Terra İlaçları › NIMEKSIL jel % 1 30 gr jel › Kullanma Talimatı

NIMEKSIL jel % 1 30 gr jel Kullanma Talimatı

Nimesulid }

Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 13 July  2020

NİMEKSİL %1 jel Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

: Her bir gram jel 0.01 gram nimesulid içerir.

Yardımcı maddeler

Makrogol 400, propilen glikol, sepineo 600, etanol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NIMEKSIL nedir ve ne için kullanılır?

2. NIMEKSIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NIMEKSIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NIMEKSIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NIMEKSIL nedir ve ne için kullanılır?

 • NİMEKSİL^ etkin madde olarak nimesulid içeren jel formunda bir ilaçtır.
 • NİMEKSİL topikal kullanılan non-steroidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • NİMEKSİL her bir gram jelde 0.01 gram nimesulid içerir.
 • NİMEKSİL, 30 gram jel içeren alüminyum tüp içinde kullanıma sunulmaktadır
 • NİMEKSİL;
 • -    Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı

  iltihaplanma ve şişmede,    ’

  -    Yumuşak doku iltihaplanmalarında,

  -    Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.


  2.NIMEKSIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NIMEKSIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • NIMEKSİL’in içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
 • Alerjik tepkileri uyaran ve prostaglandin sentezini engelleyen asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç gtııbuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa NIMEKSİL ’i kullanmayınız.
 • Lokal enfeksiyon bulunan, hasar görmüş veya aşınmış deri yüzeyinde kullanmayınız.
 • Diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • NIMEKSIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • NIMEKSİL i gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
 • Ağız yolu ile almayınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.
 • NIMEKSİL kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • Mide-bağırsak kanaması, aktif veya olası mide ülseri, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği, ağır kan pıhtılaşma bozuklukları veya ağıt/kontrol edilemeyen kalp rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanınız.
 • Diğer NSAI (ağrı, ateş ve iltihaba etkili) ilaçlara aşırı hassasiyeti bulunan hastaların tedavisinde kullanılırken özel önlem alınız. Tedavi sırasında hassasiyet oluşma ihtimalini gözardı etmeyiniz. Tedavi boyunca NIMEKSİL ile diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) NSAI ilaçlar ile beraber uygulandığında yanma hissi ve istisna olarak fotodermatoz (ışık maruziyeti ile ortaya çıkan deri hastalığı)
 • oluşabilir. Işığa duyarlılık hissini azaltmak için direkt güneş ışığına maruz kalmayınız.

 • NİMEKSİL’i gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
 • NİMEKSİL’i uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
 • NİMEKSİL’i sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir metaryalle kapatmayınız.
 • İstenmeyen yan etkiler, mümkün olan en kısa süre için en az etkili dozun kullanılmasıyla azaltılabilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NİMEKSİL ’in gebelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Özellikle gebeliğin 3. döneminde NİMEKSİL kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Nımesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Emzirme döneminde NİMEKSİL kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

  NİMEKSİL ’i emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  NİMEKSİL in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  NIMEKSIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NİMEKSİL’in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte tahrişe sebep olabilir. Bu tıbbi ürün etanol içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  NİMEKSİL in herhangi bir ilaç veya madde ile bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

  NİMEKSİL’i topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.


  3.NIMEKSIL nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde NIMEKSİL’i etkilenen bölgeye günde 2 veya 3 kez uygulayınız. Önerilen tedavi süresi 7-15 gündür.

  Uygulama yolu ve metodu

  NİMEKSİL yalnızca topikal kullanım içindir. NİMEKSİL’İ etkilenen bölgeye nazikçe tamamen emilinceye kadar uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız. Etkilenen bölgeye NİMEKSİL’! kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.

  •    Değişik Yaş Grupları:Çocuklarda Kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  f !™^r je,mczli8h Ar Mbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, NİMEKSİL dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

  Eğer NİMEKSİL 'in, etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NIMEKSIL kullanırsanız

  NİMEKSİL kullandıysanız:

  NİMEKSİL den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NİMEKSİL’in aşırı kullanımı ile ilgili bilinen bir olay yoktur.

  NIMEKSIL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  NIMEKSİL ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  NİMEKSİL tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14826
Satış Fiyatı 19.33 TL [ 13 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 19.33 TL [ 6 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699792342911
Etkin Madde Nimesulid
ATC Kodu M02AA26
Birim Miktar 30
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NIMEKSIL jel % 1 30 gr jel Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
13 Jul 202019.33 TL
6 Jul 202019.33 TL
29 Jun 202019.33 TL
19 Jun 202019.33 TL
15 Jun 202019.33 TL
12 Jun 202019.33 TL
8 Jun 202019.33 TL
1 Jun 202019.33 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları