İ.E.Ulagay İlaçları › NIDAZOL 500 mg 20 F.tablet › Kullanma Talimatı

NIDAZOL 500 mg 20 F.tablet Kullanma Talimatı

Metronidazol }

Parazit ve Böcek İlaçları > Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları > Metronidazol İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

NİDAZOL 500 mg Film Tablet Oral yoldan kullanılır.

Etken Madde

Her bir film tablet 500 mg metronidazol içerir.

• Yardıma maddeler:Mısır nişastası, PVP K-30, laktoz, hidroksipropil selüloz, primojel, magnezyum stearat, opadry OY-L 22920, evaks.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NIDAZOL nedir ve ne için kullanılır?

2. NIDAZOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NIDAZOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NIDAZOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NIDAZOL nedir ve ne için kullanılır?

NİDAZOL, barsak amebiyazisi (amiplerin neden olduğu bir çeşit enfeksiyon), karaciğer amebiyazisi, non-spesifik vajinit (vajina enfeksiyonu), anaerop enfeksiyonlar ve trikomonaslara bağlı genital enfeksiyonlarda kullanılır.

NİDAZOL 20 tabletlik ambalajlarla piyasaya sunulmaktadır.


2.NIDAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NIDAZOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İmidazol türevlerine veya ilacın içindeki yardımcı maddelere karşı aşın duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

NIDAZOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

-. Karaciğer hastalığınız varsa ya da daha önce bu tür bir hastalık geçirdiyseniz.

 • Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz alıyorsanız.
 • -    Sinir sisteminiz ile ilgili bir hastalığınız varsa.

  -    Tedavi sırasında alkollü içkilerden kaçınmak gerekir.w Tedaviniz bittikten sonra en az 48 saat alkol almamalısınız.

  -    Tıbbi geçmişinizde kan ile ilgili genetik bir hastalığı olan vakalarda metronidazol dikkatli kullanılmalıdır.

  -    NİDAZOL’ün uzun süreli kullanımı gerektiği durumlarda uzun süreli kullanıma dikkatlice değerlendirilerek karar verilmelidir.

  NIDAZOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  NİDAZOL hamileliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Hamileliğin ilk 3 ayından sonra ancak doktor tarafından kullanılması kesin gerekli görüldü ise kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  NİDAZOL anne sütüne geçtiğinden, emzirenlerde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  NİDAZOL tedavisi sırasında araç ve makine kullanımınızı etkileyebilecek yan etkiler görülebilir (örneğin; zihin karışıklığı, baş dönmesi, halüsinasyonlar, görme bozuklukları v.b.).

  Eğer bu yan etkiler sizde de görülürse araç ve makine kullanmayın.

  NIDAZOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Metronidazol, disülfiram tedavisiyle birlikte kullanıldığında zihin bulanıklığı vc benzeri psikolojik reaksiyonlara neden olabilir.

  Varfarin tedavisi gören hastalar dikkatli olmalıdır.

  Ayrıca aşağıdaki ilaçlarla tedavi görüyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

  Lityum, veküronyum, fenobarbital veya fenitoin, 5-flurourasil, busulfan, siklosporin.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  şw anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.NIDAZOL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Amebiyazis:

  Yetişkinler: günde 1.5 g 3 doza bölünerek kullanılır.

  Çocuklar: 30-40 mg/kg/gün, üç doza bölünerek kullanılır.

  Karaciğer amebiyazisinde, abse safhasında, metronidazol tedavisi abse drenajı ile birlikte yapılmalıdır.

  Tedavi ardı ardına 7 gün süreyle yapılmalıdır.

  Trikomoniyazis:

  Kadınlarda (Trikomonal üretrit ve vajinit): 2 gramlık tek doz (4 tablet)

  Partnerde Trichomonas vaginalis enfeksiyonu belirtileri olmasa ve laboratuvar testleri pozitif sonuç vermese dahi, eşiyle birlikte tedavi yapılması şarttır.

  Giardiyazis:

  Yetişkinler: Günde 750 mg ila 1 g, ardı ardına 5 gün 10 ila 15 yaş arası çocuklar: 500 mg/gün

  Non-spesifik vajinit:

  500 mg günde 2 kez 7 gün süreyle

  Anaerobik organizmalarla oluşan enfeksiyonların tedavisi:

  (ilk seçenek veya devam tedavisi olarak)

  Yetişkinler: 1-1.5 g/gün Çocuklar: 20-30 mg/kg/gün

  Cerrahi kemoprofılaksisi:

  Literatürlerde yayınlanmış çalışmalar cerrahi profılaksisi için ideal protokolün belirlenmesine imkan vermemektedir.

  Metronidazol, Enterobakterlere karşı etkili bir ilaçla kombine olarak kullanılmalıdır.

  8 saatte bir 500 mg, ameliyattan yaklaşık 48 saat önce uygulanmaya başlandığında yeterli etki sağlar.

  Son doz ameliyattan cn geç 12 saat önce verilmelidir.

  Kemoprofılaksinin amacı, ameliyat sırasında mide-bağırsak sistemine bakteri inokülasyonunun (aşılanmasının) engellenmesi olduğu için ameliyat sonrası dönemde ilacm verilmeye devam edilmesinin (en azından oral yoldan verilmesinin) yaran yoktur.

  Aynı protokolde çocuklara 20 ila 30 mg/kg/gün uygulanmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yoluyla alınır. Tabletler ezilmeden vc kırılmadan yemek sırasında veya yemekten hemen sonra alınmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  NİDAZOL’ün süspansiyon formu tercih edilmelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  İdrar yoluyla atıldığından diyalize giren böbrek yetmezliği hastalannda dikkat edilmelidir. Karaciğcr yetmezliği olanlarda doktorunuz daha düşük doz veya daha kısa tedavi uygulayabilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu bclirleyecck vc size uygulayacaktır.

  Eğer NİDAZOL ’ün etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NIDAZOL kullanırsanız

  NİDAZOL’den kullanmamı gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NIDAZOL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir NİDAZOL dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

  Bu ününün kullanımına ilişkin ilave sorulannız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz,

  NIDAZOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Metronidazolün geri çekilme şeklinde herhangi bir etki potansiyeli beklenmez.

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA05414
  Satış Fiyatı 19.33 TL [ 21 Feb 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 17.26 TL [ 14 Feb 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699508090075
  Etkin Madde Metronidazol
  ATC Kodu P01AB01
  Birim Miktar 500
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Parazit ve Böcek İlaçları > Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları > Metronidazol
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  NIDAZOL 500 mg 20 F.tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Feb 202019.33 TL
  14 Feb 202017.26 TL
  7 Feb 202017.26 TL
  31 Jan 202017.26 TL
  24 Jan 202017.26 TL
  17 Jan 202017.26 TL
  10 Jan 202017.26 TL
  7 Jan 202017.26 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları