Deva İlaçları › MONOPRIL PLUS 10 mg/12.5 mg 28 tablet › Kullanma Talimatı

MONOPRIL PLUS 10 mg/12.5 mg 28 tablet Kullanma Talimatı

Fosinopril Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Fosinopril Hctz Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 19 June  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MONOPRIL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. MONOPRIL PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MONOPRIL PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MONOPRIL PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MONOPRIL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

 • MONOPRİL PLUS Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) inhibitörleri ve diüretik kombinasyonları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir ve fosinopril ve hidroklorotiyazid olmak üzere iki ayrı etkin madde içermektedir.
 • ACE inhibitörleri kan damarlarındaki daralmayı azaltarak daha rahat kan akışını sağlarlar. Hidroklorotiyazid ise tiyazid diüretikleri adı verilen ve idrar çıkışını arttıran ve bu sayede kan basıncı düşüren bir ilaç grubuna aittir. Kombinasyon ürünü olarak MONOPRİL PLUS kan basıncını her iki ürünün ayrı ayrı verilmesine göre daha fazla düşürür.
 • MONOPRİL PLUS tabletlerin her biri etkin madde olarak 10 mg fosinopril sodyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içeren yuvarlak, bikonveks, bir yüzünde “DEVA MP 10” yazılı, şeftali rengi tabletler şeklindedir.
 • MONOPRİL PLUS, 28 tabletlik formları ile kullanıma sunulmaktadır.
 • MONOPRİL PLUS, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır.

 • 2.MONOPRIL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MONOPRIL PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  MONOPRIL PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Tuz alımı MONOPRİL PLUS’ın kan basıncını düşürücü etkisini azaltabilir.
 • Alkol alımı MONOPRİL PLUS’ın kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir ve MONOPRİL PLUS alkolün etkisini artırabilir.
 • Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  •    Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacı hamilelik sırasında kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların MONOPRİL PLUS kullanmamaları gerekmektedir.
 • Araç ve makina kullanımı

  MONOPRİL PLUS aldıktan sonra kendinizi yorgun veya rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. Tedavinin başlangıcında, doz artırımı ile birlikte ve alkol kullanımı ile belirtiler daha belirgin olabilir.

  MONOPRIL PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MONOPRİL PLUS, laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  MONOPRİL PLUS, her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  MONOPRİL PLUS ile bazı ilaçların eş zamanlı kullanımı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

 • Potasyum tutucu idrar söktürücüler (örn. Spironolakton, triamteren, amilorid veya eplerenon), potasyum takviyeleri veya potasyum içeren tuzlar Fosinoprilin kan potasyum seviyelerinde artmaya sebep olur. Heparin de bu gruba dahil edilebilir.
 • Hidroklorotiyazid ile birlikte kullanılan, potasyum atılmasına sebep olan idrar söktürücüler (örn. Furosemid), glukokortikois, ACTH, karbanolokson, amfoterisin B, penisilin G, salisilat gibi ilaç maddeleri potasyum değerlerinin artmasına ve/veya magnezyum kaybına sebep olabilir.
 • Kan basıncını düşüren metildopa, beta-blokörler, kalsiyum antagonistleri veya idrar söktürücüler ile eş zamanlı kullanım, kan basıncını düşürme etkisinde artmaya sebep olabilir (idrar söktürücüler ile eş zamanlı kullanımda kontrollü sodyum diyetinin uygulanması önerilmektedir).
 • • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar (nitratlar, uyku ilaçları, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenotiyazin, güçlü antidepresifler), anestezik maddeler (hipnotikler, anestezikler)), ile eş zamanlı kullanım, kan basıncını düşürme etkisinde artmaya sebep olabilir.

 • Güçlü kas gevşetici ilaçların (ör. tübokürarin klorür) etkileri artabilir veya azalabilir (gerekli durumlarda anestezistler MONOPRİL PLUS tedavisi hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Kan basıncını yükselten, vazopressör sempatomimetik ilaçlar (örn. bazı burun damlalarındaki ilaç etkin maddeleri, epinefrin) ile MONOPRİL PLUS’ın eş zamanlı kullanımı, kan basıncını düşürme yeteneği üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir. Bu ilaçların etkileri de hidroklorotiyazid ile azalabilir.
 • Allopurinol, prokainamid veya vücudun bağışıklı sistemini baskılayan bir ilaç (sitostatik ilaçlar (örn. siklofosfamid, florourasil, metotreksat), immunospresant, sistemik kortikosteroidler) ile MONOPRİL PLUS’m eş zamanlı kullanımı kandaki hücrelerin sayısında değişikliğe sebep olabilir.
 • Salisilatların yüksek dozda alınmaları ile oluşan merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi hidroklorotiyazid ile artabilir.
 • Kalp güçlendirici ilaçların (digitaller) etkileri ve yan etkileri artabilir.
 • Kalp ve sinir sisteminde oluşabilecek olası hasarı önlemek amacı ile MONOPRİL PLUS tedavisi sırasında lityum kullanımı ancak, kandaki lityum değerinin dikkatle izlenmesi ile mümkündür.
 • Enjeksiyonluk altın (sodyum orotiyomalat) ile birlikte MONOPRİL PLUS dahil ACE inhibitörü tedavisi gören hastalarda seyrek olarak nitritoid reaksiyonlar (yüzde kızarma, bulantı, kusma ve tansiyon düşüşü ile belirgin bir durum) bildirilmiştir.
 • • Kan şeker seviyesini düşüren ilaçların (örn. sülfonamidler, metformin) etkisi hidroklorortiyazid ile azalabilir. Ayrıca, ACE inhibitörlerinin insülin direncini azaltması ve kan şeker seviyesini düşürme etkisini artırması sebebi ile hastaların, MONOPRİL PLUS tedavisine başlangıç döneminde kan şeker seviyelerinin takip edilmesi gerekmektedir.

 • Güçlü ağrı kesici ve inflamasyon giderici ilaçlar (asetilsalisilik asit, indometazin gibi steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar), MONOPRİL PLUS’m kan basıncını düşürme etkisini azaltabilir, böbrek fonksiyonlarını bozabilir ve potasyum seviyelerinde artışa sebep olabilir.
 • Magnezyum ve/veya alüminyum hidroksit içeren mide asidini azaltan ilaçlar ile MONOPRİL PLUS’m eş zamanlı kullanılması, fosinopril sodyum emilimini azaltabilir. Dolayısıyla, bu iki ilacın birbirlerinden 2 saat ara ile kullanılması önerilmektedir.
 • Güçlü kolesterol düşürücü etkiye sahip ilaçlar (örn. kolestiramin, kolestipol) ile MONOPRİL PLUS’ın eş zamanlı kullanılması, hidroklorotiyazidin emilimini
 • azaltabilir.

 • Bazı vakalarda, metildopa ile eş zamanlı MONOPRİL PLUS kullanımına bağlı olarak, hidroklorotiyazide karşı antikor oluşması sonucu kırmızı kan hücresi bozulması gözlenmiştir (hemoliz).
 • MONOPRİL PLUS şeker hastalığınız veya böbrek yetmezliğiniz varsa aliskiren ile beraber kullanılmamalıdır.

 • 3.MONOPRIL PLUS nasıl kullanılır ?

  MONOPRİL PLUST her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • MONOPRİL PLUS’m normal dozu günde bir kez 10/12,5 mg veya 20/12,5 mg tablettir.
 • Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha düşük ya da daha yüksek dozların gerekli olduğuna karar verebilir.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile sabahlan alabilirsiniz.
 • MONOPRİL PLUS tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanım:

  Yeterli çalışma olmadığından, MONOPRİL PLUS’ın 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanım:

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda MONOPRİL PLUS kullanılması önerilmez.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda MONOPRİL PLUS dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Eğer MONOPRİL PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MONOPRIL PLUS kullanırsanız

  MONOPRİL PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MONOPRIL PLUS kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MONOPRIL PLUS kullanırsanız

  Ürünün ambalajını yanında bulundurmanız doktorun etkin maddeler hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olacaktır.

  MONOPRIL PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer almanız gereken zamanda MONOPRİL PLUS almayı unutursanız, önerilen bir sonraki dozu gerektiği zamanda alarak tedaviye devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MONOPRİL PLUS ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:

  Doktorunuz MONOPRİL PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA05130
Satış Fiyatı 17.48 TL [ 19 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 17.48 TL [ 15 Jun 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525016744
Etkin Madde Fosinopril Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09BA09
Birim Miktar 10+12,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Fosinopril Hctz
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MONOPRIL PLUS 10 mg/12.5 mg 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jun 202017.48 TL
15 Jun 202017.48 TL
12 Jun 202017.48 TL
8 Jun 202017.48 TL
1 Jun 202017.48 TL
29 May 202017.48 TL
22 May 202017.48 TL
18 May 202017.48 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları