Turktip İlaçları › NEOFLEKS %50 DEKSTROZ sudaki solüsyonu 500 ml setli PP-Torba › Kullanma Talimatı

NEOFLEKS %50 DEKSTROZ sudaki solüsyonu 500 ml setli PP-Torba Kullanma Talimatı

Dekstroz }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidrat Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş | Güncelleme : 29 June  2012

NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU Damar içine uygulanır.

Etken Madde

   İler    bir litre çözelti 500 gram dekstroz anhidrat (glukoz) içerir.

Yardımcı maddeler

:    Steril    enjeksiyonluk    su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NEOFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

2. NEOFLEKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NEOFLEKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NEOFLEKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NEOFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuttan kaybedilen ya da ağız yolııvla yeterli düzeyde alınamayan karbonhidratların yerine konmasında, vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla kullanılan damar İçi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU. 500 mililitre hacminde polipropilen torbalarda sunulmuştur. Bıı esnek torbaların dışında daha kalın koruyucu bir dış kılıf bulunur. Setli ve setsiz iki formu bulunmakladır.

Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve sıı aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emiliminin bozulduğu durumlarda ya da vücudun proteinlere gereksinimin ileri derecede arttığı yanık gibi durumlarda uygun bir protein kaynağıyla birlikte kullanılır.

İçerdiği glukoz (şeker) nedeniyle kan şekerinin düştüğü bazı durumlarda da kullanılabilen NEOFLEKS °o50 DEKSTROZ SUDAKİ " SOLÜSYONU vücuda kalori yanında su da sağladığından Uicııdıın susuz kaldığı bazı durumların (kısıtlı su alımı, ishal, kusma ya da aşırı idrar yapmaya bağlı aşırı sıvı kaybı durumları) tedavisinde de kullanılır.

NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre Formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.


2.NEOFLEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOFLEKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Bu ilaç aşağıdaki durumlarda da sizde kullanılmamalıdır:

• Kala içi kanamalar.

 • Vücudun ağır bir şekilde susuz kaldığı durumlar.
 • İdrar çıkaramadığınız durumlar (anüri durumları).
 • • Karaciğer hastalığına bağlı koma.

  NEOFLEKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer.

  • Gizli ya da aşikar şeker hastalığınız varsa veya herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı tahammülsüzlüğünüz varsa:

  • Vücudunuzdaki tuz miktarı azalmışsa:

  • Kalp yetmezliğiniz varsa (dolaşım sisteminizde aşırı bir sıvı birikimi olabilir);

  • Böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda şekere tahammülünüz azalabilir, ayrıca eğer böbrek işlevleri bozuksa, bu tür ilaçların uygulanması sırasında vücuda alman alüminyum zehirlenme oluşturabilecek düzeylere ulaşabilmekledir) bu ilaç size dikkatle uygulanacaktır.

  Ayrıca bu ilaç çok düşük doğum ağırlıklı yeni doğan bebeklerde de dikkatle uygulanacaktır (kanın sıvı kısmının yoğunluğunda artışa ve buna bağlı kafa İçi kanama riskinde artışa neden olabilir).

  İlacı kullanmaktayken özellikle de size uygulanan damariçi tedavinin uzaması durumunda tedaviyi yürüten doktorunuz tarafından tekrar muayene edilebilirsiniz ve size çeşitli kan tahlilleri yapılabilir.

  Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (sellerin) 24 saatle bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca yalnızca torba sağlam ve sızdımııyorsa. içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

  NEOFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NEOFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından Özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NEOFLEKS °o50 SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakladır.

  NEOFLEKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız \oksa. bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilahlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza

  bildiriniz.

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz oldııüu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli: bu ilaçların seyreltilmesi ıçm başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltive eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek' için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bu bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi taralından kontrol edilecektıı.

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, steroid cinsinden ilaç kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

  Eter reçeldi ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.NEOFLEKS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna vc size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size avrı bir tavsiyede bulunmadıkça u talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Uygulama yolu vc metodu:

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama selinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar

  \ erilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik

  durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim taralından ayarlanır.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'mm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOFLEKS kullanırsanız

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımının tipik başlangıç işaretleri arasında vücuttaki sıı düzeyinde artış, kan şekeri artışı, kan değerlerinde (hemoglobin ve hematokrit) azalma, kandaki lıız yoğunluklarında azalma ve kanın yoğunluğundaki artış bulunur.

  Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı durumunda idrar çıkışı artar ve buna vücuttaki tuzların kaybı eşlik eder. İdrar çıkışının artmasına bağlı olarak vücutta derecesi değişik bir susuz kalma durumu (dehidratasyon) oluşur.

  İdrar miktarında artış olmadığı durumlarda kan dolaşımının aşırı yüklenmesiyle ilişkili belirtiler (vücutta su birikimi ve hücre içi potasyum düzeylerinde azalma) görülebilir.

  NEOFLEKS'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NEOFLEKS %50 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Bulunmamaktadır.

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş
Geri Ödeme KoduA09603
Satış Fiyatı 16.42 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.42 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697637690647
Etkin Madde Dekstroz
ATC Kodu B05BA03
Birim Miktar 50
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidrat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NEOFLEKS %50 DEKSTROZ sudaki solüsyonu 500 ml setli PP-Torba Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202216.42 TL
13 May 202216.42 TL
6 May 202216.42 TL
25 Apr 202216.42 TL
18 Apr 202216.42 TL
8 Apr 202216.42 TL
4 Apr 202216.42 TL
28 Mar 202216.42 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları