Yenirec İlaçları › N-FESS 10 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

N-FESS 10 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Montelukast Sodyum }

Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 27 March  2020

N-FESS 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

10 mg montelukast (10.4 mg montelukast sodyum olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz, mikrokristalin selüloz, kolloidal silikon dioksit, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, siyah demir oksit, titanyum dioksit, magnezyum stearat, polivinil alkol, polietilen glikol, talk

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. N-FESS nedir ve ne için kullanılır?

2. N-FESS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. N-FESS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. N-FESS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.N-FESS nedir ve ne için kullanılır?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır:

 • Öksürük
 • Hırıltılı solunum
 • Göğüs sıkışması
 • Nefes darlığı
 • Alerjik rinit nedir?

 • Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.
 • Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki al erj enler ile tetiklenir.
 • Aleıjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
 • -    Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı


  2.N-FESS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  N-FESS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise),
 • N-FESS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Oral N-FESS akut astım ataklarının tedavisinde kullanmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. N-FESS doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetil şali silik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, N-FESS alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.
 • N-FESS kullanımı sırasında duygu durum değişiklikleri (saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetmeyi içeren ajitasyon, endişe hissetme, depresyon, disoryantasyon, kabuslan içeren rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uyumada zor|aııına, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor) bildirilmiştir.
 • Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  N-FESS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  N-FESS 10 mg gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, N-FESS’i almadan önce doktorlarınıza danışınız. Doktorunuz bu dönemde N-FESS kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  N-FESS'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, N-FESS almadan önce doktorunuza danışmaksınız.

  Araç ve makina kullanımı

  N-FESS'in araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. N-FESS ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  N-FESS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  N-FESS laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her 10 mg dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar N-FESS'in etki mekanizmasını değiştirebilir veya N-FESS diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, N-FESS'e başlamadan önce bunlan doktorunuza söyleyiniz:

 • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonlann tedavisi için kullanılır)
 • gemfıbrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır)

 • 3.N-FESS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Astımlı çocuklar (15 yaş ve üzeri)

 • N-FESS 10 mg film tableti çocuğunuza günde bir kez akşamlan verin (bkz. Uygulama yolu ve metodu). Öğün zamanlanndan bağımsız olarak verebilirsiniz.
 • N-FESS’i astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün
 • çocuğunuza vermelisiniz.

 • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alman kurtarıcı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.
 • •    N-FESS'i bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

  Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

 • Astım atakları için çocuğunuzun kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.
 • Mevsimsel vepereniyal alerjik rinitli erişkinlerde (15 yaş ve üzeri):

 • N-FESS'i günde bir kez ve genelde aynı saatte alınız.
 • N-FESS'i doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez alınız.
 • Öğün zamanlarından bağımsız olarak verebilirsiniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • N-FESS sadece ağız yoluyla alınır.
 • Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

 • 2-5 yaş arası çocuklar için N-FESS 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için N-FESS 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.
 • Yaşlılarda kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer N-FESS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla N-FESS kullanırsanız

  Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar karında ağrı, uyku hali,

  susama, baş ağrısı, kusma ve aşırı hareketliliktir.

  N-FESS 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  N-FESS'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  N-FESS ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer N-FESS almaya devam ederseniz, ilaç sadece astımınızı tedavi edebilir.

  N-FESS 'i doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. N-FESS astımınızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11511
Satış Fiyatı 46.8 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 46.8 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699559090239
Etkin Madde Montelukast Sodyum
ATC Kodu R03DC03
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

N-FESS 10 mg 28 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202046.80 TL
23 Mar 202046.80 TL
18 Mar 202046.80 TL
13 Mar 202046.80 TL
6 Mar 202046.80 TL
28 Feb 202046.80 TL
21 Feb 202046.80 TL
14 Feb 202041.77 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları