Novartis İlaçları › NITRODERM TTS 25 mg 30 flaster › Kullanma Talimatı

NITRODERM TTS 25 mg 30 flaster Kullanma Talimatı

Nitrogliserin }

Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > Gliseril Trinitrat Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

NİTRODERM TTS 5

Deri üzerine yapıştırılarak kullanılır.

Etken Madde

Her bir 10 cm2ciltten geçişli bant 25 mg nitrogliserin içerir.

Yardımcı maddeler

Silikon yağı 360, aerosil 200, etilenvinilasetat kopolimeri, medikal yapıştırıcı CH 15, polietilen tereftalat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NITRODERM TTS nedir ve ne için kullanılır?

2. NITRODERM TTS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NITRODERM TTS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NITRODERM TTS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NITRODERM TTS nedir ve ne için kullanılır?

NİTRODERM TTS, deri aracılığıyla kan dolaşımına geçen nitrogliserin adlı etkin maddeyi içeren, sırtında "CG" ve "DOD" yazıları basılı, salınma tabakası beyazımsı-sarımsı renkte olan bir plasterdir. Her bir 10 cm2 deriden geçişli bant 25 mg nitrogliserin içerir.

Ürün adında kullanılan rakam (TTS 5), sistemden 24 saat içerisinde salıverilen nitrogliserinin gerçek miktarını (mg olarak) göstermektedir.

NİTRODERM TTS; 5 ve 30 saşe içeren kutularda takdim edilmektedir.

NİTRODERM TTS kan damarlarını genişleten, nitratlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaç kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjİna) ataklarını önlemek ya da sıklıklarını azaltmak için kullanılır. NİTRODERM TTS kan damarlarını genişletmek ve böylelikle de kalbin fonksiyonlarını yerine getirmesini kolaylaştırmak suretiyle etkili olur. Ayrıca, doktorunuzun kararına bağlı olarak diğer durumlar için de kullanılabilir.

Eğer kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina) atağı zaten başlamışsa, NITRODERM TTS plasterin yerine hızlı etkili bir nitrat kullanmalısınız.


2.NITRODERM TTS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NITRODERM TTS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Nitrogliserine ya da NITRODERM TTS'nin içerdiği yardımcı maddelere veya nitratlara ya da nitritlere karşı aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa,

• Şok durumlarında olduğu gibi, çok düşük bir kan basıncı ile birlikte kan dolaşımınızda bozulma varsa,

• Artmış bir kafatası içi basıncınız (doktorunuzun bileceği ve size bildireceği bir durum) varsa,

• Kalp kapakçığı hastalığınız ya da iltihaplı kalp hastalığınız varsa,

• Erkeklerde sertleşme bozukluğu tedavisi için, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan gruba dahil bir ilaç [örneğin, tadalafıl, vardenafıl veya sildenafıl içeren (Viagra)] kullanıyorsanız.

Bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, NITRODERM TTS kullanmadan önce bunu doktorunuza bildiriniz.

NITRODERM TTS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Aneminiz (kansızlığınız) varsa,

• Bir akciğer hastalığınız varsa,

• Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina) dışında bir kalp hastalığınız ya da kan damarı bozukluğunuz varsa,

• Yakın bir zamanda kalp krizi, inme geçirdiyseniz ya da başınızdan yaralandıysanız.

Herhangi bir cerrahi müdahaleden, hastane kabulünden, acil servise başvurudan ya da görüntüleme işleminden önce, ilgili doktor ve hemşirelere üzerinizde alüminyum bir tabaka içeren NİTRODERM TTS plaster olduğunu söyleyiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NITRODERM TTS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Sizi normalden daha fazla etkileyebileceği için, NİTRODERM TTS kullandığınız süre boyunca alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NİTRODERM TTS'nin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin az miktarda deneyim mevcuttur. Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz hamilelik döneminde NİTRODERM TTS kullanmanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ın

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nitrogliserinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.

Araç ve makina kullanımı

NİTRODERM TTS özellikle tedavinin başlangıcında baş dönmesine yol açabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullanırken ya da dikkat gerektiren diğer aktivitelerde bulunurken dikkatli olunuz.

NITRODERM TTS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NİTRODERM TTS'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda, ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız, doktorunuzun bunu bilmesi özellikle önemlidir:

• Yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlar,

• Diğer nitratlar ya da hidralazin gibi kan damarlannı genişleten ilaçlar,

• Depresyon ya da duygu-durum bozukluklannı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,

• Zihinsel hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (majör trankilizanlar),

• Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar {dihidroergotamin),

• Erkeklerde sertleşme bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (Viagra da dahil olmak üzere, fosfodiesteraz tip 5 olarak adlandınlan bir enzimin inhibitörleri).

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.NITRODERM TTS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Ne tür bir plaster kullanmanız gerektiğine ve ihtiyaçlarınıza göre kaç tane plaster uygulamanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir (NİTRODERM TTS 5 ya da 10).

• Doktorunuz size plasterinizi ne zaman ve ne sıklıkta değiştireceğinizi de söyleyecektir. Lütfen doktorunuzun talimatlannı dikkatlice uygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız.

• Genelde, tedaviye en küçük plaster boyutu (NİTRODERM TTS 5) ile başlanır ve doz kademeli olarak artırılır.

• Çoğu hastada, bir adet NİTRODERM TTS 10 plaster yeterlidir.

• Bir kerede iki adet NİTRODERM TTS 10 plasterden fazla kullanmayınız.

• Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

• Normal olarak, genellikle sabahlan günde bir kere yeni bir plaster takmalısınız.

• Doktorunuz size her 24 saatte bir, genellikle geceleri olmak üzere, plasteri 8-12 saat boyunca takmamanızı söyleyebilir.

• Eğer ilacınızın etkili olmadığını düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.

Uygulama yolu ve metodu

Gövdenizde ya da üst kolunuzdaki deride herhangi bir alan seçiniz. Seçtiğiniz bölgedeki deride iltihap, çatlak ya da tahriş olmamalıdır. Plasterin yapışmasına yardımcı olmak için, deri temiz, tüysüz, kuru olmalı ve üzerinde herhangi bir losyon, yağ ya da toz olmamalıdır. Plasteri her gün farklı bir deri bölgesine uygulayınız. Aynı alana uygulama yapmadan önce birkaç gün bekleyiniz.

Tek dozluk paketlerin açılması

Her bir NİTRODERM TTS plaster ayrı bir zarfta ambalajlanmıştır. Yapışkan yüzey beyaz plastik bir koruyucu destekle kaplıdır.

Paketleri işaretli yerlerinden yırtarak açınız. Plasteri zarftan çıkarınız. Şerit yukarı doğru ve beyaz koruyucu destek size doğru olacak şekilde plasteri dikkatlice zarfın içinden çıkarınız.

Desteğin çıkarılması

Şeridi başparmağınızla sıkıca öne doğru kıvırınız. Şeritten başlayarak beyaz koruyucu desteği sıyırınız. Plasterin yapışkan yüzeyine dokunmayınız.

Plasterin uygulanması

Plasterin yapışkan tarafını avuç içinizle seçtiğiniz deri bölgesine (örneğin; gövdenizde ya da üst kolunuzda) sıkıca bastırınız. Plasteri yaklaşık 10-20 saniye burada tutunuz. Plasterin, özellikle kenarlarının iyice yapıştığından emin olunuz. Derinize yapıştıktan sonra, plasteri çekerek test etmeyiniz.

Plaster ne zaman ve nasıl çıkarılmalıdır ?

Plasteri, doktorunuzun belirttiği süre boyunca derinizde bırakınız. Plasteri çıkarmak için derinizden sıyırınız ve çıkardıktan sonra yapışkan taraflarını birbirine bastırarak plasteri ikiye kıvırınız. Plasteri hiçbir zaman kesmeyiniz ya da yırtmayınız. Çocukların erişemeyeceği bir yerde olmasını temin ederek, eski plasteri atınız. Deride kalan yapışkan alkolle çıkarılabilir. Derinizin farklı bir bölgesine yeni bir plaster yapıştırınız.

Plasterin ıslanması bir sorun teşkil eder mi?

Hayır. Eğer doğru şekilde uygulanmışsa, banyo yapmak, yüzmek, duş almak ya da egzersiz yapmak normalde plasteri etkilemeyecektir.

Plaster yerinden çıkarsa ne yapmalısınız ?

Plasterin yerinden çıkması olası değildir, fakat çıktığı takdirde, bu plasteri atınız ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir plaster takınız. Bir sonraki plasteri normal zamanında uygulayınız.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar (65 yaş ve üzeri) nitratların etkilerine karşı daha hassas olabilir. Doktorunuz size bu konuda önerilerde bulunacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz size NİTRODERM TTS'yi nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Eğer NİTRODERM TTS'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NITRODERM TTS kullanırsanız

NİTRODERM TTS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla plaster kullandıysanız, derhal doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir.

NITRODERM TTS'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir NİTRODERM TTS'yi doğru zamanda değiştirmeyi unutursanız, endişelenmeyiniz. Hatırladığınızda hemen değiştiriniz ve bir sonraki plasteri doğru zamanda uygulayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

5/1

NITRODERM TTS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Düzenli olarak birkaç haftadır ya da daha uzun bir süredir NİTRODERM TTS kullanmaktaysanız, plasteri kullanmayı aniden bırakmayınız. Plaster uygulamasının aniden kesilmesi kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina) ataklarına neden olabilir. Tedaviyi bırakmanın en iyi yolunu doktor size söyleyecektir.

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA05443
Satış Fiyatı 22.45 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.05 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699504810028
Etkin Madde Nitrogliserin
ATC Kodu C01DA02
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > Gliseril Trinitrat
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NITRODERM TTS 25 mg 30 flaster Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 202022.45 TL
14 Feb 202020.05 TL
7 Feb 202020.05 TL
31 Jan 202020.05 TL
24 Jan 202020.05 TL
17 Jan 202020.05 TL
10 Jan 202020.05 TL
7 Jan 202020.05 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları