Glaxo Smithkline İlaçları › NIMBEX 5 mg/ 2.5 ml 5 ampül › Kullanma Talimatı

NIMBEX 5 mg/ 2.5 ml 5 ampül Kullanma Talimatı

Cisatrakuryum Besilat }

Kas İskelet Sistemi > Periferik Etkili Kas Gevşeticiler > Sisatrakuryum Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 5 July  2019

NİMBEX™ 5 mg /2.5 ml enjeksiyonluk çözelti

Damar içine uygulanır.

Steril

Etken Madde

Her bir 2.5 mriik ampulde, 5 mg sisatrakuryuma eşdeğer 6.7 mg sisatrakuryum besilat içerir. Her bir ml çözeltide, 2 mg sisatrakuryum içerir.

Yardımcı maddeler

pH ayarı için benzen sülfonik asit çözeltisi, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NIMBEX nedir ve ne için kullanılır?

2. NIMBEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NIMBEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NIMBEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NIMBEX nedir ve ne için kullanılır?

NİMBEX, damar içine uygulanan orta etki süreli, kas gevşetici bir ilaçtır.

NİMBEX, steril çözelti içeren 5 adet 2.5 mL’lik ampuller halindedir.

NİMBEX cerrahi işlemler, diğer uygulamalar sırasında ve yoğun bakımda kullanılır. NİMBEX kardiyak cerrahiyi de içine alan cerrahi girişimlerde kullanılır. Genel anesteziye ek

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca^lektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

soluk borusuna tüp yerleştirilmesini ve mekanik hava alış-verişi kolaylaştırmakta kullanılır. NİMBEX antimikrobiyal koruyucu içermez ve tek bir hasta kullanımı içindir.


2.NIMBEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NIMBEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Eğer NİMBEX’in içeriğindeki herhangi bir maddeye veya atrakuryuma aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

•    Eğer daha önce bir anestezik için kötü tepki verdiyseniz.

NIMBEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Eğer diğer kas gevşetici ilaçlara aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

•    Eğer Myastenia Gravis, kaslarla ilgili başka bir hastalığınız ve ciddi elektrolit dengesizliğiniz varsa NİMBEX'e artmış duyarlılık gösterebilirsiniz.

•    Eğer vücudunuzda yanık varsa, NİMBEX’in doz gereksinmelerinin artmış ve etki süresinin kısalmış olabileceği dikkate alınmalıdır.

•    Operasyon sırasında verilen herhangi bir kas gevşeticiye karşı aleıjik reaksiyon geçirmişseniz.

NIMBEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NİMBEX gebelikte ancak anneye sağlaması beklenen yararlan fetüse (cenine) olan herhangi bir potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NİMBEX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Bu önlem NİMBEX kullanımı ile ilgili değildir. Fakat genel anesteziyi takiben araç makine

Bu bel§l41$<PM$lı öİfcİ<fi1.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyaklUYnUyZİ AxSHY3M0FyM0Fy

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar NİMBEX’in etki gösterme şeklini etkiler. Bu ilaçlar şunlardır:

•    halotan ve ketamin gibi anestetikler (cerrahi işlemler sırasında duyu ve ağrıyı azaltmada kullanılır)

•    gentamisin ve linkomisin gibi antibiyotikler (infeksiyon tedavisinde kullanılır)

•    propranolol ve kinidin gibi anti-aritmik ilaçlar (eşit olmayan kalp atışlarının

tedavisinde kullanılır)

•    prednizolon gibi steroidler (yangı veya astım tedavisinde kullanılır)

•    donepezil gibi Alzheimer hastalığı (unutkanlık ile seyreden bir hastalık) tedavisinde kullanılan ilaçlar trimetafan ve heksametonyum gibi yüksek kan basıncı (ihipertansiyon) tedavisinde kullanılan ilaçlar

•    furosemid gibi tabletler (idrar söktürücüler)

•    magnezyum tuzlan (vücuttaki düşük magnezyum seviyelerini tedavi etmek veya önlemek amacıyla kullanılır)

•    fenitoin veya karbamazepin gibi nöbet {epilepsi) ilaçları

•    klorokin ve D-penisilamin gibi artrit (eklemlerdeki yangının tedavisinde kullanılır) ilaçlan

•    lityum gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar

•    piridostigmin veya neostigmin gibi myasthenia gravis (çizgili kas hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar.


3.NIMBEX nasıl kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

NİMBEX’i kendi kendinize uygulayamazsınız. NİMBEX sadece deneyimli bir anestezist tarafından veya gözetiminde veya kas gevşetici ilaçların kullanımını ve etkilerini bilen diğer doktorlar tarafından uygulanmalıdır.

Sadece damar içine uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yeni doğanlar ve 1 ayın altındaki çocuklarda, NİMBEX’in herhangi bir dozu önerilmemektedir. 1 aydan büyük çocuklar için doz, çocuğun kilosuna ve yaşma uygun olarak seçilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Fakat diğer kas gevşetici ilaçlarda olduğu gibi etkinin başlangıcı biraz daha yavaş olabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir, fakat etkinin başlangıcı biraz daha yavaş olabilir.

İleri derecede karaciğer hastalığı olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir, fakat etkinin başlangıcı biraz daha hızlı olabilir.

Eğer NİMBEDCirı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza danışınız veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NIMBEX kullanırsanız

NİMBEX aşırı dozajına bağlı olduğu beklenilen başlıca belirtiler uzayan kas felci ve bunun sonuçlarıdır.

NİMBEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NIMBEX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NIMBEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA05431
Satış Fiyatı 25.94 TL [ 5 Jul 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.94 TL [ 1 Jul 2019 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522750108
Etkin Madde Cisatrakuryum Besilat
ATC Kodu M03AC11
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Kas İskelet Sistemi > Periferik Etkili Kas Gevşeticiler > Sisatrakuryum
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NIMBEX 5 mg/ 2.5 ml 5 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Jul 201925.94 TL
1 Jul 201925.94 TL
28 Jun 201925.94 TL
21 Jun 201925.94 TL
17 Jun 201925.94 TL
14 Jun 201925.94 TL
10 Jun 201925.94 TL
31 May 201925.94 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları