Abdi İbrahim İlaç İlaçları › NAPROSYN CR 750 mg 10 tablet › Kullanma Talimatı

NAPROSYN CR 750 mg 10 tablet Kullanma Talimatı

Naproksen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Naproksen Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

NAPROSYN CR 750 mg tablet

Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMAT!

Etken Madde

Bir tablet 750 mg naproksen içerir.

Yardımcı maddeler

Sunset sarısı (El 10) ve Opadry clear Y.S.-1-7006 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NAPROSYN CR nedir ve ne için kullanılır?

2. NAPROSYN CR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NAPROSYN CR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NAPROSYN CR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NAPROSYN CR nedir ve ne için kullanılır?

 • NAPROSYN CR, şeftali renginde, kapsül şeklinde tablet olan 10 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.
 • NAPROSYN CR, ağrı ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar grubundan ağrı kesici etkiye sahip bir ilaçtır.
 • NAPROSYN C£;

 • Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağrı ve fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,
 • El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,
 • Özellikle omurgada gelişen romatoid artrit benzeri bir hastalık olan ankilozan spondilit,
 • Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak bağ dokusu ve eklem kıkırdağında gözlenen şiddetli ağrı (akut gut) gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde iltihap giderici ve ağrı kesici olarak,
 • Akut kas iskelet (kemik) sistemi ağrılarında
 • Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda ağrıyı kesmek amacıyla,
 • Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda ağrı kesici olarak, kullanılır.

 • 2.NAPROSYN CR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NAPROSYN CR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

  - NAPROSYN CR ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

  - NAPROSYN CR koroner arter "bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

  Sindirim sistemi ile ilgili riskler

  - NSAİİ’ 1er kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

  Eğer,

  • NAPROSYN CR’ın bileşenlerine, naproksen veya naproksen sodyum içeren ilaçlara karşı alerjiniz varsa ya da, aspirin veya diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar sizde astım sendromu, nezle ve burun boşluklarında iltihaplanma oluşturuyorsa kullanmayınız.

 • Daha önce kullandığınız ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlardan biri sizde mide-barsak kanamasına veya harabiyetine neden olduysa veya halen aktif veya tekrarlayan mide ve duodenum ülseriniz varsa, iki veya daha fazla kez, teşhis konmuş ülser veya kanama geçirdiyseniz kullanmayınız.
 • • Şiddetli böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

  • Koroner arter bypass ameliyatından önce ve sonra kullanmayınız.

  • Hasta 16 yaşından küçükse kullanmayınız.

  • Emziriyorsanız veya hamileliğinizin son 3 ayındaysanız kullanmayınız.

  NAPROSYN CR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.

 • Tedavi sağlamak için gerekli en kısa sürede, etkili en düşük dozu kullanarak, istenmeyen etkileri en aza indirebilirsiniz.
 • • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile ortaya çıkan ciddi mide barsak rahatsızlıkların çoğu yaşlı ve özürlü hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir. Düşük doz aspirin veya mide barsak kanamasına neden olabilecek başka ilaçlarla kullanmanız gerektiğinde de koruyucu bir ilaç da almanız eerekecektir.

 • İltihaplı barsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) varsa, rahatsızlıklarınızın şiddetini arttırabileceğinden, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçları dikkatli kullanınız. Daha önce mide barsak zehirlenmesi geçirdiyseniz her türlü karın rahatsızlığı belirtisi halinde doktorunuza bildiriniz. Mide barsak kanaması veya ülserasyon halinde NAPROSYN CR kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Mide barsak hastalığınız varsa NAPROSYN CR’ı mutlaka doktor kontrolünde kullanınız.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi mide barsak rahatsızlıklarının sıklığı ve şiddeti, NAPROSYN CR dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir.
 • Ağızdan alman doğum kontrol hapları, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, aspirin gibi ülserasyon veya kanama riskini arttırabilen ilaçlarla kullanmanız gerekirse dikkatli olunuz.
 • Yaşlı hastalar, ciddi mide barsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı en düşük dozda NAPROSYN CR kullanmalıdır.
 • • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde NAPROSYN CR kullanmaya devam etmeyiniz.

 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalık ya da aspirin duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, NAPROSYN CR böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kan hacminde veya böbrek kan akımında azalmaya yol açan bir rahatsızlığınız, kalp yetmezliğiniz, karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa dikkatli olunuz. Doktorunuz kullandığınız NAPROSYN CR dozunu azaltacaktır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi,    NAPROSYN CR, karaciğer
 • fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere    neden olabilir. Karaciğer

  fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar). Sarılık ve hepatit dahil olmak üzere şiddetli karaciğer rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalıdır.

 • Naproksen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında NAPROSYN CR tedavisine devam ediniz. NAPROSYN CR kullanırken, kanama riskiniz yüksekse veya kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız, kanama riskinde artış olabilir.
 • NAPROSYN CR kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse    göz muayenesi yaptırınız.
 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması ve ödem oluşması riskine karşı yüksek tansiyonun probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa NAPROSYN CR kullanırken dikkatli olunuz.
 • Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa, kalbin yeterince kanlanmamasına bağlı bir hastalığınız varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Doktorunuz NAPROSYN CR ile tedaviniz sırasında bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Kalp damar hastalığı riskiniz yüksek olduğu durumlarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı) doktorunuz, NAPROSYN CR ile uzun süreli tedaviniz için bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, NAPROSYN CR hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir.
 • Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.

  • Alzheimer hastalığı (unutkanlıkla karakterize hastalık) riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.

  4,Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  NAPROSYN CR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yemekler, NAPROSYN CR ile etkileştiğinden yemeklerle birlikte almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır. Gebeliğin son 3 ayında kesinlikle kullanılmamalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Naproksen, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  NAPROSYN CR kullanımı ile birlikte bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk hali ya da depresyon olabilir. Eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse, dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz

  NAPROSYN CR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NAPROSYN CR bir tablette 0.64 mg sunset sarısı içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Mide asidini düzenleyen ilaçlar veya kolestirman ile birlikte alırsanız NAPROSYN CR’ın etkisi gecikebilir.

  Yemeklerle birlikte alınması etkinin azalmasına neden olabilir.

  Napsoksen, kanda, albumin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarin tipi kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar ve aspirin gibi albumine bağlanan diğer ilaçlarla etkileşebileceğinden doktorunuz NAPROSYN CR dozunu ayarlayacaktır.

  Naproksen, trombosit olarak adlandırılan ve biraraya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin aktivitesini azaltarak pıhtılaşmayı geciktirebilir.

  Probenesid (ürik asitin idrarla atılımını artıran bir ilaç) ile birlikte kullanılması, naproksenin daha kısa sürede daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

  Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullandığınızda dikkatli olunuz. Naproksen, metotreksatın vücuttan atılımını azaltabilir ve metotreksatm yan etkilerinin görülmesine neden olabilir.

  Siklosporinlerle (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç) birlikte kullanılırsa böbreklerde zararlı etkilere neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

  Naproksen, mifepristonun (düşük ilacı) etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan sonra 8-12 gün boyunca naproksen kullanmayınız.

  Aspirin, NSAİİTer gibi aspirin ile NAPROSYN CR ile birlikte kullanımı, yan etki olay potansiyeli artışı nedeniyle tavsiye edilmemektedir.

  Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin etkisini azaltabilir. Naproksen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve ACE inhibitörierinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.

  Furosemid gibi idrar söktürücü ilaçlarla ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlann birlikte kullanımı, böbrek yetmezliği gelişme riskini arttırabilir.

  Lityum (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

  Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, takrolimus ile birlikte kullanılırsa böbrek hasarı riskini arttırabilirler.

  Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek hasarı riski artabilir.

  Naprosyn’in içinde bulunduğu, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, kalbin kasılma gücünü arttıran glikozidlerle birlikte kullanıldıklarında, kalp yetmezliğini şiddetlendirebiiir, böbrekten atılımlarını etkileyerek kan konsantrasyonlarını arttırabilir.

  Naprosyn’in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, insan bağışıklık yetersizliği virüsünün (H1V) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidavudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini arttırabilir.

  Naprosyn'in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile depresyon tedavisinde kullanılan SSRI'lar birlikte kullanıldıklarında sindirim sistemi kanama riski artmaktadır.

  Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi steroidlerle birlikte kullanıldığında sindirim sistemi ülserleri ve kanama riski artmaktadır.

  Hayvan çalışmalarında ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile kinolon grubu antibiyotikler birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

  NAPROSYN CR ve ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların birlikte uygulanması önerilmemektedir.

  Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi doğum kontrol ilaçları ile birlikte uygulandığında, mide barsak sisteminde ülser ve kanama riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.NAPROSYN CR nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Günlük önerilen doz 1 adet NAPROSYN CR’dır (750 mg).

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yolundan yeterli miktarda su İle yutunuz Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda ilacın vücuttan uzaklaştırılması azalabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek fonksiyon testlerinizde sonuçlarınız uygun değilse NAPROSYN CR kullanmayınız.

  Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluklar varsa NAPROSYN CR kullanırken dikkatli olunuz.

  Eğer NAPROSYN CR ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NAPROSYN CR kullanırsanız

  NAPROSYN CR ’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NAPROSYN CR'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  NAPROSYN CR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez.

  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09633
Satış Fiyatı 16.43 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.43 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514037491
Etkin Madde Naproksen
ATC Kodu M01AE02
Birim Miktar 750
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Naproksen
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NAPROSYN CR 750 mg 10 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202016.43 TL
29 Jun 202016.43 TL
19 Jun 202016.43 TL
15 Jun 202016.43 TL
12 Jun 202016.43 TL
8 Jun 202016.43 TL
1 Jun 202016.43 TL
29 May 202016.43 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları