Turktip İlaçları › NEOFLEKS %10 DEKSTROZ sudaki solüsyonu 1000 ml PP torba setli › Kullanma Talimatı

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ sudaki solüsyonu 1000 ml PP torba setli Kullanma Talimatı

Dekstroz Monohidrat }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidrat Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş | Güncelleme : 16 March  2012

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etken Madde

:Her    bir    liırc çözelti 100 gram dekstroz anhidral (glukoz) içerir.

Yardımcı maddeler

:    Steril    enjeksiyonluk    su

' liu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eyer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye yittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya diişük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NEOFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

2. NEOFLEKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NEOFLEKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NEOFLEKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NEOFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS °ol0 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuttan kaybedilen ya da ağız yoluyla yeterli düzeyde alınamayan karbonhidratların yerine konmasında, vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla kullanılan damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU. 100. 150. 250 500 ve 1000 mililitre hacminde polipropilen torbalarda sunulmuştur. Bu esnek torbaların dışında daha kalın koruyucu bir dış kılıf bulunur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bagırsak sisteminden eıniliıninin bozulduğu durumlarda ya da vücudun proteinlere gereksinimin ileri derecede arttığı yanık gibi durumlarda uygun bir protein kaynağıyla birlikle kullanılır.

İçerdiği glııkoz (şeker) nedeniyle kan şekerinin düştüğü bazı durumlarda da kullanılabilen NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuda kalori yanında su da sağladığından vücudun susuz kaldığı bazı durumların (kısıtlı su alımı, ishal, kusma ya da aşırı idrar yapmaya bağlı aşırı sıvı kaybı durumları) tedavisinde de kullanılır. NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.


2.NEOFLEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOFLEKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Ayrıca mısır kaynaklı ürünlere karşı alerjiniz varsa da bu ilacı KULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Bu ilaç aşağıdaki durumlarda da sizde kullanılmamalıdır:

• Kafa içi kanamalar.

• Vücudun ağır bir şekilde susuz kaldığı durumlar.

 • İdrar çıkaramadığınız durumlar (aniiri durumları).
 • Karaciğer hastalığına bağlı koma.
 • NEOFLEKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer.

  • Gizli ya da aşikar şeker hastalığınız \arsa veya herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı tahammülsüzlüğünüz varsa;

  • Vücudunuzdaki tuz miktarı azalmışsa:

  • Kalp yetmezliğiniz varsa {dolaşım sisteminizde aşırı    bir sıvı    birikimi olabilir);

  • Böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda şekere tahammülünüz azalabilir, ayrıca eğer böbrek işlevleri bozuksa, bu tür ilaçların uygulanması sırasında vücuda alman alüminyum zehirlenme oluşturabilecek düzeylere ulaşabilmekledir)

  bu ilaç size dikkatle uygulanacaktır.

  Ayrıca bu ilaç çok düşük doğum ağırlıklı    yenidoğan    bebeklerde    de    dikkatle    uygulanacaktır

  (kanın sıvı kısmının yoğunluğunda artışa    ve buna    bağlı    kafa    içi    kanama    riskinde    aıtışa

  neden olabilir).

  İlacı kullanmaktayken özellikle de size uygulanan daıııariçi tedavinin uzaması durumunda tedaviyi yürüten doktorunuz tarafından tekrar muayene edilebilirsiniz ve size çeşitli kan tahlilleri yapılabilir.

  Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (sellerin) 24 saatte bir değiştirilmesi Öneıiliı. Ayrıca yalnızca torba sağlam ve sızdırmıyorsa. içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

  NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nun yiyecek vc içecek ile kullanılması

  NEOFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza reyz/ eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından Özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NEOl LEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuza fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NEOFLEKS %10 SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  NEOFLEKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alman İlaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli: bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi taralından kontrol edilecektir. NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, steroid cinsinden ilaç kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

  Eğer reçeldi ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise linfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.NEOFLEKS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu İlacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü İstenen sonucu alamazsınız.

  Uygulama yolu vc metodu:

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (sel) aracılığıyla kullanılır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama selinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikle uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'mm etkisinin çok güçlü veya zayıf okluğuna dair bir izleniminiz var ise. doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOFLEKS kullanırsanız

  NEOFLEKS %,l() DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanımınız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımının tipik başlangıç işaretleri arasında vücuttaki su düzeyinde artış, kan şekeri artışı, kan değerlerinde (hemoglobin ve lıcmatokrit) azalma, kandaki tuz yoğunluklarında azalma ve kanın yoğunluğundaki artış bulunur.

  Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı durumunda idrar çıkışı arlar ve buna vücuttaki tuzların kaybı eşlik eder. İdrar çıkışının artmasına bağlı olarak vücutta derecesi değişik bir susuz kalma durumu (dehidralasyon) oluşur.

  idrar miktarında artış olmadığı durumlarda kan dolaşımının aşırı yüklenmesiyle ilişkili belirtiler (vücutta su birikimi ve hücre içi potasyum düzeylerinde azalma) görülebilir.

  NEOFLEKS'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NEOFLEKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş
Geri Ödeme KoduA10118
Satış Fiyatı 18.72 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 18.72 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697637690364
Etkin Madde Dekstroz Monohidrat
ATC Kodu B05BA03
Birim Miktar 0.1
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1000
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidrat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ sudaki solüsyonu 1000 ml PP torba setli Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202218.72 TL
13 May 202218.72 TL
6 May 202218.72 TL
25 Apr 202218.72 TL
18 Apr 202218.72 TL
8 Apr 202218.72 TL
4 Apr 202218.72 TL
28 Mar 202218.72 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları