Sanovel İlaçları › NIMES %1 30 gr topikal jel › Kullanma Talimatı

NIMES %1 30 gr topikal jel Kullanma Talimatı

Nimesulid }

Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

NİMES %1 topikal jel Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

Her bir tüpte (30 g), 0.3 g nimesulid içerir.

Yardımcı maddeler

Disodyum EDTA, karbomer 940, polietilen glikol 400, trietanolamin, dimetil sülfoksit, gliserin, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NIMES nedir ve ne için kullanılır?

2. NIMES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NIMES nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NIMES’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NIMES nedir ve ne için kullanılır?

NİMES, açık sarı renkli, opak homojen jel halindedir. Her tüp, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) grubundan olan %1 nimesulid içerir ve 30 gramlık tüp ve karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

NİMES, yumuşak doku romatizmal hastalıkları, ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku rahatsızlıkları, ağrı, iltihap ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas ve iskelet sistemi hastalıklarının bölgesel tedavisinde ağrı kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir.


2.NIMES kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NIMES'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • NİMES’in içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
 • Allerjik tepkileri uyaran ve prostaglandin sentezini engelleyen asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa NİMES’i kullanmayınız.
 • Lokal enfeksiyon bulunan, hasar görmüş veya aşınmış deri yüzeyinde kullanmayınız.
 • Diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) preparatlar ile aynı anda kullanmayınız.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • NIMES'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • NİMES’i, gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
 • Ağız yolu ile almayınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.
 • NİMES kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • Mide-bağırsak kanaması, aktif veya olası mide ülseri, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği, ağır kan pıhtılaşma bozuklukları veya ağır/kontrol edilemeyen kalp rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanınız.
 • Diğer NSAİİ’lara (ağrı, ateş ve iltihaba etkili) aşırı hassasiyeti bulunan hastaların tedavisinde kullanılırken özel önlem alınız. Tedavi sırasında hassasiyet oluşma ihtimalini gözardı etmeyiniz. Tedavi boyunca NİMES ile diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) NSAI ilaçlar ile beraber uygulandığında yanma hissi ve istisna olarak fotodermatoz (ışık maruziyeti ile ortaya çıkan deri hastalığı) oluşabilir.
 • Işığa duyarlılık riskini azaltmak için direkt güneş ışığına ve solaryuma maruz kalmayınız.
 • NİMES’i gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
 • NİMES’i uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
 • NİMES’i sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.
 • İstenmeyen yan etkiler, mümkün olan en kısa süre için en az etkili dozun kullanılmasıyla azaltılabilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NIMES'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NIMES'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NİMES’in gebelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Özellikle gebeliğin 3. döneminde NİMES kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Nimesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Emzirme

  NİMES’i emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  NIMES'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün dimetil sülfoksit içerir. Deride tahrişe neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  NİMES’in herhangi bir ilaç veya madde ile bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır. NİMES’i topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.NIMES nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; hastalıklı bölgeye ve çevresine günde 3-4 defa uygulanır. Doz, tedavi edilecek bölgenin genişliği ve tedaviye alınan yanıta göre değiştirilebilir.

  Tedavi süresi 7-15 gündür.

  Uygulama yolu ve metodu

  NİMES yalnızca topikal kullanım içindir. NİMES’i etkilenen bölgeye nazikçe tamamen emilinceye kadar uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız. Etkilenen bölgeye NİMES’i kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  NİMES’in yaşlı hastalar için özel bir kullanım önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, NİMES dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

  Eğer NİMES’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NIMES kullanırsanız

  NİMES’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NIMES'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NIMES ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  NİMES tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10151
Satış Fiyatı 19.33 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 17.26 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699536340029
Etkin Madde Nimesulid
ATC Kodu M02AA26
Birim Miktar 1
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 30
Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NIMES %1 30 gr topikal jel Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 202019.33 TL
14 Feb 202017.26 TL
7 Feb 202017.26 TL
31 Jan 202017.26 TL
24 Jan 202017.26 TL
17 Jan 202017.26 TL
10 Jan 202017.26 TL
7 Jan 202017.26 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları