Sandoz İlaçları › NAKSEN 5 mg 84 tablet { Sandoz } › Kullanma Talimatı

NAKSEN 5 mg 84 tablet { Sandoz } Kullanma Talimatı

Nebivolol Hcl }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Nebivolol HCL Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 20 November  2020

NEBİNORM 5 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 5 mg nebivolole eşdeğer 5.45 mg nebivolol hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, hipromelloz 5 cps, susuz koloidal silika, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NAKSEN nedir ve ne için kullanılır?

2. NAKSEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NAKSEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NAKSEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NAKSEN nedir ve ne için kullanılır?

NEBİNORM beyaz veya hemen hemen beyaz, yuvarlak ve her iki yüzeyindeki kenarları içe doğru eğimli tablettir. Bir yüzünde iki çentik bulunur. Tabletler eşit yarımlara bölünebilir. NEBİNORM 28 ve 84 tablet içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.

NEBİNORM selektif beta blokör ajanlar grubuna ait bir kardiyovasküler (kalp-damar sistemi üzerinde etkisi bulunan) ilaç olan nebivolol aktif maddesini içerir. Nebivolol kalp hızında artışı önler, kalbin pompalama gücünü kontrol altında tutar. Ayrıca kan damarları üzerinde gevşetici etki gösterir, bu da kan basıncının (hipertansiyon) düşürülmesine katkıda bulunur.

NEBİNORM;

Kan basıncındaki artışın (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.

70 yaş veya üstündeki hastalarda standart tedavilere ilave olarak hafif ve orta şiddette kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır.


2.NAKSEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NAKSEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İlacınızın aktif maddesi olan nebivolole ya da NEBİNORM'un diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

• Aşağıdaki hastalıklardan birinin bulunması

- Düşük kan basıncı

- Kol veya bacaklarda ciddi dolaşım sorunları

- Kalp atım hızının çok düşük olması (dakikada 60 atımdan düşük)

- Diğer bazı ciddi kalp ritm bozuklukları (örneğin 2. ve 3. derece atrioventriküler blok, kalpte iletim bozukluğu hastalıkları)

- Yeni başlamış ya da son zamanlarda ilerlemiş kalp yetmezliği, ya da akut kalp yetmezliği nedeniyle dolaşım şokunun tedavisinde kalbin çalışmasına yardımcı olması için intravenöz (damar içi) derin beslenme yoluyla tedavi alınıyorsa

- Astım ya da nefes darlığı (şu anda ya da geçmişte)

- Tedavi edilmemiş feokromositoma (böbreklerin üstünde yer alan tümör)

- Karaciğer fonksiyon bozukluğu

- Metabolik bir bozukluk (metabolik asidoz), örneğin diyabetik ketoasidoz (keton maddelerinin üretimindeki artış nedeniyle kanda asitlik durumu)

NAKSEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki sorunlardan birinin varlığı ya da gelişmesi durumunda doktorunuza haber veriniz:

• Normal olmayacak kadar düşük kalp atım hızı

• Kendiliğinden ortaya çıkan ve Prinzmetal angina adı verilen kalp spazmı şeklindeki bir tür göğüs ağrısı

• Tedavi edilmeyen kronik kalp yetmezliği

• 1. derece kalp bloku (kalp ritmini etkileyen hafif bir iletim bozukluğu türü)

• Kol ve bacaklarda dolaşım bozukluğu (örneğin Raynaud hastalığı veya sendromu), yürürken kasılma türü ağrılar

• Uzun süren solunum sorunları

• Diyabet: Bu ilacın kan şekeri üzerinde bir etkisi yoktur, ancak düşük kan şekerine ait belirtilerin (örneğinin çarpıntı, kalp atım hızında artma) gizlenmesine neden olabilir

• Tiroid hiperaktivitesi: Bu duruma bağlı taşikardi (kalp atımının hızlanması) bulgularını maskeleyebilir

• Alerji: Bu ilaç alerjik olduğunuz polen ya da diğer maddelere karşı reaksiyonunuzu şiddetlendirebilir

• Psöriyazis (pullanmalı pembe yamalar şeklinde görülen bir deri hastalığı) varsa ya da daha önce psöriyazis geçirilmişse

• Bir ameliyat geçirecekseniz anestezi almadan önce anesteziste NEBİNORM almakta olduğunuzu bildiriniz

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NAKSEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NEBİNORM yemekle birlikte ya da aç karnına alınabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından kesinlikle kullanmanız gerektiği söylenmedikçe NEBİNORM hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. NEBİNORM emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç baş dönmesi ya da yorgunluğa neden olabilir. Böyle bir etki görüldüğü taktirde, araç sürmeyiniz ya da makine kullanmayınız.

NAKSEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu ilaç sodyum içermektedir, ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

NEBİNORM ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza söyleyiniz:

• Kan basıncı kontrolü ya da kalp sorunlarının tedavisi için kullanılan ilaçlar (amiodaron, amlodipin, sibenzolin, klonidin, digoksin, diltiazem, dizopiramid, felodipin, flekainid, guanfasin, hidrokinidin, lasidipin, lidokain, metildopa, meksiletin, moksonidin, nikardipin, nifedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, kinidin, rilmenidin, verapamil gibi),

• Sedatifler (yatıştırıcılar) ve psikoz (bir tür ruhsal hastalık) tedavileri (örneğin barbitüratlar [ayrıca sara tedavisinde de kullanılır], fenotiazin [bulantı ve kusmada da kullanılır] ve tioridazin),

• Antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılır) (amitriptilin, paroksetin, fluoksetin)

• Ameliyat sırasında kullanılan anestezi ilaçları

• Astım, burun tıkanıklığı ya da glokom (göz içi basıncında artış) ya da papilla dilatasyonu (genişleme) gibi bazı göz hastalıkları

• Diyabet (şeker hastalığı) ilaçları (insülin ve ağızdan alınan diyabet ilaçları)

• Dekstrometorfan (öksürük giderici ilaçlarda bulunur)

• Ağrı ve iltihap gidermek için kullanılan, non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) adı verilen gruba ait ibuprofen ve diklofenak içeren ilaçlar .

Tüm bu ilaçlar NEBİNORM gibi kan basıncını ve/veya kalp işlevini etkileyebilir.

• Aşırı mide asiti ya da ülser tedavisi ilaçları (antasit ilaçlar) (simetidin gibi) alıyorsanız, NEBİNORM'u yemek sırasında, antasit ilacı ise yemekler arasında almalısınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.NAKSEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

NEBİNORM'u her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız taktirde doktorunuza sorarak kontrol ediniz.

Kan basıncı artışının (hipertansiyon) tedavisi

• Alışılmış doz günde 1 tablettir (5 mg). Doz tercihen günün hep aynı saatinde alınmalıdır.

• Yaşlı hastalarda ve böbrek bozukluğu olan hastalarda çoğunlukla günde / tabletle (2.5 mg) başlanır.

• İlacın kan basıncı üzerindeki tedavi edici etkisi 1-2 hafta kullanımdan sonra ortaya çıkar. En uygun etkiye ulaşma süresi bazen 4 haftayı geçebilir.

Kronik kalp yetmezliğinin tedavisi

• Tedaviniz deneyimli bir hekim tarafından başlatılacak ve yakın gözetim altında takip edilecektir.

• Doktorunuz tedaviyi günde H tabletle (1.25 mg) başlatacaktır. Bu doz 1-2 hafta sonra günde / tablete (2.5 mg), ardından da sizin için en doğru olan doza ulaşılıncaya kadar günde 1 tablete (5 mg), sonra da günde 2 tablete (10 mg) yükseltilebilir. Doktorunuz her adımda sizin için doğru olan dozu belirtecektir, doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

• Önerilen en yüksek doz günde 2 tablettir (10 mg).

Tedaviye başladığınızda ve dozun artırıldığı her seferde 2 saat süreyle deneyimli bir hekimin gözetiminde kalmanız gerekecektir. Doktorunuz gerektiği taktirde dozu azaltabilir.

Tedaviyi birden kesmemelisiniz, bu durumda kalp yetmezliğiniz daha kötü hale gelebilir. Doktorunuz hastalığınızın tedavisi için NEBİNORM ile başka ilaçları birlikte verebilir.

Uygulama yolu ve metodu

NEBİNORM ağızdan alınır.

NEBİNORM yemekten önce, sonra, ya da yemek sırasında alınabilir. Alternatif olarak ilacınızı yemeklerden bağımsız da alabilirsiniz. İlacınızı bir miktar su ile alınız. İlacınızı günde bir kez, tercihen hep aynı saatinde alınız.

Tablet bölme talimatları:

Doktorunuz günde H (çeyrek) veya / (yarım) tablet kullanacağınızı belirttiyse NEBİNORM tabletleri nasıl kıracağınız konusunda aşağıdaki talimatlara uyunuz.

• Tabletleri çift çentik üst yüze gelecek şekilde düz, sert ve temiz bir zemine (örneğin masa veya tezgah) yerleştiriniz.

• İki elin de işaret parmaklarını çentik uçlarına koyduktan sonra tableti iterek kırınız.

• Çeyrek tabletler yarım tabletlerin aynı şekilde kırılmasıyla elde edilir.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda ya da ergenlerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için ayarlayacaktır.

Özel kullanım durumları

Ciddi böbrek sorunları olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer hastalığı olanlar bu ilacı kullanmamalıdır.

Eğer NEBİNORM'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NAKSEN kullanırsanız

Bu ilacı yanlışlıkla aşırı dozda aldığınız taktirde, derhal doktorunuza ya da eczacınıza haber veriniz. NEBİNORM aşırı dozunun en sık gözlenen belirti ve bulguları kalp atım hızının yavaşlaması (bradikardi), kan basıncında düşme ve olası bir bayılma (hipotansiyon), nefes darlığı (bronkospazm) ve akut kalp yetmezliğidir.

NEBİNORM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NAKSEN'i kullanmayı unuttuysanız

Bir NEBİNORM dozunu unuttuğunuz, ancak almanız gereken saatten biraz sonra hatırladığınız taktirde, o günün dozunu her zamanki şekilde alın. Ancak, uzun bir gecikme (örneğin birkaç saat) olmuş ve bir sonraki doz yakınsa, unuttuğunuz dozu atlayın ve sonrakini, her zamanki şekilde ve normal dozda alın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NAKSEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İster yüksek kan basıncı için, ister kronik kalp yetmezliği için alıyor olun, NEBİNORM kullanmayı bırakmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

NEBİNORM tedavisi birden kesilmemelidir, zira bu durum kalp yetmezliğinin geçici olarak kötüleşmesine yol açabilir. Kronik kalp yetmezliği için NEBİNORM tedavisinin kesilmesi gerekiyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu kademeli olarak azaltacaktır.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 68.95 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 68.95 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516014599
Etkin Madde Nebivolol Hcl
ATC Kodu C07AB12
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 84
Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Nebivolol HCL
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NAKSEN 5 mg 84 tablet { Sandoz } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 202068.95 TL
13 Nov 202068.95 TL
6 Nov 202068.95 TL
27 Oct 202068.95 TL
20 Oct 202068.95 TL
13 Oct 202068.95 TL
6 Oct 202068.95 TL
25 Sep 202068.95 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları