Sanovel İlaçları › NIMES COMBO jel 50 G › Kullanma Talimatı

NIMES COMBO jel 50 G Kullanma Talimatı

Nimesulid + Tiyokolsikozid }

Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

NİMES COMBO jel Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

Her bir tüpte (50 g), 0.5 g nimesulid, 0.125 g tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler

Metil paraben, propil paraben, dimetil sülfoksit, etil alkol, karbomer 940, polietilen glikol 400, polisorbat 80, trietanolamin, gliserin, disodyum EDTA, mentol, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NIMES COMBO nedir ve ne için kullanılır?

2. NIMES COMBO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NIMES COMBO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NIMES COMBO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NIMES COMBO nedir ve ne için kullanılır?

NİMES COMBO Osteoartrit (kireçlenme), vertebral kolonun (boyun, sırt, bel bölgesi) ağrılı sendromları, eklem dışı romatizma, ağrılı kas kasılmalarının semptomatik tedavisinde, travma ve ameliyat sonrası oluşan ağrıda kullanılır.


2.NIMES COMBO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NIMES COMBO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• NİMES COMBO’nun içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

• Alleıjik tepkileri uyaran ve prostaglandin sentezini engelleyen asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapaklan, dış üreme organlan, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa,

• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

• Gebelik ve emzirme dönemindeyseniz NİMES COMBO’yu kullanmayınız.

• Lokal enfeksiyon bulunan, hasar görmüş veya aşınmış deri yüzeyinde kullanmayınız.

• Diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) preparatlar ile aynı anda kullanmayınız.

• 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

NIMES COMBO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• NİMES COMBO’yu, gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.

• Ağız yolu ile almayınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

• NİMES COMBO kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

• Mide-bağırsak kanaması, aktif veya olası mide ülseri, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği, ağır kan pıhtılaşma bozuklukları veya ağır/kontrol edilemeyen kalp rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanınız.

• Diğer NSAİ (ağrı, ateş ve iltihaba etkili) ilaçlara aşırı hassasiyeti bulunan hastaların tedavisinde kullanılırken özel önlem alınız. Tedavi sırasında hassasiyet oluşma ihtimalini gözardı etmeyiniz. Tedavi boyunca NİMES COMBO ile diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) NSAİ ilaçlar ile beraber uygulandığında yanma hissi ve istisna olarak fotodermatoz (ışık maruziyeti ile ortaya çıkan deri hastalığı) oluşabilir.

• Işığa duyarlılık hissini azaltmak için direkt güneş ışığına maruz kalmayınız.

• NİMES COMBO’yu gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.

• NİMES COMBO’yu uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.

• NİMES COMBO’yu sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.

• İstenmeyen yan etkiler, mümkün olan en kısa süre için en az etkili dozun kullanılmasıyla azaltılabilir.

• Uzun süreli kullanmanız durumunda aşırı duyarlık meydana gelebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

NIMES COMBO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NIMES COMBO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Nadir olarak uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

NIMES COMBO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün metil paraben ve propil paraben içerir. Aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün dimetil sülfoksit içerir. Deride tahrişe neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

NİMES COMBO’nun herhangi bir ilaç veya madde ile bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

NİMES COMBO’yu topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.NIMES COMBO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; hastalıklı bölgeye ve çevresine günde 3-4 defa uygulanır. Doz, tedavi edilecek bölgenin genişliği ve tedaviye alman yanıta göre değiştirilebilir.

Tedavi süresi semptomatik iyileşmeye göre ayarlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

NİMES COMBO yalnızca topikal kullanım içindir. NİMES COMBO’yu etkilenen bölgeye nazikçe tamamen emilinceye kadar uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız. Etkilenen bölgeye NİMES COMBO’yu kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

NİMES COMBO’nun yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, NİMES COMBO dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eğer NİMES COMBO ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NIMES COMBO kullanırsanız

NİMES COMBO ’dan kullanmanız ger ekenden'fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NIMES COMBO'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NIMES COMBO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

NİMES COMBO tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15046
Satış Fiyatı 38.53 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 34.39 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699536340050
Etkin Madde Nimesulid + Tiyokolsikozid
ATC Kodu M02AA26
Birim Miktar 50
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NIMES COMBO jel 50 G Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 202038.53 TL
14 Feb 202034.39 TL
7 Feb 202034.39 TL
31 Jan 202034.39 TL
24 Jan 202034.39 TL
17 Jan 202034.39 TL
10 Jan 202034.39 TL
7 Jan 202034.39 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları