Koçak İlaçları › NIASCOR 750 mg 28 E.R. uzatılmış salınımlı tablet › Kullanma Talimatı

NIASCOR 750 mg 28 E.R. uzatılmış salınımlı tablet Kullanma Talimatı

Nikotinik Asit }

Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Nikotinik Asit Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NIASCOR nedir ve ne için kullanılır?

2. NIASCOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NIASCOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NIASCOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NIASCOR nedir ve ne için kullanılır?

 • Her bir NİASCOR 750 mg E.R. Uzatılmış Salimli Tablet, 750 mg nikotinik asit içerir. 28 ve 98 tabletlik plastik kapaklı plastik şişede kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.
 • NİASCOR, beyaz renkli bikonveks oblong tabletlerdir.
 • NİASCOR, nikotinik asit içerir. NİASCOR tabletleri nikotinik asidi yavaşça serbest bırakır.
 • •    Kanınızdaki yağların (lipidlerin) seviyeleri, kalbinizin ve kan damarlarınızın sağlıklı bir şekilde korunması için önemlidir.

 • Kolestrol kanınızdaki yağlardan biridir ve iki tipi bulunmaktadır;
 • 1

  -    ‘Kötü’ kolestrol veya LDL (Düşük Yoğunluklu Lipoprotein) kolestro1. Bu ‘kötü’ kolestrol olarak tanımlanmaktadır çünkü kalbiniz ile vücudunuzun geri kalanı arasındaki kan damarlarında (arterler) birikebilir. Bu yağlı birikim plak olarak tanımlanır ve muhtemelen kalp krizi veya inme (felç) geçirmenize neden olur.

  -    ‘İyi’ kolestrol veya HDL (Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein) kolestro1. Bu ‘iyi’ kolestrol olarak tanımlanır çünkü arterlerde birikmez.

  NIASCOR, kanını zdaki iyi kolesterol (HDL) oranını yükseltmek ve kötü kolesterol (LDL) ile yağ oranlarını (trigliseridleri) düşürmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılan, reçete ile verilen bir ilaçtır.

 • NIASCOR, tek başına ya da diğer kolesterol düşürücü ilaçlarla birlikte
 • kullanılabilir    ,

 • NIASCOR, geçmişte kalp krizi geçirmiş olan ve yüksek kolesterolü bulunan
 • kişilerde kalp krizi riskini düşürmek amacıyla da kullanılır

 • Koroner arter hastalığı ve yüksek kolesterolü bulunan kişilerde safra asidi bağlayıcı reçinelerle (başka bir kolesterol ilacı) birlikte kullanılan NIASCOR, damarlarınızda plak (yağ birikintisi) oluşumunu yavaşlatabilir ve azaltabilir.
 • NIASCOR, genellikle ‘statin’ olarak tanımlanan bir ilaç ile beraber alınır. Bu yanmışın yağlan (lipidleri) azaltan başka bir ilaçtır. Statinler sizin için uygun değilse, doktorunuz size NIASCOR’ı tek başma reçeteleyebilir. Eğer aynca statin alıyorsanız, lütfen o statinin kullanma talimatım okuyunuz.

  NIASCOR, sağlıklı bir yaşam şeklinin yararlanmn yerine geçemez. Dengeli, az yağlı diyeti korumaya ve düzenli egzersiz yapmaya çalışınız.


  2.NIASCOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NIASCOR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  ^ef’ Nikotinik aside veya NİASCOR’un diğer içeriklerinden herhangi birine

  aleıjiniz (aşın duyarlılık) var ise,    . .

 • Karaciğerinizin düzgün şekilde çalışmasını durduran bir karaciğer probleminiz
 • var ise,

 • Mide veya barsakta (ince barsak) ülseriniz var ise,
 • Atardamar kanamanız (Kalbiniz ve vücudunuzun geri kalanı arasındaki bir kan damanndan ciddi kanama) var ise,
 • NIASCOR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Doktorunuza söyleviniz:

  Eğer;    .

 • Şimdiye kadar karaciğer problemleriniz olduysa (gözlerinizin veya
 • Pirinizin san olmasına (sanlık) veya hasta, yorgun hissetmenize, normaldekinden daha koyu idranmz olmasına, yüksek sıcaklığa (ateş) veya genel olarak iyi hissetmemenize neden olabilen karaciğer problemleri)

  Rir gtatin ilacı ile beraber NİASCOR almadan önce. eSer asagıdakilerden biri siTİn irin geçerliyse doktorunuza bildiriniz:

 • böbrek problemleri
 • normalin altında çalışan tiroid bezi (hipotiroidizm)
 • 70 yaş üzeri
 • sizin veya ailenizin kas problemlerinin olması (aileden geçen kas problemleri)
 • çok fazla alkol içilmesi
 • geçmişte kan yağlarım (lipidler) azaltan ilaçlar ile kas problemlerinin olması
 • NIASCOR ve bir ‘statin’i beraber almak, muhtemelen kas hasarınızın (miyopati veya rabdomiyoliz) olmasma neden olur. Yukarıdaki durumlardan herhangi birinin sizde olması bu riski arttırabilir. NIASCOR ile beraber statin kullanıp kullanamayacağınızı görmek için doktorunuzun bir kan testi yapması gerekebilir.

  Aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa doktorunuza söyleyiniz.

 • Diyabet: Kan şekerinizi (glukoz) daha sık kontrol ettirmeniz gerekebilir, çünkü NIASCOR kan şeker seviyenizi arttırabilir. Diyetinizi, insülin veya diyabet ilaçlarınızı değiştirmeniz gerekip gerelanediğini doktorunuzla konuşmanız gerekebilir. İdrarınızdaki glukozun ölçümü için yapılan testin uygun olup olmadığım doktorunuz ile kontrol ediniz. Çünkü NIASCOR bazı testlerde yanlış sonuçlara neden olabilir
 • (Benedict reaktifi olarak tanımlanır).

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Gut veya daha önce bir gut hastalığınız olduysa: Kanınızdaki ürik asit
 • seviyesinin kontrol edilmesi gerekebilir.    ...

 • Kanınızdaki düşük fosfor seviyesi riski: NIASCOR fosfor seviyesini azaltabileceğinden doktorunuz kanınızı kontrol etmek isteyebilir.
 • Mide veya barsakta ülser, sanlık, karaciğer veya safra kesesi hastalığınız
 • olduysa.

  Eğer ameliyat olmayı planlıyorsanız, doktorunuza NIASCOR aldığınızı söyleyiniz. NIASCOR kanınızın pıhtılaşmasını etkileyebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  NIASCOR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NIASCOR’u aldığınız zamana yakın bir zamanda alkol veya sıcak içecekler içmemeniz önerilir. Çünkü bunlar ciltte yaygın kızarıklık ve kaşıntı gibi yan etkileri arttırabilir. NIASCOR alırken herhangi bir zamanda ağır bir şekilde alkollü içki içmek karaciğer veya kas haşan riskini arttırabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız NIASCOR almadan önce doktorunuz ile konuşun. NİASCOR’un bebeğe zarar verip veremeyeceği bilinmemektedir. Doktorunuz bu konuyu sizinle görüşecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız NIASCOR almayınız. Çunku ilaç süte geçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  NIASCOR’un araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi muhtemel değildir.

  NİASCOR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  NIASCOR, laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, bu durum özellikle önemlidir:

 • Diyabet ilaçlan (insülin dahil): Kan şekerinizi (glukoz) daha sık kontrol ettirmeniz gerekebilir. Aynca diyetinizi veya diyabet ilacınızın dozunu değiştirmeniz gerekip gerekmediğini doktorunuz ile konuşmanız gerekebilir.
 • Kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar (antikoagülanlar): Daha sık kan testi
 • yaptırmanız gerekebilir.    _

 • Reçine olarak tanımlanan ilaçlar (safra asidi bağlayıcılan): Buıdan gün içinde NIASCOR’dan farklı bir zamanda alınız. Çünkü reçineler, NIASCOR ile beraber alındıklarında NIASCOR’un çalışmasını durdurabilirler. Ayrıca reçine ilacımn
 • kullanma talimatına da bakınız.    .

 • Kan basıncını düşürebilen ilaçlar (nikotin bantları, nitratlar, kalsiyum kanal blokörü veya beta-blokör gibi): NIASCOR kan basıncını daha fazla düşürebilir.
 • Statinler (kanınızdaki kolestrolü düşüren ilaçlar): Bu ilaçlar NIASCOR ile birlikte alınırsa, muhtemelen hasarlı kaslarınız olabilir. Ayrıca statin ilacımn kullanma talimatına da bakınız.
 • Yüksek dozda niasin veya nikotinamid (nikotinik asit yıkılması sonucu ortaya çıkan maddeler) gibi benzer bileşikleri içeren vitaminler veya diğer beslenme destekleri NIASCOR’un yan etkilerini arttırabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  veriniz.


  3.NIASCOR nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz sizi düşük doz NİASCOR ile başlatacaktır ve ilacın sizi etkileme durumuna bağlı olarak yavaş yavaş dozunu arttıracaktır. Önerilen başlangıç tedavisi 3 hafta sürer:

 • ilk 4 hafta(l-4 hafta): yatmadan önce bir adet 500 mg tablet
 • İkinci 4 hafta(5-8 hafta): yatmadan önce bir adet 1000 mg tablet veya 2 adet 500 mg tablet
 • Bu başlangıç döneminden sonra, doz genellikle sonraki 4 hafta için yatmadan önce iki adet 500 mg tablet (1000 mg) şeklindedir. Bu dönemden sonra doktorunuz sizin için en uygun dozun ne olduğuna karar verebilir. Günlük maksimum miktar 2000 mg’dır.

  Günlük dozu oluşturmak için önerilenler dışında diğer dozaj formlarının tabletlerim biraraya getirmeyiniz. Buna ek olarak, NİASCOR diğer nikotinik asit preparatlanndan farklıdır, bundan dolayı NİASCOR’u diğer ilaçlarla değiştirmeyiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

 • NİASCOR’u yatmadan önce alınız.
 • Az yağlı küçük bir öğünden sonra alınız (örn. bir elma, az yağlı yoğurt
 • veya bir dilim ekmek).    . .

 • NİASCOR’u yutmadan önce kırmayınız, ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.
 • . Her bir tableti bütün olarak biraz sıvı ile yutunuz.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  NİASCOR tabletleri sadece yetişkinler içindir. Çocuklar veya adolesanlar için önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı insanların genellikle genç insanlarla aynı miktara ihtiyacı vardır.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer problemleriniz varsa doz ile ilgili ilave öneri için doktorunuza danışınız.

  Böbrek yetmezliği: Böbrek problemleriniz varsa doz ile ilgili ilave önen için doktorunuza danışınız.

  Cinsiyet: Kadınlann erkeklere göre daha az miktarda NİASCOR’a ihtiyacı olabilir.

  Eğer NİASCOR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NIASCOR kullanırsanız

  Hemen doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz veya size en yakın hastaneye başvurunuz.

  NİASCOR ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NIASCOR'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozu yerine koymak için çift doz almayınız. Bir sonraki akşam her zamanki dozunuzu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NİASCOR ile tedaviye tekrar başlanması:

  NIASCOR’u bir süre almadıysanız ve tekrar başlamak istiyorsanız, doğru başlangıç dozu için lütfen doktorunuza danışınız.

  Başka bir nikotinik asit preparatmdan NİASCOR’a geçiş:

  Başka bir nikotinik asit preparatmdan NIASCOR’a geçmek istiyorsanız, düşük bir doz ile başlamalısınız. Lütfen tavsiye için doktorunuza danışınız.

  Kan veya idrar testleri:    .....

  Tedaviniz sırasında doktorunuz zaman zaman kan testi yapacaktır. Bu karaciğerinizin nasıl çalıştığım kontrol etmek içindir.

  ‘Katekolaminler’ olarak tanımlanan hormonlar için test yaptırırsanız, kan veya idrarınızı alan kişiye NİASCOR aldığınızı söyleyiniz.

  NİASCOR’un kullanılması ile ilgili daha fazla sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı 217.76 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 217.76 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828030058
Etkin Madde Nikotinik Asit
ATC Kodu C10AD02
Birim Miktar 750
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Nikotinik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NIASCOR 750 mg 28 E.R. uzatılmış salınımlı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023217.76 TL
15 Sep 2023217.76 TL
8 Sep 2023217.76 TL
1 Sep 2023217.76 TL
29 Aug 2023217.76 TL
21 Aug 2023217.76 TL
14 Aug 2023217.76 TL
7 Aug 2023217.76 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları