Johnson & Johnson İlaçları › NICORETTE FRESHFRUIT 4 mg 30 MEYVELI SAKIZ › Kullanma Talimatı

NICORETTE FRESHFRUIT 4 mg 30 MEYVELI SAKIZ Kullanma Talimatı

Nikotin Rezinat }

Sinir Sistemi > Bağımlılık İlaçları > Nikotin Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 27 March  2020

NICORETTE FRESHFRUIT 4 mg Meyveli Sakız Ağız içinde çiğnenerek kullanılır.

Etken Madde

Her bir sakız etkin madde olarak 4 mg nikotin içerir.

Yardımcı maddeler

Ksilitol, sakız bazı (bütil İıidroksi loluen (E321) içerir), nane yağı, susuz sodyum karbonat, Tuttifruttİ aroması, akasya, hipromelloz, titanyum dioksit (E 171, beyaz renk), sukraloz, asesülfam potasyum, levomentol, hafif magnezyum oksit, kinolon Sarısı (E 104 sarı renk), karnauba mumu, polisorbat 80

Şeker (sukroz) veya hayvansal iirün içermez.

Bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafij bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de NICORETTE? Sakız 'dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız._

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NICORETTE FRESHFRUIT nedir ve ne için kullanılır?

2. NICORETTE FRESHFRUIT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NICORETTE FRESHFRUIT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NICORETTE FRESHFRUIT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NICORETTE FRESHFRUIT nedir ve ne için kullanılır?

 • NICORETTE FRESHFRUIT 4 mg Sakız, etkin madde olarak her bir sakız 4 mg nikotin içerir. NICORETTE FRESHFRUIT, nikotin bağımlılığında kullanılan ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • NICORETTE FRESHFRUIT, her biri 10, 12, 15, 30, 105 veya 210 adet sakız içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • NICORETTE FRESHFRUIT, nikotin replasman (yerine koyma) tedavisidir (NRT). Sigara bağımlılığı ile ilişkili nikotin bırakma belirtilerini ve sigara içme arzusunu önlemek ve/veya hafifletmektedir. Sigarayı bırakmaya veya bırakmadan önce azaltmaya yardımcıdır. Bu sayede sigara içilmeyecek yerlerde bulunan bağımlılara yardımcı olarak sigara içen kişi ve çevresindekilere güvenli bir alternatif oluşturmaktadır.
 • NICORETTE FRESHFRUIT mümkünse bir davranışsal destek programı ile birlikte

 • 2.NICORETTE FRESHFRUIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NICORETTE FRESHFRUIT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Nikotine veya NICORETTE FRESHFRUIT ‘un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız var İse
 • NICORETTE FRESHFRUIT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Son 4 hafta içerisinde ciddi kalp ile ilgili (kardiyovasküler) olay veya bir kardiyovaskiiler şikayet (inme, miyokart infarktüsü, stabil olmayan angina, kardiyak aritmi, koroner arter bypass ameliyatı veya anjioplasti gibi) sebebiyle hastaneye yatma söz konusu ise veya kardiyovasküler hastada kontrol altına alınamayan yüksek tansiyon (hipertansiyon) var ise,
 • Şeker hastalığınız varsa, NICORETTE FRESHFRUIT ’u kullanmaya başladığınızda kan şeker seviyenizi daha sık ölçtürmeniz gerekmektedir. Buna bağlı olarak doktorunuz tarafından İnsülİn ilaçlarınızın dozu ile ilgili düzenlemeler gerekebilir.
 • Sizde mide veya duedonum (oniki parmak bağırsağı) ülseri, mide veya özefagus (yemek borusu) yangısı varsa,
 • Tiroid bezleriniz fazla çalışıyorsa veya doktorunuz sizde feokromasitoma (kan basıncına etki eden bir böbrek üstü bezi tümörü) olduğunu bildirdiyse,
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız - nikotin replasman tedavisine başlamadan sigarayı kendiliğinizden bırakmaya çalışmalısınız,
 • Takma dişiniz varsa - NICORETTE FRESHFRUIT ‘u çiğnemek sizin için zor olabilir, bazen yapışma olabilir veya seyrek de olsa takma dişlere zarar verebilir. Eğer bu tür bir problem yaşadıysanız sigarayı bırakmanıza yardımcı olmak için nikotin flasteri sizin için daha uygun olabilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  NICORETTE FRESHFRUIT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NICORETTE FRESHFRUIT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Nikotin, bebeğe geçmektedir ve bebeğin solunum hareketlerini, dolaşımını etkiler. Dolaşım üzerindeki etkisi doza bağlıdır. Sigara içmenin bebek üzerinde ciddi zararlı etkileri vardır ve bırakılmalıdır.

  Sigarayı bırakmak hem annenin hem de bebeğin sağlığını iyileştirmek için yapılabilecek en etkili tek girişimdir. Sigara kullanımından ne kadar erken dönemde uzaklaşılırsa yarar o kadar fazla olmaktadır. Sigarayı bırakmak en iyi seçenektir ama şayet başarısız olunuyorsa, NICORETTE FRESHFRUIT sigara içmeye oranla daha güvenli bir alternatif olarak kullanılabilir.

  NICORETTE FRESHFRUIT, hamilelikte sadece doktora danışılarak kullanılmalıdır. Sakızın bebek üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemektedir. Tedavi olmadan sigarayı tamamen bırakamayan hamilelerde nikotin replasman tedavisinin yararları sigaraya devam etme riskine ağır basmaktadır.

  Aralıklı dozlama sağlayan ürünler genellikle flasterlerden daha düşük günlük doz sağlayacağından daha fazla tercih edilebilir. Ancak, gebelik sırasında bulantı/kusma sorunu yaşayan kadınlarda flasterler tercih edilebilir.

  Eğer flaster kullanıyorsanız, yatmadan önce çıkarmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sigarayı bırakmak için NRT ’ye ihtiyacınız varsa, bebeğin alacağı nikotin miktarı, duman soluyarak alacağı miktardan belirgin olarak daha düşüktür ve daha az zararlıdır.

  Flastere kıyasla sakız gibi aralıklı olarak alınabilen NRT uygulamaları anne sütündeki nikotin miktarını azalttığından dolayı en iyi seçimdir ve bu durumda en iyisi, bebeğin ürün kullanımından hemen önce emzİrilerek, mümkün olan en az miktarda nikotine maruz kalmasının sağlanmasıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  NICORETTE FRESHFRUIT ’un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  NICORETTE FRESHFRUIT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NICORETTE FRESHFRUIT, her bir sakızda 30 mg susuz sodyum karbonat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  NICORETTE FRESHFRUIT, her bir sakızda 579,5 mg ksilitol içermektedir. Bu dozda ksilitole bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  NICORETTE FRESHFRUIT, her bir sakızda 39 mg (1 mmol) ’den daha az potasyum ihtiva eder. Bu dozda potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir..

  NICORETTE FRESHFRUIT her bir sakızda 560 mg sakız bazı ihtiva eder. Sakız bazının içeriği bir antioksidan olan bütil hidroksi toluen (E321)’dir. Fakat uygulama yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Nikotin replasman tedavisi ve diğer ilaçlar arasında klinik olarak ilgili olabilecek bir etkileşim

  3

 • Nikotin, adenozin uygulaması ile uyarılan kan basıncını, kalp atım hızını ve ayrıca ağrı yanıtını (angina pectoris benzeri göğüs ağrısı) arttırabilir.
 • Teofilin (aslım tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (şizofreni hastalarında kullanılan bir ilaç), takrin (Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaç) veya ropinirol (parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi ilaçlar kullanıyorsanız, sigarayı bırakmanız veya azaltmanızdan dolayı bu ilaçların dozlarının tekrar ayarlanması gerekebilir.
 • İmipramin (depresyon tedavisinde kullanılan ilaç), olanzapin, klomipramin, fluvoksamin (obsesif-konvülsif tedavisinde kullanılan ilaç)’in plazma konsantrasyonları sigarayı bırakma ile yükselebilir. Ancak bunu destekleyecek yeterli veri bulunmamaktadır ve bu etkinin bu ilaçlar için klinik önemi bilinmemektedir.
 • Eldeki sınırlı veriler, flekainİd (antiaritmik) ve pentazosin (anestezi öncesi ağrı kesici olarak kullanılan ilaç) metabolizasyonunun sigara kullanımı ile artabileceğini göstermekledir.

 • 3.NICORETTE FRESHFRUIT nasıl kullanılır ?

  Kullanılacak sakız dozu, kişinin sigara tüketim alışkanlıkları baz alınarak belirlenmelidir. Genellikle hasta günde 20 veya 20’den az sigara içiyorsa, 2 mg nikotin sakızı kullanmalıdır. Şayet günde 20 ‘den fazla sigara içiyorsa, ağır sigara tüketiminden oluşan yüksek nikotin serum seviyelerini düşürmek için 4 mg nikotin sakızı kullanmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız içinde çiğnenerek kullanılır.

  NICORETTE FRESHFRUIT ’u çiğneme tekniği normal sakızlardan farklıdır. NICORETTE FRESHFRUIT çiğnenerek, nikotinin salınması sağlanır ve ağız mukozasından nikotinin emilmesi için beklenir.

  NICORETTE Sakız Çiğneme Tekniği (Çiğne-park et)

 • Tadı ağzınızda belirgin hale gelene kadar yavaşça çiğneyin.
 • Diş eti ve yanaklar arasında bekletin.
 • Tadının azaldığını hissettiğinizde tekrar çiğneyin.
 • Sigara içme isteği duyduğunuz her seferde yalnızca 1 adet sakızı “NICORETTE Sakız Çiğneme Tekniği” ile çiğneyin.

  Çiğneme tekniği ile sakızı 30 dakika kadar çiğnemeye devam edin.

  Bu süre sonunda sakız tadını kaybedecektir.

  Çiğnenen NICORETTE FRESHFRUIT dikkatli bir şekilde çıkartılıp atılmalıdır.

  Genellikle günde uygun dozda 8 ila 12 adet sakız yeterlidir. Günde 24 adetten fazla sakız çiğnenmemelidir. Belirlenen doz aşılmamalıdır.

  NICORETTE FRESHFRUIT ’u çiğnerken kesinlikle sigara içilmemelidir.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Sigara içmek bir alışkanlık olduğundan bırakmak zor olabilir. Bazı kişiler bir bırakma tarihi belirleyip, hemen sigarayı bırakmayı daha kolay bulmaktadırlar. Bazı kişiler İse her gün yavaş yavaş içtikleri sigaranın sayısını azaltıp sonunda kesin bir bırakma tarihi belirlemeyi tercih etmektedirler. Eğer sigarayı hemen bırakmaya hazırsanız Program 1 ’i izleyin. Eğer hemen bırakmaya hazır değilseniz ve zamanla bırakacağınızı düşünüyorsanız Program 2’yi izleyin.

  Program 1 (Hemen bırakmak için):

  Basamak 1: 0-3 ay

  Kendiniz için, fazla stresli olmadığınız ve hazır olduğunuz bir bırakma tarihi belirleyin, 3 ay boyunca sigara içme İsteğini gidermek için sakızınızı kullanın.

  Basamak 2: Bırakma dönemi

  3 ay sonunda günlük çiğnediğiniz sakız miktarını kademeli azaltabilecek durumda olmalısınız. Her gün daha az sakız çiğnemeye gayret etmelisiniz. Günde sadece 1 veya 2 sakız çiğnemeye başladığınızda tamamen bırakabilirsiniz. Ancak bıraktıktan uzun zaman sonra bile şiddetli sigara içme isteği duyabilirsiniz, bu durumda sakızı tekrar kullanabilirsiniz.

  Ürünü 9 aydan fazla kullanmanız gerektiğinde doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Program 2 (Azaltarak bırakmak için):

  Basamak 1: 0-6 hafta

  Günde kaç tane sigara içtiğinizi belirleyin. İçtiğiniz sigaranın sayısını azaltmaya başlayacağınız tarihi belirleyin. Sigara içme isteği duyduğunuzda NICORETTE FRESHFRUIT ’u çiğneyin ve içtiğiniz sigarayı mümkün olduğunca azaltmaya kararlı olun. Eğer 6 hafta sonunda içtiğiniz sigaranın sayısını hala azaltamadıysanız doktorunuza başvurun.

  Basamak 2: 6 hafta-6 ay

  Tedavi başlangıç tarihinizden 6 ay uzun olmamak kaydıyla kendinizi hazır hisseder hissetmez sigarayı bırakma girişiminde bulunmalısınız. Günde 1 veya 2 sakız çiğnemeye başlandığınızda sakız kullanımını bırakabilirsiniz.

  Basamak 3: 6-9 ay

  Sigarayı bırakmaya hazırsanız, sigara içmeyi tamamen bırakıp sadece ihtiyaç duyduğunuzda NICORETTE FRESHFRUIT ’u 3 ay daha çiğnemeye devam edin.

  Eğer 9 ay sonunda sigarayı bırakma konusunda hala ciddi bir ilerleme kaydetmediyşeniz doktorunuza başvurun.

  Basamak 4: Bırakma Dönemi

  Sigarayı tamamen bıraktıktan 3 ay sonra sakız kullanımınızı azaltabilecek durumda olmanız gerekmektedir. Her gün daha az sayıda sakız çiğnemelisiniz. Günde sadece 1 veya 2 sakız çiğnemeye başladığınızda tamamen bırakmanız gerekir. Ancak bıraktıktan uzun zaman sonra bile şiddetli sigara içme isteği duyabilirsiniz, bu durumda sakızı tekrar kullanabilirsiniz.

  Ürünü 9 aydan fazla kullanmanız gerektiğinde doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sakızın 12 aydan fazla kullanımı genel olarak önerilmez. Bazı kişiler sigaraya başlamayı önlemek için daha uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyarlar. Sigara içme isteği beklenmeyen bir anda geri dönebileceğinden arta kalan sakızlar ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere saklanmalıdır.

  NICORETTE FRESHFRUIT 4 mg Sakız kullanmakta olan kişiler için, tedavinin bırakılması veya kullanılan sakızların azaltılması aşamasında NICORETTE FRESHFRUIT 2 mg Sakız kullanılması tedaviye yardımcı olacaktır.

  Tedavi sırasında tavsiye ve destek, sigara bırakma ve azaltma başarı oranını arttırmaktadır.

  Sigara içenlerin büyük bir kısmı sigarayı bıraktıklarında kilo alırlar. Klinik çalışmalar bunun doza bağlı olduğunu, günde uygun dozda 2 veya 4 mg‘lık 8-12 adet nikotin sakızı kullanmanın, sigara bıraktıktan sonra kilo alimim kontrol ettiğini göstermiştir.

  Nikotin sakızı, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda, sigara içilmeyen dönemlerde veya sigara içiminden kaçınılan durumlarda sigara içme isteği hissettiğinizde kullanabilirsiniz.

  Nikotinin yanı sıra, sigara içme alışkanlığına da bağımlı olabilirsiniz. Örneğin yemekten sonra belli bazı durumlarda, bazı arkadaşlarınızla birlikte olduğunuzda sigara içme isteği duyuyor olabilirsiniz. Bu davranış biçimleri sigara içme alışkanlığınızın bir parçasıdır ve yıllardır sürüyor olabilir. Sigarayı başarılı bir şekilde bırakabilmeniz için, İçmeyi cazip kılan durumlardan kaçınmaya çalışmanız gerekmektedir. En çok hangi durumlarda sigara içmeyi istediğinizi düşünün ve bunlarla başa çıkabilmek için planlar yapın. Rutin programınızı değiştirmek, alışkanlığınızı bırakmanıza yardımcı olacaktır.

  Arkadaşlarınız, aileniz, doktorunuz veya eczacınızdan alacağınız destek sigarayı bırakmanızı, daha az stresli ve daha çok başarılı kılacaktır. Sigarayı bırakmak için profesyonel destek almak amacıyla doktorunuza veya eczacınıza başvurabilirsiniz.

  Sigarayı Bırakmak İçin Yardımcı Olabilecek Öneriler

  Sigarayı daha önceden de bırakmaya çalışmış ve başarısız bir deneyimle bunun çok kolay olmadığım anlamış olabilirsiniz. Ancak artık siz de sigara içmeyen bir kişi olma yolunda ilk adımı atmış bulunuyorsunuz.

  Sigara bağımlılığınızı yenerken 2 problemle karşılaşabilirsiniz.

  1-    Sigara içme alışkanlığınız

  2-    Nikotin bağımlılığınız

  İrade

  Sigarayı başarılı bir şekilde bırakabilmeniz ne kadar kararlı olduğunuzla ilişkilidir. Sigarayı bırakmaya veya azaltmaya karar verdiğiniz ilk birkaç hafta belki de en zor olan aşamadır, çünkü sigara içmek hala zihninizde tazedir. Ancak zaman geçtikçe kararlılığınızın arttığını fark edeceksiniz. Arkadaşlarınıza, ailenize ve iş arkadaşlarınıza sigarayı bıraktığınızı söylemeniz ve bir tarih belirlemeniz size destek olacaktır.

  1. Doğru günü belirleyin

  Sigarayı bırakmak için en iyi zaman diye bir şey yoktur. Fakat sigarayı tamamen bırakmak veya azaltmak için çok uzak olmayan bir tarihi belirlemeniz gerekir. Bugün sizin bırakma

  gününüzdür. Çok stresli olmadığınız bir gün belirlemeye çalışmalısınız.

  2. Rutin alışkanlıklarınızı kırın

  Yıllardır belli zamanlarda, belli durumlarda, bazı insanlarla sigara içmeyi alışkanlık haline getirmiş olabilirsiniz. Sigara içmeyi en fazla özleyeceğiniz zamanları düşünün ve bu zamanlarla başa çıkmak için plan yapın. Rutininizi değiştirmeniz sigara İçme alışkanlığından uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır.

  3. Bir arkadaşınızla birlikte bırakın

  Sigara içen yakın bir arkadaşınızla birlikte sigarayı bırakmanız iyi bir fikirdir. Karar vermenizi güçlendirecek ve kararlılık sahibi olmanızı kolaylaştıracaktır. Bir arkadaşınızı veya ailenizden birisini sizinle birlikte bırakması için teşvik edin. Başka bir insanın tam olarak neler hissettiğinizi bilip sizi anlaması moral desteği verecek, sizinle paylaşacak birinin olması size yardımcı olacaktır.

  4. Cazip kılıcı durumlardan uzaklaşın

  Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde başarılı olabilmeniz için etrafınızda, evinizde ve arabanızda sigara, kibrit, çakmak gibi sigarayı hatırlatacak şeyleri bulundurmayın. Arkadaşlarınızı İncitmeden, size sigara teklif etmemelerini ve size yaknı bir yerde dumanını üflememelerini rica edin. Sigarayı bıraktığınızı arkadaşlarınıza açıklayın. Arkadaşlarınızdan ilk haftalarda bu tarz bir destek almanız, en zor zamanlarınızda en faydalı olacak şeydir. Zayıf bir zamanınızda isteyeceğiniz en son şey, elinizin altında hazır bir sigara bulunmasıdır.

  5. Her günün kararını ayrı verin

  Bırakma gününe geldiğinizde o gün kesinlikle tamamen bıraktığınız düşüncesine İzin vermeyin. Çünkü bu size insanüstü bir işmiş gibi gelecektir. Sadece kendinize ”Bugün sigara içmeyeceğim” sözünü verin. Ve her gtin aynı şekilde yapın. Bu küçük düşüncenin size nasıl faydalı olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız.

  6.    Kendinizi oyalayacak bir şeyler bulun

  Sigara içmek aklınıza geldiği zaman kendinizi başka şeylerle oyalayarak dikkatinizi dağıtın. Kendinize acımayın. Ayağa kalkın ve bir şeyler yapın. Uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz bir işi yapın, bahçenizi temizleyin ya da bir hobinizle ilgilenin. Unutmayın ki sigara içme isteği sadece birkaç dakika süren bir istektir.

  7.    Rahatlamayı öğrenin

  Sigarayı bıraktığınız zaman spor yapmaya başlamanız sadece daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sizi rahatlatacaktır. Egzersizin yararı, stres ve gerginlikten kurtulmanızı sağlamaktır. Düzenli olarak yaptığınızda hem fiziksel hem psikolojik olarak yararım görürsünüz. Eğer uzun zamandır spor yapmıyorsanız ilk önce kısa süre ile başlayıp birkaç hafta sonra egzersiz yaptığınız süreyi artırabilirsiniz. Bazı kişiler sigarayı bıraktıklarında kilo almanın kendileri için bir problem olacağım düşünmektedir. Egzersiz yapmak hem rahatlamanızı hem de kilonuzu kontrol altında tutmanızı sağlayacaktır.

  8.    Ya para ya sigara

  Sigarayı bırakmanın en belirgin faydalarından biri de fazladan elinizde para kalmasıdır. Bunu daha da belirgin hale getirmek için, bir kutu alıp içmediğiniz her sigaranın parasını içine koyarak paranızın nasıl biriktiğini görün. Bu parayı kendinize ödül vermek için harcayın. Sigara içmediğiniz için ödülü hak ediyorsunuz.

  9.    Yeniden sigara içme arzusuyla mücadele etmek

  Sigarayı bıraktıktan sonra bile stresli olduğunuz bir zamanda sadece bir sigara içmenin size yardımcı olacak tek şey olduğunu düşünebilirsiniz. Bazı durumlarda veya sosyal ortamlarda, daha zor denemelerden geçip bir ya da iki sigara içmiş olabilirsiniz. Bundan sonra da tek seçeneğinizin tekrar sigara içmeye başlamak olduğunu düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Bu düşüncelerin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Başarısızlığa uğradığınızı düşünmeyin. Öncelikle neden sigara içmeyi bırakmak istediğinizi düşünün ve bu arada içtiğiniz birkaç sigaranın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Bırakma planınıza geri dönün ve tekrar başlayın. Başarabilirsiniz.

  10.    Eğer başarılı olamazsanız

  Bazı kişiler için sigarayı bırakmak diğer kişilere göre daha zor olabilir. İlk seferinde başarısız olursanız cesaretiniz kırılmasın. Başka bir sefer tekrar deneyin. Bunu yapabilirsiniz. Unutmayın uzun süredir sigara İçen kişiler arasında en fazla sigarayı bırakma başarısı gösterenler genellikle birkaç kez bırakmayı deneyenlerdir. Eğer başarılı olamadıysanız tekrar deneyin.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı kişilerde doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Orta ila şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Eğer NICORETTE! FRESHFRUIT 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NICORETTE FRESHFRUIT kullanırsanız

  Nikotin sakız ve/veya sigara kullanımı kaynaklı nikotinin aşırı kullanımı doz aşıntı semptomlarına neden olabilir. Sakızın yutulması sonucu zehirlenme riski düşüktür; çünkü çiğneme olmadığında emilim yavaştır ve eksiktir.

  Eğer almanız gereken adetten fazla sayıda NICORETTE FRESHFRUIT kullanırsanız bulantı (kendini hasta hissetme), tükürük artışı, karın ağrısı, ishal, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi, duyma güçlüğü veya güçsüzlük duyabilirsiniz. Daha yüksek dozların alındığı vakalarda bu semptomları takiben hipotansiyon, hızlı veya zayıf veya düzensiz nabız, solunum güçlüğü, bitkinlik, dolaşım kolapsı ve genel konvülsiyonlar gelişebilir. Bu durumda nikotin alımı hemen durdurulmalı ve en yakın hastaneye başvurulmalıdır. Doktora veya hastaneye gittiğinizde bu kullanma talimatını ve sakızın ambalajını yanınızda götürünüz.

  Tedavi sırasında yetişkinler tarafından tolere edilebilir dozda nikotin, küçük çocuklarda ciddi zehirlenme semptomları oluşturabilir ve öldürücü olabilir.

  NICORETTE?' FRESHFRUIT 'tan kullanmanız, gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.-

  NICORETTE FRESHFRUIT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Sigara içme isteğinizle baş etmek için ihtiyaç duyduğunuzda 1 sakız çiğneyin.

  NICORETTE FRESHFRUIT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
Satış Fiyatı 32.66 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 32.66 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699593233371
Etkin Madde Nikotin Rezinat
ATC Kodu N07BA01
Birim Miktar 4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Bağımlılık İlaçları > Nikotin
İthal ( ref. ülke : Isvec ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NICORETTE FRESHFRUIT 4 mg 30 MEYVELI SAKIZ Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202032.66 TL
23 Mar 202032.66 TL
18 Mar 202032.66 TL
13 Mar 202032.66 TL
6 Mar 202032.66 TL
28 Feb 202032.66 TL
21 Feb 202032.66 TL
14 Feb 202029.16 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları