Vem İlaçları › MOXACIN 400 mg 7 film tablet › Kullanma Talimatı

MOXACIN 400 mg 7 film tablet Kullanma Talimatı

Moksifloksasin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Moksifloksasin Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 13 June  2014

MOXACİN 400 mg film tablet

Ağız yoluyla alınır.

 • •  

  Etken Madde

  Her bir film tablet etkin madde olarak 400 mg moksifloksasine eşdeğer 436.8 mg moksifloksasin hidroklorür içerir

 • •  Yardımcı madde(ler):Kroskarmelloz sodyum, mikrokristalin selüloz, krospovidon, magnezyum stearat, hidroksipropilmetil selüloz, stearik asit, titanyum dioksit (E 171), kırmızı demir oksit (E 172).

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. MOXACIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. MOXACIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. MOXACIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. MOXACIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.MOXACIN nedir ve ne için kullanılır?

 • •  MOXACİN, film tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film tabletin içinde 400 mg etkin madde (moksifloksasin) bulunmaktadır.

 • •  MOXACİN’in etkin maddesi olan moksifloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir. MOXACİN, diğer bazı antibiyotiklere karşı dirençli olan çok sayıda bakteriye karşı da bakteri öldürücü etki göstermektedir (örn. beta-laktam ve makrolid dirençli bakteriler). Penisilin, sefalosporin, aminoglikozid, makrolid ve tetrasiklin grubu antibiyotikleri etkisiz kılan direnç mekanizmaları, moksifloksasinin bakteri karşıtı (antibakteriyel) etkisini engellememektedir.

 • •  MOXACİN, 7 tablet içeren blister ambalajlar şeklinde kullanıma sunulmuştur.

 • •  MOXACİN, duyarlı mikroorganizmaların (mikroplar) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

 • -  Kronik bronşitin aniden kötüleşmesi,

 • -  Hastane dışında oluşmuş akciğer enfeksiyonu (toplumdan edinilmiş pnömoni),

 • -   Akut sinüzit,

 • -  Başka bir tablonun eşlik etmediği (komplike olmayan) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,

 • -  Kadın üreme organlarının üst bölümünde görülen pelvik inflamatuvar hastalıkta,

 • -  Durumu güçleştiren başka tıbbi durum ya da hastalıklarla birlikte bulunan (komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; diyabet (şeker) hastalığındaki ayak yarası enfeksiyonları dahil,

 • -  Komplike karın içi enfeksiyonları; apse gibi çeşitli türlerden mikropların neden olduğu enfeksiyonlar dahi1.

 • • MOXACİN’in de dahil olduğu ilaç grubu (florokinolonlar), akut bakteriyel sinüzit ve kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesinde (akciğerdeki bronş tüplerinin zarlarının kalıcı iltihaplanması durumunun yeniden şiddetlenmesi) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi istenmeyen etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

 • MOXACİN, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.


 • 2.MOXACIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MOXACIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • •  Moksifloksasine, kinolon grubundan diğer antibiyotiklere veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

 • •  Hamile iseniz,

 • •  Bebeğinizi emziriyorsanız,

 • •  18 yaşından küçük iseniz,

 • •  Bir antibiyotik grubu olan kinolon tedavisiyle bağlantılı tendon (kasları kemiklere bağlayan uzantılar) hasarı geçirdiyseniz,

 • •  Doktorunuz tarafından kalp grafinizde herhangi bir anormallik saptanmışsa,

 • •  Kanınızda tuz (sodyum ve potasyum) eksikliği varsa (elektrolit bozuklukları ve özellikle de düzeltilmemiş hipokalemi),

 • •  Kalp atış hızınız düşük ise (bradikardi),

 • •  Ciddi kalp yetmezliğiniz var ise,

 • •  Önceden geçirilmiş kalp ritim bozuklukları (semptomatik aritmi) var ise.

 • Moksifloksasin kalp grafisinde bozulmalara neden olan diğer ilaçlarla eş zamanlı olarak kullanılmamalıdır.

  Klinik verilerin sınırlı olması nedeniyle, moksifloksasin aynı zamanda ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan (Child Pugh C) hastalarda ve karaciğer enzimlerinin düzeyleri normal üst sınırın 5 katından fazla artmış hastalarda da kullanılmamalıdır.

  MOXACIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • •  MOXACİN, özellikle kadınsanız veya yaşınız ileriyse kalp EKG’nizi (grafinizi) değiştirebilir. Kanınızdaki potasyum düzeylerini düşüren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız MOXACİN almadan önce doktorunuza danışınız (ayrıca “MOXACİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve Diğer ilaçlar ve MOXACİN bölümlerine bakınız.)

 • •  Sara (epilepsi) veya kasılmalar geçirme olasılığınızı arttıran herhangi bir probleminiz varsa MOXACİN almadan önce doktorunuza danışınız.

 • •  Herhangi bir akıl sağlığı problemi yaşıyorsanız veya herhangi bir zamanda yaşadıysanız MOXACİN almadan önce doktorunuza danışınız.

 • •  Sizde veya ailenizin herhangi bir üyesinde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği (seyrek görülen bir kalıtsal hastalık) varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz MOXACİN’in size uygun olup olmadığı konusunda tavsiyede bulunacaktır.

 • •  Kadın üst genital kanalında komplike enfeksiyon (örneğin fallop tüplerinde ve yumurtalıklarda veya leğen kemiğinde apse ile ilişkili) yaşıyorsanız ve doktorunuz damar içine verilen tedavinin gerekli olduğunu düşünüyorsa MOXACİN tablet tedavisi uygun olmayabilir.

 • •  Tedavi periyodu sırasında çarpıntı veya düzensiz kalp atışı yaşarsanız derhal doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Doktorunuz kalp ritminizi ölçmek için EKG denilen kalp grafisi çekmek isteyebilir.

 • •  Kalp problemi riski dozun artmasıyla birlikte artış gösterebilir. Bu nedenle, önerilen dozaja uyulmalıdır.

 • •  Seyrek olmakla beraber, şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/ şok) yaşama olasılığınız bulunmaktadır ve bu reaksiyon ilk dozla birlikte dahi ortaya çıkabilir. Göğüste sıkışma, sersemlik hissi, bulantı veya bayılma ya da ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi bu durumun belirtileri arasındadır. Böyle bir durumda MOXACİN almayı bırakın ve derhal doktora başvurunuz.

 • •  MOXACİN yaşamı tehdit edici nitelikte karaciğer yetmezliğine yol açabilen hızlı ve şiddetli karaciğer iltihabına neden olabilir (ölümcül vakalar dahil, bakınız. Bölüm”4.Olası yan etkiler nelerdir?”) Aniden kendinizi kötü hissederseniz ve/veya mide bulantısı yaşarsanız ve aynı zamanda göz aklarınızda sararma, koyu renkte idrar, cilt kaşıntısı, kanama eğilimi veya karaciğer kaynaklı beyin hastalığı (karaciğer fonksiyonunda azalmanın veya hızlı ve şiddetli karaciğer iltihabının belirtileri) mevcutsa lütfen başka bir tablet daha almadan önce doktorunuzla iletişime geçiniz.

 • •  Cilt reaksiyonu veya ciltte kabarcıklanma/soyulma ve/veya mukozal reaksiyonlar (Bakınız bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir?”) yaşamanız durumunda tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuzla iletişime geçiniz.

 • •  MOXACİN’in de aralarında olduğu florokinolon grubu antibiyotikler kasılmalara neden olabilir. Böyle bir durumda MOXACİN almayı bırakın ve derhal doktorunuza başvurunuz.

 • •  Özellikle ayaklarda ve bacaklarda veya ellerde olmak üzere ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi sinir hasarı (nöropati) belirtileri yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda MOXACİN ile tedavinize devam etmeden önce derhal doktorunuza bilgi veriniz.

 • •  MOXACİN’in de aralarında olduğu kinolon antibiyotikleri alırken, ilk defa alıyor olsanız dahi, akıl sağlığı problemleri yaşayabilirsiniz. Çok seyrek vakalarda depresyon veya akıl sağlığı problemleri intihar düşüncelerine ve intihara teşebbüs gibi kendine zarar verme davranışlarına yol açmıştır (Bakınız bölüm “4.Olası yan etkiler nelerdir?”). Bu gibi reaksiyonlar ortaya çıktığı takdirde MOXACİN almayı bırakın ve derhal doktorunuza bilgi veriniz.

 • •  MOXACİN’in de aralarında olduğu antibiyotikleri alırken veya aldıktan sonra ishal yaşayabilirsiniz. Diyare ciddileşirse veya uzun sürerse ya da dışkınızda kan veya mukus görürseniz MOXACİN almayı derhal bırakınız ve doktorunuza danışınız. Bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan ilaçlar almayınız.

 • •  MOXACİN tedavinin başlatılmasını takip eden 48 saat içinde dahi tendonlarınızda ağrı ve iltihaplanmaya yol açabilir ve bu durum MOXACİN tedavisini bırakmanızın ardından birkaç aya varan süreyle devam edebilir. Yaşınız ileriyse veya eş zamanlı kortikosteroid kullanıyorsanız tendonlarda iltihap ve yırtılma riski artar. Herhangi bir ağrı veya iltihaplanmanın ilk belirtisinde MOXACİN almayı bırakınız, etkilenen eklemleri dinlendirin ve derhal doktorunuza danışınız. Tendon yırtılması riskini artırabileceğinden gereksiz egzersizlerden kaçınınız (“MOXACİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümlerine bakınız).

 • •  Yaşınız ileriyse ve böbrek problemleriniz varsa MOXACİN alırken mutlaka bol sıvı tüketin. Dehidratasyon (sıvı kaybı) yaşamanız durumunda böbrek yetmezliği riski artabilir.

 • •  

  Araç ve makina kullanımı

 • •  Florokinolon antibiyotikler kan şekerinin normalin altındaki düzeylere düşmesi (hipoglisemi) ve kan şekerinin normalin üzerindeki düzeylere çıkması (hiperglisemi) gibi kan şekeri bozukluklarına neden olabilir. MOXACİN ile tedavi uygulanan hastalarda kan şekeri bozuklukları ağırlıklı olarak kan şekerini düşüren oral anti-diyabetik ilaçlarla (örneğin sülfonilüre) veya insülinle eşzamanlı tedavi gören yaşlı hastalarda ortaya çıkmıştır. Diyabetiniz varsa kan şekeriniz dikkatli şekilde takip edilmelidir (bakınız bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir?”).

 • •  Kinolon antibiyotikler cildinizin güneş ışığına veya UV ışığına karşı daha hassas hale gelmesine neden olabilir. MOXACİN alırken uzun süreli veya kuvvetli güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmalısınız ve solaryum veya başka herhangi bir UV lambası kullanmamalısınız.

 • •  Şiddetli yanık, derin doku enfeksiyonları, osteomiyelit (kemik iliği enfeksiyonları) ve beraberinde diyabetik ayak enfeksiyonlarının tedavisinde MOXACİN’in etkililiği ortaya konmamıştır.

 • •  Myasthenia Gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi: MOXACİN gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Eğer myasthenia gravis hastalığınız varsa bu ilacı kullanmaktan kaçınınız.

 • MOXACİN’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • •  Eğer geniş bir kan damarının genişlemesi veya "şişmesi" (aort anevrizması veya geniş damar periferik anevrizması) teşhisi konulduysa,

 • •  Eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık),

 • •  Eğer aile öykünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu varsa veya diğer risk faktörleri ile zemin hazırlayan durumlara sahipseniz (örn. Marfan sendromu veya vasküler Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları veya Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Behçet hastalığı gibi vasküler hastalıklar, yüksek tansiyon veya bilinen ateroskleroz).

 • Karnınızda, göğsünüzde veya sırtınızda ani ve şiddetli ağrı hissederseniz derhal bir acil servise başvurunuz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MOXACIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MOXACİN aç karnına veya süt ürünleri dahil yiyeceklerle birlikte alınabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz, MOXACİN kullanmamalısınız.

  Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hayvanlar üstünde yapılan çalışmalar, bu ilacın doğurganlık üstünde olumsuz bir etkisinin olduğunu göstermemiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, MOXACİN kullanmamalısınız.

  Araç ve makine kullanımı

  MOXACİN baş dönmesi yapabilir veya sizi sersem hissettirebilir, ani geçici görme kaybına neden olabilir ya da kısa bir süreliğine baygınlık geçirebilirsiniz. Eğer bu etkileri hissediyorsanız araç veya makine kullanmamalısınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Moksifloksasin ile aşağıdaki ilaçlar birlikte kullanıldığında kalp ritmi ile ilgili sorunlar olabilir:

 • -  Antiaritmikler grubu ilaçlar kullanıyorsanız (örn kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) ya da sınıf III antiaritmikler (örn; amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) (bunlar kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır);

 • -  Antipsikotik ilaçlar (örn; fenotiyazinler, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid) (bunlar çoğunlukla psikiyatrik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır);

 • -  Trisiklik antidepresan ilaçlar (depresyonu önlemek için kullanılan ilaçlar);

 • -  Bazı  antimikrobiyaller  (sakinavir,  sparfloksasin, eritromisin IV, pentamidin,

 • antimalaryaller özellikle halofantrin) (enfeksiyon hastalıkları ilaçları);

 • -  Bazı  antihistaminikler  (terfenadin, astemizol, mizolastin)  (alerjik tabloların

 • tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • -  Diğerler ilaçlar (sisaprid (mide-bağırsak ilacı), vinkamin (beyne kan akımını arttıran bir ilaç), bepridil (kalp damarlarını genişleten bir ilaç), difemanil (bağırsak hastalıklarında kullanılan bir ilaç)

 • •  Kan potasyum seviyenizi düşürücü ilaçlar (örn. bazı idrar söktürücüler, bazı laksatifler ve lavmanlar (yüksek dozlarda) ya da kortikosteroidler (iltihaplanmaya karşı kullanılan ilaçlar), amfoterisin B) veya kalp hızının azalmasına neden olan ilaçlar kullanıyorsanız, çünkü MOXACİN kullanırken ciddi kalp ritim bozuklukları riskini arttırabilir.

 • •  Magnezyum veya alüminyum içeren ilaçlar (hazımsızlık için kullanılan mide asidini azaltıcı ilaçlar), demir, çinko veya didanozin veya mide rahatsızlıkları için kullanılan sukralfat içeren ilaçlar MOXACİN tabletlerin etkisini azaltabilir. MOXACİN tabletinizi bu ilaçlardan 6 saat öncesinde veya sonrasında alınız.

 • •  Aktif kömür içeren ilaçların MOXACİN tabletlerle aynı anda alınması MOXACİN’in etkisini azaltabilir. Bu tip ilaçlarla birlikte kullanılmaması önerilir.

 • •  Eğer oral varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, kan pıhtılaşma sürenizin takip edilmesi gerekebilir.


 • 3.MOXACIN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, MOXACİN günde bir kez uygulanır. Günde birden fazla kullanılmamalıdır ve bu doz aşılmamalıdır.

  Tedavinin süresi, kullanıldığı hastalığınızın şiddetine ya da alınan klinik yanıta göre doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Genel tedavi süreleri:

 • -  Kronik bronşitte akut alevlenme: 5 gün

 • -  Akciğer enfeksiyonu (pnömoni): 10 gün

 • -  Akut sinüzit: 7 gün

 • -  Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen tedavi süresi:    7

 • gün

 • -  Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen ardışık tedavi süresi (damardan uygulamayı takiben ağızdan uygulama): 7-21 gün

 • -  Komplike olmayan pelvik inflamatuar hastalıkta önerilen tedavi süresi: 14 gün

 • -  Komplike karın içi organların enfeksiyonlarında önerilen ardışık tedavi (damardan uygulamayı takiben ağızdan uygulama): 5-14 gün

 • Klinik olarak uygun olan durumlarda tedaviye intravenöz (damardan) uygulama ile başlanıp, ağızdan tablet uygulaması ile devam edilebilir (ardışık tedavi).

  Uygulama yolu ve metodu

  Film tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  MOXACİN’in çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır ve kullanılmamalıdır (bakınız “MOXACİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümü).

  Yaşlılarda kullanımı

  MOXACİN için yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek bozukluğu olan hastalarda ve kanı diyaliz yöntemleriyle temizlenen hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yeterli veri mevcut değildir.

  Diğer:

  Farklı etnik gruplarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Eğer MOXAClN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MOXACIN kullanırsanız

  Size reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmayınız. Eğer reçete edilen günlük bir tabletlik dozdan fazlasını kullandıysanız acil olarak doktorunuza/hastaneye başvurunuz. Kalan tabletleri, ambalajı veya bu kullanma talimatını doktorunuza veya eczacınıza göstermek için yanınıza almaya çalışınız.

  MOXAClN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MOXACIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir doz kullanmayı unutursanız, bu dozu aynı gün içinde hatırlar hatırlamaz kullanınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz. Aynı gün içinde hatırlamazsanız sonraki gün normal dozunuzu (1 tablet) alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

  MOXACIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi edilmeyebilir. Eğer ilacınızı tedavi süreniz bitmeden bırakmak istiyorsanız doktorunuzla konuşunuz.

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
  Geri Ödeme KoduA15061
  Satış Fiyatı 46.73 TL [ 14 Sep 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 46.73 TL [ 6 Sep 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699844090647
  Etkin Madde Moksifloksasin
  ATC Kodu J01MA14
  Birim Miktar 400
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 7
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Moksifloksasin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  MOXACIN 400 mg 7 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Sep 202146.73 TL
  6 Sep 202146.73 TL
  27 Aug 202146.73 TL
  16 Aug 202146.73 TL
  9 Aug 202146.73 TL
  30 Jul 202146.73 TL
  26 Jul 202146.73 TL
  16 Jul 202146.73 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları