Neutec Inhaler İlaçları › NEVIMOL 2.5 mg 28 tablet › Kullanma Talimatı

NEVIMOL 2.5 mg 28 tablet Kullanma Talimatı

Nebivolol Hcl }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Nebivolol HCL Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | Güncelleme : 20 November  2020

NEVİMOL 2,5 mg tablet

Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Her bir tablet etkin madde olarak 2,5 mg Nebivolol’e eşdeğer miktarda

2,725 mg Nebivolol Hidroklorür içerir.

•

Yardımcı maddeler

   Kroskarmelloz    sodyum, hidroksipropil metilselüloz, laktoz

monohidrat, avicel pH 102, aerosil 200, mısır nişastası, magnezyum stearat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NEVIMOL nedir ve ne için kullanılır?

2. NEVIMOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NEVIMOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NEVIMOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NEVIMOL nedir ve ne için kullanılır?

NEVİMOL beyaz renkli, bir yüzünde 2,5 yazılı, diğer yüzü tek çentikli, bikonveks, yuvarlak tabletler şeklindedir. 28 ve 84 tablet, PVC / Alüminyum blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

NEVİMOL 2,5 mg nebivolol içerir.

Nebivolol selektif beta-bloker ilaçlar grubunda (kardiyovasküler sistem üzerinde seçici etkili) yer alan kardiyovasküler bir ilaçtır. Kalp hızındaki artışı önler, kalbin pompalama gücünü kontrol altına alır. Ayrıca kan damarları üzerinde genişletici etkiye sahiptir ve bu etkisi ile kan basıncında düşmeye yardımcı olur.

NEVİMOL yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Ayrıca 70 yaş ve üzerindeki hastalarda, hafıf-orta düzeyde kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde diğer tedavilere ilave olarak kullanılır.


2.NEVIMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEVIMOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Nebivolol ya da NEVİMOL'ün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (aieıjiniz) varsa

• Aşağıdaki durumlardan biri veya daha fazlası varsa:

- Düşük kan basıncı

- Kollarda ya da bacaklarda ciddi dolaşım sorunları

- Çok düşük kalp hızı (dakikada 60 atımdan daha az)

- Bazı diğer ciddi kalp ritim bozukluklan (örneğin 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, kalp iletim bozuklukları)

- Henüz yeni gelişmiş veya son dönemde kötüleşmiş kalp yetmezliğiniz varsa, veya akut kalp yetmezliğinden kaynaklanan dolaşımsal şok nedeniyle kalbinizin çalışmasına yardımcı olmak üzere damar içine ilaç verilmesi yöntemiyle tedavi görüyorsanız.

- Astım ya da hınltı (şimdi veya geçmişte) var ise

- Tedavi edilmemiş feokromasitoma (böbreklerin üstünde, böbreküstü bezlerinde yerleşik tümör) var ise,

- Karaciğer fonksiyon bozukluğu var ise

- Metabolik bozukluk (metabolik asidoz), ömeğin diyabetik ketoasidoz var ise.

NEVIMOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Kalp hızınız anormal bir şekilde yavaşsa

• Prinzmetal angina olarak adlandırılan ve kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa

• Tedavi edilmemiş kronik kalp yetmezliğiniz varsa

• 1. derece kalp bloğunuz (kalp ritmini etkileyen hafif düzeyde kalp iletim bozukluğu çeşidi) var ise    !

t

• Kol veya bacaklarınızdaki kan dolaşımınız zayıfsa, örneğin Raynaud hastalığı veya sendromu, yürürken kramp benzeri ağrılar yaşıyorsanız

• Uzamış solunum sorunlarınız varsa

• Diyabetikseniz. NEVİMOL’ün kan şekeri üzerinde etkisi yoktur. Ancak düşük şeker düzeyinin uyarıcı bulgularını (örneğin çarpıntılar, artmış kalp hızı) gizleyebilir.

• Tiroid beziniz aşın çalışıyorsa, NEVİMOL bu durumdan kaynaklanan kalp hızınızdaki anormal artışın belirtilerini maskeleyebilir.

• Alerjikseniz, bu ilaç aleıjınİz olan polen ve diğer maddelere karşı gösterdiğiniz reaksiyonun şiddetini arttırabilir.

• Sedef hastalığınız (kabuklu pembe lekeler ile karakterize cilt hastalığı) varsa veya daha önce sedef hastalığı geçirdiyseniz

• Cerrahi bir operasyon geçirmeniz gerekiyorsa, operasyondan önce mutlaka anestezi uzmanınızı NEVİMOL kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

• Ciddi böbrek problemleriniz varsa kalp yetmezliğiniz için NEVİMOL kullanmayınız ve doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Akılda tutulması gereken diğer önemli noktalar şunlardır:


3.NEVIMOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

NEVİMOL’ü daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEVİMOL öğünlerden önce, öğünler s.ras.nda veya sonrasında alınab.lir ancak alternatif olarak öğünlerden bağtmstz olarak da alabilirsiniz. Table, bir miktar su ile birlikte altntr.

Yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde:

- önerilen başlangıç dozu günlük 5 mg'dır. Doz tercihen günün aynı    ^

U    ‘ndeki terapötik etki 1 -2 haftalık tedaviden sonra açık şekil    y

. Kan bas,net uzenndekt terapot k e ^    ^    ^    .

Bazen sadece 4 hafta sonra optimum etkiye ulaşıl .

gereken hastalarda doz 2 hafta arahklarla art,rt.arak 40 mg’a kadar yükselt,le    .

Kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde^    ^ ^ ^ ^

. Tedaviniz uzman bir hekrm tarat,nd aş    ^    ^    ^    ^    hafta sonra

-    - ^ ,mg-akadaryükse,,ebi,ir.

^okronınuz iradımda sizin için doğru olan dozu reçeteleyecektir.

Doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

- Tavsiye edilen en yüksek doz günde 10 ^ ^ ^ ^ ^ hekimin

- Tedaviye başladığınız zaman v gözetimi altında tutulmanız gereklidir.

eerekliyse tedavi dozunuzu duşureHnr.

gerekliyse    tedavivi    aniden    kesmemehsınız.

- Doktorunuz


üieinizi kö tüleştirebı lecegı nd e n. ud .

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler yemeklerle birlikte, yeterli miktarda su ile yutularak alınabilir.

Doktorunuz sizi tedavi etmek üzere NEVİMOL tabletlerin başka ilaçlar ile kombine uygulanmasına karar verebilir.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisine genellikle günde 2,5 mg ile başlayacaktır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuk ve ergenlerde bu ilacın kullanımıyla ilgili yeterli veri olmaması nedeniyle, çocuk ve ergenlerde NEVİMOL kullanımı tavsiye edilmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Kronik kalp yetmezliği tedavisinde, şiddetli böbrek sorunları olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

Yüksek kan basıncı tedavisinde, böbrek bozukluğu olan hastalar tedaviye genellikle gü

2.5 mg ile başlayacaktır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda NEVİMOL kullanma önerilmemek,«dır. Eğer NEVİMOL ’ûn etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEVIMOL kullanırsanız

NEVİMOL'den kullanmanız gerekenden fazlasın, kullanmanız bır doktor veya eczacı .

konUŞmUZ    .    .    „8rQlen belirliler ve bulgular çok yavaş kalp atım.

NEVİMOL doz aşımında en S    ^    ^    (hipotansiyon)>

(bradikardi), muhtemel baygınlık hissi

asamda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm) ve aku, kalp ye,mez1.ğ. . Doktorunuzun gelmesini beklerken aktif kömür (eczacınızda bulabilirsiniz) alabilirsiniz.

NEVIMOL'i kullanmayı unuttuysanız

:.::r n=r--; ~ r—

Ancak bir daha doz atlamamaya dikkat ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NEVIMOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yüksek kan basıncı veya kronik kalp yetmezliği için kullanım fark etmeksizin NEVİMOL tedavisini sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışmaksınız.

NEVİMOL tedavisini aniden kesmemelisiniz çünkü bu kalp yetmezliğinizi geçici olarak kötüleştirebilir. Eğer kronik kalp yetmezliğinde NEVİMOL tedavisini durdurmanız gerekliyse günlük doz. haftalık dönemlerde yarıya indirilerek, kademeli olarak azaltılmalıdır.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
Satış Fiyatı 10.12 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 10.12 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680881011429
Etkin Madde Nebivolol Hcl
ATC Kodu C07AB12
Birim Miktar 2.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Nebivolol HCL
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NEVIMOL 2.5 mg 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 202010.12 TL
13 Nov 202010.12 TL
6 Nov 202010.12 TL
27 Oct 202010.12 TL
20 Oct 202010.12 TL
13 Oct 202010.12 TL
6 Oct 202010.12 TL
25 Sep 202010.12 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları