Mentis İlaçları › NATMET 120/500 mg tedavi paketi 90+90 tablet › Kullanma Talimatı

NATMET 120/500 mg tedavi paketi 90+90 tablet Kullanma Talimatı

Nateglinid + Metformin Hidroklorür }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Nateglinid Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 2 March  2012

NATMET 120mg - 500mg Tedavi Paketi Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

120 mg Nateglinid Film Tablet: Her bir film tablet 120 mg nateglinid içerir.

500 mg Metformin Efervesan Tablet: Her bir efervesan tablet 500 mg metformin içerir.

Yardımcı maddeler

120 mg Nateglinid Film Tablet:

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz (avicel pH 102), polivinilpirolidon, kroskarmeloz sodyum (Ac-di-sol), magnezyum stearat, kırmızı demir oksit (E 172ii), sarı demir oksit (E 172iii) ve titanyum dioksit (E 171).

500 mg Metformin Efervesan Tablet:

Sitrik asit anhidrus, potasyum hidrojen karbonat, polietilenglikol, polivinilpirolidon, sukraloz (E 955), limon aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NATMET nedir ve ne için kullanılır?

2. NATMET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NATMET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NATMET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NATMET nedir ve ne için kullanılır?

• NATMET tedavi paketi 120 mg nateglinid film tablet ve 500 mg metformin efervesan tabletlerden oluşmaktadır.

• NATMET tedavi paketi yüksek kan şekeri diyet, kilo kaybı ve egzersizle yeterli olarak kontrol edilemeyen tip 2 diyabet (şeker hastalığı, insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus (NIDDM)) hastalannda kan şekerini azaltmak amacıyla kullanılır. Tek başma metformin ile yeterli kontrolün sağlanamadığı tip 2 diyabet (şeker hastalığı) hastalarında kullanılır.

• NATMET tedavisine, yemeklere bağlı kan glukozunu düşürmek için diyet ve egzersiz ile birlikte başlanmalıdır.

• NATMET; 500 mg Metformin efervesan tablet (90 efervesan tablet, plastik tüp silikajelli plastik kapak) ve 120 mg Nateglinid Film Tablet (90 film tablet, PVC/Alüminyum blister) ile birlikte karton kutuda kullanma talimatı ile beraber piyasaya sunulmaktadır.

• Diyetin tek başma yetersiz kalmasından sonra ilk seçenek tedavi olarak metforminle tedavi edilen tip 2 diyabetin (şeker hastalığı) şikayetlerinde azalma görülmüştür.


2.NATMET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NATMET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

120 mg Nateglinid film tablet Eğer,

• Nateglinide veya 120 mg Nateglinid film tablet içerisindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Tip 1 diyabet (şeker hastalığı) hastası iseniz,

• Diyabetik ketoasidoz (kanda laktik asit birikimi), komalı veya komasız, diyabetik prekoma,

• Hamile iseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa.

500 mg Metformin efervesan tablet

• Metformin hidroklorür veya 500 mg Metformin efervesan tablet bileşimindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Böbrek yetersizliği veya bozukluğu (serum kreatin düzeyi erkeklerde >1.5 mg/dL ve kadınlarda >1.4 mg/dL) varsa,

• Diyabetik ketoasidoz (kanda laktik asit birikimi), komalı veya komasız, diyabetik prekoma,

• Akut alkol intoksikasyonu, alkolizm,

• Tip 1 diyabet (şeker hastalığı) hastası iseniz,

• Hamile iseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

• Böbrek fonksiyonlarını değiştirme potansiyeli olan akut durumlarınız (Aşırı susuz kalma, şiddetli infeksiyon, şok, iyotlu kontrast maddelerin damar içine uygulanması) varsa,

• Doku hipoksisine yol açabilecek akut veya kronik hastalıklarınız (Kalp yetmezliği veya solunum yetmezliği, yakın geçmişte kalp krizi geçirme, şok) varsa.

NATMET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

120 mg Nateglinid film tablet Eğer,

• İleri derecede böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

• Ciddi karaciğer probleminiz varsa,

• İlaç metabolizmasıyla ilgili probleminiz varsa,

• Ameliyat geçirecekseniz,

• Kaza geçirdiyseniz, ateş veya enfeksiyonunuz varsa,

• Beslenme bozukluğunuz varsa ve yaşlı iseniz,

• Adrenal ya da hipofız yetmezliğiniz varsa,

• Zorlu fiziksel egzersizler yapıyorsanız veya alkol alıyorsanız,

• Kan şekerini düşürücü başka bir ilaç kullanıyorsanız,

500 mg Metformin efervesan tablet

• Laktik asidoz, metformin birikimi nedeniyle meydana gelebilen ender fakat ciddi bir metabolik komplikasyondur. Şiddetli böbrek yetmezliği olan diyabet hastalığı, yetersiz diyabet kontrolü, ketozis, uzun süreli diyet, aşırı alkol alımı, karaciğer yetmezliği veya doku hasarı durumlarında laktik asidoz görülebilir. Laktik asidozdan şüphelenildiği takdirde, doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir ve derhal hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

• Metformin böbrek yolu ile atıldığından, tedaviye başlamadan önce ve daha sonra serum kreatinin düzeyleri belirlenmelidir.

• X-Ray cihazı ile ilgili (MR, röntgen v.v) herhangi bir işleme girecek ve bunun için ilaç alacaksanız doktorunuz bu işlemden önce ve sonra en az 48 saat içinde 500 mg Metformin efervesan tablet almayı kesmenizi tavsiye edecektir. Doktorunuz tedaviye tekrar başlamadan önce böbrek fonksiyonlarınızı kontrol edecektir.

• Genel anestezi ile cerrahi bir müdahale geçirecekseniz, doktorunuz cerrahi müdahaleden öncesinde ve sonrasında en az 48 saat içinde 500 mg Metformin efervesan tablet almayı kesmenizi tavsiye edecektir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

NATMET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

120 mg Nateglinid film tablet yemeklerden önce alınmalıdır.

500 mg Metformin efervesan tablet yemeklerle birlikte alınmalıdır.

120 mg Nateglinid film tablet ve 500 mg Metformin efervesan tablet ile birlikte alkol alınması tavsiye edilmez çünkü kan şekeriniz normalden fazla düşebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

120 mg Nateglinid film tabletin hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

500 mg Metformin efervesan tabletin hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

120 mg Nateglinid film tabletin bebeğini emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

500 mg Metformin efervesan tabletin bebeğini emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

120 mg Nateglinid film tablet

120 mg Nateglinid film tablet nateglinid kan şekerinizin aşırı düşmesine neden olabilir, araç veya makine kullanırken kan şekerinizin düşme riskine karşı önlem almalısınız. Eğer kan şekeri düşüklüğü belirtilerini bilmiyorsanız veya kan şekeriniz sık aralıklarla düşüyorsa, araç ve makine kullanırken oluşabilecek risklere karşı özellikle dikkat etmelisiniz. Araç kullanma uygunluğu bu koşullar altında değerlendirilmelidir.

500 mg Metformin efervesan tablet

Metformin tek başma kullanıldığında hipoglisemiye neden olmadığından araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur. Ancak, metformin diğer antidiyabetik ajanlarla (sülfonilüreler, insülin, repaglinid) birlikte kullanıldığında hastalar hipoglisemi oluşma riskine karşı uyarılmalıdır.

NATMET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

120 mg Nateglinid film tablet

Her bir film tablette 1.02 mmol laktoz inhtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her bir film tablette 1 mmol (23 mgj’den daha az sodyum içerir, yani esasında “sodyum içermez.” 500 mg Metformin efervesan tablet

Bu tıbbi ürün her dozunda 4.87 mmol (189.7 mg) potasyum ihtiva eder. Bu durum böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalarda ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Nateglinid

• Beta blokörler veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (yüksek kan basıncını ve bazı kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır),

• İdrar söktürücüler (Diüretikler; yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır),

• Kortizon ve prednizon gibi kortikosteroidler (iltihaplı hastalıkların tedavisinde)

• Flukonazol (mantar hastalıkların tedavisinde kullanılır), gemfıbrozil (dislipidemi; [kandaki yağ miktarlarının bozuklukları] tedavisinde kullanılır) veya sulfınpirazona [kronik gut (damla hastalığı) tedavisinde kullanılır] gibi ilaç metabolizma inhibitörleri

Metformin HC1

• Furosemid

• Nifedipin . Alkol

• İnsülin

• Katyonik İlaçlar (öm, amilorid, digoksin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim ve vankomisin)

• İyotlu kontrast maddeler

• Glukokortikoidler (sistemik veya lokal yolla verilenler)

• Beta blokörler

• MAO inhibitörleri

• Salisilatlar

• Sülfonamidler

• Tiroid hormonları (öm, glipizid)

• Hormonal kontraseptifler (doğum kontrol ilaçları)

• Semptomimetikler

• Fenitoin

• Kloramfenikol ve probenesid

•    Steroidler (iltihap ve alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczanıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.NATMET nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

120 mg Nateglinid film tablet

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Önerilen doz günde 3 defa her ana öğünden önce bir film tablettir.

500 mg Metformin efervesan tablet

Genellikle kullanılan başlangıç dozu yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra günde 2 veya 3 kez 500 mg veya 850 mg’dır. Tedavi başlangıcından 10- 15 gün sonra kan glukoz ölçümlerine göre doz ayarlanmalıdır. Eğer glisemik kontrol sağlanamaza bölünmüş dozlar halinde günde 3000 mg’ a (3x 1000 mg) kadar verilebilir.

Adolesanlar ve 10 yaş ve üstü çocuklar;

Önerilen başlangıç dozu günde bir kez 500 mg veya 850 mg’dır. Tedavi başladıktan 10-15 gün sonra doz arttırılabilir ve günlük normal dozuna çıkartılabilir. Önerilen maksimum günlük doz 2000 mg (4 efervesan tablet)’dır.

Uygulama yolu ve metodu

120 mg Nateglinid film tablet oral yolla, ana öğünlerden (sabah, öğlen, akşam) hemen önce (yemeklerden önceki 30 dakika içerisinde) alınabilir. Yeterli miktarda sıvı ile (bir bardak su) alınız.

500 mg Metformin efervesan tablet oral yolla, yemekler ile birlikte alınmalıdır. Bir bardak suda (150 ml) eriterek içiniz. Bir bardak suda (150 ml) eritilerek alınır. Suda çözülerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

120 mg Nateglinid film tablet

Yaşlılarda kullanımı

500 mg Metformin efervesan tablet

Yaşlılarda kullanımı

Yaşldarda kullanımı:

120 mg Nateglinid film tablet

Etkinliği ve güvenilirliği açısından, yaslı hastalar ile genç hastalar arasında farklılık gözlenmez, bu nedenle yaşlı hastalarda - dozunun özellikle ayarlanmasına gerek yoktur.

500 mg Metformin efervesan tablet

Yaşlı kişilerde, böbrek fonksiyonlarını azaltma potansiyeli nedeniyle metformin dozu, böbrek fonksiyonlan temel alınarak ayarlanmalıdır. Gerekli olduğu sürece, düzenli olarak böbrek fonksiyon değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

120 mg Nateglinid film tablet

Böbrek hastalığı olanlarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.

500 mg Metformin efervesan tablet

Böbrek yetmezliği veya bozukluğu (serum kreatin düzeyi erkeklerde >1.5 mg/dL ve kadınlarda >1.4 mg/dL) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

120 mg Nateglinid film tablet

Ağır karaciğer hastalığınız varsa 120 mg Nateglinid film tablet’in dozunun doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir. Ağır karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

500 mg Metformin efervesan tablet

Metformin alındığında laktik asidoz riski söz konusu olduğundan, fonksiyonel karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı tavsiye edilmemektedir

Eğer NATMET içeriğindeki etkisinin 120 mg Nateglinid film tablet ve 500 mg Metformin efervesan tablet ’in çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NATMET kullanırsanız

MET kullandıysanız

120 mg Nateglinid film tablet

Kullanmanız gerekenden daha fazla NATMET kullanırsanız

Baş dönmesi, sersemleşme, açlık, sallanma veya “Olası yan etkiler” bölümünde belirtilen etkilerden herhangi biri ile karşılaşırsanız şeker içeren bir şeyler içmeli veya yemelisiniz.

Şiddetli hipoglisemik (kan şekerinin düşmesi) ataklan (nöbetler veya bilinç kaybı) geçiriyorsanız en kısa sürede tıbbi yardım alın veya birisine sizin için yardım istemesini söyleyiniz.

500 mg Metformin efervesan tablet

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız, metforminden kaynaklı laktik asidoz (kandaki laktik asit miktannın artması) görülebilir. Kas ağnsı veya kaslarda güçsüzlük, kollarda ve ayaklarda uyuşukluk veya üşüme hissi, nefes almada zorluk, mide ağrısı, bulantı ile birlikte kusma, yavaş veya düzenli olmayan kalp atışı veya güçsüz hissetme gibi laktik asidoz belirtilerini fark ettiğinizde tıbbi yardım alınız.

NATMET içeriğindeki 120 mg Nateglinid film tablet ve 500 mg Metformin efervesan tabletin kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NATMET'i kullanmayı unuttuysanız

120 mg Nateglinid film tablet

Kullanmayı unutursanız tek yapmanız gereken film tableti bir sonraki öğününüzden önce almanızdır.

500 mg Metformin efervesan tablet

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697930221609
Etkin Madde Nateglinid + Metformin Hidroklorür
ATC Kodu A10BX03
Birim Miktar 120+500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 90+90
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Nateglinid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NATMET 120/500 mg tedavi paketi 90+90 tablet Barkodu