Adeka İlaçları › MONOKET LONG 50 mg 20 retard kapsül › Kullanma Talimatı

MONOKET LONG 50 mg 20 retard kapsül Kullanma Talimatı

Izosorbid Mononitrat }

Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > İsosorbit Mononitrat Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 2 November  2012

MONOKET LONG 50 mg Retard Kapsül Ağızdan alınır.

-

Etken Madde

Her bir kapsül 50 mg isosorbid mononitrat içerir.

-

Yardımcı maddeler

Şeker küreleri (nişasta ve sukroz), laktoz monohidrat, talk, poly(O-etil) selüloz, polietilen glikol 20000, hidroksi propil selüloz, jelatin, eritrosin (E127) ve indigokarmin (E 13 2)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MONOKET LONG nedir ve ne için kullanılır?

2. MONOKET LONG’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MONOKET LONG nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MONOKET LONG’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MONOKET LONG nedir ve ne için kullanılır?

• MONOKET LONG kalp hastalıklarında kullanılan damarların genişlemesini sağlayan (vazodilatör) ilaç grubuna (organik nitratlar) dahildir.

• Kapsüller koyu pembe (lavanta rengi) ve şeffaf renklidir. Bir kutu 20 kapsül içerir.

• MONOKET LONG kalbin kılcal damarlarının (koroner) hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağrılarının (anjina pektoris) önlenmesi ve kalp üzerine güçlendirici etkisi olan ilaçlar (kardiyak glikozidler), idrar söktürücüler (diüretikler) veya damar genişleticilerle birlikte kronik kalp yetmezliğinin uzun süreli tedavisinde kullanılır.


2.MONOKET LONG kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MONOKET LONG'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İsosorbid mononitrata, diğer nitrat bileşiklerine ya da içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız varsa,

• Kalp hastalığına bağlı şok geçiriyorsanız,

• Tıkayıcı kalp kası bozukluğunuz (hipertrofık obstrüktif kardiyomiyopati) varsa,

• Kalp zarı iltihabınız (konstriktif perikardit) varsa,

  • Kalp zarınızla kalp kasınız arasında sıvı oluştuysa (kardiyak tamponat),
  • Ani dolaşım bozukluğunuz varsa (şok, kollaps),
  • Kan basıncınız çok düşükse (büyük kan basıncının 90 mmHg’nın altında olması)
  • Ciddi kansızlık, ciddi kan hacminin azalması (hipovolemi) veya göz    içi    basıncının

artması (dar açılı glokom) şikayetiniz varsa

• Kafatası içinde kanama (serebral hemoraji)

• Kafa travması (kafaya darbe alma)

• Nitrat tedavisi sırasında erkeklerde sertleşme sorununda kullanılabilen fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafil) kullanılmayınız (Diğer ilaçlarla birlikte kullanım bölümüne bakınız).

MONOKET LONG'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Kalp krizi geçirdiyseniz, sol kalp işlevlerinde bozulma (sol karıncık yetmezliği) şeklindeki düşük kalp dolum basıncınız varsa,

• Kalp kapakları olan aort kapağı ve/veya mitral kapak hastalığınız varsa,

• Yükselmiş kafa içi basınçla ilişkili hastalıklarınız varsa (Bu zamana kadar yükselmiş kafa içi basıncı, sadece yüksek doz nitrogliserinin damar yolu ile alınması sonucu gözlenmiştir.)

• Ayağa kalktığınızda kan basıncınız düşüyorsa

• Ciddi karaciğer ve böbrek hastasıysanız

• Tiroid bezinin az çalışmasına bağlı tiroid hormonlarının azlığı (hipotiroidi), vücut sıcaklığında düşme (hipotermi), beslenme yetersizliği (malnutrisyon) hastalığınız varsa

• Özellikle dolaşımı değişken olan hastalarda, dolaşım çökmesi belirtilerinde ilk tabletten sonra artış gözlenebilir.

• Nitrata bağlı düşük tansiyona, kalbin yavaş atması (paradoksikal bradikardi) ve kalp ağrısı atağı (anjina) eşlik edebilir.

MONOKET LONG’un etki başlangıcı ani kalp ağrısı (anjina) atakların tedavisinde kullanmak için yeterince hızlı değildir.

Tolerans gelişimi (zaman içinde etkinin azalması) ve diğer nitrat bileşenlerine karşı çapraz tolerans gelişimi (başka bir nitrat ilacının evvelki terapide kullanılması durumunda etkinin azalması) tanımlanmıştır. İlacın etkisinin azalmasının ya da kaybolmasının önlenmesi için sürekli yüksek doz kullanımından kaçınılmalıdır.

MONOKET LONG ile devam tedavisi yapılan hastalara fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafil) kullanmamalan gerektiği söylenmelidir. MONOKET LONG tedavisi fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafil) almak için kesilmemelidir, zira bu durumda ani kalp ağrısı (anjina) ataklannın başlaması riski artabilir. (Diğer ilaçlarla birlikte kullanım bölümüne bakınız.)

MONOKET LONG laktoz içerdiğinden nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği yada glikoz - galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı problemi (örneğin glikoz - galaktoz malabsorpsiyonu) olan hastaların retard kapsülü kullanmamalan gerekir.

Mide bağırsak sistemi yavaş çalışan ve Monoket Long kullanan hastalarda ilacın açığa çıkmasında azalma görülebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MONOKET LONG'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MONOKET LONG'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol ile birlikte kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MONOKET LONG’un hamile kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli deneyim olmadığı için sadece gereken durumlarda ve doktorunuzun kontrolünde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

MONOKET LONG tepkilerinizi etkileyebilir, araç ve makine kullanma yeteneklerinizi bozabilir. Bu etki alkol ile birlikte kullanıldığında daha da artar.

MONOKET LONG’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

MONOKET LONG laktoz ve şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kan basıncını düşürme özelliği olan bazı ilaçlarm (beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, damar genişleticiler) ve/veya alkolün eş zamanlı kullanımı MONOKET LONG’un kan basıncını düşürücü (hipotansif) etkisini güçlendirebilir. Bu durum depresyon (ruhsal çökkünlük) tedavisinde kullanılan ilaçlarla da görülebilir.

Fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünlerin (sildenafıl, tadalafil, vardenafil) birlikte kullanımı MONOKET LONG’un kan basıncını düşürme etkisini artırır (Bakınız kullanılmaması gereken durumlar ve dikkatli kullanılması gereken durumlar bölümleri). Bu durum hayatı tehdit edebilecek kalp problemlerine sebep olabilir. Bu nedenle MONOKET LONG kullanan hastalar, fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafil) kullanmamalıdır.

Raporlar, MONOKET LONG’un beraberinde dihidroergotamin kullanıldığında, dihidroergotaminin kandaki seviyesinin ve kan basıncında artışa neden olan etkisinin artabileceğini öne sürmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MONOKET LONG nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınızın durumuna göre gerekli MONOKET LONG dozunu ve tedavi süresini ayarlayacaktır.

MONOKET LONG doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde günde 1 kez 1 kapsül veya bir kerede 2 kapsül alınır.

Uygulama yolu ve metodu

Kapsülleri çiğnemeden, bütün olarak, sabahları bir bardak su ile alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

MONOKET LONG ‘un çocuklar üzerinde güvenliliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur.

Doktor tarafından önerilen şekilde ve dozda kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği / karaciğer yetmezliği

Değişik derecede böbrek ve karaciğer hastalığınız varsa, herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ancak, ciddi karaciğer, böbrek hastalıklarında dikkatle ve tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz MONOKET LONG ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer MONOKET LONG ’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MONOKET LONG kullanırsanız

MONOKET LONG’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fazla doz alınması durumunda kalp atım hızında artış (taşikardi) ile birlikte kan basıncında ciddi düşüş (hipotansiyon), solgunluk, terleme, zayıf kalp atışı, ayakta iken baş dönmesi, başağrısı, güç kaybı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve ishal görülebilir.

Diğer organik nitratları alan hastalarda bir tür zehirlenme (methemoglobinemi) bildirilmiştir, fakat bu isosorbid mononitratın aşırı doz alınmasında da ortaya çıkacağını göstermez. Methemoglobinemi denilen bu durumda parmaklarda ve dudaklarda morarma (siyanoz), hızlı nefes alıp verme, bilinç kaybı ve kalp durması gözlenebilir.

Yine yüksek dozlarda, kafa içi basınç artışına ve beyinle ilgili bazı diğer belirtilere yol açabilir.

MONOKET LONG'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MONOKET LONG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MONOKET LONG’la tedavi, diğer nitratlarda olduğu gibi, aniden kesilmem elidir. Hem dozaj hem de dozaj sıklığı yavaş yavaş azaltılmalıdır. Aksi takdirde kesilme (yoksunluk) belirtilerine neden olabilir.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA05123
Satış Fiyatı 138.62 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 138.62 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699587171054
Etkin Madde Izosorbid Mononitrat
ATC Kodu C01DA14
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > İsosorbit Mononitrat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MONOKET LONG 50 mg 20 retard kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 2024138.62 TL
3 May 2024138.62 TL
26 Apr 2024138.62 TL
22 Apr 2024138.62 TL
15 Apr 2024138.62 TL
5 Apr 2024138.62 TL
1 Apr 2024138.62 TL
26 Mar 2024138.62 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları