Berko İlaçları › NEUROBER 300 mg 56 sert kapsül › Kullanma Talimatı

NEUROBER 300 mg 56 sert kapsül Kullanma Talimatı

Pregabalin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Pregabalin Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 15 March  2013

NEUROBER 300 mg sert kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir kapsül; 300 mg pregabalin içerir.

Yardıma maddeler:Laktoz monohidrat, nişasta, talk, kolloidal silika susuz.

Kapsül yapısındaki maddeler:Titanyum dioksit (El 71), kırmızı demir oksit (E 172). jelatin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NEUROBER nedir ve ne için kullanılır?

2. NEUROBER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NEUROBER nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NEUROBER’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NEUROBER nedir ve ne için kullanılır?

NEUROBER 300 mg sert kapsül, gövde beyaz, kapak turuncu renkte, sert opak jelatin kapsüller içinde hemen hemen beyaz tozdur. Her kapsül 300 mg pregabalin içerir ve 56 kapsüllük PVC/A1 blisterlerde sunulmaktadır.

NEUROBER, ağızdan alman ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçlan ile birlikte ek tedaviolarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. NEUROBER, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik Ağrı

NEUROBER yetişkinlerde, merkezden uzak (preferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ya da zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar verecek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir. Nöropatik ağrı, duygudurıımunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

NEUROBER yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutmadığı zaman, NEUROBER’ i tedavinize ekleyebilir. NEUROBER sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

NEUROBER yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi güç olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.


2.NEUROBER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEUROBER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer NEUROBERMn etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa NEUROBER kullanmayınız.

NEUROBER

NEUROBER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
 • NEUROBER ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
 • Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 • Pregabalinle kısa veya uzun dönem tedavinin kesilmesinden sonra, bazı hastalarda uykusuzluk, baş ağrısı, bulantı, ishal, grip benzeri belirtiler, endişe, sinirlilik, depresyon, ağrı, aşırı ve bol terleme (hiperhidroz) ve baş dönmesi görülmüştür.
 • Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa NEUROBER derhal kesilmelidir.
 • Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık ve görme netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler NEUROBER'in kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NEUROBER

  NEUROBER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NEUROBER kapsülleri aç ya da tok olarak kullanılabilir.

  NEUROBER kullanırken alkol almayınız. NEUROBER ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını arttıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NEUROBER, doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için NEUROBER kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

  Araç ve makina kullanımı

  NEUROBER baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. NEUROBER'in sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araç veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

  NEUROBER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse NEUROBER'i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  NEUROBER ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.

 • NEUROBER'in merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla    birlikte kullanımı
 • sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.

 • NEUROBER" in oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi    kaygı (anksiyete)
 • tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren    ürünlerle birlikte

  kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.

 • NEUROBER ve şeker hastalığında (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazolidindionun birlikte kullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (ödem) ve kilo artışı daha sık meydana gelebilir.
 • Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin morfin ve benzeri ağır    kesiciler (opioid
 • analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması    sonucu bağırsak

  fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.NEUROBER nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  NEUROBER' i her zaman doktorunuzun tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  • NEUROBER'i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.

  • Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

  • NEUROBER’i her gün aynı saatte alınız.

  • NEUROBER"in etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza eya eczacınıza söyleyiniz.

  • Doktorunuzla görüşmeden NEUROBER’i aniden bırakmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

 • NEUROBER ağız yoluyla alınır
 • NEUROBER’i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda NEUROBER normal dozlarında kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

  Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer NEUROBER’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NEUROBER kullanırsanız

  NEUROBER kullandıysanız:

  NEUROBER’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer almanız gerekenden fazla NEUROBER kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz NEUROBER kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz.

  NEUROBER'

  NEUROBER'i kullanmayı unuttuysanız

  NEUROBER’i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

  Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:

 • Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.
 • Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA13027
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuTakibi Zorunlu Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699591150335
Etkin Madde Pregabalin
ATC Kodu N03AX16
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 56
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Pregabalin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NEUROBER 300 mg 56 sert kapsül Barkodu