Menta-Pharma İlaçları › NASTIFRAN 10 mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren ampül { Menta-Pharma } › Kullanma Talimatı

NASTIFRAN 10 mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren ampül { Menta-Pharma } Kullanma Talimatı

Metoklopramid Hcl }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Motilite Stimülanları > Metoklopramid Menta Pharma İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 27 December  2016

NASTİFRAN 10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti Kas içine ya da damar içine uygulanır.

Steril

•

Etken Madde

Her bir ampul (2 ml) 10 mg metoklopramid hidroklorür içerir. Birim dozunda (1 ml'de) 5 mg etkin madde bulunur.

• Yardımcı madde(ler):Sodyum klorür, sitrik asit monohidrat, trisodyum sitrat dihidrat, hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NASTIFRAN nedir ve ne için kullanılır?

2. NASTIFRAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NASTIFRAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NASTIFRAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NASTIFRAN nedir ve ne için kullanılır?

NASTİFRAN her biri 2 ml'lik ampul 10 mg metoklopramid HCl içerir.

NASTİFRAN berrak, renksiz, kokusuz, enjeksiyonluk solüsyon içeren ampuller içinde sunulur. Her kutuda 2 ml'lik 5 adet ampul mevcuttur.

NASTİFRAN, metoklopramid etkin maddesini içeren kusmayı önleyen bir ilaçtır (antiemetiktir). Beynin mide bulantısını ve kusmayı engelleyen bölgesi üzerinde etkinlik gösterir.

NASTİFRAN yetişkinlerde:

• Bulantı ve kusmanın tedavisinde,

• Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde,

• Radyoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde,

• Akut migrene bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılır.

NASTİFRAN 1-18 yaş arası genç erişkin ve çocuklarda diğer tedavilerin başarısız olduğu ya da uygulanmadığı durumlarda:

• Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde başka tedavilerin uygulanamadığı durumlarda ikinci seçenek olarak

• Ameliyat sonrası oluşan bulantı ve kusmanın tedavisinde başka tedavilerin uygulanmadığı durumlarda ikinci seçenek olarak kullanılır.


2.NASTIFRAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NASTIFRAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Metoklopramide ya da bu ilacın yardımcı maddelerinden birine alerjiniz varsa,

• Mide ya da bağırsağınızda kanama, tıkanma ya da yırtılma varsa,

• Feokromasitoma hastasıysanız veya feokromasitoma hastası olduğunuzdan şüpheleniliyorsa (Böbrek üstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olur.),

• Daha önce ilaç kullanımına bağlı istemsiz kas spazmı (tardif diskinezi) yaşadıysanız,

• Sara (epilepsi) hastasıysanız,

• Parkinson hastasıysanız,

• Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç) veya dopaminerjik antagonist ilaçlar (bkz. Bölüm 2. -Diğer ilaçlarla beraber kullanımı) kullanıyorsanız,

• Daha önce anormal kan pigment seviyeleriniz (methemoglobinemi) ya da NADH sitokrom-b5 eksikliğiniz olduysa,

• Son 4 gün içinde mide-bağırsak ameliyatı geçirdiyseniz.

• Emziriyorsanız

NASTİFRAN ampul 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

NASTIFRAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Daha önceden kalp ritim bozukluğu (QT-uzaması) ya da başka kalp rahatsızlığı geçmişiniz varsa,

• Kanınızdaki potasyum, sodyum, magnezyum seviyeleri ile ilgili problemleriniz varsa,

• Kalp ritmini etkilediği bilinen başka ilaçlar kullanıyorsanız,

• Nörolojik (beyin ile ilgili) problemleriniz varsa,

• Böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa (doz bu durumda düşürülebilir),

• Hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastasıysanız,

• Atopi (kişinin alerji gelişimine eğilimli olması (astım dahil)) veya porfiri (nadir görülen kalıtımsal kan hastalığı) geçmişiniz varsa.

• Serotonerjik ilaçlar adı verilen ilaçlardan herhangi biri kullanılıyorsa, bu ilaçların metoklopramid enjeksiyonu ile birlikte kullanılması yan etkilere (huzursuzluk, koordinasyon kaybı, hızlı kalp atışı, vücut ısısında artış gibi) neden olabilir.

Doktorunuz kan pigment seviyelerinizi ölçmek için size bazı kan testleri uygulayabilir. Normal olmayan değerler görüldüğünde (methemoglobinemi) tedavi hızla ve tamamen kesilmelidir.

Yukarıda adı geçen durumlar açıkça belli olsa da doktorunuzun bu durumdan herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığını bilmesi önemlidir. Bu ilacı kusmanın tedavisi için kullanıyorsanız ve ilacı kullanmanıza rağmen kusma iyileşmezse; doktorunuza söyleyin. Doktorunuz kusmanın nedenini bulmak için size bazı testler uygulamak isteyecektir.

İstemsiz kas spazmlarının (tardif diskinezi) oluşma riski sebebiyle 3 aylık tedavi süresi aşılmamalıdır.

Çocuklarda ve genç yetişkinlerde istemsiz hareketler (ekstrapiramidal bozukluklar) oluşabilir. NASTİFRAN 1 yaşın altındaki çocuklarda istemsiz hareket oluşma riskinde artış sebebiyle kullanılmamalıdır.

İki uygulama sırasında, kusma ve alınan dozun çıkarılması da dahil 6 saat ara verilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NASTIFRAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NASTİFRAN alkolle birlikte kullanıldığı takdirde sedatif etkileri (uyuşukluk, uykulu hissetme) artabileceğinden, bu ilacı kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, NASTİFRAN almadan önce doktorunuza danışınız.

NASTİFRAN, hamileliğin son döneminde kullanılmamalıdır. Hamileliğin son safhasında kullanıldığında yeni doğan bebekte ekstrapiramidal sendrom (istemsiz kas kasılmaları) göz ardı edilemez. Kullanımı durumunda yeni doğan dikkatle izlenmelidir.

Gerekli görülen durumlarda NASTİFRAN hamilelik süresince kullanılabilir. Doktorunuz NASTİFRAN kullanıp kullanmayacağınız konusunda gereken kararı verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NASTİFRAN anne sütüne geçer ve bebeğinize etkileri olabilir. Dolayısıyla emzirme döneminde NASTİFRAN kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

NASTİFRAN uyuşukluk, sersemlik hissi ve istemsiz kas hareketleri oluşmasına neden olabilir. Bu durum görme yeteneğini ve ayrıca araç ve makine kullanım yeteneğini etkileyebilir.

NASTIFRAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında NASTİFRAN'ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

• Levodopa veya Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

• Antikolinerjik ilaçlar (mide kramp ve spazmlarını gidermek için kullanılan ilaçlar)

• Morfin türevi ilaçlar (şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Sedatif (sakinleştirici, yatıştırıcı ilaçlar)

• Fenotiyazin ve lityum gibi ruhsal sağlık problemlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

• Ruhsal sağlık problemlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

• Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Siklosporin (bağışıklık sistemi kaynaklı bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Mivakuryum ve suksametonyum (kasları gevşetmek için kullanılan ilaçlar)

• Fluoksetin ve paroksetin (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Nöroleptik ilaçlar (zihinsel sağlık problemlerinde veya bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar (antikonvülsan ilaçlar)

• Vücutta prolaktin adı verilen hormonun seviyesini düşürmek için kullanılan ilaçlar (örn.bromokriptin, kabergolin)

• Aspirin ve parasetamol gibi ağrı kesici ilaçlar veya opioidler adı verilen daha güçlü ağrı kesici ilaçlar

• Atovakuon (zatürre tedavisi için kullanılan bir ilaç )


3.NASTIFRAN nasıl kullanılır ?

•

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yetişkin hastalar:

Akut migrene bağlı bulantı ve kusmanın; radyoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesi dahil olmak üzere bulantı ve kusmanın tedavisi için:

Önerilen tek doz 10 mg'dır, günde en fazla 3 kere tekrarlanabilir.

Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde 10 mg'lık tek doz uygulaması önerilir. Önerilen maksimum günlük doz 30 mg veya 0,5 mg/kg vücut ağırlığıdır.

Enjektabl tedavi süresi mümkün olduğunca kısa olmalı ve mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçiş yapılmalıdır.

1-18 yaş arasındaki genç yetişkin ve çocuklar:

Önerilen doz 0,1 ila 0,15 mg/kg vücut ağırlığı arasındadır. Bu doz yavaş IV enjeksiyon şeklinde günde 3 defaya kadar tekrarlanabilir.

24 saat içinde uygulanabilir maksimum günlük doz 0,5 mg/kg vücut ağırlığını geçmemelidir.

Doz tablosu:

Yaş

Vücut Ağırlığı

Doz

Tekrarlama

1-3 yaş

10-14 kg

1 mg

Günde 3 defaya kadar

3-5 yaş

15-19 kg

2 mg

Günde 3 defaya kadar

5-9 yaş

20-29 kg

2,5 mg

Günde 3 defaya kadar

9-18 yaş

30-60 kg

5 mg

Günde 3 defaya kadar

15-18 yaş

60 kg üstü

10 mg

Günde 3 defaya kadar

Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde maksimum uygulama süresi 5 gündür.

Ameliyat sonrası oluşan bulantı ve kusmanın tedavisinde maksimum uygulama süresi 48 saattir.

•

Uygulama yolu ve metodu

NASTİFRAN doktorunuz veya hemşireniz tarafından damar içine yavaş enjeksiyon olacak şekilde ya da kas içine uygulanır.

İki uygulama arasında, kusma ve alınan dozun çıkartılması da dahil 6 saat ara verilmelidir.

•

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda ve genç erişkinlerde istemsiz hareketler (ekstrapiramidal bozukluklar) oluşabilir.

NASTİFRAN 1 yaşın altındaki çocuklarda istemsiz hareket oluşturma riskinde artış sebebiyle kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda böbrek rahatsızlıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak doz azaltımına gidilebilir.

•

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Orta veya şiddetli böbrek hastalıklarında NASTİFRAN dozu azaltılmalıdır. Eğer böbrek hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer hastalıklarında NASTİFRAN dozu azaltılmalıdır. Eğer karaciğer rahatsızlığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer NASTİFRAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NASTIFRAN kullanırsanız

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla NASTİFRAN aldıysanız derhal doktorunuz ya da eczacınız ile iletişime geçiniz. İlacın yüksek dozda alındığı durumlarda istemsiz hareketler (ekstrapiramidal bozukluklar), sersemlik hissi, bilinç bozuklukları, zihin bulanıklığı, varsanı, hayal görme (halüsinasyon) ve kalp rahatsızlıkları görülebilir. Doktorunuz bu belirtilere yönelik uygun tedaviyi size uygulayabilir.

NASTİFRAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NASTIFRAN'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer NASTİFRAN'ın bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NASTIFRAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

NASTİFRAN ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Menta Pharma İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA12132
Satış Fiyatı 52.2 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 52.2 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681332750065
Etkin Madde Metoklopramid Hcl
ATC Kodu A03FA01
Birim Miktar 10+2
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Motilite Stimülanları > Metoklopramid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NASTIFRAN 10 mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren ampül { Menta-Pharma } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 202452.20 TL
3 May 202452.20 TL
26 Apr 202452.20 TL
22 Apr 202452.20 TL
15 Apr 202452.20 TL
5 Apr 202452.20 TL
1 Apr 202452.20 TL
26 Mar 202452.20 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları