Astellas İlaçları › MYCAMINE 50 mg infüzyonluk çözelti için toz 1 flakon › Kullanma Talimatı

MYCAMINE 50 mg infüzyonluk çözelti için toz 1 flakon Kullanma Talimatı

Mikafungin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Micafungin Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş | Güncelleme : 14 February  2014

MYCAMİNE 50 mg infüzyonluk çözelti için toz

Steril, apirojen

Damar yoluyla uygulanır.

Etken Madde

50 mg mikafungin sodyum

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, susuz sitrik asit, sodyum hidroksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MYCAMINE nedir ve ne için kullanılır?

2. MYCAMINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MYCAMINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MYCAMINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MYCAMINE nedir ve ne için kullanılır?

• MYCAMINE içinde dondurularak kurutulmuş, sıkıştırılmış beyaz toz bulunan flakonlarda sunulmaktadır. Her kutu güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarından koruyucu bir koruyucu filmle sarılı bir adet flakon içermektedir.

• MYCAMINE, mikafungin sodyum etken maddesini içerir. Her flakonda 50 mg mikafungin sodyum vardır. MYCAMINE, sulandırılarak çözelti haline getirilir. Çözelti hazırlandığında her nakde 10 mg mikafungin sodyum bulunur.

hücre duvarının bozulmamış olması gerekmektedir. MYCAMINE, mantar hücre duvarında bozukluklara neden olarak, mantarın ölmesine neden olur ve çoğalmasını önler.

. MYCAMINE;

- Yetişkinlerde, 16 yaş üstü ergenlerde ve yaşhlarda invazif kandidiyaz yani vücudun içine Kandida adı verilen mantar hücresinin bulaşmasıyla oluşan ciddi mantar enfeksiyonunun tedavisinde

- Yetişkinlerde, 16 yaş ve üstü ergenlerde damardan verilen (intravenöz) tedavinin uygun olduğu durumlarda, yemek borusunda mantar enfeksiyonunun tedavisinde

- Kandida adlı mantarın vücut içine bulaşarak enfeksiyon geliştirme riski bulunanyetişkinlerde, 16 yaş ve üstü ergenlerde ve yaşlılarda kullanılır.

- MYCAMINE, çocuklarda (yenidoğanlar dahil) ve 16 yaşından küçük ergenlerde diğer ajanların uygun olmadığı hallerde ikinci seçenek olarak kullanılır.


2.MYCAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MYCAMINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer, mikafungin veya MYCAMINE’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılık) varsa

MYCAMINE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sıçanlarda, uzun süreli mikafungin tedavisi, karaciğer hasarına ve sonrasında karaciğer tümörlerine yol açmıştır. İnsanlarda karaciğer tümör gelişimine dair olası risk bilinmemektedir ve doktorunuz, ilacınıza başlamadan önce MYCAMINE tedavisinin faydalarını ve risklerini değerlendirecektir. Şiddetli karaciğer sorunlarınız (örn. karaciğer yetmezliği veya hepatit) varsa veya karaciğer fonksiyon testlerinizde anormallik olmuş ise lütfen doktorunuza söyleyiniz. Tedavi sırasında, karaciğer fonksiyonlarınız daha yakından izlenecektir.

• Eğer, hemolitik anemi (alyuvarların parçalanmasına bağlı anemi) veya hemoliz (alyuvarların parçalanması) varsa.

• Eğer, böbrek sorunlarınız (örneğin, böbrek yetmezliği ve böbrek fonksiyon testinizde anormallik) varsa böyle bir durumda, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu daha yakından izlemeye karar verebilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

MYCAMINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MYCAMINE damar içine verilerek uygulandığından , yiyecek veya içeceklerle kullanılması ile

ilgili kısıtlamalara gerek yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Açıkça gerekli olmadığı sürece MYCAMINE gebelikte kullanılmamalıdır.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• MYCAMINE kullandığınız sırada , emzirmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

MYCAMINE’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine dair bilgi bulunmamaktadır. Araç veya makine kullanırken sorunlar yaşamanıza yol açabilecek herhangi bir etki yaşıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

MYCAMINE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer amfoterisin B deoksikolat veya itrakonazol etken maddeli mantar ilaçlarını, böbrek naklinde kullanılan sirolimus etken maddeli bağışıklık sistemini baskılayan ilacı veya bazı kalp-dolaşım hastalıklarında ya da yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan nifedipin etken maddeli ilacı kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendirmeniz özellikle önemlidir. Doktorunuz bu ilaçların dozunu yeniden düzenlemeye karar verebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MYCAMINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

MYCAMINE damar yoluyla uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı

• İnvazif kandidiyazis yani vücudun içine Kandida adı verilen mantar hücresinin bulaşmasıyla oluşan ciddi mantar enfeksiyonunun tedavisinde normal doz, 40 kg veya üzerindeki hastalarda günde 100 mg ve 40 kg veya altındaki hastalarda günde 2 mg/kg’dır.

• Yemek borusunda Kandida adı verilen mantar hücresinin neden olduğu enfeksiyonun tedavisinde normal doz 40 kg’ın üzerindeki hastalarda günde 150 mg ve 40 kg veya altındaki hastalarda günde 3 mg/kg’dır.

• İnvazif kandidiyazis yani vücudun içine Kandida adı verilen mantar hücresinin bulaşmasıyla oluşan ciddi mantar enfeksiyonunun olmasını önlemek için normal doz 40 kg’ın üzerindeki hastalarda günde 50 mg ve 40 kg veya altındaki hastalarda günde 1 mg/kg’dır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda (yenidoğanlar dahil) ve 16 yaşından küçük ergenlerde kullanımı

İnvazif kandidiyazis yani vücudun içine Kandida adı verilen mantar hücresinin bulaşmasıyla oluşan ciddi mantar enfeksiyonunun tedavisinde normal doz, 40 kg veya üzerindeki hastalarda günde 100 mg ve 40 kg veya altındaki hastalarda günde 2 mg/kg’dır. İnvazif kandidiyazis yani vücudun içine Kandida adı verilen mantar hücresinin bulaşmasıyla oluşan ciddi mantar enfeksiyonunun olmasını önlemek için normal doz, 40 kg’ın üzerindeki hastalarda günde 50 mg ve 40 kg veya altındaki hastalarda günde 1 mg/kg’dır.

Yaşlılarda kullanımı

Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.

Eğer MYCAMINE’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MYCAMINE kullanırsanız

Doktorunuz, ne kadar MYCAMINE dozu gerektiğini belirlemek için cevabınızı ve durumunuzu izleyebilir. Ancak, aşırı miktarda MYCAMINE verilmiş olabileceğinden endişe duyuyorsanız, hemen doktorunuzla veya başka bir sağlık uzmanıyla konuşunuz.

MYCAMINE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MYCAMINE'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz, hangi MYCAMINE tedavisinin gerektiğini belirlemek için cevabınızı ve durumunuzu izleyebilir. Ancak, doz atladığınızdan endişe duyuyorsanız, hemen doktorunuzla veya başka bir sağlık uzmanıyla konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MYCAMINE ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

Bilinen bir tedaviden çekilme belirtisi bulunmamaktadır.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş
Geri Ödeme KoduA15613
Satış Fiyatı 1329.72 TL [ 23 Jan 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 1329.72 TL [ 16 Jan 2023 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699043890307
Etkin Madde Mikafungin
ATC Kodu J02AX05
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Micafungin
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MYCAMINE 50 mg infüzyonluk çözelti için toz 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
23 Jan 20231,329.72 TL
16 Jan 20231,329.72 TL
9 Jan 20231,329.72 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları