftalat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NITRODERM TTS nedir ve ne için kullanılır?

2. NITRODERM TTS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NITRODERM TTS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NITRODERM TTS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NITRODERM TTS nedir ve ne için kullanılır?

NİTRODERM TTS, her bir 10 cm deriden geçişli bant 25 mg nitrogliserin içerir.

Ürün adında kullanılan rakam (TTS 5), sistemden 24 saat içerisinde salıverilen nitrogliserinin gerçek miktarını (mg olarak) göstermektedir.

NİTRODERM TTS; 5 ve 30 saşe içeren kutularda takdim edilmektedir.

NİTRODERM TTS kan damarlarını genişleten, nitratlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaç kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina) ataklarını önlemek ya da sıklıklarını azaltmak için kullanılır. NİTRODERM TTS kan damarlarını genişletmek ve böylelikle de kalbin fonksiyonlarını yerine getirmesini kolaylaştırmak suretiyle etkili olur. Ayrıca, doktorunuzun kararına bağlı olarak diğer durumlar için de kullanılabilir.


2.NITRODERM TTS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NITRODERM TTS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Nitrogliserine ya da NİTRODERM TTS’nin içerdiği yardımcı maddelere veya nitratlara ya da nitritlere karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Akciğer damarlarındaki yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan riosiguat içeren ilacı kullanıyorsanız,
 • Şok durumlarında olduğu gibi, çok düşük bir kan basıncı ile birlikte kan dolaşımınızda bozulma varsa,
 • Artmış bir kafatası içi basıncına (doktorunuzun bileceği ve size bildireceği bir durum) bağlı olarak baş ağrınız, kusma veya nöbetleriniz varsa,
 • Kalp kapakçığı hastalığınız ya da iltihaplı kalp hastalığınız varsa,
 • Erkeklerde sertleşme bozukluğu tedavisi için, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan gruba dahil bir ilaç [örneğin, tadalafıl, vardenafıl veya sildenafıl içeren] kullanıyorsanız,
 • Kan basıncınız çok düşmüşse (90 mmHg’nm altı),
 • Kan hacminiz çok azalmışsa.
 • Bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, NİTRODERM TTS kullanmadan önce bunu doktorunuza bildiriniz.

  Şiddetli su kaybı veya kan kaybı dolayısıyla hastaneye yatırılmanız halinde doktorunuza NİTRODERM TTS kullandığınızı söyleyiniz.

  NITRODERM TTS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Aneminiz (kansızlığınız) varsa,
 • Bir akciğer hastalığınız varsa,
 • Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina) dışında bir kalp hastalığınız ya da kan damarı bozukluğunuz varsa,
 • Yakın bir zamanda kalp krizi, inme geçirdiyseniz ya da başınızdan yaralandıysamz.
 • Herhangi bir cerrahi müdahaleden, hastane kabulünden, acil servise başvurudan ya da görüntüleme işleminden önce, ilgili doktor ve hemşirelere üzerinizde alüminyum bir tabaka içeren NİTRODERM TTS flaster olduğunu söyleyiniz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NITRODERM TTS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kan basıncınızı normalden daha fazla düşürebileceğinden, NİTRODERM TTS kullandığınız süre boyunca alkol almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NİTRODERM TTS’nin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin az miktarda deneyim mevcuttur. Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz hamilelik döneminde NİTRODERM TTS kullanmanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Nitrogliserinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Emzirmeye ya da ilaç tedavisine ara verme ya da devam etme kararını doktorunuz verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  NİTRODERM TTS özellikle tedavinin başlangıcına baş dönmesi ve ortostatik hipotansiyona (yatar veya oturur durumdan ayağa kalkma halinde baş dönmesine) yol açabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullanırken ya da tetikte olmanız gereken diğer aktivitelerde bulunurken dikkatli olunuz.

  NITRODERM TTS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NİTRODERM TTS’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda, ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuzun bunu bilmesi özellikle önemlidir:

 • Yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlar,
 • Diğer nitratlar ya da hidralazin gibi kan damarlarını genişleten ilaçlar,
 • Depresyon ya da duygu-durum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
 • Zihinsel hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (majör trankilizanlar),
 • Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar (dihidroergotamin),
 • Erkeklerde sertleşme bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (Sildenafıl de dahil olmak üzere, fosfodiesteraz tip 5 olarak adlandırılan bir enzimin inhibitörleri),
 • Asetil salisilik asit ve benzeri iltihap tedavisinde kullanılan “steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlar” (NSAİİTer) isimli bir ilaç grubuna dahil ilaçlar,
 • İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar.
 • NİTRODERM TTS’in akciğer damarlarındaki yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan riosiguat içeren ilaç ile birlikte kullanılmaması gerekir.


  3.NITRODERM TTS nasıl kullanılır ?

 • Ne tür bir flaster kullanmanız gerektiğine ve ihtiyaçlarınıza göre kaç tane flaster uygulamanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir (NİTRODERM TTS 5 ya da 10).
 • Doktorunuz size flasterinizi ne zaman ve ne sıklıkta değiştireceğinizi de söyleyecektir. Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice uygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Genelde, tedaviye en küçük flaster boyutu (NİTRODERM TTS 5) ile başlanır ve doz kademeli olarak artırılır.
 • Çoğu hastada, bir adet NİTRODERM TTS 10 flaster yeterlidir.
 • Bir kerede iki adet NİTRODERM TTS 10 flasterden fazla kullanmayınız.
 • Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.
 • Normal olarak, genellikle sabahlan günde bir kere yeni bir flaster takmaksınız.
 • Doktorunuz size her 24 saatte bir, genellikle geceleri olmak üzere, flasteri 8-12 saat boyunca takmamanızı söyleyebilir, (flastersiz dönem olarak isimlendirilir).
 • Eğer ilacınızın etkili olmadığını düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

  Flasteri nereye uygulamalısınız ?

  Gövdenizde ya da üst kolunuzdaki deride herhangi bir alan seçiniz. Seçtiğiniz bölgedeki deride iltihap, çatlak ya da tahriş olmamalıdır. Flasterin yapışmasına yardımcı olmak için, deri temiz, tüysüz, kuru olmalı ve üzerinde herhangi bir losyon, yağ ya da toz olmamalıdır. Flasteri her gün farklı bir deri bölgesine uygulayınız. Aynı alana uygulama yapmadan önce birkaç gün bekleyiniz.

  Tek dozluk paketlerin açdması

  Her bir NİTRODERM TTS flaster ayrı bir zarfta ambalajlanmıştır. Yapışkan yüzey beyaz plastik bir koruyucu destekle kaplıdır.

  Paketleri işaretli yerlerinden yırtarak açınız. Flasteri zarftan çıkarınız. Şerit yukarı doğru ve beyaz koruyucu destek size doğru olacak şekilde flasteri dikkatlice zarfın içinden çıkarınız.

  Desteğin çıkarılması

  Şeridi başparmağınızla sıkıca öne doğru kıvırınız. Şeritten başlayarak beyaz koruyucu desteği sıyırınız. Flasterin yapışkan yüzeyine dokunmayınız.

  Not: Dolgu soyulduğunda şeffaf ilaç yapıştırıcısından ve şeffaf salım membranından beyaz etkin madde görülebilir. Ayrıca hava kabarcıkları da görülebilir; bunlar üretim prosesinden kaynaklanmakta olup, ürünün kalitesi üzerinde bir etkiye sahip değildir.

  Flasterin uygulanması

  Flasterin yapışkan tarafını avuç içinizle seçtiğiniz deri bölgesine (örneğin; gövdenizde ya da üst kolunuzda) sıkıca bastırınız. Flasteri yaklaşık 10-20 saniye burada tutunuz. Flasterin, özellikle kenarlarının iyice yapıştığından emin olunuz. Derinize yapıştıktan sonra, flasteri çekerek test etmeyiniz.

  Flaster ne zaman ve nasıl çıkarılmalıdır ?

  Flasteri, doktorunuzun belirttiği süre boyunca derinizde bırakınız. Flasteri çıkarmak için derinizden sıyırınız ve çıkardıktan sonra yapışkan taraflarını birbirine bastırarak flasteri ikiye kıvırınız. Flasteri hiçbir zaman kesmeyiniz ya da yırtmayınız. Çocukların erişemeyeceği bir yerde olmasını temin ederek, eski flasteri atınız. Deride kalan yapışkan alkolle çıkarılabilir. Derinizin farklı bir bölgesine yeni bir flaster yapıştırınız.

  Flasterin ıslanması bir sorun teşkil eder mi?

  Hayır. Eğer doğru şekilde uygulanmışsa, banyo yapmak, yüzmek, duş almak ya da egzersiz yapmak normalde flasteri etkilemeyecektir.

  Flaster yerinden çıkarsa ne yapmalısınız ?

  Flasterin yerinden çıkması olası değildir, fakat çıktığı takdirde, bu flasteri çıkarınız ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir flaster takınız. Bir sonraki flasteri normal zamanında uygulayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlik çağında kullanım:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım (65 yaş ve üzeri):

  Nitroderm TTS’nin yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımına dair spesifik bir bilgi mevcut değildir. Doktorunuz size bu konuda önerilerde bulunacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz size NİTRODERM TTS’yi nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

  Eğer NİTRODERM TTS ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NITRODERM TTS kullanırsanız

  NİTRODERM TTS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla flaster kullandıysanız, derhal doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir.

  NITRODERM TTS'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir NİTRODERM TTS’yi doğru zamanda değiştirmeyi unutursanız, endişelenmeyiniz. Hatırladığınızda hemen değiştiriniz ve reçete edilmiş flastersiz dönemi aklınızda bulundurun. Bir sonraki flasteri doğru zamanda uygulayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NITRODERM TTS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA05444
Satış Fiyatı 16.46 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 14.71 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699504810011
Etkin Madde Nitrogliserin
ATC Kodu C01DA02
Birim Miktar 5
Birim Cinsi TTS
Ambalaj Miktarı 5
Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > Gliseril Trinitrat
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NITRODERM TTS 5 5 flaster Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 202016.46 TL
14 Feb 202014.71 TL
7 Feb 202014.71 TL
31 Jan 202014.71 TL
24 Jan 202014.71 TL
17 Jan 202014.71 TL
10 Jan 202014.71 TL
7 Jan 202014.71 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları