Deva İlaçları › MONOPRIL 20 mg 20 tablet {Deva} › Kullanma Talimatı

MONOPRIL 20 mg 20 tablet {Deva} Kullanma Talimatı

Fosinopril }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Fosinopril Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 22 April  2011

MONOPRIL 20 mg Tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir tablette 20 mg fosinopril sodyum.

Yardımcı maddeler

Laktoz, povidon K30, krospovidon, mikrokristalin selüloz, sodyum stearil fumarat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MONOPRIL nedir ve ne için kullanılır?

2. MONOPRIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MONOPRIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MONOPRIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MONOPRIL nedir ve ne için kullanılır?

• MONOPRIL Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) inhibitörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir

• ACE inhibitörleri kan damarlarındaki daralmayı azaltarak daha rahat kan akışını sağlarlar.

• MONOPRIL 20 mg Tabletlerin her biri etkin madde olarak 20 mg fosinopril sodyum içeren beyaz ila hemen hemen beyaz, yuvarlak, her iki tarafında da BMS/M20 yazılı tabletler şeklindedir.

• MONOPRIL 20 mg Tablet, 20 tabletlik formları ile kullanıma sunulmaktadır.

• MONOPRIL anjiyotensin dönüştücü enzim inhibitörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

• MONOPRIL, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.


2.MONOPRIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MONOPRIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Fosinopril sodyum veya MONOPRIL ile aynı gruptaki ilaçlara ya da MONOPRIL 20 mg Tablet'in diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

• Hamile iseniz.

• Emziriyorsanız

MONOPRIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• MONOPRIL ile tedaviniz sırasında el ve ayaklarınızda, yüzünüzde, dudaklarınızda, ağız mukozanızda, dilinizde, nefes borunuzda veya boğazınızda şişlik oluşursa veya karın ağrınız olursa,

• Hassasiyetinizin azaltılmasına yönelik bir tedavi alıyorsanız,

• Hemodiyaliz yapılıyorsa

• Damar ve bağ dokusu ile ilgili bazı hastalıklarınız (lupus eritematozus ve skleroderma) varsa ,

• İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar kullanıyorsanız veya vücudunuzda tuz eksikliği varsa,

• Kalp yetmezliği ve/veya böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• Böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi hastalıklarınız varsa ve aynı zamanda potasyum seviyenizin artmasına neden olacak ilaçlar alıyorsanız,

• Ameliyat geçirecekseniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MONOPRIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

- Tuz alımı MONOPRIL'in kan basıncını düşürücü etkisini azaltabilir.

- Alkol alımı MONOPRIL'in kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir ve MONOPRIL alkolün etkisini artırabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacı hamilelik sırasında kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların MONOPRIL kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı

MONOPRIL aldıktan sonra kendinizi yorgun veya rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. MONOPRIL'in araba ve makina kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

MONOPRIL aldıktan sonra kendinizi yorgun veya rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. Tedavinin başlangıcında, doz artırımı ile birlikte ve alkol kullanımı ile belirtiler daha belirgin olur.

MONOPRIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MONOPRIL 10 mg Tablet, 136 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

- Mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan antasidler (aluminyum hidroksit, magnezyum hidroksit, simetikon gibi), lityum (antipsikotik adı verilen, şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili bir ilaç grubuna aittir), iltihap gidericiler (indometazin ve aspirin gibi non-steroidal antienflamatuvarlar), potasyum tutucu idrar söktürücüler (spironolakton, amilorid, triamteren gibi) ve potasyum takviyesi alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

- Serum digoksin ölçümü veya paratiroid fonksiyon testleri yaptıracaksanız, MONOPRIL kullandığınız konusunda doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

- Daha önce kullandığınız tansiyon düşürücü bir ilaç varsa; MONOPRIL'i kullanmaya başlamadan birkaç gün önce, tansiyon düşürücü ilacı kullanmayı bırakınız.

- MONOPRIL ameliyat esnasında veya tansiyon düşüren ajanlarla anestezi altında olduğunuzda tansiyonunuzu daha da düşürebilir.

Başlangıç dozundan sonra görülen tansiyon düşüklüğü dikkatle tedavi edilirse doz ayarlaması yapılması gerekmez. MONOPRIL'i idrar arttırıcı (diüretik) bir ilaç ile beraber kullanabilirsiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MONOPRIL nasıl kullanılır ?

MONOPRIL'i her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• MONOPRIL'in normal dozu günde bir kez 10 mg'dır.

• Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha düşük ya da günde 40 mg'a kadar daha yüksek dozların gerekli olduğuna karar verebilir.

Uygulama yolu ve metodu

• Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

• MONOPRIL tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

Yeterli çalışma olmadığından, MONOPRIL'ın 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda MONOPRIL dozunun ayarlanması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda MONOPRIL dozunun ayarlanması gerekebilir.

Eğer MONOPRIL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MONOPRIL kullanırsanız

MONOPRIL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MONOPRIL'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer almanız gereken zamanda MONOPRIL almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu ne zaman alabileceğinizi doktorunuza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MONOPRIL ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz MONOPRIL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA05129
Satış Fiyatı 28.93 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 28.93 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525016737
Etkin Madde Fosinopril
ATC Kodu C09AA09
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Fosinopril
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MONOPRIL 20 mg 20 tablet {Deva} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202128.93 TL
6 Sep 202128.93 TL
27 Aug 202128.93 TL
16 Aug 202128.93 TL
9 Aug 202128.93 TL
30 Jul 202128.93 TL
26 Jul 202128.93 TL
16 Jul 202128.93 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları