Vem İlaçları › MOXACIN 400 mg/250 ml IV inf. için çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

MOXACIN 400 mg/250 ml IV inf. için çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Moksifloksasin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Moksifloksasin Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 2 May  2014

MOXACİN 400 mg/250 ml İ.V. infüzyon için çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

Steril

 • •  

  Etken Madde

  Her bir flakon etkin madde olarak 400 mg moksifloksasine eşdeğer 436.8 mg moksifloksasin hidroklorür içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Sodyum klorür, hidroklorik asit 1N, sodyum hidroksit 2N, enjeksiyonluk su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. MOXACIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. MOXACIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. MOXACIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. MOXACIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.MOXACIN nedir ve ne için kullanılır?

 • •  MOXACİN infüzyon çözeltisi, toplardamar içine damla damla enjekte edilmeye (infüzyon) hazır çözelti formunda kullanıma sunulmuştur. Her bir ilaç şişesi içinde 400 mg etkin madde (moksifloksasin) bulunmaktadır.

 • •  MOXACİN'in etkin maddesi olan moksifloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir.

 • •  MOXACİN, 250 mililitrelik renksiz cam flakonlar (ilaç şişeleri) içinde kullanıma sunulmaktadır.

 • •  MOXACİN, duyarlı mikroorganizmaların (mikroplar) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

 • -  Hastane dışında oluşmuş akciğer enfeksiyonu (toplumdan edinilmiş pnömoni),

 • -  Başka bir tablonun eşlik etmediği (komplike olmayan) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,

 • •  MOXACİN'in de dahil olduğu ilaç grubu (florokinolonlar), kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesinde (akciğerdeki bronş tüplerinin zarlarının kalıcı iltihaplanması durumunun yeniden şiddetlenmesi) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi istenmeyen etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

 • MOXACİN, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.


  2.MOXACIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MOXACIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • -  Moksifloksasine, kinolon grubundan diğer antibiyotiklere veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

 • -  Hamile iseniz,

 • -  Bebeğinizi emziriyorsanız,

 • -  18 yaşından küçük iseniz,

 • -  Bir antibiyotik grubu olan kinolon tedavisiyle bağlantılı tendon (kasları kemiklere bağlayan uzantılar) hasarı geçirdiyseniz (Bakınız MOXACİN'i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız ve 4. Olası yan etkiler nelerdir?),

 • -  Doğuştan veya sonradan edinilmiş anormal kalp ritim bozukluğunuz varsa (Kalp grafinizde (EKG) görülen),

 • -  Kanınızda tuz (sodyum ve potasyum) eksikliği varsa (elektrolit bozuklukları ve özellikle de düzeltilmemiş hipokalemi),

 • -  Kalp atış hızınız düşük ise (bradikardi),

 • -  Zayıf bir kalbiniz var ise (kalp yetmezliği),

 • -  Önceden geçirilmiş kalp ritim bozuklukları (semptomatik aritmi) var ise.

 • -  Moksifloksasin kalp grafisinde bozulmalara neden olan diğer ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanıyorsanız (Bkz. Bölüm Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı). Çünkü MOXACİN kalp grafisinde (EKG) QT aralığının uzamasına neden olabilir. Örneğin; Elektriksel sinyallerin gecikmeli iletimi.

 • -  Ciddi karaciğer hastalığınız (Child Pugh C) veya üst normal sınırın 5 katından yüksek olan karaciğer enzimleriniz (transaminazlar) varsa.

 • MOXACIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • •  MOXACİN'i ilk defa kullanıyorsanız kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

 • •  MOXACİN özellikle kadınlarda ve yaşlılarda kalp grafisini (EKG) değiştirebilir. Eğer yakın zamanda kan potasyum seviyenizi düşürmek için ilaç aldıysanız, MOXACİN'i kullanmadan önce doktorunuza danışınız (Bkz. Bölüm MOXACİN'i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız ve Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı).

 • •  Epilepsi hastası iseniz veya sizi kasılmalar (konvülsiyonlar) haline sürükleyen bir durumda iseniz MOXACİN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

 • •  Akıl sağlığı hastalığınız varsa ya da daha önce geçirmişseniz MOXACİN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

 • •  Myasthenia Gravis'in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi: MOXACİN gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Eğer Myasthenia Gravis hastalığınız varsa, bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.

 • •  Ailenizde glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (kan şekeri) eksikliği var ise (nadir bir kalıtsal hastalık), doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz, MOXACİN'in sizin için uygun olup olmadığına karar verecektir.

 • •  MOXACİN sadece toplardamar (ven) içine uygulanmalıdır, atardamar (arter) içine uygulanmamalıdır.

 • •  Tedavi süresince kalp çarpıntısı (palpitasyonlar) veya düzensiz kalp atışınız varsa, doktorunuzu hemen bilgilendiriniz. Doktorunuz kalp ritminizi ölçmek için kalp grafinizi (EKG) çekmek isteyebilir.

 • •  Kalp problemi riski toplardamardan (ven) perfüzyonun hızına ve doz artışına bağlı olarak artabilir.

 • •  Çok nadir olarak ve bazen ilk uygulamadan sonra ani ve şiddetli aşırı duyarlılık (anafilaktik reaksiyonlar/şok) reaksiyonları meydana gelebilir, göğüste sıkışma, sersemlik hissi, hasta veya zayıf hissetme, ayağa kalkarken baş dönmesi olması gibi belirtiler olabilir. Böyle bir durumda MOXACİN kullanımı kesilmelidir ve doktorunuz derhal haberdar edilmelidir.

 • •  MOXACİN yaşamı tehdit edici nitelikte karaciğer yetmezliğine yol açabilen hızlı ve şiddetli karaciğer iltihabına neden olabilir (ölümcül vakalar dahil, Bkz. Bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir?). Aniden kendinizi kötü hissederseniz ve/veya mide bulantısı yaşarsanız ve aynı zamanda göz aklarınızda sararma, koyu renk idrar, cilt kaşıntısı, kanama eğilimi veya karaciğer kaynaklı beyin hastalığı (karaciğer fonksiyonunda azalmanın veya hızlı şekilde ve şiddetli karaciğer iltihabının belirtileri) mevcutsa lütfen başka bir tablet daha almadan önce doktorunuzla iletişime geçiniz.

 • •  Cilt reaksiyonu veya ciltte kabarcıklanma / soyulma ve/veya mukozal reaksiyonlar (Bkz. Bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir?”) yaşamanız durumunda tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuzla iletişime geçiniz.

 • •  MOXACİN dahil olmak üzere kinolon antibiyotikler kasılmalara (konvülsiyon) neden olabilir. Eğer böyle bir durum görülürse, MOXACİN tedavisine devam edilmemelidir.

 • •  Özellikle ayaklarda ve bacaklarda veya ellerde olmak üzere, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi sinir hasarı (nöropati) belirtileri yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda MOXACİN'le tedavinize devam etmeden önce derhal doktorunuza bilgi veriniz.

 • •  MOXACİN'in da aralarında olduğu florokinolon antibiyotikleri alırken, ilk defa alıyor olsanız dahi, akıl sağlığı problemleri yaşayabilirsiniz. Çok seyrek vakalarda depresyon veya akıl sağlığı problemleri intihar düşüncelerine ve intihara teşebbüs gibi kendine zarar verme davranışlarına yol açmıştır (Bkz. Bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir?”). Bu gibi reaksiyonlar ortaya çıktığı takdirde MOXACİN almayı bırakın ve derhal doktorunuza bilgi veriniz.

 • •  MOXACİN dahil olmak üzere antibiyotik kullanımı sırasında veya sonrasında ishal görülebilir. Eğer bu durum ciddi ve kalıcı hale gelirse veya dışkınızın kan veya mukus içerdiğini fark ederseniz MOXACİN almayı derhal bırakınız ve doktorunuza danışın. Bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan ilaçlar almayınız.

 • •  MOXACİN tedavinin başlatılmasını takip eden 48 saat içinde dahi tendonlarınızda ağrı ve iltihaplanmaya yol açabilir ve bu durum MOXACİN tedavisini bırakmanızın ardından birkaç aya varan süreyle devam edebilir. Yaşınız ileriyse veya eşzamanlı kortikosteroid kullanıyorsanız tendonlarda iltihap ve yırtılma riski artar. Herhangi bir ağrı veya iltihaplanmanın ilk belirtisinde MOXACİN almayı bırakınız, etkilenen eklemleri dinlendirin ve derhal doktorunuza danışınız. Tendon yırtılması riskini artırabileceğinden gereksiz egzersizden kaçınınız (“MOXACİN'ni aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümlerine bakınız).

 • •  Yaşınız ileriyse ve böbrek problemleriniz varsa MOXACİN alırken yeterli sıvı tüketmeye özen gösterin, çünkü dehidratasyon (sıvı kaybı) durumunda böbrek yetmezliği riskini artırabilir.

 • •  

  Araç ve makina kullanımı

 • •  Bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan ilaçlar almayınız.

 • •  Florokinolon antibiyotikler kan şekerinin normalin altındaki düzeylere düşmesi (hipoglisemi) ve kan şekerinin normalin üzerindeki düzeylere çıkması (hiperglisemi) gibi kan şekeri bozukluklarına neden olabilir. MOXACİN ile tedavi uygulanan hastalarda kan şekeri bozuklukları ağırlıklı olarak kan şekerini düşüren oral antidiyabetik ilaçlarla (örneğin sülfonilüre) veya insülinle eşzamanlı tedavi gören yaşlı hastalarda ortaya çıkmıştır. Diyabetiniz varsa kan şekeriniz dikkatli şekilde takip edilmelidir (Bkz. Bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir?”).

 • •  Kinolon antibiyotikler cildinizin güneş ışığına veya UV ışığına karşı daha hassas hale gelmesine neden olabilir. MOXACİN alırken uzun süreli veya kuvvetli güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmalısınız ve solaryum veya başka herhangi bir UV lambası kullanmamalısınız.

 • •  Hastane dışında edinilmiş akciğer iltihabı (pnömoni) tedavisi için MOXACİN'in ardışık şekilde damar içine verilerek/ağız yoluyla alınarak kullanımı hakkında sınırlı deneyim bulunmaktadır.

 • •  Şiddetli yanık, derin doku enfeksiyonları, osteomiyelit (kemik iliği enfeksiyonları) ve beraberinde diyabetik ayak enfeksiyonlarının tedavisinde MOXACİN'in etkililiği ortaya konmamıştır.

 • MOXACİN'i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • •  Eğer geniş bir kan damarının genişlemesi veya "şişmesi" (aort anevrizması veya geniş damar periferik anevrizması) teşhisi konulduysa,

 • •  Eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık),

 • •

  MOXACIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz, MOXACİN kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, MOXACİN kullanmamalısınız.

  Araç ve makine kullanımı

  MOXACİN size baş dönmesi veya sersemlik hali oluşturabilir, ani ve geçici görüş kaybına neden olabilir veya kısa süreli kendinizden geçmenize neden olabilir. Böyle bir durum söz konusu ise, MOXACİN tedavisinde iken araç ya da makine kullanmamalısınız.

  MOXACIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bir MOXACİN flakonu (250 ml), 34 mmol sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer MOXACİN'in yanı sıra son zamanlarda başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

 • •  Moksifloksasin ve kalbinizi etkiyecek diğer ilaçları kullanıyorsanız kalp ritim hızınız için artış riski mevcuttur. Bu nedenle MOXACİN'i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

 • -  Antiaritmik grubu ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, disopiramid) amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) (bunlar kalpteki ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır);

 • -  Antipsikotikler (örn fenotiyazinler, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid);

 • -  Trisiklik antidepresan ilaçlar (depresyon ilaçları) (örn. imipramin, amitriptilin, doksepin, klomipramin, nortriptilin, opipramol, amoksapin, tianeptin);

 • -  Bazı antimikrobiyaller (örn. sakunavir, sparfloksasin, intravenöz eritromisin, pentamidin, antimalaryaller özellikle halofantrin);

 • -  Bazı antihistaminikler (terfenadin, astemizol, mizolastin),

 • -  Diğer ilaçlar (örn. sisapirid, intravenöz vinkamin, bepridil ve difemanil)

 • •  Kan potasyum seviyenizi azaltmak veya kalp ritim hızınızı düşürmek için başka bir ilaç alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz (örn. bazı diüretikler, bazı laksatifler ve enemalar [yüksek dozlar] veya kortikosteroidler [anti-enflamatuar ilaçlar], amfoterisin B) çünkü MOXACİN kullanımı sırasında ciddi kalp ritim bozukluğu riski artışı görülebilir.

 • •  Son zamanlarda oral anti-koagülan (kan sulandırıcı) (örn. varfarin) kullandıysanız, gerekli ise doktorunuz kan pıhtışma zamanınızı takip etmek isteyebilir.


 • 3.MOXACIN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz veya sağlık profesyoneli hastalığınıza bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Bazı durumlarda doktorunuz tedavinizi MOXACİN tablet ile başlatabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  MOXACİN, 60 dakika süreli intravenöz infüzyon (toplardamar içine damla damla enjeksiyon) şeklinde uygulanır. Yetişkinler için tavsiye edilen günlük doz bir flakondur.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  MOXACİN'in çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır ve kullanılmamalıdır. (Bakınız “MOXACİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümü).

  Yaşlılarda kullanımı

  MOXACİN için yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Yaşlı ve böbrek bozukluğu olan hastalar yeterli sıvı alımına dikkat etmelidir çünkü dehidrasyon böbrek yetmezliği riskini artırabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer MOXACİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MOXACIN kullanırsanız

  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla AVELOX kullandığınızı düşünüyorsanız, hemen doktorunuza danışınız.

  MOXACİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MOXACIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer MOXACİN'in dozunu atladığınızı düşünüyorsanız, hemen doktorunuza danışınız.

  MOXACIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bu ilaçla tedavi kesildikten sonra enfeksiyonunuz tam olarak tedavi edilmemiş olabilir. Eğer MOXACİN infüzyon solüsyonu veya MOXACİN tablet ile tedavi süreniz tamamlanmadan tedaviyi sonlandırmak isterseniz doktorunuza danışınız.

  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
  Geri Ödeme KoduA14435
  Satış Fiyatı 337.98 TL [ 10 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 337.98 TL [ 3 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699844690816
  Etkin Madde Moksifloksasin
  ATC Kodu J01MA14
  Birim Miktar 400/250
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 1
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Moksifloksasin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  MOXACIN 400 mg/250 ml IV inf. için çözelti içeren 1 flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  10 May 2024337.98 TL
  3 May 2024337.98 TL
  26 Apr 2024337.98 TL
  22 Apr 2024337.98 TL
  15 Apr 2024337.98 TL
  5 Apr 2024337.98 TL
  1 Apr 2024337.98 TL
  26 Mar 2024337.98 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları