Deva İlaçları › NIMELID %1 30 gr jel › Kullanma Talimatı

NIMELID %1 30 gr jel Kullanma Talimatı

Nimesulid }

Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NIMELID nedir ve ne için kullanılır?

2. NIMELID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NIMELID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NIMELID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NIMELID nedir ve ne için kullanılır?

 • NİMELİD JEL, etkin madde olarak nimesulid içeren j el formunda bir ilaçtır.
 • NİMELİD JEL topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • NİMELİD JEL, her bir tüpte %1 (a/a) nimesulid içerir.
 • NİMELİD JEL, plastik kapaklı lamine tüp içinde kullanıma sunulmaktadır.
 • • NIMELID JEL;

 • Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede,
 • Yumuşak doku iltihaplanmalarında,

 • 2.NIMELID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NIMELID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • NİMELİD JEL’in içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
 • Allerjik tepkileri uyaran ve prostaglandin sentezini engelleyen asetil şali silik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa NİMELİD JEL’i kullanmayınız.
 • Lokal enfeksiyon bulunan, hasar görmüş veya aşınmış deri yüzeyinde kullanmayınız.
 • Diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • NIMELID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • NİMELİD JEL’i, gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
 • Ağız yolu ile almayınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.
 • NİMELİD JEL kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • Mide-bağırsak kanaması, aktif veya olası mide ülseri, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği, ağır kan pıhtılaşma bozuklukları veya ağır/kontrol edilemeyen kalp rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanınız.
 • Diğer NSAİ (ağrı, ateş ve iltihaba etkili) ilaçlara aşırı hassasiyeti bulunan hastaların tedavisinde kullanılırken özel önlem alınız. Tedavi sırasında hassasiyet oluşma ihtimalini gözardı etmeyiniz. Tedavi boyunca NİMELİD JEL ile diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) NSAİ ilaçlar ile beraber uygulandığında yanma hissi ve istisna olarak fotodermatoz (ışık maruziyeti ile ortaya çıkan deri hastalığı) oluşabilir. Işığa duyarlılık hissini azaltmak için direkt güneş ışığına maruz kalmayınız.
 • NİMELİD JEL’i gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
 • NİMELİD JEL’i uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
 • NİMELİD JEL’i sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.
 • İstenmeyen yan etkiler, mümkün olan en kısa süre için en az etkili dozun kullanılmasıyla azaltılabilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NİMELİD JEL’in gebelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Özellikle gebeliğin 3. döneminde NİMELİD JEL kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Nimesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Emzirme

  NİMELİD JEL’i emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  NİMELİD JEL’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  NIMELID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NİMELİD JEL içeriğinde bulunan metil paraben, etil paraben ve propil paraben, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  NİMELİD JEL’in herhangi bir ilaç veya madde ile bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır. NİMELİD JEL’i topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.


  3.NIMELID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  NİMELİD JEL’i -15 gündür.


  Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde etkilenen bölgeye günde 2 veya 3 kez uygulayınız. Önerilen tedavi süresi 7

  Uygulama yolu ve metodu

  NİMELİD JEL yalnızca topikal kullanım içindir. NİMELİD JEL’i etkilenen bölgeye nazikçe tamamen emilinceye kadar uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız. Etkilenen bölgeye NİMELİD JEL’i kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, NİMELİD JEL dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

  Eğer NİMELİD JEL ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NIMELID kullanırsanız

  NİMELİD JEL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NİMELİD JEL’in aşırı kullanımı ile ilgili bilinen bir olay yoktur.

  M Mi

  NIMELID'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NİMELİD JEL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10913
Satış Fiyatı 25.37 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 22.66 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525345264
Etkin Madde Nimesulid
ATC Kodu M02AA26
Birim Miktar 30
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NIMELID %1 30 gr jel Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 202025.37 TL
14 Feb 202022.66 TL
7 Feb 202022.66 TL
31 Jan 202022.66 TL
24 Jan 202022.66 TL
17 Jan 202022.66 TL
10 Jan 202022.66 TL
7 Jan 202022.66 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları