Deva İlaçları › NIMELID 100 mg 15 tablet › Kullanma Talimatı

NIMELID 100 mg 15 tablet Kullanma Talimatı

Nimesulid }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Nimesulid Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

NİMELİD 100 mg tablet Ağızdan alınır

Etken Madde

Her bir tablet 100 mg nimesülid (mikronize) içerir.

Yardımcı madde(ler):Dioktil sodyum sülfosüksinat, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, hidrojenize bitkisel yağ, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NIMELID nedir ve ne için kullanılır?

2. NIMELID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NIMELID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NIMELID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NIMELID nedir ve ne için kullanılır?

NİMELİD, sarımsı renkte, kokusuz, yuvarlak tabletler halindedir. Her tablet, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) grubundan olan 100 mg nimesulid içerir ve 15 veya 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

NİMELİD, akut ağrı ve adet dönemi ağrılarında (primer dismenore) kullanılır. En uzun tedavi süresi 15 gündür.


2.NIMELID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NIMELID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• NİMELİD’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa,

 • Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonrası nefes darlığı, nezle, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,
 • • NİMELİD, nimesulide karşı karaciğer toksisitesi reaksiyon hikayeniz varsa,

 • Aktif peptik ülser hastası iseniz ya da tekrarlayan ülser hikayeniz veya mide kanamanız varsa,
 • Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz veya aktif kanama ve kanama düzensizliği yaşıyorsanız,
 • Ciddi pıhtılaşma probleminiz varsa,
 • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Hamileliğin son üç aylık döneminde (6. aydan itibaren) iseniz
 • Karaciğere zarar veren ilaçlar kullanıyorsanız
 • Ateş ve/veya grip benzeri belirtiniz varsa,
 • Alkol ve ilaç bağımlısı iseniz kullanmayınız.
 • NIMELID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir,
 • Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise. NİMELİD tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir,
 • Sıvı tutulması veya ödem olursa,
 • • Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa,

 • İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,
 • • Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,

  • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz nimesulid verecektir,

 • Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşırı duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir,
 • Nimesulid kullanıyorsanız diğer ağrı kesicileri kullanmamalısınız.
 • Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamile kalma zorluğu yaşıyorsanız veya kısırlık tedavisi görüyorsanız,
 • İlaç kullanımı sürecinde ateş ve/veya grip benzeri bulgular gelişirse böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir.
 • İlacın karaciğere zarar verici etkisi göz önüne alınarak, risk/yarar oranı her hasta için bireysel olarak değerlendirildikten sonra, nimesulid tedavisine başlanmalıdır. Bu durumda doktorunuz ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NİMELİD, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Gebeliğin geç safhalarında (6.aydan itibaren) NİMELİD kullanmayınız. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Bu durum da bebeğinize zarar verebilir.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  NIMELID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NİMELİD tabletler laktoz içerir. Galaktoz intoleransı, lapp laktoz yetmezliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi nadir genetik problemli hastalar bu ilacı kullanılmamalıdır.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  NİMELİD baş dönmesi, sersemlik veya uyku hali gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  NİMELİD ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

 • Ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç, aspirin (asetilsalisilik asit) gibi,
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagulanlar)
 • İdrar söktürücüler (diüretikler)
 • Lityum içeren ilaçlar
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Hepatotoksik ilaçlar (karaciğere zarar veren ilaçlar)
 • Siklosporinler (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç)
 • Diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar
 • ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar NİMELİD ile etkileşim gösterirler.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.NIMELID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde: Günde 2 defa yemeklerden sonra alınır.

  Kullanım süresi 15 günü geçmemelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda günlük dozajı düşürmeye gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer NİMELİD ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NIMELID kullanırsanız

  NİMELİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NİMELİD’i aşırı dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, uyku hali, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Mide kanaması gerçekleşebilir. Nadir olmakla birlikte hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği, solunum bozukluğu ve koma ortaya çıkabilir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. NİMELİD’in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde kusturma ve/veya aktif kömür kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır. 

  NIMELID'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09301
Satış Fiyatı 16.18 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 14.46 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525013859
Etkin Madde Nimesulid
ATC Kodu M01AX17
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 15
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Nimesulid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NIMELID 100 mg 15 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 202016.18 TL
14 Feb 202014.46 TL
7 Feb 202014.46 TL
31 Jan 202014.46 TL
24 Jan 202014.46 TL
17 Jan 202014.46 TL
10 Jan 202014.46 TL
7 Jan 202014.46 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları